Commentaar bij de column van de filosoof Philipse in Buitenhof
Dhr. Philipse leek met een goede analyse te beginnen. Om een goed oordeel te kunnen geven over de gehele EU-grondwet moet heel veel gelezen worden. Je begint met het lezen van het document zelf, vervolgens met het lezen van wetenschappelijke kritieken enz. enz. Vandaar dat hij oordeelde dat alleen “deskundigen” het document op zijn waarde konden beoordelen.

Ik ben het met hem eens dat het document inderdaad vrijwel onleesbaar is, of moet ik zeggen onleesbaar is gemaakt…Ik ben het ook met hem eens dat de tekst ook boven de pet gaat van menig Tweede-Kamerlid. Kort gezegd zijn we het er dus over eens dat dit document een specialistisch document is, met name geschikt voor euroambtenaren.

Vervolgens stelt dhr. Philipse dat de burger er daarom niet over mag oordelen. Eigenlijk mag hij dus niet gaan stemmen en moet hij het aan de “deskundigen” over laten. De vraag is wie die deskundigen dan wel zijn. Zijn het de euroambtenaren, dhr. Philipse zelf, dhr. Plasterk wellicht, of het kabinet, de Tweede-Kamer? De “deskundigen” hebben dus geen duidelijk aanspreekpunt en vormen ook geen eenheid. Of rekent dhr. Philipse alleen de politieke euro elite tot de deskundigen? Die Tweede-Kamerleden, waarvan hij zelf zegt dat zij de EU-grondwet ook niet goed kunnen beoordelen.. Dat zijn ook die “deskundigen” die iedere vier jaar met mooie beloften komen.. en die stelden dat de euro het leven niet duurder zou maken.. Die “deskundigen” met vaak een dubbele agenda.. Kortom er zijn bijna geen betrouwbare, eenduidige, wetenschappelijk zuivere deskundigen op dit onderwerp te vinden omdat het een politiek onderwerp betreft. Politiek gaat over beginselen. In dit land mag iedereen meepraten over politieke onderwerpen!

Daarnaast stelt dhr. Philipse dat het, als je toch gaat stemmen, beter is om vóór te stemmen, dat is n.l. beter dan al die oude verdagen. Hoe kan ik beoordelen of dhr. Philipse “deskundig” is op dit onderwerp? Kan ik hem vertrouwen dat hij een goede afweging heeft gemaakt? Daarnaast is mij over die oude verdragen ook nooit wat gevraagd. Als die oude verdragen slecht zijn is dat dus niet mijn verantwoordelijkheid, maar de verantwoordelijkheid van degene die ze hebben gemaakt en goedgekeurd..

Stel dat ik nu dhr. Philipse gelijk zou geven en zeggen dat dit onderwerp inderdaad te ingewikkeld is voor een referendum.. De vraag is dan waarvoor het referendum wel geschikt zou zijn.. Is het geschikt voor een issue als Turkije in de EU, of er meer wegenbelasting moet komen, of abortus verboden moet worden, of dat de publieke omroep moet verdwijnen.. enz. enz. Op ieder onderwerp valt veel, heel veel te zeggen, argumenten vóór, argumenten tégen. Over ieder onderwerp kunnen we een heel uitgebreid stuk schrijven en dit voorleggen aan de kiezer.. De vraag is dus of dhr. Philipse überhaupt iets ziet in een referendum. De vervolg vraag is of hij überhaupt iets ziet in de democratie. Want als hij de kiezer niet in staat acht te oordelen over de Europese grondwet, hoe kan diezelfde kiezer dan een goed oordeel geven over de kandidaten en programma’s bij de Tweede-Kamer verkiezingen? Dhr. Philipse was dan ook eerlijker geweest als hij i.p.v. een niet- of een vóór stemadvies had gegeven, had gepleit tegen inspraak van gewone burgers bij ingewikkelde onderwerpen en vóór een maatschappij waar alleen “deskundigen” nog inspraak hebben. Regeren per decreet dus.

Ook gaat hij er ook vanuit dat je, om een eindoordeel te kunnen geven, alle ins en outs van het document moet kennen. Onzin, want een aantal eenvoudige principes leiden al vaak tot een goed oordeel. Iedereen die tegen een Europese staat boven de Nederlandse is, kan b.v. gerust tegen stemmen.

Het onderwerp van dit referendum is dus een grondwet. Wat is nu een grondwet? Van Dale zegt: “een wet waarin de grondbeginselen van de regering van een staat vervat zijn”.

De EU-grondwet is dus een document voor de Europese staat.

Wat is een staat? Van Dale zegt: “een de door een geordend gezag geregeerde volksgemeenschap, beschouwd als een lichaam en als een rechtspersoon => land”

Het referendum gaat dus over de grondbeginselen voor een Europese staat.
Voor wie worden die grondbeginselen dan vastgelegd? Aangezien de Europese Unie uit democratieën bestaat ga ik ervan uit dat de beginselen in principe worden vastgesteld in het belang van Europese burgers. Mijn stelling is dan dat deze grondbeginselen op een dusdanige manier moeten worden omschreven dat zij voor deze burgers ook begrijpbaar zijn. Het gaat hier immers over de grondbeginselen van de Europese staat.

Het huidige document van de EU-grondwet is een samenraapsel van grondbeginselen en eerdere verdragen. Het is niet te lezen en daarom niet begrijpbaar voor het overgrote deel van de kiesgerechtigde inwoners van de Europese Unie.

Het Nederlandse parlement heeft ons via het referendum gevraagd om een mening. Als inwoners van een democratie hebben wij het recht die mening te geven. Europa heeft verzaakt een duidelijk begrijpbaar document op te stellen. Dat is de verantwoordelijkheid van de opstellers van de EU-grondwet en de EU, niet van de kiezer.

Mijn advies aan kiesgerechtigden zonder principes of visie is dus als volgt:

Verscheur uw stemkaart niet!

Vindt u de EU-grondwet te ingewikkeld of begrijpt u er niets van?

Stem dan tegen! Want anders weet u niet waar u Ja tegen zegt!
———————————-
Ingezonden door Hans

11 REACTIES

 1. Als je de redeneerlijn van Philipse volgt en het combineert met het verscheuren van zijn stemkaart kun je concluderen dat Philipse (1)zichzelf niet als deskundige ziet, dat (2) de echte deskundigen hem niet hebben kunnen overtuigen, (3) hij zich onthoudt van stemmen omdat hij eigenlijk geen mening heeft wat leidt tot (4) hij zichzelf buitenspel zet in het debat voor-tegen, en het debat ‘referendum als democratisch middel an sich’.

  Ik kan Philipse’s redeneergangen afzonderlijk goed volgen echter dat dit moet leiden tot het verscheuren van de oproepkaart, niet stemmen, en geen mening hebben vind ik wat wonderlijk. Maar goed, dat is zijn individuele keuze waar niemand behalve hij iets over te zeggen heeft.

  Het geeft wel te denken dat hij met de argumenten die hij aandraagt tot de conclusie komt niet te gaan stemmen en zichzelf buitenspel te zetten. Want, hoe kun je nu tot de slotsom komen naar aanleiding van toch principiele standpunten te verzanden in passiviteit?

  Voordeel is dat we z’n mening niet hoeven mee te nemen in de eigen keuze wat of niet te stemmen..

 2. Ik had zelf de indruk dat hij het omgekeerde bedoelde, dat je de deskundigen dus beter niet kunt vertrouwen, ook de blik van de presentator nadat van den Broek bevestigde dat hij het eens was met het advies wees in die richting: "Ok, jij hebt het dus niet helemaal begrepen", het valt ook in de vpro-achtige traditie van dingen een beetje moeilijk maken, direct zeggen dat je beter Nee kunt stemmen is veel te trosserig.

 3. Dat kan, maar ik zou net als plasterk komen tot een duidelijk Tegen! Daarnaast ben ik van mening dat geen enkel persoon het recht heeft voor mij te bepalen of ik er wel of geen mening over kan vormen.

 4. [1]
  Als burger/kiezer kwijt je je van een in de rechtsstaat vastgelegd recht om een publiekrechtelijke uitspraak te doen. Dat gebeurt daar zelden, want de meeste publieke uitspraken / beslissingen worden bijna dagelijks door politici en/of ambtenaren in bestuursorganen genomen.
  Daar komt geen burger meer aan te pas.
  Je mag je dan ook afvragen, of ambtenaren wel burgers zijn in de zin van de kieswet en of zij dus wel een burgerlijke mening mogen hebben en deze nog naar buiten brengen ook.

 5. [4] Ik heb een beetje moeite met Philipse bestempelen als een ambtenaar, in de zin dat al zijn uitspraken politiek gekleurd zouden zijn of dat hij zich van publieke uitspraken moet onthouden omdat hij deel van het staatsapparaat is. De man is een professor Wijsbegeerte aan de UU. Aangezien het (hoger) onderwijs in Nederland genationaliseerd is vind ik het een beetje flauw Philipse zulks te kenschetsen en daarmee te impliceren dat zijn meningen niet serieus genomen dienen te worden. Aangezien innerlijke motivaties van andere personen lastig gekend kunnen worden zou het beter zijn inhoudelijk op de standpunten van Philipse in te gaan.

  @artikel:

  Overigens zit er een (zweem van) inconsistentie in het betoog van Philipse. Hij stelt dat (1) burgers de grondwet moeten lezen, (2) de oude verdragen, (3) wat buitenlandse commentaren waarna men tot de conclusie komt dat het beoordelen van dit verdrag/grondwet specialistenwerk is.

  De gewone burger kan er dus niet op eigen houtje uitkomen en daarom is het referendum volksverlakkerij.

  Over het referendum in Frankerijk doet hij geen kwalitatieve uitspraken, echter doet de inleiding van de column vermoeden dat omdat het debat en uitgekomen analytische literatuur op een hoger niveau ligt, het Franse referendum geen volksverlakkerij is.

  (Stel dat 2/3 van de Franse bevolking stemgerechtig is dan komen we op 40 miljoen kiezers. 140.000 boekjes op 40 miljoen stemgerechtigen, wow wat een intellectuele impuls en penetratiegraad (0,0035%).)

  Echter, Philipse volgt de Franse media blijkbaar wel (anders kan hij daar geen geloofwaardige kwalitatieve uitspraken over doen), dus kan het verscheuren van zijn oproepkaart gezien worden als een implicatie dat zelfs met specialisten die een hoogwaardig debat voeren (Frankrijk) de burger geen keuze kan maken, en dat de vraag (referendum) volksverlakkerij is.

  Als de burger geen (rationele) keuze kan maken met alle voorhanden informatie dan kunnen specialisten dat ook niet, dus is elke keuze arbitrair!

  Aangezien niet stemmen leidt tot de ratificatie van het verdrag kunnen we beter (arbitrair) nee-stemmen en het zekere voor het onzekere nemen.

 6. [4] "Je mag je dan ook afvragen, of ambtenaren wel burgers zijn in de zin van de kieswet en of zij dus wel een burgerlijke mening mogen hebben en deze nog naar buiten brengen ook."

  Stel je hiermee impliciet dat ambtenaren zich misschien zouden moeten onthouden van stemmen (of zelfs niet kiesgerechtigd dienen te zijn)? Stemmen en stemgedrag is toch ook immers het uiten van een burgerlijke mening?

 7. Als Philipse TEGEN was geweest had niemand het erover gehad dat hij een ambtenaar is, hij wel of niet mag stemmen, hij wel of geen menig mag geven. Laten we ons druk maken over de juiste dingen en niet onze energie verspillen aan 1 persoon.

 8. In mijn stukje heb ik het ook niet over ambetenaren.. Ook niet zo zeer over dhr. Philipse… Het gaat om het breedere beeld dat veel mensen claimen dat de mensen niet over dit onderwerp kunnen oordelen, maar dat zij het aan "deskundigen" over moeten laten.

 9. [6]
  Ik denk, dat ambtenaren heel vaak in een conflict of interest terechtkomen. Dat zie je bijv. aan een Sveder van Wijnbergen, de bekende econoom, die door het VVD-licht Jorritsma (als minister van economische zaken, hoe hebben ze het verzonnen) ontslagen werd, omdat hij politiek ongewenste kritiek had.
  Ik vrees, dat Philipse, die ik zeer hoog acht, mutatis mutandis op die manier ook af en toe in de problemen dreigt te komen.

 10. [8] ik heb het eerlijk gezegd niet over het artikel, maar over de reacties. ik ben het volkomen eens met het artikel.

 11. Het is complex geworden doordat de overheid zo’n complex is geworden dat zich overal mee bemoeit. Ieder moet zich op veel meer terreinen een duidelijk beeld zien te vormen van wat de overheid wil. En nu wordt ONS verweten dat we het moeten overlaten aan mensen die er verstand van hebben.

Comments are closed.