Hoe bestaat het dat een land dat elk jaar zijn bevrijding viert, er nu over denkt om zijn vrijheid en soevereiniteit op te geven en zich vrijwillig te onderwerpen aan de dwang van een vreemde collectiviteit in Brussel?

Elk jaar op 5 mei wordt op Bevrijdingsdag gevierd dat Duitsland, nu 60 jaar geleden, door de geallieerden verslagen werd, en Nederland weer vrij werd.

We hebben het dan over collectiviteiten als Duitsland en Nederland: Het Nederlandse volk hoefde niet langer te gehoorzamen aan het Duitse volk of aan dat deel van het Duitse volk dat de macht in handen had.
Het Nederlandse volk hoefde toen alleen nog maar te gehoorzamen aan de groep Nederlanders die via het politieke systeem aan de macht gekomen waren. Maar dat betreft dan een “eigen” overheid” die je zogenaamd “zelf gekozen hebt”. Andere volkeren hebben dan binnen de Nederlandse grenzen niets te vertellen. Nederland is dan een “soeverein” land!

Is het dan niet vreemd dat nu die “eigen” overheid op allerlei manieren werkt om die soevereiniteit af te staan aan een hogere macht, Europese Unie genoemd?

We hebben nog geen enkel argument gehoord dat aantoont dat zoiets in het belang is van ieder persoon, van elk individu. Alleen maar vaagheden als samenwerking, solidariteit, sterk zijn, een tegenwicht vormen tegen Amerika, enz. Het is duidelijk dat het opgeven van de onafhankelijkheid en de vorming van een nieuwe superstaat-bestuurslaag alleen maar in het belang is van de politici die daarvoor bereid zijn om landverraad te plegen.

Een tweede, nog pijnlijker, gevoel dringt zich op bij die 5 mei viering. Dat is dat er daarbij nergens gesproken wordt over de “Individuele Vrijheid”, de vrijheid van ieder persoon. Erger nog, deze individuele vrijheid wordt steeds meer uitgehold.

Zestig jaar geleden mocht je nog een huis bouwen op je eigen stukje grond, waren er treinen en stations waarop je mocht roken, kon je (gelukkig weer) zonder persoonsbewijs op straat lopen, hoefde je niet bang te zijn om gefouilleerd te worden, hoefde je niet op te passen of je politiek correct was, hoefde je niet angstig op te letten of je een paar kilometer te hard reed, kon je nog rustig rondlopen zonder vrees aangerand of bestolen te worden, hoefde je zelfs je auto niet op slot te doen en in de stad hingen touwtjes uit de deur waardoor je de deur gemakkelijk open kon maken, mocht je een boom die je zelf geplant had nog zonder vergunning ook zelf omhakken, hoefde je niet te “loten” als je iets bepaalds wilde studeren, en was het idee dat je zou moeten loten om in aanmerking te komen voor een woning helemaal ondenkbaar, enz.

Zestig jaar en nog langer geleden is de individuele vrijheid ook niet ideaal geweest. Maar ik heb wel het gevoel dat de mensen toen persoonlijk vrijer waren dan nu. Het begrip is ook toen niet bewust genoeg geweest, al was het ongeschreven beter dan nu.

Het ontbreken van die individuele vrijheid, (die het libertarisme voorstelt), heeft overheden de kans gegeven om hun macht te vergroten. Eerst ten opzichte van hun eigen onderdanen. En als dat te veel spanningen oplevert, keren ze zich tegen andere overheden. En dan heb je oorlog.
Individuen kunnen wel ruzie krijgen, maar geen oorlog. Ruzie van individuen heeft ook zelden “collateral damage” waardoor buitenstaanders er weging onder te lijden hebben.

In onze “BEGRIPPENLIJST” staat:
Vrijheid / individuele vrijheid
Vrijheid in libertarische zin heeft altijd betrekking op het individu. Een individu is vrij als hij soeverein is:
als hij/zij het recht heeft zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.
Hij moet het recht hebben om “neen” te zeggen tegen elke eis van wie dan ook.
Kortom: Vrijheid in libertarische zin is eenvoudig:
“HET ONTBREKEN VAN DWANG DOOR ANDERE MENSEN”.

Het zou goed zijn om bij het vieren van Vrijheid, veel meer aandacht te schenken aan deze individuele vrijheid.

Mogelijk is daar een gelegenheid voor op 5 juni in Delft als we de DAG van het KAPITALISME vieren.
(Zie: Bijeenkomst 5 juni: https://www.vrijspreker.nl/b…

13 REACTIES

 1. Inderdaad Hubert, het is hemelschreiend hoeveel van onze vrijheden dankzij de ‘Europese eenwording’ we al hebben verloren. Bill Bonner heeft het ook beschreven als ‘backwards walking’ oftewel achteruitlopen.

 2. Vanochtend naar de uitzending gekeken van de 5 Mei viering in het Stadhuis van Den Bosch.

  In een theater stukje werd massamoordenaar Che Guevara in een adem genoemd met Willem van Oranje [die vocht tegen de onderdrukking van Philips II], de Nederlandse verzet strijders [die vochten tegen de Nazi onderdrukkers], en Gandi [die een onafhankelijk India wilde].

  Ook hoorde ik ons aller prins bier beweren dat er na de holocaust nooit meer massamoorden op een dergelijke schaal hadden plaats gevonden.

  Zeker even Stalin, Mao en Pol Pot helemaal vergeten!

  Even later hoorde ik hem voor een betere waardering van het geschiedenis onderwijs pleiten! O ironie!

  Het lijkt mij dat de bovenonsgestelden een beetje erg blind aan hun linkeroog zijn.

 3. Uit de toespraak:

  "Hoe goed kennen we onszelf? De gruwelijke waarheid van de Tweede Wereldoorlog is dat dit geweld in de wereldgeschiedenis geen eenmalig incident was.

  *Misschien wel in omvang, maar niet in aard. Het is opnieuw gebeurd, al was het niet op dezelfde schaal.*

  Ik denk aan de bloedtreinen in Kasjmir. Aan de slachtingen op de Balkan, in Kongo en Rwanda. En nu, het gruwelijke geweld in Darfur, terwijl wij vorig jaar, tien jaar na Rwanda, de wereld plechtig beloofden dat dat nooit meer zou gebeuren."

  Geen enkele vermelding van de slachtpartijen onder de socialistische schrikbewinden in de Sovjet Unie, China en Cambodja!

 4. Na de massamoord op duizenden aanwezigen in de Twin Towers, was overal in Nederland te horen dat armoede een bron van terrorisme is. De kroonprins heeft dit ook eens gezegd, en niemand die er over viel.
  Maar het is natuurlijk een enorme belediging t.a.v. hen die in armoede leven. Ben je al arm, word je ook nog eens voor potentiele terrorist uitgemaakt. Het overgrote deel van de armen, daar ben ik stellig van overtuigd, gruwt ook van dergelijke wrede acties.
  Als de prins gezegd had dat we begrip moeten kunnen opbrengen voor de Amerikaanse positie, dan was het land vermoedelijk te klein geweest.

 5. [3] Je hebt helemaal gelijk Cato, en dan nog te bedenken aan al die massa-doden die door de oorlogen vallen.
  Oorlogen van overheden tegen overheden!

  Waren er in Irak in totaal al niet veel meer dan 100.000 doden?
  Hoeveel zijn er nu in Afghanistan al?

 6. [5] "Beek": Als de prins gezegd had dat we begrip moeten kunnen opbrengen voor de Amerikaanse positie, dan was het land vermoedelijk te klein geweest.

  Inderdaad. En is dat dan niet laf? Alleen die dingen zeggen die in het schema van de overheid passen!
  Er moet veel meer aandacht komen voor de echte feiten.

  Laten we proberen op de Vrijspreker dit goed te communiceren. Uiteindelijk zullen de feiten gelijk krijgen.
  Weet je wel:"Je kunt een deel van de bevolking altijd belazeren. Je kunt de hele bevolking een tijdje belazeren. Maar je kunt niet de hele bevolking voor altijd belazeren." [Citaat van iemand!]

  De Vrijspreker wil niet horen bij de eerste, niet bij de tweede, en dus niet bij de derde groep!!!

 7. [8] Ah, bedankt. Ik lees net dat Maartje wist te melden dat die speech is geschreven door.. GEERT MAK!

  Ach ach ach…

 8. Vanochtend zat ik te denken wat dit doet met de ministeriële verantwoordelijkheid.

  Zoals jullie weten kan W.A. als lid van het koninklijk huis niet op eigen titel spreken maar is er altijd een minister verantwoordelijk voor wat hij zegt.

  Misschien moet er maar eens een brief naar Balkenende worden gestuurd om hem te vragen of hij achter de impliciete ontkenning van de socialistische massa slachtingen in de voormalige Sovjet Unie en Azië staat. En in hoeverre deze ontkenning officieel kabinetsbeleid is.

  Zoals jullie zien maak ik me *erg* boos over deze onnozele toespraak.

  Ik ben dan ook zeer verbaasd dat er in de pers geen storm van kritiek is opgestoken.

  Of *niet* natuurlijk! 🙁

 9. [10]
  Deze prins wist de media destijds toch ook zo haarfijn te vertellen, dat ze onafhankelijke "bronnen" moesten raadplegen, alvorens kritiek te oefenen op de moordlust van zijn toekomstige schoonvader Jorge Zorreguieta. Gespuis stort zich in het algemeen natuurlijk het eerst op de onnozelen.
  –Ach "Een beetje vergissen" is toch niet zo erg ?
  Zeg eens eerlijk Maxima, was de holocaust soms ook een vergissing ?

 10. [11] Wat heeft die Zorreguieta nu eigenlijk misdaan ? Geholpen dat in de jaren ’70 linkse extremisten (want daar zag het onder de slappe regering van Isabella Péron ff naar uit) in Argentinië het zaakje niet hebben overgenomen ?

  Sorry hoor maar ik zie ff het probleem niet.

  Hetgeen Maxima te verwijten valt, is dat ze haar pa omwille van die bolle prins is afgevallen.Ze had moeten
  zeggen : "links journaille , ik ben fier op mijn pa en op generaal Videla dat ze destijds de rooien ervan langs hebben gegeven ! Ik betreur alleen dat
  ze het niet wat grondiger hebben gedaan ! Ik spoor bolle Wim elke dag aan om in Nederland ook ff orde op zaken te zetten en alle Che, Mao, Marx,
  Marcuse vereerders die de persredakties bevolken en dag in dag uit het Nederlandse volk voorliegen in de diepste kerker te stoppen want dan doet bolle Wim nog es iets nuttigs voor z’n volk.Ik denk er niet aan mijn pa te verloochenen als tegemoetkoming aan jullie hypocriet gezeur.En nu , links journaille ,ophoepelen en snel wat!De audiëntie is gedaan.Basta !!! "

  Groetz,

  Cincinnatus.

 11. Ik vrees dat die junta niet uit lieverdjes bestond (ik zou er waarschijnlijk niet op gestemd hebben, als dat uberhaupt mogelijk was),
  maar inderdaad: die akelig politiek-correcte vertoning van destijds o.l.v. die tot azijngeworden premier grand cru was wel ZEER tenenkrommend (ze staan er nog krom van).
  Maar als het hele land jubelt dat de kwestie ongelooflijk wijs is opgelost, dan denk je al gauw: ben ik nu gek?

Comments are closed.