Hier hoefden we helemaal niets aan te redigeren:
DEN HAAG, 24 MEI NRC/ANP. Een aantal ministeries kan worden afgeschaft, de lastendruk moet verder omlaag dan het kabinet beoogt en de minister-president moet de campagne voor deregulering naar zich toetrekken.

Dit schrijft de Raad van Economische Adviseurs (REA), een adviesorgaan voor de Tweede Kamer die onlangs is ingesteld en dat bestaat uit vijf gezaghebbende economen, in zijn eerste advies. ,,Zonder een trendbreuk zal een steeds groter deel van onze beroepsbevolking zich bezig houden met het uitvaardigen van regels, met het bestuderen en implementeren van deze regels, met het voldoen aan opgelegde informatieverplichtingen en tenslotte met het verwerken van de verkregen informatie”, schrijven de economen – de hoogleraren Buiter, Eijffinger, Koedijk, Teulings en Van Witteloostuijn – in hun rapport.

Volgens de REA kunnen de ministeries van Landbouw en Economische Zaken verdwijnen. Het ministerie van Onderwijs is zelfstandig niet in staat het proces van regelgeving te doorbreken en moet door een ingreep van buiten hiertoe gedwongen worden. Voor alle ministeries geldt dat ze verlamd worden in terugdringing van regels door ambtelijke betrokkenheid en belangengroepen die regels in stand willen houden.

Ondanks de voornemens van het Regeerakkoord om de regeldruk te verminderen, blijft deze nog steeds hardnekkig toenemen. De REA betwijfelt of het kabinet er in zal slagen om de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven in 2007 met een kwart (4 miljard euro) te verlagen. De economen vinden de doelstelling van een kwart lastenvermindering te mager en menen ze dat ook de administratieve lasten voor burgers drastisch verminderd moet worden. Gisteren bleek uit een onderzoek van het ministerie van binnenlandse zaken dat burgers jaarlijks zo’n 1,2 miljard euro kwijt zijn aan overheidsregelgeving.

De REA stelt in zijn advies voor dat de geldigheidsduur van regelgeving in de toekomst vooraf beperkt wordt en dat voor iedere nieuwe regel een meer dan evenredige afschaffing van bestaande regels van kracht wordt.

Willem Buiter, voorzitter van de REA, zegt dat het onderwerp overheidsregulering als eerste is gekozen omdat het ,,duidelijk en eenvoudig is. ,,Afschaffen is makkelijk”, aldus Buiter. De REA betwist dat 40 procent van de Nederlandse regelgeving van de Europese Unie afkomstig is en houdt het op 16 procent. ,,Het grootste deel is van Nederlandse oorsprong en men kan zich niet achter Brussel verschuilen”, zegt Buiter. Vermindering van de regelgeving zal de economie ondersteunen. Buiter: ,,Het is gratis koek en het levert een verbetering van de kwaliteit van de samenleving op.”

5 REACTIES

  1. "Zonder een trendbreuk zal een steeds groter deel van onze beroepsbevolking zich bezig houden met het uitvaardigen van regels, met het bestuderen en implementeren van deze regels, met het voldoen aan opgelegde informatieverplichtingen en tenslotte met het verwerken van de verkregen informatie"

    Mooi dat ze ook nog even aangeven dat al die wettenbedenkende totaal zinloze ambtenaren zélf productief hadden kunnen zijn. Fantastisch stuk.

  2. Het is goed bij dergelijke gedachten goed in de gaten te houden waar we principieel naar toe willen, en anderzijds blij te zijn met pragmatische stapjes in de goede richting! Deze laatste zijn echter slechts middelen en niet het doel.

  3. Mooie adviesraad. Een stap in de goede richting. Vooral de afschaffing van die ministeries zie ik wel zitten, als dat maar niet betekent dat ‘onafhankelijke’ gesubsidieerde instituten als de SER en het CBS een overmatige (politieke) invloed krijgen, want dan maakt het nog niets uit.

  4. Inderdaad een goed advies, maar laten we wel bedenken dat ook deze REA een nieuw bureaucratisch instituut is dat is ingesteld door de tweede kamer. Net als de gezinsraad, gezondheidsraad, en alle andere instellingen en commissies die de overheid van advies moeten dienen. Ook ambtenaren die niets anders te doen hebben dan beleidsnota’s, adviezen, circulaires, en regeltjes schrijven. Voor bedragen als 70.000 euro per jaar voor 1 dag per week werken. Maar wie weet heeft de overheid met deze REA haar eigen Frankensteinmonster geschapen dat de overheid en haar bureaucratie eens flink uitdunt.

  5. Als we dan toch bezig gaan laten we dan ook de 1 e kamer afschaffen en de 2 e kamer halveren. En de belastingen verlagen anders is er geen uitweg meer en gaat Nederland Failliet. Te veel mensen niet of onproduktief,en dat is straks niet meer te financieren.

Comments are closed.