Zondag 5 juni is 4 dagen na het EU-referendum en valt samen met De Dag van het Kapitalisme. Dit is een ideale dag om bij elkaar te komen en te praten over de gevolgen van de dan bekende uitslag van het referendum
“EU WAT NU?” is het belangrijkste thema van de dag..


In de ochtend en de middag zullen lezingen en discussies gehouden worden. Daarbij wordt tevens aandacht geschonken aan AYN RAND, die 100 jaar geleden geboren is, en er wordt een DEBAT gehouden worden met “libertarisme-critici”.
De dag zal worden afgesloten met een gezamenlijk diner. Uiteraard is er voldoende tijd voor onderlinge contacten ingeruimd.

Andreas W. Tauber van het Atlas Instituut zal spreken over de politieke ideeën van Ayn Rand en een vergelijking maken met de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring en de EU-Grondwet. (Engelse lezing)
Kim Winkelaar zal spreken over de ervaringen opgedaan bij het “Project EU-NEE” en de lessen die daaruit volgen voor de toekomst.
Prof. Nico Roos zal de vraag: ” EU, Wat Nu ?” behandelen. Een vraag die op dat moment zeer actueel en belangrijk zal zijn.
Toine Manders, voorzitter LP, zal in debat gaan met libertarisme-critici Daniel Overgaauw, student rechten te Groningen, en Frank Menzel, leraar geschiedenis te Rotterdam. Met als moderator: Fred Meijroos.

Pamela Hemelrijk zal haar bekende scherpe visie op de huidige toestand geven.
–Mogelijk dat er nog een spreker bij komt.

GEGEVENS:
–LOCATIE:
De bijeenkomst zal plaats vinden in:
DELFTSTEDE, Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft,
Dit is op loopafstand van het CS.
Telefoon: 015-2135571
http://www.delftstede.com/d…
–TIJD
09.00 uur Zaal open, registratie, koffie, kennismaking etc.
09.45 uur Opening
10.00 uur Lezingen, discussies, onderbroken door koffie en thee pauzes en de lunch.
16.30 uur Sluiting
17.00 uur discussies aan de bar.
18.15 uur Diner. Hiervoor graag apart opgeven.
–KOSTEN:
De entree kosten van de dag bedragen 15,- euro per persoon.
Hierbij zitten inbegrepen koffie, thee en een lunch.
Voor het avonddiner kunt u zich apart opgeven; dit is voor eigen rekening.
Laat wel tijdig weten of we voor u mogen reserveren.

–U kunt zich opgeven:
–door overmaking van 15 euro op rekening
ABN AMRO Rekening nr. 46 24 31 320 van
Stichting LIBERTARISCH CENTRUM NEDERLAND
Fazantenkamp 818, 3607 EB Maarssenbroek
–Of per e-mail aan de@vrijspreker.nl waarheen u ook eventuele vragen of ideeën kunt mailen.

1 REACTIE

  1. Hub,
    Bedankt voor de uitnodiging. Tot op heden word ik nog steeds gestalkt door de VRT & de krant Het Nieuwsblad; dit duurt nu al meer dan een jaar! Ik word daardoor belet een normaal leven te leiden. Ik doe geen uitstappen meer, ga zelfs niet meer naar stad of naar de zee. van zodra ik buiten kom volgt men mij, wordt mijn positie doorgegeven en worden mensen er op uit gestuurd om mijn pad te kruisen en middels stereotype handelingen of uiterlijkheden mij te doen voelen dat men mij op de hielen zit. Dit is zeer naar en belemmert elke spontanëiteit mijnerwege. De radius waarbinnen ik mij verplaats buitenshuis is dan ook zeer beperkt, nl. tot de onmiddellijke omgeing om niet al te lang aan de druk onderhevig te zijn. Ik heb reeds klachten neergelegd maar niets helpt. In tegendeel, ik werd niet lang geleden gecollocteerd en geestesziek verklaard door de psychiaters. Het is al te gek. Ik hoop dat je begrip voor mijn pijnlijke situatie kunt opbrengen.
    met vriendelijke groet,
    Gilbert

Comments are closed.