Werkgevers in Nederland moeten “ja” zeggen tegen de Eu grondwet. (ja zeggen tegen?)
En om dat bij het referendum van 1 juni voor elkaar te krijgen, benaderen werkgeverorganisaties VNO-NCW(voorzitter Jacques Schraven) en MKB Nederland (voorzitter Loek Hermans) hun achterban actief met eigen pamfletten.

Oud politici?
“We zijn meer verweven met Europa dan welk land dan ook: 80% van de Nederlandse export gaat naar EU-landen.”
Prachtig, maar wat heeft dit met de EU grondwet te maken! Het blijkt zonder grondwet toch ook te kunnen!
Schraven wil zijn achterban vooral feiten voorschotelen. “Voor het Nederlandse bedrijfsleven is de EU erg belangrijk”, zegt hij.”Hermans sluit zich daarbij aan, al is hij wat minder stellig. “Ik denk dat er binnen het MKB verdeeld over gedacht wordt”, schat Hermans de stemming in bij de achterban in.
“Dat vind ik ook een reden om aan te geven waarom wij vóór zijn. Het is niet alleen goud wat er blinkt, maar ik denk dat de voordelen opwegen tegen de nadelen.”

Welke voordelen en welke nadelen? Daar gaat het artikeltje in de Telegraaf niet verder op in.
En als er nadelen zijn waarom zou je dat accepteren?
Als voorzitters van een werkgeversorganisatie moeten zij toch weten dat niemand gaat handelen als daar nadelen aan verbonden zijn. De winst komt immers onder druk te staan.
Schraven is natuurlijk wat stelliger, omdat er in zijn organisatie nogal wat werkgevers zijn die overvloedig van de subsidiepot gebruik maken ( denk aan research of grote Europese projecten waar veel geld in gestopt wordt) en dat komt binnen het MKB veel minder voor.

Volgens VNO-NCW heeft de Europese interne markt in de eerste tien jaar van zijn bestaan (1992 tot 2002) voor een enorme welvaartstijging gezorgd en een paar miljoen banen.
Volgens mijn waarnemingen en feitenmateriaal valt de in deze periode genoemde welvaartstijging wel mee t.o.v. de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. En toen was er dus blijkbaar geen interne markt. Waarom stopt hij met zijn gegevens bij 2002? Juist, omdat we toen in een recessie terecht kwamen en dat heel toevallig na de introductie van de Euro plaatsvond.
Maar dat kan je niet zeggen natuurlijk.
Op dezelfde pagina staat toevallig dat de werkloosheid in de Eurozone stijgt. De werkloosheid in de Eurozone bedraagt momenteel 8.9%. Leve de interne markt!

Frappant is dat Ierland, waar de vennootschapsbelasting het laagst in Europa is en andere fiscale tegemoetkomingen aan bedrijven worden verstrekt, het werkloosheidspercentage het laagste van Europa is. Enig causaal verband?
Europa is volgens de VNO baas onmisbaar op het gebied van handelspolitiek: “Zonder Europese Unie zouden we kansloos zijn in de WTO-onderhandelingen ( ook zo’n ambtelijke instelling). De staaloorlog met de VS hadden we nooit in ons eentje kunnen winnen.
Zonder overheidsbemoeienis zou er helemaal geen oorlog zijn, laat staan een staaloorlog.
Het zijn namelijk dezelfde overheden, die met hun protectionistische inslag de echte vrije markt om zeep hebben geholpen. Er zullen daarom met of zonder grondwet nog vele handelsoorlogen volgen.

Schraven vervolgt: “Als klein land hebben we Europa nodig om een sterke rol te spelen in de wereld.”
Een sterke vuist maken is ook hard nodig met het oog op de economische opkomst van landen als China en India, stelt hij.
Ik meen me te herinneren dat we ook zonder Europa economisch al een sterke rol hebben gespeeld in de wereld. Waarom was er anders sprake toentertijd van een sterke Nederlandse gulden!
Hoezo een sterke vuist tegen China of India maken! De 10 laatst aangesloten landen wordt niet toegestaan, ondanks het gegarandeerde vrije verkeer van personen etc., de eerstkomende 5 tot 7 jaar geen arbeiders te plaatsen in de overige EU landen. Wat willen ze dan tegen China en India ondernemen waar de arbeidskosten nog lager zijn dan in deze 10 landen?

Een afwijzing van de grondwet kan leiden tot instabiliteit en besluitloosheid, vrezen de organisaties.
Daarom mengen zij zich in het publieke debat.
Als volgens Schraven de interne markt zo goed werkt, waarom heb je dan nog een grondwet nodig!
Waar komt dan opeens de instabiliteit en besluitloosheid vandaan?
Wordt het politieke speeltje (macht) van de politici afgenomen?

Als we een vuist tegen China en India willen maken, dan zal allereerst de EU ontbonden moeten worden, zodat er niet langer belemmeringen ( regels en wetten) om te handelen opgeworpen kunnen worden.
Er is maar een remedie. Op naar een echte vrije markt.

4 REACTIES

 1. De vraag was: "Bent u VOOR of TEGEN instemming door Nederland met het Verdrag tot vaststelling
  van een Grondwet voor Europa?"

  Als de werkgevers nu maar echt ja zeggen TEGEN de grondwet…

 2. Uitstekend om die feiten onder de aandacht te brengen.
  Moeten we meer doen.
  De politici, en nu ook de "werkgevers cs. praten alleen in vaagheden: samenwerking, solidariteit, sterk zijn, een vuist maken (waarom?)
  We zouden een "FEITENLIJST" kunnen aanleggen met zoveel mogelijk harde gegevens.
  Wie neemt het "voortouw"?

 3. [3] Dat klopt Bep. Het probleem met corporatistische instellingen zoals de werkgevers- en werknemersverenigingen is dat deze speciale belangengroepen zijn die ten koste van andere bepaalde voordelen bij de overheid proberen los te peuteren. Dat was ook de kracht van Mussolini en Hitler die als socialisten allebei werden gefinancierd door corporatisten. Met de collectivistische EU-superstaat hebben we nu een deja vu.

Comments are closed.