Kretologie is een systeem waarbij politici geen enkel verweer hebben, maar alleen door het slaken van kreten hun kiezers zand in de ogen strooien en angst inboezemen. Een andere benaming voor politieke kretologie is demagogie.

Zo is het ook met de referendumdiscussies die op dit moment in volle gang zijn in zowel Frankrijk als Nederland. Veel psychologen weten dat angst een slechte motivator is en geneigd is mensen absoluut verkeerde beslissingen te laten nemen.

Zo ook bijvoorbeeld met onze godsvruchtige minister van justitie Donner, die nota bene waarschuwde voor oorlog als de EU-Grondwet er niet zou komen. Anderen, zoals Bolkestein en Duisenberg, waarschuwden dat het economisch slecht zou gaan, weer anderen, waaronder de GroenLinkse politicus Lagendijk, betichtten tegenstanders van dit EU-gedrocht dat zij ‘ouderwets’ links, nationalistisch en conservatief waren. Ook worden mensen geacht hun ‘verantwoordelijkheid’ te nemen door voor dit onleesbare vod te stemmen.

Chirac in Frankrijk is zo verzot op deze Grondwet dat hij zelfs het oorspronkelijke vrijemarktdenken overboord zette door de dienstenrichtlijn af te wijzen. Ook weerhield hij een belasting op wijn die zou worden opgelegd door de EU, terwijl de belastingen op bier gewoon doorgang vonden (Frankrijk en de Zuid-Europese landen zijn hoofdzakelijk bezig met de wijnproductie, terwijl de noordelijke EU-landen bijna uitsluitend bier produceren). Tevens heeft Chirac ook naar voren gebracht dat de Fransen het samen met de Duitsers voor het zeggen gaan krijgen binnen de Europese Unie met deze Grondwet. Dit alleen alleen al zou een enorme waarschuwing moeten zijn voor alle kiesgerechtigden in Nederland.

We weten inmiddels allemaal in Nederland dat onze eigen politici niet meer voor ons werken. Het Haagse parlement is niet meer dan een dépendance geworden van de Brusselse superstaat in aanbouw. Het deert onze politieke vaklieden (een term van Bolkestein, want volksvertegenwoordigers kun je ze niet meer noemen) helemaal niet dat onze soevereiniteit wordt overgedragen aan een vreemde mogendheid. Dit is geboren uit politiek pragmatisme, omdat men in de Nederlandse politiek ontzettend huivert voor de macht van Frankrijk en Duitsland. Dus alles wat tegen de haren instrijkt van bovenstaande EU-landen zou dan nare gevolgen voor onze politici teweeg brengen, oftewel politiek van de angst.

Laten we even de zaken op een rijtje zetten. Onze monetaire soevereiniteit is al op slinkse wijze via de euro overgedragen aan de Eurocratie, op dit moment is men hard bezig de politieke soevereiniteit over te hevelen naar Brussel. De volgende stap wordt uiteraard dan het opgeven van de economische onafhankelijkheid, dat wil zeggen de accijns- en alle andere belastingheffingen, terwijl als sluitstuk de overdracht van de militaire soevereiniteit wordt bewerkstelligd.

Pas dan is dit ‘Europese project’ afgerond. Met een eigen EU-president, parlement, minister van buitenlandse zaken, politie, veiligheidsdienst, leger, munt en belastingheffing is de droom van de Euro-megalomanen verwezenlijkt. Er is dan geen ontsnapping meer mogelijk en het continent Europa wordt beheerst door technocraten, fiatgeld, carriëre-ambtenaren en een op macht en invloed beluste politieke elite. De Europese Unie verandert niet alleen in een fort, maar tevens in een gevangenis voor iedereen die er moet wonen.

Ik verwacht dat dit binnen een decennium volbracht is en dit vrijwel onmiddellijk zal leiden tot een algehele implosie van de Europese economie en gemeenschap, want vanwege de vergrijzing en de onbetaalbaarheid van de verzorgingstaten (of dan één enorme verzorgingsstaat) binnen de EU breekt natuurlijk de hel los. Er zullen over het gehele continent nummerieke opstanden, revoltes, sectarisch geweld en beperkte burgeroorlogen voordoen, waardoor de onderdrukking van de Europese Unie nog ernstiger vormen zal aannemen via een eigen leger (Rapid Reaction Force) die deze opstanden met geweld zullen onderdrukken.

Kijkend vanuit het perspectief van de Kondratiev Cyclus dan is dit een onvermijdelijk gegeven. In elke Kondratiev Winter doet zich dit soort zaken voor. De laatste K-Winter was begonnen in 1929 en eindigde met de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. De huidige K-Winter is in 2000 begonnen en zal ook eindigen met de vernietiging van de verzorgingstaten over de gehele westerse wereld. De Europese Unie zal dit niet overleven en is gedoemd roemloos ten onder te gaan.

Maar toch hoop ik dat ik ongelijk krijg en dat onze politici intelligent genoeg zijn en deze Euro-kolder voorgoed afblazen.

Monetaire Unie
Kondratiev Cyclus
Eurosclerose, het taaie ongerief
Het uur E(U) is aangebroken
Weg met ons
Eurocratie versus democratie
CIA predicts demise of European Union
European Union consumes nations
Europe R.I.P.
Why the European Union will fail

14 REACTIES

 1. Dit artikel laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Er is geen speld tussen te krijgen en geen woord Frans bij. Waren de massamedia maar zo duidelijk.

 2. Ik denk niet dat wij van de Haagse Quislings ook maar iets gunstigs te verwachten hebben. Ondanks alle mooi weer praatjes over de economie die "steeds meer uit het dal klimt" wijzen de feiten eerder op het tegendeel (werkloosheid daalt niet, vertouwen in economie is laag, terughoudendheid met investeringen).

  Het lijkt er op dat het internationale bedrijfsleven langzaam aan met zijn voeten begint te stemmen over het EU referemdum. Het Parool meldt het volgende over IBM dat fors inkrimpt in Europa: "De sanering treft West-Europa zo hard, omdat IBM somber is over de vooruitzichten in de Europese Unie. Het concern zet zijn kaarten op Oost-Europa, Azië en de VS."

  Is dit een begin van een nieuwe reeks failliesementen en leegloop uit Europa?

 3. Na een Frans "Oui" komt die wijn-tax
  er natuurlijk vooralsnog.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 4. Heel goed artikel, Albert, en als je kijkt naar wat er nu al aan het gebeuren is, dan is duidelijk te zien dat we op koers naar die ellende liggen.

  Je schrijft:
  "Maar toch hoop ik dat ik ongelijk krijg en dat onze politici intelligent genoeg zijn en deze Euro-kolder voorgoed afblazen."
  Ik wou dat ik die hoop ook had!

 5. [4] Ja Hubert zonder hoop geen leven. Ik ben het wel met je eens dat het zeer waarschijnlijk ijder zal blijken. In de geschiedenis is het keer op keer aangetoond dat politici liever landen ten onder laten gaan dan hun gezicht te verliezen.

 6. [5]
  "In de geschiedenis is het keer op keer aangetoond dat politici liever landen ten onder laten gaan dan hun gezicht te verliezen."
  Daarin stonden Hitler en Stalin dan ook bepaald niet alleen, al zouden veel politici de mensen dat graag willen doen geloven.

 7. Ooit voeren we (we?? Nou ja, Michiel de Ruyter, die uit Vlissingen kwam, dat nu Nederlands is; die waarschijnlijk ook Nederlands sprak (pff)) de Theems op en namen het Engelse admiraalsschip mee terug naar Holland. Op waarschuwingen en dreigementen vanuit Engeland, zei ‘onze’ regering: "Niets van aantrekken!"
  Kijk, als je dan toch een regering moet hebben, dan liever zo een.
  Ik moet er toch echt niet aan denken dat Napoleon en Hitler straks 1 van de ‘onzen’ zullen zijn! En dat de Fransen gaan pochen op hun Rembrandt. Enz. enz.
  Maar eenwording leidt waarschijnlijk ook tot een soort gelijkschakeling van de geschiedenis. Frankrijk en Duitsland zijn daar in ieder geval al vast mee begonnen. Ziet u, surfer, daar iets goeds in? Ik niet.

 8. [7] Beek,

  Nja…maar enthusiast over de oorlogen
  tussen bijv de Republiek en Engeland in de 17de eeuw kan ik toch ook niet zijn.
  Er zijn in vroeger tijden in Europa tal
  van oorlogen uitgevochten die weinig anders waren dan zinloze exercities in
  geweld.Het is goed dat die tijden achter ons lijken en dat Nederlandse slagschepen niet meer Londen bombarderen (of engelse fregatten Amsterdam).Alleszins denk ik dat vreedzame samenwerking (en deels
  vreedzame competitie) Europa verder had
  gebracht dan al die oorlogen die ons continent zo hebben geteisterd.

  Ook lijkt Rembrandt mij niet "van ons" te zijn of "Hitler" van de Duitsers.
  Jij of welke nu levende Nederlander dan
  ook hebben enige verdienste aan het tot
  stand komen van de schilderijen van Rembrandt.Deze schilderijen zijn het werk van een individu dat 350 jaar geleden leefde.Niet het Nederlandse volk
  heeft de Nachtwacht geschilderd maar
  de ondernemer Rembrandt (en een paar assistenten).Ik zie dus niet in waarom
  jij meer Rembrandt zou mogen claimen
  dan pakweg een Duitser of Fransoos ?

  En zo ook vind ik het onjuist Duitsers
  altijd maar te blijven associëren met Hitler.Na 1945 geboren Duitsers (en dat
  is inmiddels de grote meerderheid) hebben geen schuld aan de misdaden van
  Hitler en de nazi’s, net zo min als jij
  enige verdienste hebt aan het schilderwerk van Rembrandt.Enkel zij
  (zoals neo-nazi’s of SS-veteranen) die
  er met Hitler’s ideeën akkoord gaan of
  een bijdrage hebben geleverd aan het
  Derde Rijk kunnen worden gelinkd aan
  Hitler.

  Persoonlijk ben ik tegen de EU omdat
  de onderwerping van alle nationale staten aan het gezag van een collectivistische elite een forse verkleining van individuele vrijheid
  zal betekenen omdat 1) men niet meer
  of veel moeilijker kan uitwijken naar
  andere landen (denk bijv aan de-met dank aan die grote "liberaal" Bolkezwijn
  europese uitwisseling van belastingsgegevens waardoor Nederlanders nu moeten zwaar dokken
  omdat ze een vakantiehuisje in Frankrijk
  hebben),2)de prikkel voor landen wegvalt om toch enigermate de belastingdruk enz… onder controle te
  houden,wegvalt 3)in een "empire" van
  dan bijna een miljard inwoners een individuele stem niet meer gehoord wordt).

  Daar komt nog bij dat deze grondwet
  vol staat met allerlei "vage doelstellingen" en allerlei rechten
  dat politici en bureaucraten vrij spel krijgen éénieders leven van in de wieg
  tot in het graf te controleren en determineren.

  Kortom redenen genoeg voor mij om tegen
  te zijn zonder weemoedig terug te denken aan de "goede oude tijd" toen
  Europeanen Europeanen bombardeerden.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. Dus we moeten niet meer denken in volken, maar in puur individualisme?
  Dat is voor mij toch een stap te ver. Ik denk dat je binnen een volk de persoonlijke verantwoordelijkheid kunt laten bestaan, maar dat het vormen van staatsrechtelijke groepen onontkoombaar is. Zelfs al zou je het theoretisch niet wensen: het gebeurt onder druk van de omstandigheden.
  Ik ben zelf geen groot liefhebber van Nederland, maar ben er helaas geboren. Toch er zijn dingen waar ik een zekere trots aan ontleen: de Gouden Eeuw, de grote schilders, de inpolderingen b.v. Ik weet dat ik aan die zaken niets heb bijgedragen, maar er bestaat toch een ‘wij’- gevoel, ook al kun je dit rationeel onzin vinden. Het hart kent wegen die het verstand te boven gaan.
  Ik zou het ontzettend jammer vinden als dat zou gaan verdwijnen in een Europees wij-gevoel.
  Ik voel mij op de eerste plaats een schepsel Gods, dan door geboorte helaas Nederlander, maar Europeaan? Nee, dank u. Al vind ik Europa een buitengewoon mooi en interessant werelddeel! Maar laat de volken volken zijn die vreedzaam concurreren, ZONDER een boven hen geplaatst superbestuur.

 10. Even iets anders: ik vond het vorige lettertype beter en prettiger leesbaar. Waarom zo klein bij een vergrijzende bevolking?
  En waarom die hardere kleuren? Maar ik ben een aarts-conservatief, dus misschien moet ik gewoon wennen.

 11. En dat die meeuw het zwijgen is opgelegd onder een donkere, zich samenpakkende bewolking die geen regen geeft: is dit een voorteken? Gelooft u er zelf niet meer in? Is het echt een machteloos en geluidloos roepen wat hier gebeurt?

 12. [9] Beek,

  Als je ouders destijds voor of vlak na je geboorte naar bijv de USA of Australië waren gemigreerd, voelde je je nu allicht Amerikaan of Australiër
  en gaven Het Capitol of de architectuur van de opera van Sidney je misschien een trots gevoel.

  Ik ontken daarmee niet dat volkeren bestaan (zoals een bos een collectie bomen is, is een volk een collectie individuen) maar al te veel waarde hecht ik aan het behoren tot een bepaald volk nu toch ook weer niet :
  immers voor je het weet, hos je achter een vlag aan en schiet je (in opdracht
  van machtsbelustte politici) op andere
  gewone mensen die tot een ander volk
  behoren.

  Een Europees superbestuur lijkt me niks maar van een sterk nationaal bestuur
  al evenmin : hoe minder government hoe beter.

  Groetz,

  Cincinnatus

 13. [12]
  Ben ik eens.
  Ik had inderdaad Australier kunnen wezen, en vind het een mooi land.

 14. [13] Beek,

  M’n pa stond destijds op het punt te
  migreren naar Australië toen ie m’n ma
  leerde kennen.Ma wou niet en pa is dan
  maar hier gebleven.

  Ik ben er nooit geweest maar afgaande op documentaires en reportages lijkt
  het ook mij een prachtig land.

  Groetz,

  Cincinnatus

Comments are closed.