We protesteerden al eerder dat het kabinet zich niet aan spelregels houdt. Nu het referendum tegen de belangen van de politici dreigt te werken, gaat het kabinet de burgers met hun eigen belastinggeld bestrijden. Normen en waarden zijn er kennelijk alleen maar voor de burgers.

We staan daarom ook helemaal achter de actie van het Comité GrondwetNEE die blijkt uit hun persbericht hieronder.
We zijn zeer benieuwd hoe de rechter recht spreekt of zich distantieert.
Het persbericht:

Kort geding om ‘oorlogskas’ voor grondwetreferendum
Namens het Comité zal betoogd worden dat het besteden van € 3,5 miljoen extra door het kabinet voor een JA-campagne onrechtmatig is. In de referendumwet is immers bepaald dat dat er een bedrag van €1 miljoen beschikbaar is voor campagnes, te verdelen door de onafhankelijke Referendumcommissie. Ook voldoet de beslissing over het inzetten van € 3,5 miljoen extra aan geen van de randvoorwaarden die zijn vastgesteld door het kabinet zelf, in overleg met de Tweede Kamer, om eventuele extra overheidsgelden in te zetten voor het voeren van een JA-campagne door het kabinet. Daarom zal de rechter gevraagd worden de Staat te verbieden: deze middelen aan te wenden, de gemaakte folder te verspreiden en de radiospotjes en advertenties waarin wordt gewezen op het belang van een JA-stem uit te zenden danwel te publiceren. Of anders het Comité Grondwet Nee in staat te stellen op gelijke wijze het publiek te benaderen.
Persbericht 20 mei 2005 http://www.grondwetnee.org

7 REACTIES

 1. De komende 10 dagen gaan nog heel interessant worden als het gaat om demagogie en manipulatie van de kiezers. Wellicht is het de goedkoopste oplossing voor de ja-knikkers om alle stem machines uit te rusten met alleen "Ja" knoppen…

  Verder is intussen "Plan B" in het nieuws gekomen: wat de unie gaat doen bij een NEE in Frankrijk. De andere landen doen er blijkbaar niet toe, ook al moeten alle 25 EU provincies het verdrag goedkeuren.

  Ik houd het er op dat het Nederlandse "Plan B" er uit bestaat dat Het Parlement "JA" zal stemmen ongeacht wat de bevolking stemt. Dan kan Judas Balkenende rustig zeggen dat het hem niet te verwijten valt.

 2. Stel dat de bevolking "Nee" stemt, dan
  heeft de regering (zogezegd in dienst van het volk) belastingsgeld (geld van het "volk") gespendeerd om propaganda te voeren voor iets wat het Volk (althans een meerderheid) niet wil.

  In feite zou de regering in deze geen
  propaganda behoren te voeren en geen geld behoren te besteden aan een JA-campagne maar het debat overlaten aan
  particulieren of private organisaties.
  Immers de "volksvertegenwoordiging" (niet dat de tweedekamer dat is maar we doen ff alsof) heeft aan het "volk" advies gevraagd en heeft aangegeven op basis van dat advies te beslissen (afwachten maar).Tot het referendum en
  de stemming in het parlement achter de rug zijn,zou de regering (uitvoerende macht) zich terughoudend en afzijdig moeten houden.

  Groetz,

  Cincinnatus

 3. Toevallig??
  Vlak nadat de Duitse kamerleden voor het EU grondwetverdrag hebben gestemd, worden de zittende kamerleden massaal weggestemd.

 4. [3] Ja, dus wie zegt dat Balkenende z’n kabinet niet zal slachtofferen voor een ‘ja’? Duitsland van SPD naar CDU, Nederland van CDA naar PvdA: ‘evenwicht’ herstelt, grondwet erdoor…

 5. [4]
  De CDU-campagne in Nordrhein Westfalen (NRW) was een schot in de roos: op hun posters stond: "JOBS STATT BUROKRATIE". De Duitse kiezer heeft heel goed begrepen, wat 6 (?) jaar sociaaldemocratie voor de werkgelegenheid heeft opgeleverd: 11% werkloosheid onder de beroepsbevolking.

  (Dat zal met de Europese integratie trouwens precies diezelfde kant opgaan. Daar wordt in de EU-NEE campagne m.i. ten onrechte nauwelijks aandacht aan besteed.)

  Het verlies van de Sociaaldemocraten heeft dus niets met de massale bondsdagbrede instemming voor het grondwettelijk verdrag te maken.

  Balkenende en zijn kormuiten hebben als goede politici allemaal een geheime agenda: zodra ze een betere toekomst voor zichzelf zien (bijvoorbeeld elders in het buitenland), blijken ze strijk en zet aan geheugenverlies te lijden.

 6. Het lijkt wel of de overheid ons alleen maar de onnodige zorgen baart om die de hele tijd in te moeten dammen en erop te letten want waar het maar kan breekt het regels, verzint zomaar nieuwe zonder dat iemand heeft gevraagd, en heeft een agenda van specifieke individuele belangen van degenen die bij de overheid zitten.

 7. Tenminste, onnodig omdat voor veel overheidstaken de vrije markt een betere kans biedt. Dus niet dat zorgen om de overheid onterecht zijn.

Comments are closed.