In België is een politieke ruzie ontstaan nadat premier Guy Verhofstadt zich begin deze week met het in ons land te houden referendum over de Europese grondwet heeft bemoeid en daarbij de Nederlanders het advies gaf om op 1 juni toch vooral “ja” te zeggen.

Volgens het Vlaams Belang mengt de Belg zich met zijn stemadvies echter in een voor Nederland binnenlandse politieke kwestie. “Zijn opmerkingen zijn onaanvaardbaar. Alleen het Nederlandse volk beslist over de grondwet. Ze hebben geen lessen nodig van buitenlandse politici”, aldus Vlaams Belang voorzitter Vanhecke.
We zijn (Nederland) nog autonoom.
Verhofstadt waarschuwt dat de nieuwe Europese grondwet desnoods zonder steun van Nederland zal worden doorgezet indien ons land dit als enige EU-land zou afwijzen. “Ik wil niet dat het hele project stopt wanneer een land “nee”zegt.”
Stelt het verdrag dat handelt over de grondwet niet, dat het unaniem (100%) geratificeerd moet worden en dat het anders niet doorgaat? En hoe groot is zijn vastberadenheid als blijkt dat Frankrijk als enige “nee”tegen de grondwet zegt? Hoe betrouwbaar zijn machtswellustelingen?
Over de hier heersende anti-Europese stemming zegt hij: “Het verbaast me. Niet alleen omdat Nederland een van de grondleggers van Europa is, maar omdat ook de toekomst van jullie land juist in de EU ligt. Als handelsnatie en land dat leeft van de export heeft Nederland immers groot belang bij de Unie.”
Nu haalt hij toch wel een heleboel dingen door elkaar.
Nederland was niet een van de grondleggers, niemand heeft tenslotte het volk gevraagd omdat te doen, maar de politieke elite. En als de politici in het verleden niet allerlei belemmeringen hadden opgeworpen die de vrije handel tussen personen en landen nagenoeg onmogelijk maakte, dan was zo’n verdrag helemaal niet nodig geweest.
Als exporterende natie ligt “ons” belang niet alleen bij de Unie, maar ook bij andere werelddelen.
En waarom zouden we een grondwet, dat meer een partijprogramma is en aan alle kanten rammelt en voor velerlei uitleg vatbaar is, door de strot geduwd krijgen, als er zoals zovele politici zeggen toch niet veel veranderd.
Als liberaal zou Verhofstadt moeten weten, dat handel op vrijwillige basis tussen wie dan ook geen toestemming behoeft van welke regering dan ook.
Dus dit dreigement slaat kant noch wal, tenzij je het natuurlijk vanuit een perspectief van macht beziet.
Verhofstadt vindt het bovendien merkwaardig dat Nederland bang is dat het invloed in Europa zal verliezen door voor de nieuwe grondwet te stemmen. “Nederland heeft nu juist heel veel invloed in Europa en zou die bij een nee stem verliezen.”
Daar heeft hij gelijk in, al moet ik de zin iets aanpassen.
“Nederland heeft nu juist veel invloed in Europa en zou die bij een ja stem verliezen.”
De nadruk leg ik op nu, dus voor het aanvaarden van de grondwet.
Ik heb begrepen dat het vetorecht recht op 36 gebieden wordt afgeschaft en wordt vervangen door een meerderheidsbeslissing. Hoezo meer invloed?
Wat heb je aan zijn advies als je bedenkt dat bijna alle Europese instanties in Brussel gevestigd zijn en dus een grote invloed op de Belgische economie hebben.

8 REACTIES

 1. Ik heb de indruk dat Verhofstad zich nu inmengd in binnenlanse kwesties van andere landen omdat zijn gezag in Belgie aardig is aangetast. In zijn kielzog (en ook van de Duitse Radikalinski die zondag in Buitenhof was te zien) bevinden zich nu ook 21 buitenlandse burgemeesters die ongevraagd met andermans zaken inmengen – zie de Telegraaf http://www.telegraaf.nl/bui

  Aan de andere kant is de bemoeizucht van de buitenlanders wel interessant. Het zegt veel over de belangen die voor hen op het spel staan, het gebrek aan argumenten van de politici hier en het geeft gelijk een volmacht aan Nederlanders en Fransen om zich ongevraagd met Belgische, Berlijnse en Madrileense zaken te bemoeien. Dat is de consequentie van hun eigen handelen.

 2. Inderdaad Louis,de positie van de nederlandse en buitenlandse politici wordt steeds duidelijker. Daarom begrijp ik niet, wat je met de volgende zin bedoelt:
  "En als de politici in het verleden niet allerlei belemmeringen hadden opgeworpen die de vrije handel tussen personen en landen nagenoeg onmogelijk maakte, dan was zo’n verdrag helemaal niet nodig geweest. "

  Hieruit zou een lezer moeten concluderen, dat jiji van mening bent, dat we zo’n verdrag juist wel nodig hebben. Maar dat is in strijd met de strekking van je artikel. Ik ga er daarom van uit, dat je bedoelt:
  "En als de politici … dan hadden ze dit verdrag helemaal niet nodig gehad. Sterker nog, we hebben geen enkel politiek verdrag van de EU nodig."

  Geeft dit ongeveer weer wat je bedoelt ?

 3. [1]
  Fred,
  "… het geeft gelijk een volmacht aan Nederlanders en Fransen om zich ongevraagd met Belgische, Berlijnse en Madrileense zaken te bemoeien."

  Zulke bemoeizucht heeft een paternalistische of liever collectivistische oorsprong, hetgeen, zoals we juist in de vorige eeuw zagen, op den duur onvermijdelijk tot grote onenigheid leidt en dat is nou juist het slechte van die Europese integratie (en van dat ontwerp-soevereiniteitsverdrag), zoals die sinds Maastricht verloopt.

 4. Deze pseudo-liberaal moet eens leren zijn grote mond te houden. Niet alleen heeft hij het echte liberalisme verkwanseld, maar ook zijn landsbelang. De Belgen zullen hem wel afstraffen bij de volgende verkiezingen en dat is maar goed ook. Dus niet meer luisteren naar deze enorme kwezel.

 5. Bijdrage aan de eu per hoofd van de bevolking:

  NL 180,-
  SE 94,-
  DU 71,-
  FR 30,-

  BE -142,-

  Kan iemand deze cijfers verifieren of onderuit halen?

  Bij voorbaat dank.

  Jetze

 6. [2] Hier had moeten staan: dan was zo’n advies niet nodig geweest.

 7. Louis,

  Guy Verhofstadt is dan ook al (behalve in naam) al lang geen liberaal meer.Om
  aan de macht te komen en te blijven heeft hij alle (neo-)liberale idealen
  (zo hij die al gehad heeft) overboord gekieperd en is helemaal plat gegaan voor de (Waalse) socialisten.
  Ook overboord gekieperd worden al zijn
  partijgenoten die wat al te openlijk kritiek hadden op z’n onliberale politiek en autoritaire stijl : Leo
  Goovaerts, Peter Reekmans, Ward Beysen,
  Claudine De Schepper, Hugo Coveliers
  en recent Patricia De Waele ( http://60gp.ovh.net/~novaci… ).

  Verhofstadt is erg pro-Europa.
  Hij aast dan ook op een belangrijke Europese job (hij was al kandidaat-comissievoorzitter).

  Tenslotte nog opmerken dat ook in België ff sprake was van een referndum maar "omdat de materie te complex is en zou kunnen worden uitgebuit door het Vlaams Belang" is dat idee een stille dood gestorven.
  Persoonlijk denk ik dat ook in België het wel es kantje boordje zou zijn geworden indien dit referendum was doorgegaan.

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.