Hoe meer je te weten komt over de EU-Grondwet en haar consequenties, hoe duidelijker je NEE-stem wordt.
“Alle Menschen werden Brüder” wordt ons nieuwe volkslied. Het is irreëel, zelfs gevaarlijk, om je soevereiniteit weg te geven en deze “Brüderschaft” via een super-overheid in Brussel te trachten te bereiken.Uw bijdragen voor deze rubriek kunt u sturen aan de@vrijspreker.nl met onderwerp: EU-Laria.

Stomme Hollanders.
Onze knappe Minister van Economie, Laurens Jan Brinkhorst, deelde ons mee dat onze leiders wel spijt hadden om het domme volk een referendum te laten houden. Eerst dachten ze dat het klootjesvolk wel suffend “Deutschland, Deutschland über alles” zou meezingen. Sorry ik bedoel “Brussels, Brussels über alles”, oh nee, het was “Alle Menschen werden Brüder”. (Het is ook zo verwarrend!)

Ze hadden er spijt van omdat een kwestie als een referendum over de EU toch ver boven de pet van de gewone burgerman (en vrouw) gaat. Die kunnen alleen maar beoordelen, bij de gewone verkiezingen, dat ze moeten kiezen voor Laurens Jan als Minister voor Economische Zaken. Maar dan houdt het inzicht ook op.

Maar ja, nu zitten we in het schip. Nu maar alles uit de kast trekken om zoveel mogelijk mensen in het JA te laten tuinen! Met algemene bedreigingen: oorlog (Donner), concentratiekampen (Balkenende), met beloftes: vanaf nu gaat het beter (Nicolai), met lijmen: er verandert eigenlijk niets (Zalm), met verwijten: we slaan een modderfiguur in Europa, met persoonlijke bedreigingen: Neen-activisten zijn gevaarlijk (vd Linden), en ga zo maar door.

Er is nog geen enkele overheidsdienaar die mij duidelijk heeft gemaakt wat IK (en U) er nu op vooruitgaan als we voor die grondwet stemmen, die geen grondwet is, maar een “verdrag” van 483 pagina’s met 448 artikelen plus 36 protocollen en 50 verklaringen.
Terwijl uit de presentatie van veel politici overduidelijk blijkt dat ze zelf al dat spul ook niet gelezen hebben. Laat staan van begrijpen!

Ik zie maar één mogelijkheid voor iedereen die zijn gezond verstand gebruikt: Bij twijfel Stoppen! Stem NEE en laat de politici eerst maar eens hun beloftes waar maken om tot minder betutteling van Brussel te komen.
Om daarvoor met aanvaarding van die grondwet 63 van onze vetorechten op te geven, lijkt me geen verstandige weg.
(Dit stukje is ook geplaatst door BNdeSTEM)

Het volgende stukje aan BN/deSTEM is door de redactie geweigerd omdat ze vinden dat het niet juist is..
Ook de hoofdredactie BNdeSTEM leutert ja-“argumenten”.
Met stijgende verbazing las ik uw “commentaar” van vandaag in BNdeSTEM.
U vindt het jammer als Nederland tegen de grondwet, die geen grondwet is, stemt. U zegt dat er heel goede redenen zijn om voor die wet te stemmen. U geeft echter geen enkel argument dat aangeeft hoe de burger er beter van wordt. U zegt alleen maar dat u het niet eens bent met de argumenten van de NEE stemmers.
En wel in hoofdzaak omdat die argumenten niets met de grondwet te maken zouden hebben.
Maar dat hebben ze wel degelijk. In de “grondwet” wordt wel over verdere uitbreiding van de EU gesproken. Er wordt wel gesproken over de euro als munt voor de hele EU. En er wordt nog meer gesproken over de grotere macht van Brussel met een eigen EU-President en eigen Minister van Buitenlandse Zaken en een grondwet die boven de Nederlandse grondwet gaat.
Natuurlijk ben ik voor samenwerking, maar dat betekent niet dat we ons nog meer ondergeschikt aan Brussel moeten maken.

Dat er al zaken in het verleden door onze politici geaccepteerd zijn, (en dus door deze grondwet niet veranderen) wil ook nog niet zeggen dat de burgers nu ze een eenmalige kans krijgen, dit maar braaf moeten goedkeuren. De kans om die zaken alsnog te verbeteren, wordt bij aanname van deze grondwet alleen maar moeilijker, misschien zelfs onmogelijk.

Nederlanders kunnen nu laten zien dat ze het met die hele gang van zaken niet eens zijn. Dat ze geen makke schapen zijn die alles maar slikken. Dat ze niet zo maar een onleesbaar en onbegrijpelijk contract ondertekenen. Ze kunnen nu geschiedenis maken door de voortdenderende EU-trein te stoppen en eerst maar eens tot bezinning te komen. Zelfs hebben we geleerd: “Bij twijfel STOPPEN”.
Voor de toekomst van Europa is een overweldigende NEE-stem het meest positieve dat er kan gebeuren.

Politieke logica:
Bij de introductie van de euro heeft Gerrit Zalm minstens dingen verzwegen of de zelfs de Kamer niet goed voorgelicht. Wouter Bos bekende dat hij toen echt een paar dingen had willen weten!
Maar zalm heeft niet gelogen: “Als je verplicht bent te liegen dan ben je geen leugenaar”.Oftewel een blanco check voor politici

Europees Parlement waarschuwt voor Nederlands nee
Zie ook hieronder “Borrell praat” https://www.vrijspreker.nl/b…

Telegraaf:”Voorzitter Josep Borrell van het Europees Parlement heeft dinsdag gewaarschuwd voor de gevolgen van een ‘nee’ bij het Nederlandse referendum over de grondwet. Dan verliest Europa de economische strijd met de Verenigde Staten en China, waarschuwde de Spaanse EP-voorzitter dinsdag tijdens een bezoek aan Den Haag.”

Het streven is een machtige EU. Dan wordt “1984” van Orwell in 2006 verwezenlijkt en hebben we de drie continenten die voortdurend met elkaar in oorlog zijn!
Borrell meent dat Nederland bang is voor het onbekende! Maar jullie hoeven niet bang te zijn, Borrell heeft het zelf gezegd!

Telegraaf:” 9 ministers van Staat noemen de grondwet ” het beste resultaat” waarover de lidstaten het in Europa eens konden worden en een “logische stap in de richting van een Europa dat meer samenwerkt waar dat mogelijk is en dat meer integreert waar dat nodig is. De verklaring was een initiatief van oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-D66-leider Van Mierlo. Zij is ondertekend door de oud-premiers Van Agt, De Jong, Kok en Lubbers en de oud-ministers Van den Broek, Van Kemenade, Van der Stoel, Toxopeus en Van Mierlo zelf. “ .

Het beste resultaat!! Iets wat bijna niemand helemaal kan begrijpen.
En alweer jengelen over Samenwerking. Mensen dat wil iedereen, maar daarvoor hoef je je niet ondergeschikt aan Brussel te maken.

Telegraaf: “Bot legde in de Kamer uit dat hij niet had geprobeerd om het opkomstpercentage te beïnvloeden. “Maar ga niet stemmen als je bij God niet weet waarom je gaat stemmen”, zei hij na het debat.”

Gedachtefout van Ben Bot. Als je niet weet wat er gaat gebeuren, moet je de zaak STOPPEN voordat het niet meer kan. Dan moet je net wel NEE stemmen, anders rolt het over je heen.
=====================================

WAT KUNT U DOEN?
Informeer anderen! Ga naar “Oproep, Actie, Actie”
https://www.vrijspreker.nl/b…
en heb later geen zelfverwijt!
–Vraag stickers aan bij http://www.eunee.nl en verspreid die. Je weet nooit waar dit zaadje toe kan leiden.
–Bedenk ook nog eens wat je kunt doen met het boek van de BURKE Stichting: “Samen Zwak”
(Zie Burke site of mail ons: Info@vrijspreker.nl
— Vraag nog even het echte boek met de volledige grondwet aan. Met de gemaakte protocollen en verslagen’.
Een mooi dik boek. Goed om straks de echte teksten in huis te hebben.
Heel eenvoudig aan te vragen bij :
referendumeuropesegrondwet@minbzk.nl of op te bellen naar 070-426 81 00
Als u het niet op tijd krijgt, kunt u later het referendum ongeldig laten verklaren!!!!!!
–Stuur ingezonden stukjes naar zoveel mogelijk kranten.

6 REACTIES

 1. Mensen luister en huiver,
  hoe zit het als naar mijn idee over 40 jaar 1 van de landen zich weer onafhankelijk wil maken omdat het economisch niet goed gaat?Oorlog binnen Europa!!!

  Mensen zijn nu altijd opzoek naar eigen belangen ook binnen eigen landen op den duur.

  Ben echt huiverig voor dit doem senario.

  Vriendelijke groet Usa

 2. [1] Volgens de politici is het net een voordeel dat er nu in de grondwet wordt vastgelgd DAT een staat zich kan losmaken.
  Maar als je leest dat alle andere staten de voorwaarden daarvoor kunnen bepalen, of nee kunnen zeggen, dan weet je wat deze bepaling waard is!

 3. Het valt absoluut niet in te zien, hoe een knevelverdrag met 448 artikelen (Sorry Andries, jou bedoel ik niet) de wereldhandel en de werkgelegenheid zou kunnen bevorderen. Het tegendeel ligt eerder voor de hand. Vooral als U bedenkt, dat de economische groei in de Eurozone de afgelopen 12 jaar gemiddeld 1,5 % was, terwijl de wereldgroei 3% was.

  Denkt de EU werkelijk in 2010 de sterkste economie ter wereld te worden, het werkloosheidsvraagstuk op te lossen (9% in 2004) en een sociaal stelsel voor de nieuwe lidstaten in te voeren met een oerwoud van nieuwe regels en bureaucratie ?

  Laat die bEurocraten eens werk gaan zoeken, ipv de wereld te aanschouwen en te commanderen vanuit hun futuristische "kunst"bouwwerken.

 4. Okee dit is de meest lose site di ik tot nu toe heb gezien. Punt 1 ik lees hier het woord EURO, als in geld…Heeft hier niets mee te maken! Punt 2 Nee zeggen tegen iets waarover je niets weet?Goed plan hoor! Punt 3 Grondwet boven de eigen grondwet?Dat is een verdrag dat je sluit ook. Anders heeft het weinig zin om een verdrag te sluiten! Punt 4 U bent echt een gore eikel dat u Deutschland, Deutschland uber alles vergelijkt met een eventueel Europees volkslied! Zeker op uw leeftijd! Punt 5 Oorlog tussen 3 continenten?Waar haalt u het lef vandaan. heeft u uberhaupt wel argumenten die NIET op angsten of gevoelens zijn gebaseerd?

 5. [4]
  Gelukkig dat niemand je dwingt om dit soort lose sites te bezoeken, toch!

  1. Artikel I-8: "De munt van de Unie is de euro."
  Artikel I-30: "De Europese Centrale Bank is een instelling.Zij bezit rechtspersoonlijkheid.Zij heeft het
  alleenrecht machtiging te geven tot uitgifte van de euro."
  Artikel III-186: "De Europese Centrale Bank heeft het alleenrecht,machtiging te geven tot de uitgifte van bankbiljetten in euro’s binnen de Unie.De Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken mogen deze bankbiljetten uitgeven.De door de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken uitgegeven bankbiljetten zijn de enige bankbiljetten die binnen de Unie de hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben."

  2. Ik heb een contract opgesteld tussen jou en mij. Ga jij dat ongelezen tekenen? En als je het helemaal wel gelezen hebt, en de inhoud is in jou nadeel, ga je dan wel tekenen?

  3. Klopt. Die verdragen zijn ook ongewenst. Alleen, toen werd de bevolking niets gevraagd. Nu wel.

  4. Dát is een wijze uitspraak. Vooral wanneer je dat richt aan iemand die je niet kent, en waar je bovendien op bezoek bent! (Het zou je sieren om minstens je excuus aan te bieden)

  5. Het proberen te winnen van de economische ‘stijd’ TEGEN de VS en China is wat de voorzitter van de EU zegt na te streven. Op déze site wordt al vanaf de oprichting gepleit voor vrijwillige samenwerking, vrije en vrijwillige handel i.p.v. handelsoorlog!

  Zoals je ziet zijn de argumenten gebaseerd op het lezen van de grondwet, en verstandig daarover nadenken. En op het ontmaskeren van de emotionele en angstaanjagende beweringen van de voorstanders.

  Hopelijk kun je je voordeel doen met dit antwoord.

Comments are closed.