Gisteren publiceerden we de reactie van Hans van Baalen (VVD)
[ https://www.vrijspreker.nl/b… ] op ons artikel:
Van Aartsen (en VVD) op dwaalspoor. [ https://www.vrijspreker.nl/b… ]
De reactie van Hans deed ons nog minder begrijpen hoe iemand voor die EU-Grondwet kan zijn. Vandaar ons antwoord dat hieronder volgt. Misschien overtuigt dat de heer van Baalen en/of andere voorstanders dat zij inderdaad op een dwaalspoor zitten.

Geachte Hans van Baalen,

Hartelijk dank voor uw uitgebreide verklaring over de EU-Grondwet.

Toch klopt niet alles wat u schrijft. Ik weet niet goed waar te beginnen met mijn bewijs daarvoor, want er zijn heel wat punten die net iets anders liggen.

Laten we beginnen met de eerste zin.
“voor de VVD is het kiezen tussen de bestaande Verdragen of het nieuwe Grondwettelijke Verdrag (“Grondwet voor Europa”) een nuchtere keuze.”

De keuze gaat om wat er gebeuren gaat. Bij een JA gaan we van de ene slechte toestand (de huidige) over naar een nieuwe slechte toestand (zie verder).
Bij een NEE, gebeurt er in eerste instantie niets bijzonders en zal er opnieuw onderhandeld moeten worden. Wel, dat zal “Nederland” in een sterkere positie brengen om een beter contract te eisen. In het verleden hebben andere landen daar ook al van geprofiteerd. Een NEE is dus altijd beter voor Nederland.

Als algemeen punt wil ik verder vooropstellen dat het belangrijk is wat er op papier staat, maar nog belangrijker is wat er mee gedaan wordt. En daar hebben we de lessen van het verleden; er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat in de toekomst anders zal gaan.
Uw eigen staatssecretaris Atzo Nicolai verklaarde daarover:
“De politieke werkelijkheid is anders dan de juridische werkelijkheid”.
En ons gaat het om de echte werkelijkheid. Om wat er echt gebeurt.

“Wat is nu beter voor Nederland? In de nieuwe Europese Grondwet is vastgelegd dat de nationale parlementen, waaronder de Tweede Kamer, kunnen bepalen of iets in “Brussel” moet worden besloten of gewoon in Den Haag, Rome of Stockholm. Dat is nieuw.”

Dit klopt niet. In artikel 1 – 13 staan allerlei gebieden waarop de Unie de exclusieve bevoegdheden heeft.

Daar staat onder andere dat de Unie beslist over onze douane, mededingingsregels, monetair beleid, en handelspolitiek. Wel, er zijn niet veel gebieden te verzinnen die niet op de een of andere manier hieronder geschoven kunnen worden.
Het zou voor Nederland beter zijn om zelf over haar eigen manier van zaken doen te beslissen. Dit alleen al maakt het verstandig om NEE te stemmen.
Tussen haakjes, drugsbeleid is ook grensoverschrijdend en dus een zaak waar Brussel zich mee mag en zal gaan bemoeien.

“De Nederlandse identiteit wordt niet aangetast.”
Natuurlijk, de Limburgse identiteit blijft binnen Nederland ook bestaan. Net zo zal de Nederlandse blijven bestaan. Naast onze vlag zullen zal steeds meer de Eurovlag verschijnen. Naast ons volkslied zullen we ook “Alle Menschen werden Brüder” moeten leren. Boven onze Minister-president komt de Europese Minister–president (voorlopig onder de titel “voorzitter”).

“Hiernaast zijn de vrije markt en de vrije concurrentie in de Grondwet stevig verankerd. Ook dat is winst voor een handels- en transportland als Nederland.”

Dit is een essentieel punt. Essentieel omdat dat niets te maken heeft met deze grondwet. Natuurlijk is het goed om handelsbelemmeringen weg te halen. Maar daar hebben we geen “politieke” unie voor nodig. Dergelijke verdragen kunnen we ook bvb. met de VS, Zwitserland enz. sluiten. Hoe meer hoe liever. En is Zwitserland niet welvarender dan de Eu? En nu India steeds belangrijker wordt, gaan we toch geen politieke Unie met India vormen? Waarom dan nu de onbevredigende EU in één klap sterker maken?

Het veto over bvb. Financiën hebben we nu ook al. Maar in de nieuwe grondwet gaan we nu net over een groot aantal gebieden ons vetorecht VERLIEZEN.
Dat is al niet goed voor Nederland, en rechtvaardigt een NEE-stem.

Erger nog is de waarde van dit veto! Hadden we niet een in “Marmer gebeiteld StabiliteitsPact”? En toen dat verkracht werd, hebben we toen een veto durven uitspreken? Nee, we hebben het marmer verpulverd en de show opgevoerd dat de 3% (door ons toedoen) blijft gehandhaafd terwijl er tegelijkertijd zoveel mogelijkheden voor ontduiking en omzeiling kwamen dat iedereen kan doen wat hij wil. Duitsland en Frankrijk dreven gewoon hun zin door!

“Denkt U eens in hoe belangrijk dat is om de Nederlandse afdracht aan de EU te verminderen?”

Uiteraard, verminder wat mij betreft tot nul! Ik meen begrepen te hebben dat de bijdrage wordt bepaald NA het referendum!! Ik durf een weddenschap aan, wedden dat het bedrag dat Nederland gaat betalen niet minder wordt dan in het verleden? De verliezer betaalt een etentje!!

Overigens heb ik daarover nog niets in de grondwet gevonden. Ook een reden om NEE te stemmen!

“Het gezamenlijk bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit en internationaal terrorisme wordt gemakkelijker.”

Dit punt, net als “samenwerken” “solidariteit” wordt door de voorstanders steeds aangegrepen alsof anderen tegen samenwerking e.d. positieve zaken zijn. Er is geen mens tegen samenwerken. Maar darvoor hoef je nog niet ondergeschikt aan de Unie te maken.
Daarom hoef je niet te buigen en bvb landen als Giekenland (waar al jaren bedrog gepleegd wordt mbt het Stabiliteitspact) of Bulgarije en andere landen over ons te laten meebeslissen. Of door Duitsland-Frankrijk ons drugsbeleid onder druk te laten zetten.

“We hebben een keus. Laten we die keuze nuchter en op basis van de feiten maken.”

Dat is nu precies wat ik ook bedoel. Kijk naar de feiten. Ik noem hier maar een paar punten waaruit toch duidelijk blijkt dat de feiten tegen het aanvaarden van deze grondwet zijn.

“Voor de VVD hoeft de vlag niet uit voor de Europese Grondwet, maar deze is wel beter dan de bestaande Verdragen. Dan is de keuze snel gemaakt. Zelf ben ik absoluut geen naieve euro-enthousiasteling, maar als ik een keuze moet maken dan probeer ik mijn hoofd erbij te houden.”

Beste Hans van Baalen, alleen dit al is een reden om NEE te stemmen. We hoeven niet tussen twee kwaden te kiezen. We zijn (nog) niet gedwongen. Het beste van twee kwaden is nog altijd een kwaad.
Please, houd uw hoofd erbij en denk nog eens kritisch. Het is echt nog niet te laat.

Als u, en liefst de hele VVD, nu zou durven naar de feiten te kijken, en te bepalen wat voor Nederland het beste is, dan zou u en uw partij geschiedenis kunnen schrijven.

Ik ben benieuwd wat u van mijn stellingen vindt (en van de weddenschap!!)

Met vriendelijke groeten wens ik u veel wijsheid.

Hub Jongen

P.S. Veel van de door mij genoemde feiten zijn in de Vrijspreker uitgebreider behandeld.
Zie https://www.vrijspreker.nl Ik zal daar ook uw mening bekend maken.
————————————————————————————

7 REACTIES

 1. Heel goed Hub!

  Het zal jammergenoeg weinig indruk maken op deze crypto-socialist.

 2. [2] Hulp gevraagd!
  Hier komt een mogelijke wedenschap over een weddenschap.
  Welke (wiskundige) Vrijsprekerlezer kan voor mij uitrekenen hoeveel kans ik heb om die tweede weddenschap altijd te winnen?

 3. [3]
  Er vanuit gaande, dat jij de weddenschap met Lilian aangaat…

  stel:
  Van B wedt niet. Lillian heeft dan gelijk en Hub verliest.

  stel:
  Van B wedt wel. Lillian heeft dan ongelijk dus Hub wint.
  Nu kan van B nog winnen (bijdrage NL wordt minder) of Hub kan winnen (bijdrage NL blijft gelijk of stijgt)

  Om van Lillian te winnen moet je dus Van B. zover zien te krijgen dat hij de weddenschap met je aangaat…

  Conclusie: de uitkomst (tussen jou en Lillian) is volledig afhankelijk van de keuze, die een politicus nog moet gaan maken… 🙂
  (en als hij niet reageert, heeft Lillian ook gelijk gekregen)

  Misschien is het beter om niet met Lillian te wedden. Ik denk dat zij gelijk gaat krijgen en Van Baalen de weddenschap met jou niet zal aangaan.

 4. Ik durf zelfs wel te wedden, dat Hub nooit meer een reactie van van B. krijgt.

 5. Hans van Baalen heeft wel geantwoord, en hij heeft ook de weddenschap aanvaard! (Al zal die nog iets exacter geformuleerd moeten worden)

  De mail is te lang geworden om op deze plek te kunnen plaatsen. Daarom komt die in een afzonderlijk stukje op de site.

Comments are closed.