Hoe meer je te weten komt over de EU-Grondwet en haar consequenties, hoe harder je NEE wil stemmen.U mag ook gegevens voor deze rubriek insturen.

“Alle Menschen werden Brüder” wordt ons nieuwe volkslied. Het is irreëel, zelfs gevaarlijk, dit via een super-overheid in Brussel te trachten te bereiken.

Uw bijdragen kunt u sturen aan de@vrijspreker.nl met onderwerp: EU-Laria

EU-Grondwet in Oostenrijk aangenomen.

Dit is het zevende land (van de 25) dat de EU-Grondwet ratificeert. Het Oostenrijkse volk weet niet waar het over gaat. De Bondskanselier Schüssel wel: “de grondwet maakt de weg vrij voor “een vreedzaam, sociaal en democratisch Europa”.
Eindelijk! Nu hebben we een “oorlogszuchtig, asociaal, dictatoriaal Europa”. Nu kunnen de politici in Brussel, gedekt door een Grondwet (die overigens geen grondwet is) beter beslissen en een klein land als Oostenrijk (en Nederland) vertellen wat ze moeten doen. Daarvoor zijn enkele tientallen mogelijkheden voor die landen om een veto uit te spreken afgeschaft.
De leider van de grootste oppositiepartij zag ook een betere toekomst voor politici en zei dat de constitutie niet perfect is, maar beter is dan alle verdragen die binnen de EU tot nu toe zijn gesloten. Hij helpt dus mee de Oostenrijkse soevereiniteit officieel aan Brussel over te dragen.

Men beweert zelfs dat er Nederlandse politici zijn die dat ook willen doen!!

En wat denk je van Duitsland waar (der Spiegel) 70 % van het volk TEGEN, maar 70 % van de politioci vóór is? Het volk wordt ook daar belazerd!

Nederlands Kabinet op het dubieus verkoopspad.
Praktisch alle leden van de NL-regering zijn de EU-Grondwet aan het promoten. Ze doen dat met vage, en vaak onjuiste, beweringen die trachten op de emoties van de burgers te werken:

Enkele kreten:
Staatsecretaris Atzo Nicolai (Goudse Courant):

‘Het is niet zo dat Europa ondemocratischer wordt.’ Waarom niet? Hij zegt niet wat hij bedoelt met “ondemocratischer”! Krijgt het “volk” meer te zeggen? De Commissie wordt machtiger, er komt één Minister van Buitenlandse Zaken die Nederland zal aanzeggen wat er gaat gebeuren. In het Europees Parlement, dat beperkte bevoegdheden heeft, krijgt “Nederland” nog geen 3 % invloed en zelfs dat wordt het volgend jaar bij toetreden van Bulgarije en Roemenië nog lager. Bij toetreden van een land als Turkije zal dit percentage minder dan 2 procent worden! Meer democratie? Meer gehoorzamen aan Brussel!

Atzo: “Het is in het eigen belang van mensen om op 1juni vóór de Europese grondwet te stemmen.”
Hij zegt niet dat we dan minder belasting hoeven te betalen of dat we allemaal een uitkering krijgen. Maar wat is dan dat belang? Blanco!

“Je moet niet doen alsof Nederland zonder de andere landen van Europa kan.”
Is er iemand die dat denkt? Is er iemand die denkt dat Nederland zonder Amerika, Canada, en tientallen andere landen kan? Moet Nederland dan ook aan die landen haar soevereiniteit, haar zelfbeslissingsrecht overdragen?

Met de EU-Grondwet gaat het de verkeerde kant op. De overheid zou meer soevereiniteit aan de burgers moeten *teruggeven* in plaats van het * weg te geven* aan een superstaat.

Atzo: “Wij staan pal voor de grondwet. Wij hebben er voor getekend. We staan als kabinet nu in de ring om campagne te voeren. We steken daarbij echt onze nek uit. We zullen niet alleen over de nuances praten, daar is het te belangrijk voor”,

Lees dit nog eens. Dan zie je dat “WIJ hebben ervoor getekend” Inderdaad, de politici hebben getekend zonder u te vragen of dat goed was. Of dat u het er mee eens was. Zij hebben getekend en vrezen nu in hun hemd te staan voor hun vriendjes Gerhard en Jacques!

Vertel hen, dat u dat een kwalijke zaak vindt! En dat u het niet kunt verantwoorden om nu niets te doen, Dat u straks uw kinderen en kleinkinderen recht in de ogen wil kunnen kijken en zeggen dat u alles gedaan hebt om deze ramp te voorkomen. Ga stemmen, en stem tegen!

Immoreel:
Hans van Baalen in BNdeSTEM: (Anne van der Vliet 11 mei)
Hans van Baalen vindt de komst van de grondwet onvermijdelijk, OMDAT DE BESTAANDE SITUATIE ONHOUDBAAR IS. Alleen is het stuk”voor een gewone burger niet leesbaar”.
Gevolgd door een opmerking van de voorzitter van de “onafhankelijke GrondwetCommissie, die zegt dat de tekst “op vele manieren is uit te leggen”.

Hoe durft een morele (?) overheid, die het nota bene ook nog altijd over normen en waarden heeft, het volk een stuk voor te leggen waarop ze JA of NEE mogen zeggen. Een stuk dat ze zelf niet eens begrijpen, een stuk vol contradicties en onduidelijkheden.

Die overheid besteedt miljoenen euros om het volk te lijmen om JA te zeggen. Ze hebben dat immers aan hun internationale collega’s toegezegd.
Ik heb nog nooit een zo duidelijk bedrog gezien dat gewoon in de openbaarheid wordt gespeeld.

Laten we hopen dat velen inderdaad proberen te begrijpen waar het over gaat. Dat velen echt luisteren wat de politici, die voor hun eigen standje vechten, echt zeggen! Dan zullen ze allemaal hun best doen om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om te gaan stemmen en een duidelijk NEE op tafel te leggen.

3 REACTIES

  1. Ik zie net op De Telegraaf site een artikel staan dat de kerken, vakbonden en andere "belangenclubs" positief zijn over de grondwet. Die zal ongetwijfeld hun politieke doelen dienen, ik lees niets meer dan de bekende kreten die ons moeten overtuigen voor te zijn.

    http://www.telegraaf.nl/bin

  2. Deze hele gebeurtenis vervult me met walging. Als een stel makke schapen wordt de bevolking van Europa door de politici naar de slachtbank gevoerd, terwijl de burgers in de VS steeds meer rechten krijgen om van zich af te bijten.

    Wat een laf en gezapig continent is dit toch. Als zo iets dergelijks in de VS geprobeerd zou worden zou er een opstand uitbreken. Hier bukken we het hoofd vrijwillig voor de beul. Bah!

    Er valt hier niets meer te redden. Ik ga tegen stemmen en ga onderzoeken of ik kan verkassen.

  3. Waar ik, op z’n zachts gezegd, ook zo vreselijk kriebelig van word, is dat alle JA-verkoop politici de NEE-stemmers er van betichten dit alleen op emotionele gronden te doen. Alsof NEE-stemmers dus hun ratio helemaal niet gebruiken. Laat ik nu denken, als ik de ronduit vage verdediging van de heren politici hoor van hun zogenaamde Grondwet, dat ZIJ juist zich door hun emoties laten leiden! (Niet in je hemd willen staan voor hun vriendjes, e.d.)

Comments are closed.