Vadaag en morgen is het weer zo ver: de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Nederland van de Duitse bezetters en de doden die door deze oorlog zijn gevallen. Zoals gebruikelijk zullen er weer vrome woorden klinken over dat “dit nooit meer mag gebeuren” en vergelijkbare kreten. Deze woorden hebben voor mij al lang geleden hun glans verloren. Het heeft in mijn ogen een steeds sterker ritueel karakter, waarbij de rituele handelingen, woorden en emoties die deze oproepen steeds belangrijker zijn geworden; en dat men minder en minder geneigd is om te kijken hoe het destijds zo ver heeft kunnen komen en of er wellicht lessen voor de toekomst zijn te leren uit deze ervaringen in het verleden.

Begrijp mij goed. Ik ben -ver na 1945 geboren- de Candezen, Britten, Amerikanen alsmede het Nederlandse verzet zeer dankbaar dat zij hun leven hebben gewaagd en vaak ook gegeven opdat anderen kunnen opgroeien en leven in vrijheid. Leven in vrijheid en je kunnen ontplooien zonder dat je gedwongen wordt je gedachten, ambities en handelen in een lijn te brengen met een dominante politieke ideologie is een belangrijk goed. Helaas is dit belangrijke goed slachtoffer geworden van hyper-inflatie. Een greep uit de diverse gebeurtenissen:

– Scholen die het vak geschiedenis vervangen door politiek correcte lessen maatschappijleer. Vindt men het bedreigend om te kunnen leren van de fouten uit het verleden?

– De 5 mei bevrijdingsfestivals die ooit begonnen als een leuk feestje ter ere van de bevrijding, zijn al lang gedegradeerd tot ‘Agitprop’ evenementen waarbij de jeugd wordt aangemoedigd om te denken in de ‘gewenste’ politieke richting. De toekomst voorspellen kan ik niet, maar ik vermoed dat de politiek bevrijdingsdag en -festivals zullen aangegrijpen om mensen op te roepen ‘ja’ te stemmen bij het EU-referendum. Want als wij NEE stemmen wacht ons ziekte, honger, oorlog en erger, en dat wil natuurlijk niemand meemaken zoals destijds in 40-45…

– De dankbaarheid jegens de helden die ons bevrijd hebben wordt voornamelijk met de mond beleden. Dit bleek weer eens goed uit het gedrag van de Amsterdamse burgemeester Job Cohen -volgens Theo van Gogh …”Cohen gedraagt zich als een burgemeester in oorlogstijd en dat bedoel ik niet als compliment”… Deze regent toont zijn dankbaarheid door een optocht van Canadese bevrijders in Amsterdam te verbieden met een beroep op de ‘veiligheid’ en openbare orde. Na protest tegen dit schandalige besluit is er nu een optocht op 7 mei, maar dat is natuurlijk als mosterd na de maaltijd. De ware reden van dit verbod is mij helaas niet bekend, maar ik vermoed dat hij vrees heeft voor het humeur van het Islamitische deel der burgerij. In elk geval zal hij van de partij zijn bij de herdenking op de Dam en elders. Ik kijk reikhalzend uit naar welke rituele mantra hij daar gaat opdreunen; hij kijkt bij dit soort gebeurtenissen altijd zo alsof hij zich betrapt voelt.

– George Bush die hier deze week is als vertegenwoordiger van de Amerikaanse bevrijders wordt amper ontvangen als zodanig. Eerder als een crimineel die de ‘foute’ weg bewandelt want Kyoto, Irak en puur anti-Amerikanisme. Hij verdient (ook al vind ik hem een slechte president) wat mij betreft een ereplaats op de Dam om stil te staan aan wie wij de bevrijding van Nazi’s en Communisten mede danken en voor het Marshall plan dat na de oorlog voor de welvaart heeft gezorgd waarvan wij vandaag de dag nog steeds profiteren.

– De bevrijding en de waarden die bij de bevrijding horen zijn naar mijn mening gekaapt en gegijzeld door opportunisten die er hun politieke voordeel mee willen doen. Dit zie ik zelf vooral met de propaganda rond de politieke Europese Unie. “Geen Unie = oorlog” en andere leugens van vergelijkbaar laag nieveau. Het lijkt wel als of men discussie over alternatieven voor de Europese Unie tot elke prijs wil vermijden. De geschiedenis leert ons echter dat alle wereldrijken met een autoritair en centralistisch bestuur gedoemd zijn om vroeg of laat onder te gaan. De U.S.A. zal dat lot ook wachten, tenzij men de huidige weg verlaat en terugkeert naar de waarden van de begintijd, die terug zijn te vinden in de ‘Bill of Rights’.

Wat herdenken wij intussen nog?

Steeds meer vervangen politici de waarheid door leugens, voorlichting door propaganda, vrijheden door ‘rechten’ en regelgeving, algemeen belang door het belang van henzelf en hun politieke partij, en parasiteren zij op de deugden en heldendaden van anderen. Liever pronken zij er mee alsof zij zelf hebben meegevochten in de bevrijdingslegers. Moreel verval, in plaats van ‘civil citizenship’.

Het lijkt mij het beste om op 4 mei de helden te blijven herdenken die vielen toen zij voor onze vrijheid opkwamen. Bevrijdingsdag kunnen wij maar beter in de ijskast zetten totdat Nederland opnieuw bevrijd is. Met de huidige politieke ontwikkeingen is een nieuwe vrijheidsstrijd dringend nodig. U kunt er op 1 juni op eenvoudige en veilige wijze aan bijdragen op het EU referendum. Ga stemmen voor Vrijheid: stem NEE!

17 REACTIES

 1. Mee eens Maverick, al mijn vrienden en familie gaan ook NEE stemmen. Mijn oudere familieleden hebben 5 oorlogsjaren meegemaakt. Ze zijn nu ontzettend bang die tijd weer mee te maken.

 2. Waarom die Bush een ereplaats zou verdienen, is mij niet helemaal duidelijk.Die kerel was in ’45 niet eens geboren, laat staan dat hij enig aandeel zou hebben gehad in de Amerikaanse interventie in WOII.Bush
  z’n verdienste aan de bevrijding is nul comma nul…net zo groot dus als die van Cohen.

  in de jaren ’60 en ’70 toen Bush zelf
  z’n land kon dienen (zoals dat dan genoemd wordt) in de Viëtnam-oorlog,
  was ie in geen velden of wegen te bekennen maar hield het veilig bij de
  reserve in Texas, ver weg van alle benen-afrukkende Vietkong-explosieven.
  Echter als "commander in chief" is ie
  wel erg stoer en stuurt dapper Amerikanen erop uit om te vechten in
  andere landen…ook al blijken de
  voorwendsels om z’n ge-oorlog te rechtvaardigen vals.

  De enigen die een ereplaats verdienen,
  zijn diegenen die in 44-45 hebben meegevochten en risico liepen dood of
  verminkt te worden.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 3. [2] Ja, Cincinnatus, strikt genomen heb je gelijk. Het gaat om de individuen die het gedaan hebben.
  Toch heb ik die opmerking van Maverick gelezen in het kader van de huidige politieke toestand en hoe die collectiviteiten met elkaar omgaan en praten.
  Dan is Bush de vertegenwoordiger van "Amerika" dat "Nederland" bevrijd heeft.

  Ook zie ik dit punt van Maverick als een signaal van de drang van de "EU" die zich openlijk "sterker" maakt TEGEN "Amerika". Samen met de liefde van Schroeder voor Rusland, is dat een gevaarlijke ontwikkeling.

 4. Ik vind het wrang dat er nu kransen worden gelegd, nadat namens Nederland ook een krans werd gelegd voor Arafat, leider van een groepering voor wie Hitler een held is en die Joden graag levend opblazen louter om het feit dat zij Joden zijn.

 5. [2] [3]

  Er zijn een paar punten in mijn verhaal niet helemaal uit de verf gekomen, maar je bent vrij om het met mij oneens te zijn.

  Bush als vertegenwoordiger van de Amerikanen is deze week alleen op een militair kerkhof in Limburg aanwezig, maar afwezig op de nationale herdenking in Amsterdam. Ik bedoel inderdaad Bush als vertegenwoordiger van de Amerikanen, van de persoon Bush ben ik niet onder de indruk.

  Dankzij alle eenzijdige berichtgeving in de media lijken de mensen vergeten te zijn hoe dingen vroeger waren. De Amerikanen krijgen naar mijn mening minder eer dan hen toekomt, terwijl wij veel aan ze te danken hebben. Ik schrik regelmatig van de ongenuanceerde uitspraken die ik hoor van intelligente mensen die Amerika alleen kennen van de TV en het krantje dat ze lezen.

  Daarentegen zijn Frankrijk en Duitsland historisch gezien bepaald geen goede vrienden, en worden wij nu geacht als ‘vrienden’ mee te lopen aan hun Europese leiband. Met als mogelijk gevolg dat wij over een tijd onvrijwillig moeten meedoen met een Frans-Duitse koude oorlog tegen Amerika. Ik zie daar ons belang niet, Nederland heeft meer belang bij goede Atlantische verhoudingen dan alleen binnen de EU-politiek; als ‘dwerg’ zoals het bevriende staatshoofd van Frankrijk ons graag lijkt te noemen.

  Net nu wij herdenken dat wij in 1945 verlost zijn van autoritair buitenlands bestuur, worden wij geacht ons daar opnieuw aan uit te leveren. Veel mensen lijken dat niet te beseffen…

 6. [5]
  Ik deel je analyse volkomen, Maverick. Europa kon na WO-2 alleen politieke stabiliteit bereiken dank zij het Atlantisch bondgenootschap. Frankrijk is altijd dwarsligger geweest in de Nato. De Franse politici, nationalisten en francofielen hebben het nooit kunnen verkroppen, dat het in 6 weken de strijd tegen Nazi-Duitsland heeft verloren en dat het tenslotte alleen m.b.v. geallieerde atlantische strijdkrachten kon worden bevrijd.

  Wat Europa betreft is Nederland er uiteindelijk pas na 3 pogingen in geslaagd het machtsevenwicht binnen Europa te herstellen en de continentale kemphanen Frankrijk, Duitsland en Italie te neutraliseren door het Verenigd Koninkrijk bij de EEG te betrekken. Dat was een knap staaltje visionaire machtspolitiek van de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken Josef Luns.

  De huidige nationale en Europese politieke elite geeft blijk van begrippen als machtsevenwicht en internationale betrekkingen de ballen verstand te hebben.

 7. [5] Maverick,

  Dat de Amerikanen 60 jaar geleden
  Nederland hebben bevrijd van de nazi’s
  was mooi maar het is 60 jaar geleden,
  Bush noch z’n companen hebben daar
  verdienste aan…en mijns inziens moet
  ie er ook niet de eer voor krijgen.
  Trouwens moeten we dan ook Poetin op
  een ereschavotje zetten omdat de Russen
  destijds Napoleon hielpen verdrijven ?

  Dat die Bush "de amerikanen" zou vertegenwoordigen lijkt me sterk.
  Bij de recente verkiezingen zijn zo’n 60
  % van de kiesgerechtigde Amerikanen gaan stemmen waarvan een dikke helft op
  Bush…mijns inziens vertegenwoordigt
  Bush dus op z’n best zo’n 33 % van de
  Amerikanen (en ik denk dat ie de mensen die op hem gestemd hebben nog schaamteloos bedriegt en beliegt ook zodat ik me bij z’n "vertegenwoordiging" wel wat vraagtekens zet).

  Het anti-Amerikanisme van sommige mensen schrikt me ook af maar ik schakel regering en maatschappij niet
  gelijk : ik heb zelf ook een heel lage
  dunk van de Bush-regering (net zoals
  vele libertariërs in de USA zelf, kijk
  bijv maar es op http://www.lewrockwell.com of
  http://www.harrybrown.com ).Wat me wel zorgen
  baart, is dat veel mensen kritiek hebben op die aspekten van de Amerikaanse maatschappij die ik positief vind zoals bijv het recht op
  wapenbezit of het in vergelijking met
  Europa vrijere ondernemingsklimaat of
  de afkeer van veel Amerikanen van de
  UNO of communisten of States Rights enz… Helaas zijn het nu net de
  positieve kanten van de Amerikaanse maatschappij die door collectivist Bush
  met z’n Medic-Aid, z’n "No Child left behind" school reform, z’n Patriot Act,
  z’n opnieuw lid maken van de USA van de
  UNESCO enz…. worden ondermijnd.
  Lees maar es de vandaag verschenen column van Chuck Baldwin over de Bush-regering http://www.chuckbaldwinlive

  Die Bush is in het zelfde straatje ziek
  als Chiraq en schröder : een machtsgeile politicus die meer en meer
  macht toetrekt naar de Staat.

  Verder heb je het over "ons belang"
  en het belang van "Nederland".
  Er bestaat echter helemaal geen "ons belang" bijv Als je een bedrijf hebt dat exporteert naar de USA zou een handelsoorlog met de USA wel es ongelegen komen, als je een bedrijf hebt of werkt in een bedrijf dat juist te lijden heeft onder zware concurrentie van de USA zul je best
  wel es blij kunnen zijn met hoge invoertarieven.Verschillende mensen en
  verschillende maatschappelijke groepen
  hebben verschillende belangen en elk
  streeft ernaar het staatsapparaat te
  gebruiken tot verwezenlijking van het
  eigen- of groepsbelang dat dan meteen
  wordt uitgeroepen tot "nationaal belang".

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. [6] Harry,

  Ik zou niet weten wat er "knap" aan was
  dat die Luns de Britten de EEG
  heeft ingeluist (alhoewel volgens mij
  buiten Nederland niemand die engerd
  daarvoor de eer geeft :-).
  Veel Britten zouden maar al te graag het de inmiddels tot EU uitgegroeide gemeenschap weer verlaten.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. Het gaat er niet om om Bush zijn politiek te verdedigen. Het gaat erom of wij Bush verwelkomen.

  Ik zie niet in waarom een president van Amerika die een bezoek wil brengen aan een massagraf van Amerikaanse soldaten die vochten voor de bevrijding van Europa niet welkom zou moeten zijn in Nederland.

  Op Bush zijn politiek valt genoeg aan te merken, maar op de anti-amerikaanse ziekte die in heel Europa heerst valt heel wat meer aan te merken.

  De ontvangst die Nederland G.W. Bush geeft is dan ook een belediging van 33% van de Amerikaanse kiezers.

 10. [8] [9]
  Cincinnatus, Hans,
  "Knap" slaat op het feit, dat de Britten in het belang van het machtsevenwicht een belangrijk tegenwicht tegenover de Franse atoommacht en de Franse politieke aspiraties (Europese defensiemacht, los van het atlantisch bondgenootschap} vormden. Dat was niet direct in het Britse belang, maar wel indirect.
  Dat de Franse politici, samen met hun Duitse collegae, onder de vlag van de Europese sociaaldemocratie (Eurocratie) nu 40 jaar later toch hun zin dreigen te krijgen, is een veeg teken en niet in het belang van de politieke stabiliteit op dit continent.
  De Europese Grondwet (die geen grondwet is) legt de basis voor een Frans-Duitse hegemonie op buitenlands politiek militair gebied. Hoe sterk die wordt, moeten we afwachten.

  Vanuit puur libertarisch oogpunt is machtspolitiek op basis van militaire dreiging taboe, dat begrijp ik wel. Dat neemt niet weg, dat we met reële militaire dreigingen te maken hebben. De kunst is om Frankrijk en de Eurocraten (en de Iraniers en de Pakistani en de Lybiers, en de Palestijnen en de Israeliers en …etc.), van hun militaire aspiraties af te brengen. Zolang dat niet lukt, heb je een minimale defensie nodig. Of wil je met een gebroken geweertje rondgaan ?

  Evenzo, als Bush niet welkom is (ook nu hij wel verwelkomd wordt), hebben we de Amerikanen iets uit te leggen (dat moeten we trouwens met één mond doen) en dat gebeurt gewoon niet. Of gaat Cincinnatus zijn aangehaalde artikelen bij hem en de Amerikanen ter discussie stellen ? Ook daarin zie ik toch een hardnekkig praktisch probleem.

  Gegroet, zei
  Harry

 11. [10] Harry,

  "We" moeten iets uitleggen ? "We" moeten spreken uit één mond ?

  Die Europese politici en meneer Bush hebben het ook altijd over "onze belangen"…"het is goed voor Nederland dat"…."het is in het Amerikaanse belang dat"…

  In een mooie dialoog met een moordenaar-staatsman zegt Hercules Poirot hierover het volgende :

  Poirot : "Volgens de openbare mening bent u dezelfde gebleven : oprecht, betrouwbaar en eerlijk.Maar µ
  innerlijk is de lust tot macht tot verbijsterende hoogte gestegen en op deze wijze hebt u 4 mensenlevens opgeofferd en telde ze niet."

  De staatsman antwoordt : "Beseft u niet,
  Poirot, dat de veiligheid en geluk van
  het hele volk van mij afhangt ?"

  Waarop Poirot : "Ik heb met volkeren niets te maken,Monsieur.Ik heb alleen
  maar te maken met het leven van gewone
  individuen die er recht op hebben dat
  hun leven niet ontnomen wordt."

  En zo is het maar al te net.

  Met een gebroken geweertje wil ik niet
  rondgaan : om mezelf en m’n bezit te
  beschermen,wil ik graag een flinke
  collectie "guns".Echter om te gaan
  vechten in politici hun oorlogen en gewone mensen gaan kapot te schieten en te bombarderen omdat "mijn" regering
  vindt dat "hun" regering niet deugt, toch maar liever niet.

  Als jij een afspraak voor mij kan regelen, zal ik mijn visie persoonlijk
  aan de heer Bush overbrengen.Laat je nog iets horen ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 12. [9] Hans,

  Ik vermoed dat zelfs Balkenende niet is
  gevraagd wat hij in deze wil maar hem
  gewoon (zoals dat gebruikelijk is bij
  leiders van half-koloniale vazalstaatjes) door de Amerikaanse veiligheidsdiensten het schedule van Mr Bush is meegedeeld en de instrukties die de Nederlandse regering na te volgen heeft.

  Gelukkig heeft Bush gekozen voor een
  low profile bezoek (hetgeen er weer
  mee te maken heeft dat Nederland
  een halfkoloniaal vazalstaatje is) en
  vindt het niet nodig om op "De dam" te gaan staan want anders veranderde Amsterdam voor een dag in een belegerde
  stad, vol met zenuwachtige politie- en
  security-lui en alle bijhorende tot files en vertragingen leidende wegomleggingen, security-checks en files erbij.

  Het anti-Amerikanisme en de politiek
  van Bush zijn aan elkaar gelieerd.
  Indien Bush inplaats van in megalomane waan zich door een neo-trotskistische kliek op sleeptouw te laten nemen om
  overal "democratie" te exporteren, zou
  toeggen op het verlagen van belastingen,
  het herstellen van states rights, het
  afschaffen van federale diensten en
  een vreedzame, terughoudende buitenlandse politiek (kortom uitvoeren
  hetgeen hij gezworen heeft), zou de
  "crazy left" nog steeds razen maar kreeg
  de USA voor vele anderen weer die
  positieve klank die het had toen bescheidener presidenten als Millard Fillmore of John Tyler het Witte huis bewoonden.

  Tenslotte nog dit : inplaats de graven
  van Amerikanen die 60 jaar geleden zijn
  gestorven te bezoeken,zou ie beter
  de begrafenissen en ziekenbedden bezoeken van de Amerikaanse soldaten die vandaag onder zijn "command" sneuvelen of gewond geraken.
  Er zijn uit Iraq al veel kerels teruggekomen zonder benen of met een
  half weggeblazen gezicht maar er zijn
  er onder hen nog niet veel die bezocht zijn door Mr Bush.

  Liever dan es te gaan spreken met die
  lui of met de moeders of echtgenotes
  van hen die gesneuveld zijn , komt ie grote verhalen afsteken aan kerkhoven aan de andere kant van de wereld.

  Groetz,

  Cincinnatus

 13. Zeker, maar Amerika kan het natuurlijk nooit goed doen bij de ‘correcten’.
  Kiest de Verenigde Staten voor het isolationisme, dan schreeuwde de ‘wereld’ dat Amerikanen alleen in hun eigen welvaart geinteresseerd zijn, en de rest laten barsten. Intervenieert Amerika, dan verwijt men het land machtsmisbruik. Mislukt de interventie dat lacht de wereld om de zwakheid en de lafheid; gelukt de interventie dan is het machtsmisbruik.
  Je kunt stellen: wat Amerika ook doet, het is gewoon nooit goed.
  Al geven rijke Amerikanen miljoenen voor allerlei goede doelen (vrijwillig, ook dat nog!), dan spuwt het politiek-correcte wereldje erop en/of negeert dat volkomen.
  Hetzelfde kan trouwens ook van Israel gezegd worden. Pas als Israel zich zou opheffen, dan zijn de ‘correcten’ misschien tevreden. Maar ook dan zou men Isreal (geen tikfout) verwijten de eigen bevolking in de steek te laten en zich als zwak lam naar de slachtbank te hebben laten leiden (‘zie die zwakkelingen!’). Dat werd de Joden ook verweten t.a.v. hun houding in WO2.
  Maar als ze zich verzetten heet het dat ze agressief en gewelddadig zijn. En als ze ter verdediging een hek plaatsen (een zeer vreedzame methode) dan loeit de wereld ook van verontwaardiging.
  Wat ze ook doen, het deugt eigenlijk nooit.

 14. [13] Beek,

  Het zal best dat Amerika het nooit goed kan doen bij de "correcten" maar die lui hun gehannes interesseert me verder niet.

  Wat me wel interesseert, is wat rechtse vrijheidslievende geestverwanten in de USA zelf over "hun" president te melden :

  Een column van Charles Reese : http://www.lewrockwell.com/

  Reese is een Amerikaan en allerminst een "correcte linkselaar".

  Of een artikel van John LeBoutillier over Bush : http://www.welchreport.com/

  Leboutillier (ex-congreslid voor de republikeinen) is eveens een "niet-correcte" Amerikaan.

  Net als Chuck Baldwin :

  http://www.chuckbaldwinlive

  Als ik dat allemaal zo lees (en de facts die ze vermelden, lijken te kloppen)is mijn conclusie dat die
  Bush-regering inderdaad niet deugt.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. [15] En vandaag een Nederlandstalig stukje dat aangeeft wat er met die Bush zoal mis is :

  http://60gp.ovh.net/~novaci

  Wel jammer dat deze auteur twee planken behoorlijk mis slaat : 1)het US
  hooggerechtshof is feitelijk krachtens
  artikel 10 onbevoegd inzake abortus…
  90 % waar dat hof en de rest van de federale overheid zich mee bezig houden,
  behoort tot het domein van de states of
  van het individu.
  en 2) die Kerry was net zo’n crook als
  Bush is…een beter alternatief was Michael Badnarik van de "Libertarian
  Party"

  Groetz,

  Cincinnatus.

 16. [9] [9] Als je vrij bent is het gemakkelijk praten. Vooral de links georienteerden onder ons die meestal aan de zijlijn staan als er stront aan de knikker is gaan me steeds meer tegenstaan. In het bedrijfsleven gaat het ook vaak zo. Iedereen praat de hele dag over problemen in plaats van dat ze oplossingen bedenken. De Amerikanen die ons bevrijd hebben moeten we eigenlijk iedere dag herdenken in onze gedachten. Als we zover zijn dan zijn deze arme donders niet voor niets gestorven. Ik doe zelf al jaren onderzoek naar onze Amerikaanse bevrijders en wat ik uit ervaring weet is dat deze mensen deden wat er gedaan moest worden zonder er eerst dagen over te vergaderen. Ik zeg altijd tegen ze als ik ze spreek. You did a hell of a job. Wat heeft dit alles trouwens met Bush te maken. Kijk naar onze eigen regering die hebben ook boter op hun hoofd. Dat wil toch niet zeggen dat er geen Nederlandse soldaten zijn in Afganistan die iets voor de burgers daar willen doen. Mijn advies is hou op met oeverloos praten en betuig respect aan diegene die het verdienen. Ik zelf zal tot mijn laatste snik de Amerikanen verdedigen die ons bevrijd hebben. Het is altijd hetzelfde met de meute. Als je honderd dingen goed doet gaat men het uitvoerig hebben over 1 fout die je gemaakt hebt. Voor D-Day waren de Engelsen zo goed als failliet en er moest een tweede front komen. Toen was Amerika wel goed genoeg om te komen helpen.Hoe je ook bekijkt: ze kwamen en bleven tot de Duitsers verslagen waren. Als Amerika niet had meegedaan had Hitler waarschijnlijk gewonnen en hadden we nu in het Duits brood kunnen bestellen bij de bakker. In Amsterdam mochten bevrijders niet defileren van de burgemeester omdat het wel eens niet goed kon vallen bij de Islamitische bevolking . Ik vind dat iedereen die hier komt wonen in dit land eerst met verplicht met een bus naar alle Amerikaanse kerkhoven moeten zodat ze kunen zien wie gestorven is voor de vrijheid die ze hier even komen consumeren. Vrijheid is niet gratis en dat zijn al veel Nederlanders vergeten. Ook vergeten de mensen te snel dat de US tot nu toe de meeste Islamieten en Arabieren heeft toegelaten om een nieuw bestaan op te bouwen in vrijheid. Ik kan me ook herinneren dat de linse partijen in Nederland jaren hebben geroepen dat er iets gedaan moest worden aan Saddam Hoessein. Toen er iets gedaan werd er schande gesproken. Heb je dan boter op je hoofd of niet. Ik sluit nu af want zo kan ik nog wel even doorgaan. Tegen alle mensen die ageren tegen het vrije Amerika zeg ik dit. DOE DIT DOE DAT, DOE ZELF OOK EENS WAT en betuig respect.

Comments are closed.