Het is opvallend hoe vaak politici bij het promoten van de EU-Grondwet nu het argument gebruiken dat deze grondwet “beter” is dan wat we nu hebben. Het argument van de week!

Ze kunnen kennelijk niet overbrengen WAAROM de burger nu de grondwet nodig heeft. Ze kunnen niet vertellen wat nu het voordeel voor de burger is.
Daarom gebruiken ze het “beter dan nu”-argument!

Maar is dat een echt argument? En wat is het waard als we de totale situatie bezien?

Daarvoor moeten we eerst bekijken wat er gebeurd is:
Na de Tweede Wereldoorlog is het besef gegroeid dat samenwerking zinvoller kan zijn dan vechten.
Samenwerking van industrie en overheden heeft toen de “Kolen en Staal Gemeenschap”tot stand gebracht. Een kartel dat redelijk goed werkte en zich ontwikkelde tot de EEG, de Europese ECONOMISCHE Gemeenschap.
Ook die werkte redelijk goed door het afschaffen van overheidsmaatregelen op douane gebied.

Toen roken veel meer politici mooie mogelijkheden en werd de Europese Unie tot stand gebracht.
Dat was een POLITIEKE UNIE met veel meer centrale overheidsmacht.
De meeste mensen beseften maar weinig wat er precies omging. Steeds meer besluiten, wetten en regels kwamen direct of indirect uit Brussel. Er kwam een eenheidsmunt en nu moet er een Grondwet komen.
Die grote macht van de EU (Brussel) leidde tot een onbevredigende situatie met ontevreden burgers die zich onzeker voelen en die het liefst de zaak zouden terugdraaien en weer meer vrij worden.
Een situatie die we willen beoordelen met “zeer sterk negatief”.

En nu krijgt de burger aangeboden om in een referendum “ja” tegen die grondwet te stemmen. Later kunnen ze dan altijd zeggen: “Je hebt er zelf voor gekozen!”

De burger voelt echter, terecht, dat die grondwet aan Brussel nog meer macht zal geven. Een Minister van Buitenlandse Zaken voor 25 landen (spoedig meer landen), Nederland geeft het recht van veto op tientallen punten op, er komt een soort President (die om politieke redenen voorlopig nog “voorzitter” genoemd wordt), en er zijn talloze punten waarover bij meerderheid van stemmen over ons beslist gaat worden. Wij mogen als doekje voor het bloeden een “gele kaart” laten zien, maar als het er om gaat, beslist de EU-overheid, de Commissie toch wat ze zelf wil. Dus geen rode kaart!

De huidige situatie, “zeer sterk negatief” is door de politici veroorzaakt. Nu komen ze aandragen met die grondwet en zeggen tegen de burger: “Die grondwet is wel niet ideaal, er zitten nog rare punten in, maar die moet je nu toch maar goedkeuren, (dan krijgen we nog meer macht), en dat gaat alles beter”.

Een oude politieke truc. Als veel (belasting)geld niet werkt, moet je het doen met meer (belasting)geld. Dus “als macht niet werkt, moet je er meer macht tegenaan gooien”
Wij weten dat dat niet werkt.

De essentie is het volgende. Zelfs als er bepaalde stukken in die Grondwet staan die op papier beter lijken dan wat er nu op papier staat, dan zegt dat helemaal niets. Het gaat er om wat de politici er mee kunnen doen. En die uitbreiding van de macht is negatief.
Als je het nuchter bekijkt, is het een grote smoes om als argument te gebruiken: “ja, maar het is beter dan wat we nu hebben”.

Wat er moet gebeuren is de politici in die macht stoppen. NEE tegen de grondwet. En als dat lukt moet hen onmiddellijk duidelijk gemaakt worden dat er niet verder over die grondwet onderhandeld hoeft te worden, maar dat de “zeer sterk negatieve” situatie verbeterd moet worden door weer veel soevereiniteit uit Brussel terug te eisen.

De burgers moeten er geen genoegen mee nemen om vanuit een “zeer sterk negatieve” situatie, terecht te komen in een “gewoon sterk negatieve” situatie. Het minimum wat we dan eisen is dat we in een “goede situatie” terechtkomen.

1 REACTIE

  1. ik ben geen fan van de christen-unie, maar Andre Rouvoet heeft bij Barend en van Dorp uitstekend verwoord waarom een NEE stem tegen de grondwet het beste is. eindelijk weer eens een tegengeluid. hulde…

Comments are closed.