Hans van Baalen (woordvoerder Europese Zaken, VVD-Tweede-Kamerfractie en oud-lid van de Europese Conventie) antwoordde op onze vraag aan VVD-leden of zij echt achter de raadselachtige uitspraken van hun leiders over de EU-Grondwet stonden.
Wij laten u dit graag weten.
Ons antwoord aan HvB zullen we morgen publiceren.

Geachte heer Jongen, voor de VVD is het kiezen tussen de bestaande Verdragen of het nieuwe Grondwettelijke Verdrag (“Grondwet voor Europa”) een nuchtere keuze.
Wat is nu beter voor Nederland? In de nieuwe Europese Grondwet is vastgelegd dat de nationale parlementen, waaronder de Tweede Kamer, kunnen bepalen of iets in “Brussel” moet worden besloten of gewoon in Den Haag, Rome of Stockholm. Dat is nieuw.

De Nederlandse identiteit wordt niet aangetast. In tegendeel. Onze positie wordt versterkt. Oud-Eurocommissaris Frits Bolkestein (VVD) gaf onlangs in NRC aan dat hij vanwege dit punt voor de Grondwet zal stemmen. Voorts krijgt het Europees Parlement ook de controle over de landbouw-uitgaven hetgeen nu niet het geval is. VVD-fractievoorzitter in het EP, Jules Maaten, ziet hierdoor grote kansen de landbouw-uitgaven, in het belang van Nederland, te verlagen.

Beide punten zijn winst en in het belang van Nederland. Hiernaast zijn de vrije markt en de vrije concurrentie in de Grondwet stevig verankerd. Ook dat is winst voor een handels- en transportland als Nederland.

Eurocommissaris Neelie Kroes (VVD) is binnen de EU verantwoordelijk voor die eerlijke concurrentie. Zij kan met de Grondwet beter aan de slag. Het veto op de financiën (een hard punt van miniser van Financiën Gerrit Zalm (VVD), en het uitzenden van Nederlandse militairen (een hard punt van minister Henk Kamp van Defensie, VVD) blijft bestaan.
Daarover gaan wij zelf. Denkt U eens in hoe belangrijk dat is om de Nederlandse afdracht aan de EU te verminderen?

Het gezamenlijk bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit en internationaal terrorisme wordt gemakkelijker. De verschrikkelijke aanslagen, zoals in Madrid op 11 maart 2004, kunnen ook in onze steden plaatsvinden. Samenwerking op dit vlak, o.a. door anti-terrorisme-coördinator Gijs de Vries (VVD), is een must. Een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid voorkomt dat lidstaten, zoals Griekenland, jaarlijkse vele tienduizenden illegalen “witten”, die daarna hun geluk in Nederland beproeven (minister Rita verdonk -VVD- is daarom voor de Europese Grondwet).

Ik stuur U als attachment een iets uitgebreider stuk van mijn hand. Voor de VVD hoeft de vlag niet uit voor de Europese Grondwet, maar deze is wel beter dan de bestaande Verdragen. Dan is de keuze snel gemaakt. Zelf ben ik absoluut geen naieve euro-enthousiasteling, maar als ik een keuze moet maken dan probeer ik mijn hoofd erbij te houden.

Het idee dat Nederland gemarginaliseerd wordt door die nieuwe Grondwet klopt gewoon niet. Het stuk van journalist Syp Wynia in Elsevier klopt gewoon niet. Het gekke is dat de korte beschouwing over de inhoud van de Grondwet in het zelfde nummer door een andere redacteur juist positief uitvalt. In tegendeel.

Er komt trouwens ook geen oorlog in de EU wanneer de Grondwet wordt verworpen, zoals sommigen beweren, maar het nemen van besluiten over zaken, die in het Nederlands belang zijn, wordt wel moeilijker. In dit opzicht steun ik mijn fractievoorzitter en oud-minister van Buitenlandse Zaken, Jozias van Aartsen, geheel. We hebben een keus. Laten we die keuze nuchter en op basis van de feiten maken. Voor de nuchtere VVD’ers, die dagelijks met de Nederlandse belangen in Europa te maken hebben, zijn de voordelen duidelijk. We trachten die nu zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen.

Met vriendelijke groet,
Hans van Baalen, woordvoerder Europese Zaken, VVD-Tweede-Kamerfractie en oud-lid van de Europese Conventie, de Grondwetgevende Vergadering van de EU

10 REACTIES

 1. "maar het nemen van besluiten over zaken, die in het Nederlands belang zijn, wordt wel moeilijker."

  Is dit een typfout van Hans van Baalen, of meent hij dit?

  Verder wel netjes dat hij in ieder geval reageert.

 2. [1] De bedoeling zal wel zijn dat het nemen van besluiten OVER NL in Brussel moeilijker zal worden.

  Frappant is,
  — het klopt! NL zal zelf, over zichzelf, moeilijker besluiten kunnen nemen!
  — het klopt, er worden dus besluiten over NL genomen. Hans beweert dat het "moeilijker" wordt, maar geeft daarmee toe DAT het nemen van besluiten over NL blijft doorgaan!

 3. Hoe luidde de vraag aan van B. precies, Hub?

  Het is overigens wel duidelijk, dat de VVD-leden alleen ja-knikkers aan het woord willen laten, zoals van B., die een duidelijk persoonlijk belang heeft bij de EU-grondwet, die geen grondwet is.
  Ook deze knaap gaat NIET INHOUDELIJK in op de argumenten van tegenstanders, zoals bijv. die in het artikel van Syp Wynia.

  Ik weet niet, waar van B. op doelt, als hij zegt, dat een beschouwing van een andere redacteur in hetzelfde nummer juist positief uitvalt. Hij doet het voorkomen, alsof het referendum slechts een welles-nietes spelletje is, waarbij het VVD-standpunt alleen gebaseerd wordt op een afweging en niet op de principiele gebreken van de EU, die door de invoering van de "grondwet" alleen maar worden versterkt.

  Bijvoorbeeld: Door afschaffing van het vetorecht wordt de overmacht van de grote landen nog versterkt; explosieve en praktisch ongecontroleerde toename van de EU-beleidsterreinen, EU-instellingen en bevoegdheden van politici en burocratie; explosieve toename van regelgeving en kosten;
  opname van Straatsburg als vaste zetel van het EU-parlement in de grondwet (hoe verzinnen ze het !), hetgeen niet eens door het tegenstribbelende EU-parlement ongedaan kan worden gemaakt. Enfin, ga zo maar door.

  Het valt me op, dat veel juristen zich nu al op die toekomstige wet- en regelgeving verheugen.
  Een voorbeeld: het commentaar van dat advocatenkantoor in FD van vandaag over de uitspraak van de Italiaanse rechter in de strafzaak tegen Berlusconi, die het Europese strafrecht niet toepasselijk verklaart. Strafwetgeving blijft volgens die advocaat -LET WEL- "voorlopig" een zaak van nationale wet- en regelgeving.
  Hiermee wil hij suggereren, dat de tegenstanders van de "EU-grondwet" zich voor niets zorgen maken.
  Alsof Nederlandse tegenstanders van de EU-grondwet zich hoofdzakelijk zorgen zouden maken over fraudezaken tegen buitenlandse nationale politici !

  Ook sommige staatsrechtgeleerden zien interessante perspectieven: Erik Jurgens en twee hoogleraren van de UvA en de VU, die onlangs in een referendumdebat in Felix Meritis van de partij waren, om er een paar te noemen.

 4. "De Europese Commissie heeft gisteren haar goedkeuring gegeven aan het nieuwe zorgverzekeringsstelsel dat de regering volgend jaar hoopt in te voeren."
  Dat lees ik vandaag in de NRC.
  En bij meneer Van Baalen lees ik: "In de nieuwe Europese Grondwet is vastgelegd dat de nationale parlementen, waaronder de Tweede Kamer, kunnen bepalen of iets in "Brussel" moet worden besloten of gewoon in Den Haag"
  Nu zal hij het wel beter begrijpen dan ik, want hij heeft er voor gestudeerd, maar een beetje vreemd vind ik een en ander wel. Den Haag met al zijn kamerjongens, ondersteunende diensten, adviesorganen (en – het kan niet op – voluptueus betaalde extra adviseurs uit eigen en koninklijke kring) spreken wat met de regering af. Brussel (met een nog uitbundiger meesmullende achterban) gaat vervolgens alles nog een keertje overdoen (ook zij zullen wel als belangrijkste werktaak hebben het zoeken naar een aanbesteden van adviseurs), en zij geven dan vervolgens aan ons groen licht. Gelukkig maar, want anders moest er natuurlijk weer driftig op en neer gereisd worden, zaken worden toegelicht, een extra vergadering met dertig man,uitmondend in een beslissing, dat een onafhankelijk adviesbureau de zaak nog eens tegen het licht gaat houden, enz.
  Wat ik me nu afvraag: als we ons in het verleden al hebben uitgeleverd aan Europa, laten we dan ophouden het zelf te doen. Dan besparen we in ieder geval de kosten van een duur parlement met bijbehorende ondersteunende dienst en nog duurdere adviesbureaus (oude collega’s). Want die Brusselse (Straatsburgse) ambtenaren moeten we toch betalen. Dan besparen we in ieder geval het vele geld dat aan de binnelandse politiek wordt besteed. Bovendien wat gaat er straks gebeuren, wanneer bijv. een rood Nederlands parlement iets besluit en vervolgens door een bijv. liberaal parlement in Brussel wordt teruggefloten.
  Goed, zoals ik al zei: ik begrijp er geen jota meer van. Krijg steeds meer het gevoel, dat ze (de politici die het aantal baantjes en adviseursschappen door dat Europa zien groeien als kool) hun en ons eigen land aan het verkwanselen zijn. Zestig jaar geleden noemden we zoiets des NSB’s. Nu vieren we zonder blikken of blozen Bevrijdingsdag, terwijl we ons gelijktijdig met de handen omhoog overgeven. "Nuchter en zonder blikken of blozen", noemt ene Van Balen dat schaamteloos.

 5. Het is me nog steeds niet duidelijk hoe door de veranderingen die de Europese Grondwet zal brengen de positie van Nederland wordt versterkt.

  Misschien wil Van Baalen hier nog een toelichting op geven. Het liefst met expliciete voorbeelden, geen vaag gedoe.

  Ook interessant is om te horen van welke landen de positie juist wordt verzwakt door de grondwet. Niet iedereen kan er op vooruit gaan natuurlijk.

 6. Wat ik zijn meest wonderlijke opmerking vind is die over het landbouwbeleid. Laten we eens kijken naar de samenstelling van dat Europees Parlement waarvan hij zoveel financiële terughoudendheid verwacht:

  http://www.parlement.com/92

  Laten we vervolgens eens ons hoofd koel houden en de feiten bekijken, zoals Van Baalen ons aanraadt:
  -Een parlement waarvan 88 van de 732 leden, dus 12%, "liberaal" zijn. En dat is dus inclusief de "liberalen" zoals D66 en de Engelse Liberal Democrats die van die geweldige liberale standpunten hebben als gratis onderwijs voor iedereen en lokale inkomstenbelasting i.p.v. Onroerend Zaak Belasting.
  -Een parlement waarvan 268 van de 732 leden, dus bijna 37%, tot christelijk en conservatieve volkspartijen behoren, die traditioneel veel steun hebben onder de plattelandsbevolking.
  -Een parlement waarvan 200 van de 732 leden, dus 27%, de sociaaldemocratie belijden.
  -Een parlement waarvan 83 van de 732 leden, dus met 11% bijna evenveel als de "liberalen", tot de Groene en Communistische fractie behoren.
  -De rest is "onafhankelijk" of behoort tot "klein" christelijk rechts, samen goed voor 93 van de 732 zetels, dus met bijna 13% al groter dan de quasi-liberale fractie.

  Conclusie: de liberalen zijn met 12% als blok feitelijk de kleinste fractie. Nog kleiner dan in het socialistisch Nederland.
  Ja, zo’n parlement zal natuurlijk een liberale staatsinrichting en economie stimuleren, en alle subsidies aan hun aanhangers en afhankelijken stopzetten.

 7. [8]
  Voor de duidelijkheid: technisch zijn de liberalen niet de kleinste fractie, maar wanneer je de communisten bij de socialisten rekent en de christenfundamentalisten en onafhankelijken (over het algemeen zeer rechts) bij elkaar schuift, zie je dat de liberalen qua stroming vrij alleen staan.

Comments are closed.