Op dit ogenblik vindt in Frankrijk de stemming plaats over de EU-Grondwet. Een grondwet die de EU-superstaat en haar top-politici machtiger maakt. Die alle macht die “Brussel” in het verleden naar zich toe heeft getrokken, officieel bevestigt en versterkt. De uitslag in Frankrijk zal daardoor een grote invloed hebben op de vrijheid van “Nederland” en de Nederlanders.

Eigenlijk een raar idee om je te realiseren dat de Fransen ook maar iets over ons te zeggen hebben!
Zelfs al is dat nu ook al zo doordat Nederland lid geworden is van de politieke Europese Unie en de politici daarvoor een aantal (overgave)contracten hebben gesloten.
Omgekeerd heeft “Nederland” ook invloed op Frankrijk, maar die is slechts een fractie van de Franse invloed op ons. Gewoon door het (democratisch) aantal mogelijke stemmers. Bovendien heeft niemand buiten de politici daar veel interesse in.

Er wordt nog steeds verwacht dat we straks blij kunnen zijn als de Fransen die grondwet afwijzen. Dat weten we vanavond laat. Maar wat er ook uitkomt, laten we toch zorgen dat een NEE nog eens extra wordt benadrukt door een Nederlands NEE.
Mocht het in Frankrijk toch nog een JA worden, dan is de verantwoordelijkheid en de uitdaging voor “Nederland” nog veel groter. Nederland kan dan de toekomst van Europa, en dus van onszelf, redden door een nog overtuigender stem TEGEN deze grondwet.

1 REACTIE

Comments are closed.