(Het einde van de open Nederlandse economie).

Bij de hele discussie over de EU-grondwet, die geen grondwet is, maar een soevereiniteitsverdrag, wordt gemakkelijk vergeten, dat alle lidstaten (netto-ontvangers dus ook), hun EU-bijdrage van BELASTINGGELD betalen. Dat geld moet natuurlijk eerst verdiend worden. Dat gebeurt op basis van de toegevoegde waarde van het productieve deel van de bevolking (dat zijn alle belastingbetalers, dus ook U) via het arbeidsproces aan de nationale economie. Die nationale economie hangt af van het totaal aan zakelijke transacties en economische prestaties van ondernemers en bedrijven. Nederland heeft een open economie, dat wil zeggen, dat Nederland (al sinds eeuwen trouwens) een WERELDWIJD economisch netwerk heeft, waaraan wij onze economische welvaart en onze positie in de wereld te danken hebben.

Daar hebben de politieke organisaties, zoals regeringen en politieke partijen en ook de EU, die alleen geld kosten, nauwelijks of niets mee te maken. Daarom is het de omgekeerde wereld, wanneer we politici altijd maar weer horen verkondigen, dat we onze economische welvaart danken aan zulke politieke organisaties als regeringen en de EU. Het is altijd ONDANKS deze organisaties, die de ontwikkeling van de economie door allerlei overbodige wet- en regelgeving dwarsbomen, dat de nationale economieën toch presteren.
De voorgestelde zogenaamde Grondwet zal er toe leiden, dat de prestaties van de Nederlandse economie (het bedrijfsleven) volledig afhankelijk worden van het HANDELSBELEID van de EU, dat hiervoor EXCLUSIEVE bevoegdheid zal krijgen (Art. I-13, lid 1e).

Dat betekent, dat wordt bekrachtigd, dat onze (nationale en directe) handelsbetrekkingen met bijv. de VS, India of China voortaan uitsluitend via het handelsministerie van de EU zullen lopen.

Daarmee wordt de open Nederlandse economie een GESLOTEN economie, die afhankelijk is van de macht van Brusselse en Straatsburgse EU-instellingen. Dat is in strijd met onze nationale belangen en traditie als handelsnatie.

Het aannemen van deze zogenaamde Grondwet zal er toe leiden, dat onze economische welvaart vanaf dat moment nog UITSLUITEND afhankelijk is van de politieke machtsverhoudingen binnen de EU. Dat moet geen Nederlander willen. Stem op 1 juni a.s. dus TEGEN die zogenaamde Grondwet.

Harry

6 REACTIES

 1. Niet alleen Europa is belangrijk, maar dat zijn Nederland en de wereld ook. Waarom dan zo’n enge kokervisie van onze Eurocraten?

 2. alles wat in de vs verkeerd loopt
  geen sociaal vangnet
  private gevangenissen
  uitbuiting van illegalen
  vrijheid voor enkelen
  straffeloosheid voor het kapitaal
  dat is ook onze toekomst
  het is alleen een kwestie van tijd
  het verkoopspraatje klinkt misschien anders, het resultaat zal hetzelfde zijn

 3. Democratie heeft als nadeel dat het kapitalisme kan gaan woekeren. We moeten het maar nemen want er is nog geen beter systeem denkbaar. Waken tegen totalitaire extremiteiten is het belangrijkste waar wij in de toekomst me bezig moeten zijn.

Comments are closed.