Een oud stokpaardje komt weer bovendrijven: de kilometerheffing. Het plan klinkt even sociaal als rechtvaardig, veelrijders gaan méér betalen, en mensen die slechts af en toe rijden gaan minder betalen. En dit alles met als doel de files op te lossen. Wie er even wat langer over nadenkt ziet in dat dit plan nooit zal bijdragen aan het verkorten van de files, en eerder problemen veroorzaakt dan oplost.

De file: de beste remedie tegen de file

Het idee achter de kilometerheffing is simpel: maak het autorijden duurder, en meer mensen zullen naar een alternatief gaan zoeken. Helaas, de beste remedie tegen files is de file zelf.
Iemand met een modaal inkomen verdient netto ongeveer 10 Euro per uur. Als hij ’s ochtends en ’s avonds een half uurtje in de file staat betaalt hij dus al ¤10,–. Dit is meer dan welke kilometerheffing dan ook in rekening brengt. Blijkbaar is het file-leed minder erg dan de alternatieven, als die er al zijn.

De plannenmakers gaan er van uit dat die alternatieven er wél zijn, en dat er dus mensen bestaan die vrijwillig kiezen voor het filerijden. Ik heb een hoop automobilisten gesproken, maar heb er nog niet één ontmoet die echt een alternatief had, en desondanks in de file ging staan. Autorijden is nu eenmaal, zoals economen dat zeggen, in-elastisch. Met andere woorden: de prijs is vrijwel niet van invloed op het gebruik.

Accijnzen
Daarnaast hebben we natuurlijk al een vorm van kilometerheffing, te weten de brandstofaccijnzen plus de BTW over die accijnzen. Het mooie van accijnsheffing is dat deze kilometerheffing veel rechtvaardiger is voor iedereen. Stilstaan in de file kost namelijk brandstof, ook al rijdt je geen kilometer. De file-rijders worden hierdoor meer belast dan mensen die niet in de file staan. Een vaste heffing per kilometer biedt dit voordeel niet. Of je nu een half uur doet over een stuk van 10 kilometer of een uur, de heffing blijft gelijk.
Accijnzen bieden tevens voordeel aan bezitters van zuinige auto’s, en aan mensen die proberen zuinig te rijden. Hardrijders worden extra belast door hun hogere brandstofverbruik, de bezitter van een Bentley betaalt meer belasting dan de bezitter van een Suzuki Alto.

Het enige nadeel aan de accijnsheffing is dat het door de overheid niet stelselmatig verhoogd kan worden. Het wordt dan namelijk voordeliger om over de grens in Duitsland of België te tanken, en dat zou ten koste gaan van de rijksbegroting. Een kilometerheffing is onafhankelijk van de buurlanden te verhogen, en daarmee voor de overheid een prettig instrument. Maar juist dát argument wordt in Den Haag niet gebruikt ter verdediging van de kilometerheffing. Ze weten het natuurlijk dondersgoed, maar eerlijkheid en politici zijn geen termen die goed in één zin samen gaan.

Houderschapsbelasting
Een onderdeel van de plannen is om het bezit van de auto goedkoper te maken door middel van het (gedeeltelijk) afschaffen van de houderschapsbelasting. Daarnaast kan de BPM-belasting opgeheven worden. Dit klinkt wederom sympathiek, maar zal ongetwijfeld problemen geven.

Auto’s worden straks niet alleen goedkoper, ook de vaste lasten zullen flink dalen. Deze twee maatregelen gecombineerd betekenen vrijwel automatisch dat er meer gezinnen zullen komen die twee of meer auto’s gaan bezitten. Dat is namelijk altijd handig, zo’n tweede auto voor de deur. Een goedkoop tweedehandsje voor moeders komt eenvoudig binnen bereik zodra de vaste lasten minder worden. De gevolgen laten zich raden.

Ten eerste zullen hierdoor de toch al overbelaste woonwijken geconfronteerd worden met extra parkeerproblemen, al die tweede auto’s moeten toch ergens een plekje vinden. Ten tweede legt dit een bom onder het initiële doel van de kilometerheffing: het terugdringen van de files.

De meeste files ontstaan zodra de weersomstandigheden slecht zijn. Regen en sneeuw zijn veroorzakers van veel file-leed. En juist tijdens dit soort weersomstandigheden is het niet prettig om in een koud en nat bushokje te staan, of om op de fiets naar een tochtig station te moeten en daar op een vertraagde trein te wachten. Veel mensen doen dit echter noodgedwongen, aangezien men geen auto heeft.
Het verhoogde auto-bezit dat zal ontstaan dankzij de afschaffing van de houderschapsbelasting en BPM zal veel mensen juist op dagen met slecht weer de auto in jagen. Precies op de dagen dat de files al zoveel langer dan normaal zijn.

Armoedeval

Ook economisch heeft de kilometerheffing een aantal forse nadelen. Een bekend probleem rond de werkloosheid is de zogenaamde armoedeval. Als iemand gaat werken vervallen er een hoop voordelen waar hij als uitkeringstrekker van kon genieten. Hierdoor is het voor veel mensen niet lonend om te gaan werken. Door de kilometerheffing zal dit probleem in veel gevallen erger worden. Als een werkloze een baan kan krijgen in een andere stad dan worden de reiskosten voor hem hoger door de kilometerheffing. Het gevolg zal zijn dat hij maar bedankt voor de eer, en thuis op de bank blijft zitten op zoek naar een baan die dichter bij huis ligt.
Zo zijn er bijvoorbeeld vele Friezen die dagelijks op en neer pendelen naar Amsterdam om daar te werken. Voor velen van hen zal de kilometerheffing betekenen dat ze er verstandiger aan doen om gewoon thuis te blijven.

Werknemers die nu dicht bij huis werken, maar een flinke positieverbetering kunnen realiseren door een baan te accepteren bij een bedrijf dat verder weg gevestigd is zullen ook wel 2 keer nadenken. De kosten/baten verhouding verschuift doordat de reiskosten hoger worden. Dit zal op termijn extra werkloosheid opleveren omdat de arbeidsmobiliteit vermindert.

Werkgevers

Ook werkgevers worden de dupe. Veel personeel zal de kilometerheffing opvoeren op de maandelijkse onkostendeclaratie. Het gevolg is dat de kosten voor de werkgever stijgen. Dit kan hij oplossen door minder personeel aan te nemen, of door zijn prijzen te verhogen. Beide oplossingen zijn slecht voor de economie. Dat een verslechterende economie zorgt voor minder files betekent wel dat het kilometerheffingsplan via een omweg alsnog resultaat kan boeken, maar of dat nu iets is om trots op te zijn?

Bureaucratie

Eén van de belangrijke thema’s in de afgelopen verkiezingsstrijd was het terugdringen van de bureaucratie. Deregulering, in Haagsch jargon. Een kilometerheffing is volledig in strijd met dit streven. Om van ieder voertuig kilometerstanden bij te houden geeft een gigantische hoeveelheid administratief werk. Nu kan dat natuurlijk allemaal met slimme technieken worden opgelost. Er wordt al gesproken over een black-box in iedere auto, plaatsbepaling via satelliet en/of GSM, enzovoort.
Maar het nadeel van techniek is dat het al dan niet moedwillig gesaboteerd kan worden. Een beetje aluminiumfolie rond de antenne van uw black-box, en u bent onzichtbaar voor de bureaucraten. Per ongeluk 220 volt op het boxje, en helaas, het functioneert niet meer.
Dit dient allemaal administratief verwerkt en gecontroleerd te worden. De techniek zal betaald moeten worden, de ambtenaren die de werking van het systeem in de gaten houden dienen salaris te ontvangen, en zo worden er miljarden weggegooid aan technieken en oplossingen die zonder resultaat zullen blijven.

Privacy en moraal

Als laatste punt is er nog de moraal. Dat automobilisten betalen voor het onderhoud en eventuele uitbreidingen van het wegennet lijkt niet meer dan logisch. Niemand zal bezwaar hebben tegen tolheffing op privaat aangelegde nieuwe wegen.

Maar het huidige wegennet is door de automobilisten als talloze keren betaald. In hoeverre is de overheid gerechtigd om iets dat al betaald is nogmaals in rekening te brengen?

Daarnaast dient van iedere automobilist exact bijgehouden te worden waar en wanneer hij rijdt, dit is uiteraard een goudmijn voor justitie. Er dient echter een zeer zorgvuldig debat over de privacy gevoerd te worden voordat dit soort systemen daadwerkelijk landelijk ingevoerd worden. George Orwell had het immers niet mooier kunnen bedenken.

Conclusie

De kilometerheffing heeft zo weinig voor- en zoveel nadelen dat het een wonder is dat men er überhaupt serieus over praat. Het plan zal de files niet korter maken, de verkeersveiligheid verslechteren, de economie aantasten en de werkloosheid doen stijgen. Niet één burger zal er echt op vooruit gaan, het zijn slechts politici die zich met deze plannen kunnen wentelen in hun toegenomen macht over de burger. Iedere volksvertegenwoordiger die die titel eer wil aandoen dient zich dan ook met hand en tand te verzetten tegen dit plan.

34 REACTIES

 1. Met kilometerheffing krijgen de belangenorganisaties allemaal straks weer via de politiek een stem over de hoogte en de invulling. Natuur en milieuorganisaties zullen ervoor zorgen dat de kilometerheffing ook nog eens hoger wordt voor "vervuilende" auto’s.

  Het lijkt mij niet meer dan logisch dat de BPM moet worden afgeschaft trouwens. Het is een belachelijke belasting.

 2. [1] Dat klopt, de BPM is belachelijk. Zullen de politici ook vertellen dat ze deze belasting onder Europese druk binnenkort wel moeten afschaffen, en het dus een sigaar uit eigen doos is om de BPM te vervangen door KM-heffing?

 3. Uitstekende analyse Kim!
  Lijkt me weer iets om eens aan een paar volksverla.. volksvertegenwoordigers te sturen!

 4. [2]
  Prima artikel Kim. Kilometerheffing is weer koren op de molen van de belastingminnaars.
  Dat die weer van stal gehaald wordt, bewijst ofwel hoe kort het geheugen van de "betrokkenen" is, ofwel hoe weinig betrokken die "betrokkenen" zijn. Anders hadden ze het definitief bij het vuilnis gezet.

 5. Een argument dat ik zelden tegenkom is dat veel mensen in de file staan omdat de kunstmatige huizenmarkt in Nederland hen geen keuze biedt. In veel steden is het heel erg moeilijk -zo niet onmogelijk- om snel een goede woning te vinden, of om er naar terug te verhuizen als iemand vanwege een baan verhuisd was. Dus moeten veel mensen heen en weer reizen en in de file staan. En zoals gebruikelijk zorgt de overheid weer niet voor een echte oplossing, maar bedenkt pseudo oplossingen om zo weer nieuwe belastingen te kunnen heffen. De overheid zorgt maar zelden voor echte oplossingen voor problemen.

 6. [6] Maverick:"Een argument dat ik zelden tegenkom is dat veel mensen in de file staan omdat de kunstmatige huizenmarkt in Nederland hen geen keuze biedt."
  Dat klopt. Het is een van de oorzaken om (te) veel te rijden.
  Hieruit blijkt dat er steeds allerlei verbanden liggen, maar dat overheden praktisch altijd alleen maar aan het symptoom knutselen!

 7. Ik vond het verbazingwekkend dat een van de onderhandelaars van dit akkoord iemand van de ANWB was. Dit is wat de ANWB doet zeggen ze:

  "Belangenbehartiging.
  Minder in het oog lopend, maar ook heel belangrijk is *de behartiging van de collectieve belangen van de ANWB-leden*.

  Dus de zogenaamde belangenorganisatie van automobilisten heeft toegestemd met het kilometerheffing, een maatregel die de belangen van automobilisten schaad!

  Kunt u er nog wijs uit? Jawel want de ANWB ligt midden in bed bij de overheid,
  want zegt de ANWB:

  "Dit gebeurt veelal *achter de schermen in overleg met de overheid en branche-organisaties,*"

  http://www.anwb.nl/publishe

  Een oud spreekwoord zegt dat wie met pek omgaat er mee wordt besmeurt!

 8. [8]
  Cato e.a.,
  We moeten helaas vaststellen, dat bijna ALLE privaatrechtelijke organisaties zich tegenwoordig met de overheid prostitueren. Neem nou de consumentenbond, de voedingsbond, de postcodeloterij, de vakbonden. En dan heb je tegenwoordig weer een nieuw verschijnsel: de PPS, ofwel: de publiek-private samenwerking.
  Op de site van Financien vind je de voigende omschrijving:
  "PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. Het resultaat van de samenwerking is meerwaarde: een kwalitatief beter eindproduct voor hetzelfde geld, of dezelfde kwaliteit voor minder geld. Er ontstaat voordeel voor beide partijen: voor het bedrijfsleven ontstaan niet alleen nieuwe kansen op een groeiende markt, ook kan het zelf bijdragen aan een vanuit commercieel perspectief aantrekkelijk project; de overheid creëert perspectief op een hogere kwaliteit en een reductie van projectkosten."

  Ziek, maar als je doorleest, krijg je de neiging zelf gillend weg te rennen.

  Bron: http://www.minfin.nl/defaul

 9. Het was lang, daar gaan we weer, links beleid om geen extra wegen aan te leggen. De idee hierachter was, dat de bestaande wegen op den duur zo vol zouden worden, dat men vanzelf de auto zou laten staan. Meer wegen zouden alleen maar meer auto’s aantrekken.
  Je kunt dus stellen dat het bewust overheidsbeleid is geweest om files te doen ontstaan.

 10. [10] Beste Beek,

  De huidige files zijn inderdaad het gevolg van een bewuste keuze om minder geld uit te trekken voor nieuwe wegen. Maar niet alleen links is hier verantwoordelijk voor.
  Onder het kabinet Lubbers is, nadat de brandweer het Binnenhof van een schuimlaag voorzag, de keuze gemaakt om niet verder te bezuinigen op inkomensoverdrachten maar juist wel op investeringen.

 11. [11]
  Da’s waar ook, Erik. Het ligt helemaal niet alleen aan links, het ligt in wezen aan de incompetentie en bemoeizucht van de politiek als geheel. Trouwens, denk je ook niet, dat de oplossing van het fileprobleem daarom beter aan de Brandweer en de Ambulance diensten zou kunnen worden overgelaten ?
  Off the record: Als het bijvoorbeeld aan de Brandweer gelegen had, zouden de rampen van Enschede en Volendam dan evenmin voorkomen hebben kunnen worden, denk je ?

 12. Eigenlijk is de regering het beste te vergelijken met een toiletjuffrouw (met excuses aan deze gewaardeerde beroepsgroep). Het toilet zit verstopt, en in plaats van een loodgieter te bellen om de leidingen te vergroten vraagt deze toiletjuffrouw voortaan een Euro in plaats van een kwartje. En van de winst zet ze een agent buiten die wildplassers gaat bekeuren.

 13. zojuist bij Tweevandaag van een persoon van ‘Natuur en Milieu’ gehoord waarom deze methode wel de juiste is: omdat zij dat vinden.

  wel heb ik ooit, het beste argument dat ik in tijden gehoord heb.

 14. Beste km heffing artikel OOIT

  We hebben eigelijk al een KM heffing. Namelijk de accijns op brandstoffen. Wie meer rijdt tankt meer en betaald zo meer accijns. Maar ja vertel dat maar aan die maffiosi in Den Haag.
  en ook de zogenaamde black box. We weten allemaal dat Justistie die privacy gevoelige gegevens gaat misbruiken.

 15. Als compensatie voor de kilometerheffing zal de BPM worden afgeschaft, maar hoe zit het dan met auto’s waar al BPM over betaald ís? Ik moest twee jaar geleden 2500 euro BPM afrdragen om mijn auto op kenteken te krijgen. Die wil ik dan wel (met rente!) terug vóórdat ik ook maar één cent kilometerheffing ga betalen, anders wil ik worden vrijgesteld van die heffing.
  Verder schijnt de MRB (motorrijtuigenbelasting) gedeeltelijk te worden afgeschaft als kilometerheffing wordt ingevoerd. Hoe zit dat dan met voertuigen van 25 jaar en ouder (zoals mijn motor dit jaar) die al waren vrijgesteld van MRB?

  Bij invoering van kilometerheffing in deze vorm is er sprake van een rechtsongelijke situatie, omdat voertuigen ouder dan 25 jaar (die al waren vrijgesteld van MRB), en voertuigen waar BPM over afgedragen is in feite meer betalen voor gebuik van wegen dan nieuwe voertuigen waar geen BPM over geheven gaat worden, en voertuigen die wél MRB verschuldigd zijn

 16. Leuk artikel, maar echt goed onderbouwd? Neen.

  Een voorbeeldje:
  "Daarnaast hebben we natuurlijk al een vorm van kilometerheffing, te weten de brandstofaccijnzen plus de BTW over die accijnzen."
  Tot hier kopt het verhaal behoorlijk.
  maar dan:
  "Het mooie van accijnsheffing is dat deze kilometerheffing veel rechtvaardiger is voor iedereen. Stilstaan in de file kost namelijk brandstof, ook al rijdt je geen kilometer. De file-rijders worden hierdoor meer belast dan mensen die niet in de file staan. Een vaste heffing per kilometer biedt dit voordeel niet."

  2 onjuistheden:
  Rijden in een file (ergens tussen de 10 en 50 km/uur) is nog altijd een stuk zuiniger als met 140 over de snelweg heen jagen. Filerijders worden helemaal niet exra belast. De vervuiler en verbruiker van het wegdek echter wel!
  Je kunt je waarscijnlijk voorstellen dat hetwegdek meer te lijden heeft bij 140 als bij 50 km/u uur.

  Maargoed, afgezien van het matig onderbouwde artikel is rekeningrijden het meest belachelijke idee sinds jaren.

 17. [17]
  "Rijden in een file (ergens tussen de 10 en 50 km/uur) is nog altijd een stuk zuiniger als met 140 over de snelweg heen jagen. Filerijders worden helemaal niet exra belast. De vervuiler en verbruiker van het wegdek echter wel!"

  Heb je daar gegevens van ? Ik denk het niet, net als ik overigens. Rijden in een file betekent vaak optrekken en stilstaan. Het is de vraag of optrekken (= verrijking van mengsel, waardoor verbruik ongunstig is) en remmen (= kinetische energie omzetten in warmte energie) in de file opweegt tegen de energie nodig om met 120 (hoezo 140 ?) danwel 100 danwel 80 over de snelweg heen te sukkelen (niet "jagen", om over
  de snelweg te jagen kun je beter naar Duitsland gaan).

  "Je kunt je waarscijnlijk voorstellen dat hetwegdek meer te lijden heeft bij 140 als bij 50 km/u uur."

  Nee. Absoluut niet, eerlijk gezegd. Het wegdek wordt in hoofdzaak belast door vrachtauto’s. Dat kun je herkennen aan de spoorvorming die zich meestal op de rechter-rijstrook voordoet.

 18. Het principe van km heffing is niet fout. De brandstof accijns is daarvoor de meest aangewezen weg. Dus afbouwen die BPM en houderschapsbelasting naar nul euro. En ik ben het ook niet eens met alle argumenten die hier worden aangehaald. Maar alles goed onder het voetlicht brengen is niet makkelijk… en ook niet verkeerd.De km heffing welke de overheid voorstaat heeft een heel ander doel en is wel verkeerd. Namelijk nog meer heffen. Naast een waarschijnlijk belachelijk ‘omrekening’ van de BPM+HSB naar een prijs per km wordt het ook mogelijk om ons bij het instappen op een knopje prive of zakelijk te laten drukken. Daarmee wordt meteen vastgelegd hoe je bijtelling geregeld gaat worden. En de plek staat ook vast. 500m van de Grote Kerk? parkeertarief wordt verrekend. Onderweg naar het werk? Strafheffing voor het ontduiken van het openbaar vervoer wordt verrekend.Voor de huisdeur in de binnenstad? Parkeertarief wordt verrekend. In de file? Extra milieu belasting wordt verrekend.Harder dan voorgeschreven? Boete wordt verrekend. Als je het de politiek vraagt schudden ze allemaal heel hard: Nee! dat doen we niet.Net zoals ze niet aan de AOW komen, niet aan de hypotheekrente afrek enzovoorts…..

  Mark [34] reageerde op deze reactie.

 19. Die files staan vooral in de randstad. Daar zijn de onderlinge afstanden klein. Woon je ver daarbuiten, dan heb je vaak veel grotere afstanden af te leggen. Dus een platte kilometerheffing, ook via de benzine, treft vooral de mensen die geen deel uitmaken van het fileprobleem.

 20. Een geleidelijk ingevoerde soort (Rand)stadbelasting voor bedrijven (naar grootte) had een beter alternatief geweest. Het wordt voor bedrijven dan aantrekkelijker te vestigen in dunner bevolkte gebieden. Dan neemt daar de werkgelegenheid toe en zullen op termijn ook een groter deel van de werknemers die verhuisslag willen maken.

 21. …en heeft het voordeel dat als de dunbevolkte gebieden weer beter bevolkt worden, dat daar de economische groei voor de nieuwe bedrijven die dan ontstaan, reden is zich ook daar te vestigen. Het fileprobleem is ontstaan omdat de randstad te dichtbevolkt is t.o.v. de rest van NL.

 22. [19]

  Ik zou zeggen: stel één weg open zonder kilometerheffing en één tolweg met kilometerheffing. De weg zonder kilometerheffing zal vol komen te staan met een toeterende file. Zo niet de weg met kilometerheffing. Dus mensen met flink wat haast zullen deze weg benutten. DE oplossing toch? Ook de handhaving is geen punt meer: wie niet betaalt kotm niet op de tolweg.

 23. mij lijkt het een goed plan dat de vervuiler betaald. dus wegenbelasting helemaal afschaffen en de brandstof met het bedrag dat nu totaal aan wegenbelasting wordt betaald verhogen ,(bedrag wegenbelasting delen door aantal liters brandstof dat in een jaar in heel nederland getankt is, dat is dan de verhoging per liter)
  minus wat het kost aan ambtenaren om de wegenbelasting te regelen.
  Kilometerheffing wordt overbodig door de brandstofprijzen te verhogen (in europees verband)

 24. Wie als werknemer dienstreizen met zijn privéauto maakt moet de kosten bij zijn werkgever declareren. Deze declaratie is door fiscale maatregelen steeds ingewikkelder geworden. De vergoeding boven 0,19 euro/km is tegenwoordig belast. Om dat te verzachten mogen dienstreizen ‘gesaldeerd’ worden met woon-werkverkeer. Adminstratief is dat erg bewerkelijk voor werknemer en werkgever. De kilometerheffing zorgt voor nog veel meer adminstratie, want de werknemer zal de kilometerheffing van zijn dienstreizen willen declareren bij zijn werkgever. De specificatie van de kilometerheffing moet dus maandelijks zorgvuldig uitgeplozen worden: wat was privé, wat was zakelijk? En de werkgever moet dat weer controleren. Allemaal extra werk en kosten waar niemand wijzer van wordt.

 25. Ik vind de kilometerheffing die ooit zal komen wel eerlijker dan de huidige houdershaps/wegenbelasting nl.wie veel rijdt wie veel betaald.Ik snap alleen niet waarom de Heren/Dames politici een miljarden kostende systeem willen invoeren om het geld te innen!!!! Vewerk het gewoon in de benzineprijs en klaar ben je ,scheelt ons als belastingbetaler enorm veel geld.Want wie moet de zgn. gpsbox voor in de auto betalen ? wij dus!!!!!

 26. [26]
  @ Danny; als de benzineprijzen zo hard omhoog gaan, gaat iedereen toch gewoon naar Belgie en Duitsland 😉

 27. [26] Kleine correctie. Het is niet

  "Ik vind de kilometerheffing die ooit zal komen wel eerlijker dan de huidige houdershaps/wegenbelasting nl.wie veel rijdt wie veel betaald"

  Immers dat is geheel waar, maar zou je moeten stellen als

  "Ik vind in principe een vorm van kilometerheffing wel eerlijker dan de huidige houdershaps/wegenbelasting nl.wie veel rijdt wie veel betaald"

  De Vorm die er zal komen, zal helemaal niet eerlijk zijn. De gedachte is dat voortaan het bezitten van twee auto’s niet (veel) duurder zal zijn dan een, mits je als gezin maar in een tegelijk rijdt. Dat nieuwe auto’s goedkoper zullen worden en ook dat wie weinig rijdt misschien zelfs wel een grotere en luxere zal kunnen kopen.

  Denken we echt dat dat zal gebeuren?

  Denk aan de afgunst-effecten van het afschaffen van de BMP, aan het toenemen van het blik in de straten (hetgeen ambtenaren als een probleem ervaren), het

  Mijn voorspelling: De totale auto-belastingkosten zullen cummulatief over een periode van ongeveer 5 jaar gemiddeld niet veranderen door dit systeem ongeacht type voertuig, aantal voertuigen dat iemand bezit én km-aantal per jaar.

  De enige uitzonderingen zullen zijn diegene die in de extreme vallen. Dus erg veel auto’s bezitten, vrijwel geen km’s maken of juist echt heel veel. Maar voor het overgrote deel van de massa zullen veranderingen minimaal zijn.

  De belastingdienst zegt het zelf al: Leuker wordt het echt niet!

 28. Reactie op het artikel van Kim

  Ik sluit mij volstrekt aan bij de mening dat rekeningrijden ons, de bevolking die belasting betaalt, weer een hoop geld gaat kosten en dat we er waarschijnlijk bar weinig voor terug krijgen. Maar dit is een storm in een glas water; zolang er geen actie’s worden gevoerd, zal de regering dit besluit gewoon doordrukken. Misschien dat de effecten zoals hierboven beschreven breder onder de aandacht van de bevolking kunnen worden gebracht, want het is behoorlijk moeilijk informatie te vinden over dit onderwerp. Alle informatie m.b.t. tot dit onderwerp is afkomstig van de overheid en die schilderen ‘anders betalen voor mobiliteit’ behoorlijk gunstig af. Ik hoop van harte dat de bevolking ook de kritische kanttekeningen van het rekeningrijden onder ogen krijgt en zich uiteindelijk een realistisch beeld kan vormen. Want de overheid schildert het allemaal mooi af, maar het zou werkelijk schandalig zijn als in de toekomst blijkt dat er weer miljarden over de balk zijn gesmeten.

Comments are closed.