Hoe meer je te weten komt over de EU-Grondwet en haar consequenties, hoe harder je NEE wil stemmen.
We kunnen niet alles van commentaar voorzien, maar willen toch interessante en belangrijke zaken melden.
U mag ook gegevens voor deze rubriek insturen. n“Alle Menschen werden Brüder” wordt ons nieuwe volkslied.
Uw bijdragen kunt u sturen aan de@vrijspreker.nl met onderwerp: EU-Laria

De EU werkt al uitstekend.
Op voorgaande stukjes op de Vrijspreker hebt u kunnen lezen dat der Gerhard Schroeder und Jaques Chirac van plan zijn een extra belasting op vliegtuigbrandstof in de EU in te voeren. Dit idee werd verder gepromoot door Gerrit Zalm. Die had namelijk door zijn tegenstribbelshow bij het verkrachten van het Stabiliteitspact bij zijn grote bazen wat wrevel opgeroepen. Daarom zou het promoten van een plan van Jacques en Gerhard misschien wel goed zijn voor de toekomstige vriendschap.
(Het heeft er niets mee te maken, maar herinner je je nog dat Ruud Lubbers een mooi baantje niet kreeg omdat hij de Duitse Kanselier Helmut Kohl tegen de haren ingestreken had?)

Nadat we enkele dagen niets meer over dit plan gehoord hadden, komt vandaag ene Femke van GroenLinks met een dergelijk plan om de lasten in de EU te verhogen. En dat wordt dan nog gebruikt als argument om vóór de EU-Grondwet te stemmen!
Lieve mensen, als je wilt dat je lasten verhoogd worden, dat al je producten duurder worden, geloof dan Femke, en ga voor die grondwet stemmen. Wil je echter deze extra lasten voorkomen, wil je een beter leven hebben, dan kun je alleen maar: Zeker gaan stemmen, maar dan duidelijk tegen de grondwet. Dus EU-NEE.
P.S. en neem zoveel mogelijk NEE-stemmers mee..

Het Corporatisme werkt ook.
De werkgevers die duidelijk belangen hebben in subsidies (van uw belastingen) gaan actie voeren vóór de EU-Grondwet. Loek Hermans van MKB volgt schoorvoetend.
Een lezer van de Vrijspreker suggereerde dat zowel Schragen als Hermans op korte termijn een nieuw baantje nodig hebben, en dat de overheid daarbij een grote vinger in de pap heeft. Dat zou een reden kunnen zijn om nu lief te zijn en te helpen om de overheidsplannen (ten koste van de burgers en arbeiders) te steunen.
Wij geloven daar natuurlijk niets van! Maar we zullen wel eens blijven kijken naar welke nieuwe baantjes deze heren zullen krijgen.

In dit zelfde kader komt nu ene Wim Kok, kapitalistisch commissaris bij o.a. Shell en ING, ex-socialist, ook vertellen dat het kiezersvolk toch vóór de EU-Grondwet moet stemmen. Argumenten? Ja, de klassieke samenwerking, solidariteit, sterke vuist maken en dergelijke. Feiten waardoor het voor u beter zou worden zijn er nul komma nul.

Politieke logica?
Wouter Bos poneert dat de EU-Grondwet een veel socialer (lees: socialistischer) maatschappij gaat opleveren.
Nietes, zegt de VVD, we krijgen een veel vrijere maatschappij.
Wat is het nu? Contradicties bestaan niet!
Meer inzicht in de VVD ideeën kunt u krijgen door de recente stukjes over de VVD en correspondentie met Hans van Baalen te lezen. (hier benenden)

“Europa zegt niet wat het doet. Het doet niet wat het zegt.”
Het Europa dat voor ons wordt opgebouwd is het Europa van de schone schijn…” Zo vatte de Franse socioloog en vrijbuiter Pierre Bourdieu het in 2000 al samen.
Iedereen die serieus naar de feiten kijkt, ziet dat dit inderdaad waar is.
Meer over een boek van Jennar op http://www.free-europe.org/…
Door W.de Neuter.

Ronald Plasterk op NOS site
Wij publiceerden over het recente interview met Jan Peter Balkenende. Dat wij niet de enige zijn die verbaasd, verontwaardigd, “disgusted” waren, blijkt uit een commentaar van Ronald Plasterk op een eigen NOS-site waar we u graag op wijzen.

Hij zegt onder andere:” …. bij dit interview heb ik [ geen verontschuldigend gevoel] . De uitsmijter [die JPB gebruikt] doet de deur dicht: “Ik ben in Auschwitz geweest; die beelden raken mij nog elke dag. Je hebt elkaar in Europa echt nodig om zulke dingen te voorkomen. Daar mag best wat meer aandacht voor zijn.”
Balkenende gooit Auschwitz in de strijd. We moeten vóór stemmen omdat we anders misschien medeverantwoordelijk zijn voor een nieuwe Holocaust. Walgelijk. Lang ben ik niet zo boos geweest. Dan probeer je als kiezer, als burger, een fatsoenlijke discussie te voeren over de voors en tegens van zo’n grondwet, en dan wordt de discussie zo vervuild.”

U kunt het volledig stukje van Ronald P lezen op:
http://www.nos.nl/nosjourna…

De EU besteedt uw belastinggeld goed: aan het doordraaien van wijn!
Een reden om voor de EU-Grondwet te stemmen!
De Europese Commissaris voor Landbouw, Mevr. Fischer Boel, kondigt aan dat er een “wijnplas” is, maar dat “ze van plan is daar iets tegen te doen”. Zo zullen Franse en Spaanse wijngaarden gesloten worden met behulp van Nederlandse belastingcenten. Voorlopig 145 miljoen euro.
Los daarvan wordt ook gewerkt aan ,onder andere, overschotten van suiker en graan. Daarvoor heeft de Europese Commissie dit jaar al 7 miljoen ton graan opgekocht. (van uw centen)

Omdat we solidair moeten zijn moet u uw belastinggeld daarvoor beschikbaar stellen en ja stemmen! Gewoon doorgaan met gekke Henkie spelen.

WAT KUNT U DOEN?
Informeer anderen! Ga naar “Oproep, Actie, Actie”
https://www.vrijspreker.nl/b…
en heb later geen zelfverwijt!
———————————————————————–