Ik hoop dat u niet weet wat Plan B is. Want Plan B is “zeer geheim”.
In mijn marinetijd was dat de code voor:”Burn before reading”.
Toch is er al wat uitgelekt. Het plan B zou moeten inhouden wat er moet gebeuren als er uit een van de 10 EU-referenda een afwijzing van de grondwet komt.

Zowel de Brusselse als de Nederlandse politici hebben echter aan die mogelijkheid niet durven denken. De burgers hadden totnogtoe immers altijd hun machtsvergrotingen geslikt. De woorden “samenwerken” en “solidariteit” bleken uitstekende toverwoorden te zijn om “machtsvergroting” te maskeren.
Regeren is wel vooruitzien, maar politici kunnen maar hoogstens 4 jaar vooruit kijken.

Gelukkig waren de burgers niet helemaal in slaap gesust. En misschien is het referendum “één truc te ver”. Steeds meer mensen begrijpen dat samenwerken niet hoeft te betekenen dat je jezelf ondergeschikt maakt aan Brussel.
Hoe meer we samenwerken, hoe beter. En dat met zoveel mogelijk anderen. Met Zwitserland, Amerika, Canada, en ook met Engeland, Griekenland en noem maar op. Daarvoor kun je best een vrij land blijven.
En wat solidariteit betreft begrijpen we steeds beter dat dit vrijwillig moet zijn, anders is het gewoon dwang.

Wilders heeft iets van het “geheim” verraden:“Er zijn steeds meer geluiden dat de regering een Plan B heeft, een schijnbare verandering van de Grondwet die dan gepresenteerd wordt als een enorme verbetering.”
En: “Minister Bot roept op vooral niet te gaan stemmen en Wouter Bos vraagt om een nieuw referendum over anderhalf jaar als de Nederlandse bevolking op 1 juni nee zegt tegen de Europese Grondwet. De Haagse kliek neemt de kiezers dus niet serieus. Reden te meer om massaal NEE te gaan stemmen tegen de Europese Grondwet!”
We verwachten inderdaad dat de bevolking verstandig is en massaal NEE gaat stemmen.

Uit de uitgelekte delen van het Plan B kunt u echter wel duidelijk de intenties van de heren en dames politici zien. Hun uitgangspunt is altijd hoe Nederland na een “NEE” toch weer door de bestaande EU-leden geaccepteerd zou kunnen worden en hoe de kiezers weer te laten doen wat de oorspronkelijke bedoeling van Plan A was.
Let wel: hun uitgangspunt is de vraag of ZIJ ons willen accepteren!

Praktisch altijd hoor je dat er dan “opnieuw onderhandeld” moet worden.
Maar er moet heel anders worden gedacht. Daarvoor is staatsmanschap en visie nodig. Beleid in de richting van:
“Veel Nederlanders willen dit kennelijk niet, en staan op, en zeggen: “WIJ, “Nederland”, zullen alles nog eens goed bekijken. Wij staan niet te dringen om asjeblieft opnieuw te mogen onderhandelen. In eerste instantie houden we ons aan de samenwerkingsafspraken maar we zeggen nu alle (politieke) contracten op waardoor we “ondergeschikt” aan Brussel geworden zijn. Een “Grondwet” hebben we daar niet voor nodig! Take it or leave it”.

Uiteraard vereist dat nadere uitwerking. Maar meer nog staatsmanschap en visie en durf.
Ik vraag me af hoeveel daarvan in Nederland nog voorhanden is.
—————————————————
Los daarvan, lijkt het zeer nuttig dat libertariërs en actievoerders al beginnen om af en toe eens stil te staan bij het leven na het referendum. Al heeft het doel om het referendum succesvol met NEE af te sluiten, natuurlijk alle prioriteit.

Als een eerste rustige mogelijkheid daarna, is de bijeenkomst 4 dagen na het referendum op 5 juni in DELFT:
Laten we daar nu met elkaar hopelijk eerst vieren dat we deze veldslag hebben gewonnen.
Maar hoe dan ook, in ieder geval kunnen we op 5 juni een begin maken met gedachten te wijden aan HOE kunnen we nu de oorlog winnen.

Kom Naar de bijeenkomst. Geef je NU op.
Uitnodiging en Gegevens hieronder op 23 mei:
https://www.vrijspreker.nl/b…