Het moest natuurlijk een keer gebeuren. Met zo’n gedrocht van een grondwet-die-geen-grondwet-genoemd-mag-worden (de GDGGGMW) onstaan misverstanden over wat de tekst ons eigenlijk wil zeggen. En vandaag was het zover. Hans van Baalen (onze onnozele Blog-vrind van de VVD) heeft een wel heel erg afwijkende opvatting over de bepalingen in de GDGGGMW ten aanzien van het Euro-leger. Althans, dat vindt Femke Halsema van GroenLinks.

Hansje van Baalen legt het als volgt uit: De grondwet biedt de EU de mogelijkheid om zonder instemming van de VN, waar dan ook ter wereld, militair in te grijpen om de belangen van de EU veilig te stellen. En Hansje kan het weten. Hij was er immers namens Het Koninkrijk der Nederlanden bij toen de GDGGGMW werd opgesteld. (Ik zeg “was erbij”, niet “heeft meegewerkt aan”. Meestal is een uitje namens de partij naar het Brusselsche gewoon een kwestie van de presentielijst tekenen en zo snel mogelijk de horeca van Brussel verkennen.) Maar in het Haagse geldt onze vrind toch nog steeds als een autoriteit op het gebied van de GDGGGMW.

In 2 Vandaag, vandaag, was te zien hoe arme Femke haast een rolberoerte kreeg toen zij met de uitleg van van Baalen werd geconfronteerd. Volgens haar staat dat er helemaal niet in. Natuurlijk niet! Want dan kan GroenLinks natuurlijk nooit voor de grondwet zijn!

En zo zie je maar weer. Het volk wordt te dom geacht om het boekwerk goed te begrijpen, terwijl in Den Haag men er aantoonbaar geen snars van begrijpt. De GDGGGMW staat VOL met vaagheden en bepalingen die voor allerlei uitleg vatbaar zijn. Er is zelf geen memorie van toelichting waarin een en ander door de opstellers wordt verduidelijkt.

Ons rest maar 1 ding. TEGEN stemmen!

3 REACTIES

 1. En maar roepen dat de nee-stemmers elkaar tegen spreken…

  Dit is toch entertainment, of niet?

  🙂

 2. Wat maakt het eigenlijk uit dat er zowel onder de voorstanders, als ook onder de tegenstanders verschil van mening is over de duizenden punten die genoemd worden in "Het gedrocht"?

  De meest simpele en controleerbare samenvatting van waar-het-nu-eigenlijk-om-gaat, zie ik dagelijks om me heen:

  Voorstander: "Waarom niet?"
  Tegenstander: "Zeg me dan eerst eens waarom wél"
  Voorstander: (stilte….)

  Precies! Ik heb het hele kreng doorgelezen, en ik zou het ook niet weten.

  Daarom NEE!

 3. Was weer een uitzending van niks gebaseerd op een gedeelte uit de grondwet die een VVD-er anders uitlegt dan een GL-er, zoals VVD-ers vaak dingen anders uitleggen dan GL-ers. Interpretatie was het kernwoord, en het gehele probleem van het aankaarten van zulk soort dingen.

  (Overigens een van de meest zuivere argumenten om tegen te stemmen: het Verdrag is niets anders dan een politiek handvest waar allerlei sociaal-democratische compromissen en verkrachte liberale inzichten de boventoon voeren.)

  Van Baalen sloot een EU interventie onafhankelijk van de VN niet uit, Halsema stelde dat door het vetorecht het in realiteit nooit zal gebeuren (en sloot het indirect dus wel uit). Een echt non-issue met de gebruikelijke kwaliteit en diepgang die we van de publieke omroep kennen.

Comments are closed.