Hoe meer je te weten komt over de EU-Grondwet en haar consequenties, hoe harder je NEE wil stemmen.
We kunnen niet alles van commentaar voorzien, maar willen toch interessante en belangrijke zaken melden.
U mag ook gegevens voor deze rubriek insturen. Zie verder.nZelfs al is het mooi als “Alle Menschen werden Brüder” (zoals EU-volkslied), het is irreeel, zelfs gevaarlijk, dit via een super-overheid in Brussel te trachten te bereiken.
Uw eventuele bijdragen kunt u sturen aan de@vrijspreker.nl
met onderwerp: EU-Laria.


1 mei

De Raad van Europa (RvE) (parallel organisatie van EU) wil Letland onder toezicht plaatsen omdat de Russische inwoners geen onderwijs krijgen in het Russisch en niet mee mogen stemmen voor de gemeenteraden. Het is mij niet duidelijk hoe de verhouding van de RvE is met de EU. De RvE bemoeit zich in ieder geval wel met een EU-land.

Maatschappelijke organisaties houden zich koest over de EU-Grondwet. Werkgevers en werknemers en organisaties als Amnestie en Vluchtelingenwerk zeggen wel aarzelend dat ze het een verbetering vinden omdat het “Sociale Europa” (lees “Socialistische Europa”) daardoor dichter bij komt.
Het zijn natuurlijk organisaties die hun bestaansrecht en/of subsidies te danken hebben aan de overheid, en daarom voorzichtig zijn om die niet tegen zich in het harnas te jagen.

Spaanse jarenlange fraude met EU subsidies voor de teelt van vlas leidt tot eis voor terugbetaling. 277,3 miljoen euro. En dat alleen nog maar voor de vlas? Zijn er nog andere?
Wel begrijpelijk dat landen die belastinggeld door de EU krijgen toegeschoven, ook voor de EU-Grondwet stemmen. Dit is geen solidariteit maar graaien.
En Nederland maar zo gek om als hoogste belastinggeld betaler te blijven optreden.

Economie. In Duitsland worden de plannen bijgesteld, het gaat slechter dan verteld is. In Frankrijk gaat het ook niet zo best, de werkloosheid stijgt. Hoewel het in Nederland nu ook niet rooskleurig is, zal dit alles toch een argument zijn om de Nederlandse bijdragen niet te verminderen.

De gulden is te goedkoop verkocht door de politici. (Zie artikel “Zalm moet aftreden”) De uitbreiding van het eurosysteem gaat gewoon door. Letland, Malta en Cyprus zijn op 30 april toegetreden tot het systeem van vaste wisselkoersen, het voorportaal voor overgang op de euro. De vraag blijft hoeveel voordeel heeft Nederland van het toetreden van die landen?

De euro heeft wel degelijk te maken met de EU-Grondwet.
Op de eerste plaats is het reeds verkrachte Stabiliteitspact (voor de euro) een deel van die grondwet.
De grondwet klopt op dit punt nu al niet met de feitelijkheden omdat de verkrachting er nog niet in is opgenomen.

Maar belangrijker is nog dat het niet alleen telt wat er “juridisch” in die grondwet is opgeschreven. Veel belangrijker is hoe de politici er straks mee kunnen en zullen omgaan. En de Staatssecretaris Atzo Nicolai heeft net verklaard dat juridische werkelijkheid iets heel anders is dan de “politieke werkelijkheid”.
Bewijs: Stabiliteitspact in marmer gebeiteld, toen onmiddellijk aan de laars gelapt, en de vorige maand is het aan de laars lappen officieel gemaakt.
Datzelfde gaat straks met alle andere artikelen gebeuren, tot voordeel van de grote landen terwijl de “dwergen” (aldus Chirac) allen maar mogen gehoorzamen.

EU-Vice-President Siim Kallas (verantwoordelijk voor administratieve zaken), geeft toe dat het moeilijk is om de mooie baantjes te verdelen. De nieuwe landen trekken hard om die voor hun landgenoten te krijgen waardoor geschiktheid en verdienste in gedrang komen. Een oorspronkelijk doel was om 3.441 EU-banen te vullen! Van de 10 Topbanen zijn er nu nog maar 5 vergeven.
Door deze nieuwe drang en vertraagd opvullen van plaatsen is er al veel chaos in Brussel ontstaan.

Terrorismebestrijding wordt door de Regering en andere voorstanders van EU-Grondwet genoemd als een reden om de grondwet goed te keuren.
Dit met de smoes dat voor die bestrijding “samenwerking” nodig is. Dit laatste klopt, samenwerking is op dit gebied natuurlijk uitstekend. Maar daarvoor hoef je je niet ondergeschikt aan een EU te maken!

Zou samenwerking met de Verenigde Staten niet veel belangrijker zijn dan met Bulgarije? En met Zwitserland, Noorwegen, Egypte, Canada en noem maar op. Allemaal landen die niet in de EU zitten. En de EU gaat zich zelfs steeds meer tegenover de VS opstellen.
Je kunt je daarbij nog afvragen of het openmaken van de grenzen, naar de bvb de Balkanlanden, het voor terroristen van daar niet gemakkelijker maakt om naar Nederland te komen!
Het is een minderwaardige drogreden waarmee de overheid de kiezers tracht te lijmen.

Terrorisme tegen Nederland.
Wie zijn eigenlijk de terroristen die in Nederland terreur willen uitoefenen? Er zullen er wel van “eigen bodem” zijn die zich gefrustreerd voelen. Maar dat zullen we ook intern moeten oplossen.
Welke “buitenlandse” terroristen willen ons kwaad doen, en waarom?

WAT KUNT U DOEN?
Informeer anderen! Ga naar “Oproep, Actie, Actie”
https://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=2193
en heb later geen zelfverwijt!

1 REACTIE

 1. Ik heb het argument gehoord (weet niet meer waar) dat de EU geen super-staat wordt, WANT het heeft een ‘voorzitter’ gedurende steeds een periode van 2,5 jaar en GEEN president!.

  Het latijnse woord "prae-sidere" betekent letterlijk voor-zitten.

  pre·si·dent (de ~ (m.), ~en)
  1 voorzitter, leider
  2 het staatshoofd in een republiek

  ( van Dale: http://www.vandale.nl/ )

  Dus: Sterk argument !!

Comments are closed.