Toen in Polen het referendum voor toetreding tot de EU mis dreigde te lopen, heeft de Paus een aanmoediging uitgevaardigd om de Polen tot “ja”te bewegen.
Nu het in Frankrijk en Nederland mis dreigt te lopen in de aanvaarding van de EU-Grondwet, probeert het Vaticaan opnieuw een stimulans te geven.

Ondanks twijfel over bepaalde zaken als abortus, euthanasie en vrouwelijke priesters, wordt toch officieel verklaard achter de grondwet te staan. De Europese Bisschoppen hadden zich al eerder akkoord verklaard.

Door de “geen discriminatie” artikelen in de grondwet kan dat, als hij tenminste wordt aangenomen, nog tot hevige interessante juridische problemen en claims leiden.

We nemen aan dat deze verklaring van het Vaticaan in Nederland niet veel invloed zal hebben. Maar in het katholieke Frankrijk waarschijnlijk weer een push voor de ja-stemmers (twijfelaars) kan zijn.

Het Vaticaan zal zeker voor deze daad een welwillende houding van de EU-politici verwachten voor haar religieuze belangen.

1 REACTIE

Comments are closed.