Nu is de dag eindelijk aangekomen dat ik het eens ben met de Secretaris-Generaal van de Arabische Liga. Pas geleden aan het eind van de Arabische Liga-top verklaarde Amr Mussa dat er geen vrede kon worden bereikt als er geen terugtrekking was uit de bezette gebieden, de oprichting van een eigen staat en de terugkeer van de vluchtelingen.

In beginsel heeft hij gelijk, behalve dat hij een paar details door elkaar heeft gehaald.

De miljoenen oorspronkelijke bewoners van Egypte, de Kopten, zagen hun land overrompeld door overwinnende, bezettende en onderwerpende Arabieren.

Tot vandaag de dag weten ze niet wanneer de volgende moord gaat gebeuren, of de volgende kerk wordt platgebrand. De Kopten hebben geleerd dat om te overleven ze henzelf moeten schikken aan een opgelegd Arabiseringsproces. Hun leiders hebben zelfs geschreven dat als Israël wil ‘samenleven’ ze moeten toestemmen om dit ook te laten gebeuren. Zeer droevig allemaal. Oom Boutros (Boutras Boutros Ghali is een Kopt), in plaats van Oom Tom, maar van hetzelfde soort als u begrijpt wat ik bedoel. Stelt u zich eens voor hoe de wereld zou reageren als Israël dit de Israëlische Arabieren aandeed.

De Berbermeerderheid in Noord-Afrika zag hun gebieden ook overrompeld over de afgelopen eeuwen door overwinnende, bezettende en onderwerpende Arabische horden die Arabische imperia oprichtten. Imperialisme is blijkbaar alleen erg als het niet-Arabieren zijn die daarin grossieren. Berbers die durfden om hun eigen pre-Arabische taal en cultuur te behouden werden vermoord als ze dit probeerden. Een kijkje op het aantal websites dat Berbers als onderwerp hebben blijkt zeer ontboezemend te zijn.

In 1968 schreef Ismet Cherif Vanly: De Syrische Mein Kampf tegen de Koerden. Hij was een Koerdische nationalist en beschreef het moorddadige en wrede Arabiseringsbeleid, dit betrof de Syrische bezetting door overwinnende en onderwerpende Arabieren. Deze werden ingezet tegen de Koerden, die al duizenden jaren in dit gebied woonden. Hetzelfde gebeurden ook met de oude lokale Koerdische cultuur in Mesapotamië (zoals Hurrians, Guti, Kassieten en Medes volkeren), de Assyriërs en andere niet-Arabische culturen, inclusief de Joden, door bezettende, overwinnende en onderwerpende Iraakse Arabieren.

Letterlijk miljoenen inheemse Afrikaanse zwarten werden afgeslacht, verminkt, tot slaven en vluchtelingen gemaakt, tevens zagen ze hun gebieden met geweld worden gearabiseerd. Dit gaat nog steeds door en niet alleen in Soedan.

De helft van de zes miljoen Joden die Israël telt zijn afkomstig uit de Arabische en moslimwereld. Hun cultuur was ook ouder dan die van de Arabieren in die landen waar zij moesten vluchten met achterlating van veel meer bezittingen dan de Arabieren die in de tegenovergestelde richting vluchtten toen hun broeders de pas opgerichte Israëlische staat binnenvielen in 1948.

De beroemde Joodse gemeenschap in Alexandrië in Egypte was prominent aanwezig eeuwen voordat Jezus geboren was. De Joden van Irak waren in dat land sinds de dagen van de Babylonische slavernij en Nebukhadnezar. De Joden van Jemen waren al aanwezig op het Arabische schiereiland lang voordat Mohammed werd geboren en deze laatste vluchtte gedurende de Hijra vanuit Mekka naar Medina, welke een Joodse dadelpalmoase was op dat schiereiland. Toen ze zich niet wilden laten omdopen tot zijn nieuwe geloof (wat eigenlijk grotendeels zijn verzinsel was), noch zijn religieus-politieke leiderschap erkende slachtte Mohammed hen af en maakte hen tot slaven. De Joden namen ook deel in het verzet tegen de Arabische imperialistische invasies van Noord-Afrika in de 7e eeuw na Christus. De opgetekende geschiedenis die veel overeenkomstige voorbeelden bevatte is moeilijk te rijmen met de eis van Amr Mussa dat de Joodse staat zich moet onderwerpen aan de wil van de Arabische wereld.

Een betere koers voor het Midden-Oosten zou het volgende moeten zijn:

Het wordt tijd dat de Afrikanen van Zuid-Soedan hun onafhankelijkheid verkrijgen van de Arabieren, die hen hebben afgeslacht, onderworpen en tot slaven gemaakt over de afgelopen eeuwen. Lang voordat de huichelaars van de Verenigde Naties zoiets mompelden.

Het wordt tijd voor de 30 miljoen stateloze mensen zoals de Koerden om eindelijk hun eigen staat te verkrijgen. Dit werd hen al beloofd na de Eerste Wereldoorlog, maar zij werden opgeofferd op het altaar van de Britse oliepolitiek en het Arabische nationalisme. In plaats daarvan werd er een Arabisch Irak samengesteld.

Om de Arabieren te vertrouwen, of ze nu Soenieten of Shiïten zijn, is waarschijnlijk een onverstandig besluit, gegeven de achterliggende geschiedenis over de handelwijze van de Arabieren ten opzichte van andere volkeren. Met al meer dan 20 staten, inclusief diegene die al voor 80% is uitgehouwen uit de oorspronkelijke grenzen van het Palestina uit 1920 en vandaag Jordanië wordt genoemd, hebben de Arabieren nu een routekaart, gesteund door de Amerikanen om er nog een te creëren. Toch met het feit dat ze rechtvaardigheid voor de Arabieren opeisen schijnen ze blind en doofstom te zijn voor de situatie van de Koerden.

Het wordt tijd dat de onderdrukking van de enorme Noord-Afrikaanse Berbervolkeren ten einde komt en voor deze volkeren zelf te beslissen of ze onder dwang met de Arabieren moeten samenleven of niet. Als dit niet het geval is, waarom zouden zij niet een eigen gebied kunnen krijgen om een Berberstaat op te richten als de Arabieren een tweede kans krijgen om een land te creëren in ‘Palestina’.

U ziet meneer Mussa rechtvaardigheid zou niet alleen exclusief voor Arabieren moeten gelden.

Helaas voor de Kopten kunnen we hier niet veel bieden, dus velen van hen zullen vluchtelingen worden.

En de lijst van de Arabische slachtoffers is bij lange na niet compleet. Vraagt u maar aan de lokale christenen, semieten of oorspronkelijke Libanezen om u als voorbeeld te geven.

De huichelachtigheid van de overwinnende racistische and onderwerpende Arabische Liga is al misselijkmakend genoeg. Dat de laatste nog zo wordt gesteund in haar eisen ten aanzien van Israël door veel van de rest van de wereld zou al verschrikkelijk genoeg moeten zijn voor iedereen die ook maar enige notie heeft van oprechtheid.

Ondanks alle internationale druk om zich te schikken aan een soort gereïncarneerd Tsjecho-Slowakije uit 1938, en zichzelf op te offeren aan iets genaamd ,,vrede voor altijd”, moet Israël nu de kracht hebben om te doen wat het moet doen.

Het enige juiste antwoord aan iedereen van Israël moet zijn of de Arabische Liga vrede voor vrede accepteert. Israël moet niet instemmen om langzaam af te brokkelen door middel van de door de Arabieren openlijk toegegeven ‘Trojaanse Paardmodel’ dat wil zeggen de vernietiging in stadia van de Israëlische staat. En het moet zichzelf bevrijden van het geloof dat het de Arabieren toestaat om de regels van de routekaart vast te stellen mocht er opnieuw geweld uitbreken. Abbas en zijn kornuiten hebben gezegd dat zij alleen hun steun geven zolang Israël maar blijft toegeven aan al hun eisen. En zij zijn de ‘gematigden’.

Miljoenen niet-Arabieren werden vluchtelingen dankzij de Arabieren. Veel van deze mensen vluchtten naar Amerika, Groot Brittannië, Duitsland en elders. Zij keren niet meer terug naar die ‘Arabische’ landen. Om de zelfde reden moeten Arabieren hun eigen vluchtelingen opvangen in een oorlog die ze zelf zijn begonnen, maar dan in veel mindere aantallen.

De bezette gebieden waarover Amr Mussa meestal spreekt zijn betwiste landen. Zij zijn niet puur ‘Arabisch’. De Joden hadden net zoveel of zelfs meer recht op die gebieden dan de Arabieren. Veel is hierover geschreven inclusief VN resolutie 242 en experts op dit gebied zoals Eugene Rostow, William O’Brien, Arthur Goldberg, Lord Caraon en anderen zijn zelfs ook zeer uitgesproken over dit onderwerp.

De Joden hebben een woord voor wat Amr Mussa eist. Het is genaamd gotspe. Israël moet nu leiders hebben die de zogenaamde Arabische vredesvoorwaarden beantwoorden, door hen te vertellen wat ze met deze voorwaarden kunnen doen.

Gerald A. Honigman is collumnist voor Front Page Magazine en medewerker van de Freeman Center for Strategic Studies in de Verenigde Staten

24 REACTIES

 1. Dit is weer een verhelderend en tevens schrikbarend artikel. Je kunt er goed in zien wat het collectivisme teweegbrengt. De Arabieren, de Joden, de Koerden, enz.
  Het individu telt niet en wordt meegesleurd.
  Al die ellendes zouden niet gebeurd zijn als er meer respect was voor ieder individu.
  We hebben nog veel werk te verrichten om dat duidelijk te maken.

 2. Jazeker Hubert. Ons werk is pas begonnen. Het religieuze en seculiere collectivisme hebben heel wat ellende veroorzaakt in het verleden en heden.

 3. Alsof het individualisme het paradijs op aarde brengt.
  Als gelovigen uit hun boeken citeren wordt het verafschuwd, maar als libertijnen hun helden citeren, dan is dit een bewijs van zelfstandig en rationeel denken.
  Ik deel veel opvattingen van de libertijnen (hoewel zo’n verzamelnaam natuurlijk wel tekort doet aan de unieke individualiteit van ieder persoon): afkeer van socialisme/communisme, voor een vrije markt en voor persoonlijke verantwoordelijkheid, maar soms doen libertijnen mij denken aan voetballers die voortdurend roepen dat de regels er niet zouden moeten zijn. Maar stel je eens voor dat de spelregels er niet zouden zijn: het spel wordt dan volkomen zinloos, en de spelers zullen gefrustreerd en gedeprimeerd het veld verlaten.

 4. [3] Graag even duidelijk, Beek.
  Heb je het over libertijnen of over libertariërs?
  Dat is net en tikje essentieel anders!

  Voor "libertariërs"zie Begrippenlijst.
  Ik zal proberen het begrip Libertijn ook op te nemen.
  Even globaal:Libertijnen doen waar ze ZIN in hebben, libertariers doen wat GOED is!

 5. [3] Spelregels is een goed voorbeeld. Zonder tussenkomst van de overheid spreken mensen spelregels af voor bijv voetbal. Iedereen die het niet met de geldende regels eens is, kan samen met anderen, andere regels afspreken (football, zaalvoetbal etc). Niemand wordt gedwongen mee te doen of zich aan regels te houden die anderen hem met geweld opleggen.

  Een hoofdpunt voor veel libertariers is de VRIJE accociatie. Een mens gaat relaties aan, en in relaties met anderen is het praktisch en nuttig afspraken en/of contracten te maken. Beide partijen kunnen dan ook van elkaar verwachten dat ieder zich daaraan houdt, of gezamelijk de regels aanpassen. Waat libertariers zich tegen verzetten is een ‘alwetende overheid’ die namens ‘de meerderheid’ algemeen geldende regels (=wetten) oplegt en iedereen met geweld (bijv. vrijheidsberoving) straft, die zich daar niet aan houdt.

  Wetten zijn dus iets heel anders dat vrijwillig overeengekomen (spel-) regels.

 6. Liberaal, libertijn, libertarier: ik dacht dat het er vooral om ging de associatie met het Amerikaanse ‘liberal’ te vermijden. Verder heb ik mij er niet in verdiept.
  Maar zo’n definitiescherpslijperij is bij ALLE mogelijke menselijke opvattingen te vinden, misschien ook logisch. Maar dan zie ik weinig nieuws in vergelijking met de ‘geloven’.
  Het wordt de religie-gelovigen verweten, maar allerlei seculiere geloven splitsen zich ook in talloze varianten. De pot verwijt de ketel…

 7. [6]
  Die is een beetje flauw!

  De tegenstanders van de EU-grondwet zijn o.a. te vinden bij socialisten (SP), orthodox-christenen (CU) en libertariers. Je vindt het toch ook geen scherpslijperij dat deze groepen, ondanks deze sterke overeenkomst, zich toch van elkaar door hun naam blijven onderscheiden?

  Elke groep mensen die zich rond een idee of mening groepeert, bestaat uit mensen met daarnaast ook andere meningen. Wat is er op tegen dat een deel van deze groep een nieuwe groep vormt?
  En wat is er op tegen dat deze een nieuwe naam voeren voor hun nieuwe vereniging?

  Jouw redenering is eigenlijk:
  1. Liberalen hebben andere ideeën dan Libertariers en noemen zich anders.
  2. Katholieken hebben andere ideeën dan Protestanten en noemen zich anders.
  3. Die laatste twee zijn beiden een deelverzameling van ‘de gelovigen’.
  Ergo: Libertarisme is een seculier geloof!

  analoog:

  1. Paarden zijn anders dan Olifanten en heten dan ook anders.
  2. Vliegen zijn anders dan Muggen en heten dan ook anders.
  3. Die laatste twee zijn beiden een deelverzameling van ‘de insecten’.
  Ergo: Olifanten zijn zoogdierachtige insecten!

  Zie je dat dat wel heel érg kort door de bocht is?

 8. [5]
  De spelregels zijn niet vrijwillig overeengekomen, maar worden door de deelnemenden aanvaard, vrijwillig, dat wel. Hoewel: je wilt graag voetballen, maar toch kunnen de regels je behoorlijk irriteren: je doet mee, omdat de voordelen opwegen tegen de nadelen en omdat de regels de broodnodige banden zijn om uberhaupt te kunnen spelen.
  Zouden er t.a.v. het hele leven niet zulke ‘spelregels’ kunnen gelden waarbinnen het vrij spelen is? Hoewel die regels je kunnen irriteren? Irriterende regels, maar niettemin noodzakelijk om uberhaupt te kunnen leven?
  Chesterton legt dit uit in zijn ‘Orthodoxie’, overtuigend, ook voor niet-katholieken.
  Een overheid is nooit alwetend, omdat een overheid bestaat uit stervelingen, die nooit alwetend zijn. Daarom mag een overheid zich nooit als een soort ‘godheid’ presenteren, waar alle kennis samenkomt. Dit is echter maar al te vaak gebeurd, met rampzalige gevolgen.

 9. [7]
  Ik bevind mij in het kamp van de christelijk-gelovigen. Binnen dat kamp zijn er vele nuanceringen, misschien juist wel omdat het zo ongelooflijk belangrijk is (het gaat wel om je eeuwige leven, nietwaar?)
  Ik merk echter maar al te vaak dat alle religie-geloof door de rationalistische tegenstanders op 1 grote hoop geveegd wordt.
  Ik constateer nu dat zij die de religie verwerpen, een andersoortig geloof hebben en ook daarbij hun bijbel. En dat ook daar talloze onderscheiden gemaakt worden, elk met hun ketters. In die zin zie ik dus niets nieuws, hoewel men zich graag het predikaat ‘verlicht’ opplakt.
  Maar niettemin is het mogelijk dat ik zeer sympathiseer met de libertariers, zolang hun leer niet de leer voor het GEHELE leven geldt.
  Voor mij het Amerikaanse model: vrije markt, persoonlijke verantwoordelijkheid, democratie en een conservatieve moraal, gebaseerd op het christelijk geloof.

 10. [9] Beek,

  Libertarisme is geen religie en is ook
  niet gekant tegen religie of geloof.
  Libertarisme is de overtuiging dat
  menselijke samenwerking dient gebaseerd
  te zijn op vrijwilligheid en niet op
  dwang of geweld en dat éénieder de vrijheid heeft (om met eerbiediging van dezelfde vrijheid van anderen) z’n leven in te richten naar eigen inzicht
  (of eigen verantwoordelijkheid tov God).

  Hiermee is niet gezegd dat éénieder deze vrijheid verstandig gebruikt en
  evenmin dat men anderen niet door middel van argumenten,aangeboden hulp,
  enz… mag proberen te beïnvloeden of
  van opvatting te doen veranderen.

  Er zijn atheïstische en rationalistische libertariërs maar even
  goed behoudend Christelijk libertariërs.
  Een voorbeeld van die laatste groep zou
  John Leland kunnen zijn, een Amerikaanse prediker uit de 18de en 19de eeuw (toen kende ze het begrip "libertariër nog niet maar elder Leland z’n opvattingen
  over de overheid en verhouding kerk-staat zijn erg liberaal).
  Deze man was een behoudend christelijk
  evangelieverkondiger maar tegelijk was µ
  hij erg voor de scheiding van kerk en staat omdat hij vond dat de staatsmacht
  niet mocht worden gebruikt om mensen te
  dwingen tot een geloofsovertuiging
  zie http://www.geocities.com/He… en http://www.sunnetworks.net/

  Groetz,

  Cincinnatus.

  .

 11. Goed artikel. Al schiet deze meneer weer een beetje door richting een pro-Israelisch standpunt.
  De bottom line moet zijn dat zowel Israel als de Palestijnen en Arabieren niet elkaars fouten mogen misbruiken om zelf niet rechtvaardig te hoeven zijn.
  Israel moet nog steeds geen ander volk dwingen om als tweederangsburger onder Israelische overheersing te leven en de Palestijnen moeten het bestaan van Israel en de bezetting niet misbruiken om aanslagen op burgers goed te praten. En het bestaan van Israel ontslaat ook de Arabische regimes niet van de verplichting om hun eigen volk en minderheden dezelfde vrijheden te geven.
  Uiteindelijk zou het niet uit moeten maken in welke staat je leeft, omdat je overal in vrijheid kunt geloven, zeggen en doen wat je wilt.
  Eindeloos een kinderachtige wedstrijd houden van "jij moet eerst verbeteren, dan pas doe ik het" leidt al jaren nergens toe. Iemand zal toch de eerste moeten zijn die ophoud met het onderdrukken van zijn eigen of een ander volk.

 12. P.S.

  Een zelfde probleem zien we in die Arabische\Berberse landen als Egypte, Algerije, Saoudi-Arabië en Marokko. De dictators van die landen weigeren de macht op te geven en hun volk vrijheid en democratie te geven, zolang er een gevaar bestaat dat fundamentalisten de macht grijpen. En de fundamentalisten winnen terrein, juist doordat het land niet vrij is en de bevolking zich wanhopig went tot iedereen die een "verbetering" biedt. Op die manier zit je vast in een vicieuze circel, want geen van beide partijen is bereid om als eerste een stapje terug te doen.
  Het geven van gelijke rechten aan Berbers of Kopten wordt getraineerd omdat de dictatuur de massa niet nog meer tegen zich in het harnas wil jagen. En het vervolgen van een minderheid is ook altijd een goede zondebok om de aandacht van de dictatuur af te leiden.

 13. [14] Beek,

  Enige bekende hedendaagse Christelijke libertariërs :

  Thomas Woods, een conservatieve katholiek ( http://www.lewrockwell.com/… )

  Laurence Vance , een evangelical (
  http://www.vancepublication… ,
  http://www.lewrockwell.com/… )

  William Anderson, een presbyteriaan,
  (http://www.lewrockwell.com/… )

  Er bestaat zelfs een groep theologisch
  orthodoxe calvinisten die politiek
  radicaal libertarisch blijken te
  zijn (vind ik zelf een opmerkelijke combinatie 🙂 ) : http://members.aol.com/VFTf

  Alhoewel de begrippen soms wel es door elkaar gebruikt worden,zijn "libertijn"
  en "libertariër" toch niet echt synoniemen.Een libertijn heeft toch vaak de betekenis van een losbandig
  iemand, iemand die zich niet gebonden
  weet door de heersende normen en waarden (vooral op sexueel gebied) van de maatschappij waar hij in leeft terwijl libertariër meestal
  betekent een aanhanger van het libertarisme (soms wordt het ook wel es gebruikt in theologische context als
  zijnde synoniem voor (semi)pelagiaan :
  aanhanger van de vrije wil).

  Of om het anders te zeggen : bij een
  "libertijn" denk ik aan een orgie, bij
  een libertariër aan lage belastingen 🙂

  Een mijns inziens goede samenvatting
  van waar libertarisme voor staat,vind je op : http://www.freedomforceinte

  Groetz,

  Cincinnatus.

 14. [15]

  Gelezen op http://nl.wikipedia.org/wik… :

  In de praktijk wordt onder ‘een libertijn’ verstaan, iemand die voor seksuele vrijheid staat en wordt vaak geassocieerd met SM en bandeloosheid. Ook zijn er grote raakvlakken met het nihilisme en het hedonisme.
  Niet te verwarren met de politieke filosofie libertarisme. Een libertariër staat absolute vrijheid voor, maar met de beperking dat men nooit de vrijheid en integriteit van andere personen mag aantasten. Een libertijn kent geen enkele beperking in zijn vrijheid.

  En op http://nl.wikipedia.org/wik… :

  Het libertarisme is een op vrijheid gebaseerde politieke filosofie verwant aan het liberalisme. Ook zijn er veel raakvlakken met het anarchisme omdat libertariërs niets moeten hebben van de overheid. Het libertarisme kan in één zin worden samengevat: iedereen heeft de vrijheid te doen en laten wat hij wil, behalve een niet-agressief persoon aantasten in persoon of eigendom. Het wordt ook wel zo geformuleerd: niemand mag geweld initiëren. Geweld wordt in dit verband gedefinieerd als het beschikken over de persoon of het eigendom van een ander terwijl die ander daar bezwaar tegen heeft, of het dreigen hiermee.
  Libertarisme wordt wel eens verward met de levensfilosofie libertinisme.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. Lees eens deze site http://www.answers.com/libe
  Het is wel in het Engels, maar het is heel informatief en echt de moeite om te lezen.
  Bovendien zijn er oneindig veel links.
  Ongelooflijk hoeveel informatie er wel niet te vinden is over libertarisme.

 16. Zojuist op het nieuws:’Het geweld op de Molukken tussen christenen en moslims is weer toegenomen.’
  De Hollander moet denken: ‘Die achterlijke gelovigen, slaan ze elkaar weer de hersens in. Zie je wel, religie leidt alleen maar tot geweld.’
  En de Hollander pakt zelfgenoegzaam nog eens een pilsje.
  Terwijl op die Molukken een jihad aan de gang is!! Gewelddadige islamisering van de Molukken, dat is de bedoeling!!
  Maar dat horen we niet op de nieuwsdienst, want dat zou wel eens tot onrust in het bedompte landje kunnen leiden.
  De zoveelste jihad. En dit kan hier ook gebeuren.

 17. wat een subjectieve rot informatie!!! het gaat nergens over. abraham had kinderen gekregen en zo ontstonden israelische-joden mensen en arabieren-moslims…

  en dit is het enige waar de joden goed in zijn± joodse politiek± landen verdelen en kleiner maken… ze maken diepe genezen wonden weer open± koerden en berbers…

  weet je wat ik denk± tooekomst wordt nederlands ook van de arabieren± dus bereid je maar voor!!!

 18. [19] "weet je wat ik denk± tooekomst wordt nederlands ook van de arabieren± dus bereid je maar voor!!!"

  Voor mijn part mag je Nederland hebben! Hoef je je ook niet meer zorgen te maken om je Nederlandse spelling/grammatica!
  Zie http://www.vrijspreker.nl/b

 19. Heel mooi stuk.
  maar ik heb een vraag: hoe was de joodse visie op de waarde: rechtvaardigheid?

 20. <a href="http://5.raccoglie.com/augu…"> auguriofestamamma </a> http://13.epromettendo.com/… <a href="http://1.raccoglie.com/mont…"> montana </a> <a href="http://19.nonsofferse.com/m…"> mulinovento </a> http://2.sovragiunto.com/eq… <a href="http://17.diquestomonte.com…"> pensionericcione </a> <a href="http://3.raccoglie.com/casa…"> casavacanzacampania </a> http://7.raccoglie.com/lcd10/ <a href="http://13.nonsofferse.com/m…"> mappastradaletoscana </a> <a href="http://13.epromettendo.com/…"> traslocointernazionale </a> http://16.epromettendo.com/… <a href="http://7.raccoglie.com/misc…"> mischabartonnude </a> <a href="http://17.sovragiunto.com/v…"> vacanzainvernali </a> http://18.sovragiunto.com/k… <a href="http://19.nonsofferse.com/m…"> modemtrustisdn </a> <a href="http://20.sovragiunto.com/s…"> smstim </a> http://10.nonsofferse.com/a… <a href="http://11.diquestomonte.com…"> autorivista </a> <a href="http://14.epromettendo.com/…"> corsimusicalitastieracd </a> http://15.nonsofferse.com/l… <a href="http://8.diquestomonte.com/…"> scaricagiochigratis </a> <a href="http://2.nonsofferse.com/ni…"> nikeshocks </a> http://15.sovragiunto.com/a… <a href="http://17.raccoglie.com/cal…"> calciofemminilevarese </a> 70fcdb09b8b18b50874603a6c99fcbcb

 21. <a href="http://2.dovresti.org/14anni/"> 14anni </a> http://6.lagrimetta.org/lez… <a href="http://13.abbracciava.org/h…"> hummer </a> <a href="http://2.lagrimetta.org/sca…"> scaricamp3cccp </a> http://19.lagrimetta.org/pa… <a href="http://14.dovresti.org/mode…"> modemumts </a> <a href="http://11.lagrimetta.org/pr…"> prestitocastellammaredistabia </a> http://4.lagrimetta.org/car… <a href="http://1.abbracciava.org/sy…"> symantec </a> <a href="http://13.abbracciava.org/t…"> trucchipccalcio2000 </a> http://5.abbracciava.org/ta… <a href="http://3.cotestopunto.org/a…"> affittoufficioteramo </a> <a href="http://1.cotestopunto.org/s…"> scarpabasketball </a> http://10.abbracciava.org/h… <a href="http://10.dovresti.org/abbi…"> abbigliamentopremaman </a> <a href="http://16.dovresti.org/gamb…"> gamblers </a> http://9.cotestopunto.org/c… <a href="http://20.cotestopunto.org/…"> alsscan </a> <a href="http://7.cotestopunto.org/a…"> alprazolambuyxanax </a> http://15.cotestopunto.org/… <a href="http://17.lagrimetta.org/co…"> combinazionilotto </a> <a href="http://15.dovresti.org/care…"> carezze </a> http://17.abbracciava.org/c… <a href="http://9.abbracciava.org/vo…"> voliereuccello </a> bd0e28eaccfa349da99ddd3880835725

 22. Het eeuwenoude probleem is toch dat de ene groep wandaden pleegt uit naam van God en een andere uit naam van de staat en soms lijken deze twee hetzelfde zoals de arabieren. De arabieren (machthebbers) net als andere grote overheersers in de geschiedenis hebben iedereen belogen en getacht dit vanuit god’s visie te rechtvaardigen. Bij de expansie van de arabieren was macht en rijkdom de initiator en motivator en niet de leer van de islam. Deze leer was slechts een politieke propaganda middel dat goed op papier leek of bij polemische daden goed schijnen te werken. De machthebbers zelf moesten zelf niets van deze leer hebben( islam) en was eerder voor het gepeupel. Moeáwia bijvoorbeeld had schijt aan islamitische regels en hield zich aan geen enkele zuil. De hele geschiedschrijving van der arabieren vanaf de 7e eeuw is gewoon niet geheel waar. Er is geprobeerd om de waarheid te verbloemen en is goed geluklt tot de 21 e eeuw. Nu komen weet ik veel hoeveel wetenschappers erachter dat het niet zo gegaan kan zijn i.v.m. historische feiten en archeologische vondsten. De moslimlanden verbieden alles wat maar te maken heeft met het onderzoeken van de vroegste periode…..why? if it’s the truth then why bother. De reden is dat de islamitische wereld meer te verliezen heeft dan wanneer het zo blijft. Blijkbaar weten ze het ook niet zeker en dat komt weer omdat vroegere historici ook moeite hadden met de beginperiode. Arabieren zijn mensen als een ieder en zijn in die zin totaal niet bijzonder. Ook het arabisch is een taal als alle andere, met een ontwikkeling etc. De claim dat het arabische de goddellijke taal is is zoals vele andere claims een leugen.

Comments are closed.