Jan Peter Balkenende en zijn aanhangers hebben al gefaald met allerlei hel en verdoemenis-argumenten de kiezers te bewegen om hun beleid te volgen. Op dit moment lijkt het of zij zich concentreren op het papieren document van de grondwet. Alleen wat daar in staat moet tellen, niet het hoe en waarom en de consequenties.

Een van de beste commentaren dat wijst op de beperkte en foutieve visie hiervan, stond in de NRC van vandaag in een kort stukje van de filosoof Professor Hans Achterhuis onder de kop: “Let op Context”.

Hij verklaart dat je een tekst nooit zonder de context kunt verklaren. En die context is al lang zo dat hij geen vertrouwen in die tekst schept.
Die tekst geeft duidelijk aan dat we vanuit de bestaande situatie een stapje verder gaan in de richting van een supranationaal Europa. En dat wil Achterhuis zeker nu niet. Alles gaat zo snel dat er van evalueren helemaal niets terechtkomt.

Wat de tekst zelf betreft, wijst hij op de verschillende soms tegenstrijdige interpretaties van de voorstanders. Letterlijk:”Je kunt er dus kennelijk alle kanten mee uit, net als met het ogenschijnlijk eenduidige StabiliteitsPact uit het verleden. Als ik dan merk dat het kabinet met een miljoen euros belastinggeld overschakelt van neutrale voorlichting over de grondwet naar de propaganda vóór, is mijn argwaan nog meer gewekt. ……. Ik walg van deze regenteske minachting voor mijn oordeel. Ze impliceert minstens dat, mocht deze grondwet aangenomen worden, er bij de interpretatie ook geen enkele rekening gehouden zal worden met mijn mening. Zover wil ik het niet laten komen.”

Daar zijn we het helemaal mee eens. Door dit contract te tekenen (met “ja”-stem) keuren we alle stappen van het verleden goed en geven we aan de politici een instrument om op de ingeslagen weg door te gaan. En later zult u het verwijt krijgen dat u er zelf voor gekozen hebt.
Voorkom dit en stem nu TEGEN; zolang het nog kan.