Wij maar stechelen en ruziemaken over de grondwet, terwijl onze broeders in Zweden (ja, ook EU) een dappere strijd voeren tegen de aantasting van de volksgezondheid, tegen milieuvervuiling en het doen van onverantwoorde uitgaven door de bevolking en dat alles nog wel binnen de -nog- onbewaakte muren van hun -nog- eigen huis.

In Zweden is vooralsnog niet voorzien in een referendum. De regering weet daar echt zelf wel wat goed is voor de burgers. Bovendien is een groeiende minderheid van de Zweden zich ook zelf zeer bewust van haar verantwoordelijkheden zo lezen wij in de Telegraaf:

STOCKHOLM – Een op de vijf Zweden is voorstander van het invoeren van een een algeheel rookverbod bij mensen thuis. Dat blijkt uit een peiling van het onderzoeksbureau Sifo in opdracht van het Zweedse woontijdschrift Ons Huis, meldde het persbureau TT maandag.

Mensen die een rokertje willen opsteken moeten dat maar op het balkon of in de tuin doen, aldus een groot deel van de ondervraagden. Volgens het onderzoek lijken vooral ouderen voorstander van maatregelen die verder gaan dan het rookverbod dat vanaf woensdag geldt in kroegen en restaurants.

Een op de drie personen boven de 65 zegt dat er thuis een rookverbod zou moeten gelden. Zelfs onder rokers zijn veel voorstanders te vinden voor een dergelijk verbod. Van de ondervraagde mensen die dagelijks roken zegt 22 procent voor een verbod te zijn.

Helaas gaan de voorstellen nog niet zo ver dat ook het roken in de buitenlucht aan banden gelegd gaat worden, maar de ontwikkeling van een sterke, gezonde en sociale, gehoorzame bevolking gaat natuurlijk niet in één dag!

Toch is niet alle hoop voor Nederland verloren. Ook hier zijn enkele bestuurders die initiatieven durven ontplooien om gevaar en bedreiging van de bevolking terug te dringen, zoals de burgemeester van Zoetermeer, met zijn verbod op zaklantarens.

In het kader van de harmonisering binnen de EU, lijkt het mij eigenlijk een zaak voor de Raad van Europa om dit Zweedse initiatief op te pakken, en wettelijk te gaan regelen. Misschien nog een addendum op de grondwet?

En in deze lijn zijn er natuurlijk nog veel meer activiteiten, die op dit moment, buiten het gezicht van de overheden, binnenshuis geschieden! Te denken valt aan: kijken naar commerciele televisiezenders, het nuttigen van vet, zoet of alcoholhoudend voedsel of drank, het bedrijven van de liefde en het uitspreken van niet-getoetste en ongeautoriseerde meningen! Mensen lezen op dit moment allerlei niet goedgekeurde boeken in hun huis, of raadplegen internet zonder filter. Ook bepalen veel mensen op dit moment zelf hoe laat ze naar bed gaan (of gaan slapen) en hoe laat ze opstaan!

<%image(20050531-zombie.jpg|200|118|)%>

Misschien moeten we onze blik eens wat minder op Frankrijk richten maar een voorbeeld nemen aan de Zweden, waar de bevolking de regering vrijwillig helpt, door zichzelf vrijwillig te onderwerpen aan regels, wetten en verboden.

Meneer Donner, het paradijs is gevonden!
Enkeltje Zweden dan maar?

2 REACTIES

  1. LOL. Ik ben benieuwd hoe men in Zweden straks ruftende elanden gaat aanpakken. Al dat methaan bederft ook de atmosfeer en zet de Kyoto prognose onder druk. En die beesten lopen zomaar rond in het land, zonder katalysator. Om maar te zwijgen over de risico’s die ze in het verkeer veroorzaken. Ik denk dat de Zweden geen referendum krijgen over de EU grondwet omdat deze waarschijnlijk al voorziet in een ‘oplossing’ voor dit ‘probleem’.

    Gisteravond zag ik op Staats-TV3 een quiz over de Europese grondwet waar 3 teams allerlei EU trivia moesten weten. Alle onbenulligheid die daar ter tafel kwam en de grondwet moest ‘ondersteunen’ was te zot voor woorden, met Astrid Joostens poging tot Vlaams spreken als dieptepunt. Over wat voor inhoud die grondwet zou moeten krijgen hoorde ik niemand, zelfs de tegenstanders niet – of heb ik niet goed opgelet?

    De band "The Stranglers" schreef ooit een mooi liedje over Zweden http://www.lyricsbox.com/st
    Het is nog steeds relevant.

  2. Zweden, heb ik me ooit laten uitleggen, "is heel simpel: je hebt een meer, dan een berg met dennebomen, dan weer een meer, dan weer een bos met dennebomen, enzovoort…"
    Welke persoon wil daar andere mensen verbieden in hun eigen huis te roken? I can’t grab this.

Comments are closed.