Hoe meer je te weten komt over de EU-Grondwet en haar consequenties, hoe harder je NEE wil stemmen.
Interessant is dat dit nu ook blijkt uit een onderzoek van de overheid zelf!” Alle Menschen werden Brüder” wordt ons nieuwe volkslied. Het is irreëel, zelfs gevaarlijk, om je soevereiniteit weg te geven en deze “Brüderschaft” via een super-overheid in Brussel te trachten te bereiken.Uw bijdragen voor deze rubriek kunt u sturen aan de@vrijspreker.nl met onderwerp: EU-Laria

Eurlings geeft toe: de EU wordt een superstaat.
Kim stuurde ons: “Dinsdag was op netwerk een leuk debat. Te zien op http://www.netwerk.tv/index…
Nu viel het mij op dat Camiel Eurlings, (Een EU-promotor) een geweldige Freudiaanse verspreking maakte, hij had het over DEELstaten in plaats van Lidstaten.” In feite blijkt hieruit dat hij zelf heel goed weet wat er aan het gebeuren is!

Reclame folder van de overheid! 1,5 miljoen euro.
De overheid heeft met behulp van 1,5 miljoen euro van uw belastinggeld een reclamefolder huis aan huis laten verspreiden. Mooie kleuren, bloemen, lente en zoetgevooisde tekst.
Op elke bladzijde staan halve waarheden en vage begrippen die voor allerlei uitleg vatbaar zijn.

Media steunen in het algemeen de overheid.
In de pers verschijnen meer pro dan anti artikelen. En bij de meeste pro-argumenten vallen je schoenen uit!
Bij voorbeeld: BN/deSTEM speciaal over Noord Brabant, met foto van Hanja May-Weggen, de Commissaris van de Koningin, onder de kop:”Europa krijgt bredere basis”.
Het is mij niet duidelijk wat ze daar precies mee bedoelt, maar het zal wel meer macht in Brussel zijn. Ik denk dat niemand precies weet wat die bredere basis is, maar het klinkt geweldig!
Op de vraag: “Wat betekent de grondwet voor de Brabanders?” antwoordt ze:
“Voor de Brabanders betekent dit dat ze dezelfde rechten krijgen als alle andere burgers in de EU. [Wel, de Brabanders zaten al jarenlang te wachten om dezelfde rechten te krijgen als bvb de mensen in Polen, of Portugal]. Voor Brabant betekent het dat we volledig mee kunnen doen in Europa, [waaraan meedoen? Dat kunnen we ook zonder ons ondergeschikt aan Brussel te maken], deel kunnen nemen aan Europese programma’s, [Welke? Dat kunnen we zonder grondwet ook], en een beroep kunnen doen op Europese middelen.”
Vooral dat laatste is een geweldig voordeel. We betalen eerst belasting, dat geld gaat via Den Haag naar Brussel, en als ze het daar hebben, mogen wij een verzoek indienen om er iets van terug te krijgen. Ja, grote voordelen. Als u daar geen prijs op stelt, stem dan maar NEEN.

Op dezelfde pagina staat een foto van Frank Petter (CDA Provinciale Staten) die zegt dat het geen sterk argument is dat Nederland met deze grondwet zeggingschap verliest: “Ook nu al, zonder grondwet vindt zestig, zeventig procent van de besluitvorming plaats in Brussel”.
Alsof dat een reden is om nog maar meer zeggenschap prijs te geven!
Soms begin ik te twijfelen aan het verstand van politici!!

Om het geheel nog smaakvoller te maken, staat op dezelfde pagina een grote kop en artikel met:”Ruim 200 miljoen euro van EU voor Brabant”Heerlijk smeuig verhaal dat de Brabanders 200 miljoen krijgen. Geen woord, geen letter, dat dit wel slechts een deel is van het door de Brabanders zelf betaalde (belasting)geld is.

Bolkestein:
Als ik geweten had dat de politici zich niet zouden houden aan het StabiliteitsPact, dan had ik nooit aanbevolen om die euro in te voeren!”

Hoe komt het toch dat wij allemaal weten wat er met dergelijke beloftes wordt bedoeld, terwijl politici als Bolkestein dat niet weten? Zou Bolkestein zo dom zijn?
Zo weten wij ook wat er allemaal gaat gebeuren na de invoering van de nieuwe grondwet!

Hoe komt het toch dat de meeste kiezers dit zo snel vergeten? Hoe bestaat het, dat er nog ja-stemmers zijn?
Hoe kunnen we dit nu zo duidelijk communiceren dat het voor iedereen duidelijk wordt?
Tot 1 juni hebben we daar niet veel tijd meer voor.
NU is er een kans om de voortrollende politieke kar te laten stoppen. Grijp die kans. Hij komt nooit meer terug!
Zorg voor een overweldigende NEE-Stem

Ik hoop dat we met velen op zondag 5 mei kunnen vieren dat de kar minstens even gestopt is, en bedenken WAT NU.
Meld u al vast aan:
Uitnodiging: FEEST op zondag 5 juni in Delft.
https://www.vrijspreker.nl/b…

WAT KUNT U DOEN?
Informeer anderen! Ga naar “Oproep, Actie, Actie”
https://www.vrijspreker.nl/b…
en heb later geen zelfverwijt!
–Vraag stickers aan bij http://www.eunee.nl en verspreid die. Je weet nooit waar dit zaadje toe kan leiden.
–Bedenk ook nog eens wat je kunt doen met het boek van de BURKE Stichting: “Samen Zwak”(Zie Burke site of mail ons: Info@vrijspreker.nl
— Vraag nog even het echte boek met de volledige grondwet aan. Met de gemaakte protocollen en verslagen’.
Een mooi dik boek. Goed om straks de echte teksten in huis te hebben.
Heel eenvoudig aan te vragen bij :
referendumeuropesegrondwet@minbzk.nl of op te bellen naar 070-426 81 00
Als u het niet op tijd krijgt, kunt u later het referendum ongeldig laten verklaren!!!!!!
— Stuur zoveel mogelijk ingezonden brieven naar de pers.