(Bron: STICHTING WISSELVERLIES)
Vorige week vertelde vice premier Zalm aan de Nederlandse pers dat hij door het Centraal Planbureau (CPB) heeft laten uitrekenen of de Nederland Gulden te goedkoop is ingewisseld voor de Euro. Volgens de rekenmeesters van het CPB is dit beslist niet het geval geweest.
Zoals Stichting Wisselverlies in haar persbericht d.d. 25 mei 2005 stelt is het CPB niet de juiste organisatie om te laten bepalen of er al dan niet in Nederland sprake is geweest van een wisselverlies.
Het CPB is van oudsher net een verzoekplatenprogramma: “De minister of het kabinet vraagt en het CPB levert de bijbehorende cijfertjes”
Maar:
Cijfers OECD, PWT en ‘The Economist’ onderschrijven een wisselverlies van 10 tot meer dan 20%. Zo schrijft de Stichting.

Rijswijk, 24 mei 2005.
De stelling van Stichting Wisselverlies dat er in Nederland bij de omwisseling van de gulden naar de euro wisselverlies is geleden, werd verleden week nog met kracht tegengesproken door minister Zalm en afgedaan als ‘indianenverhalen’. Hierbij verwees hij naar een in aller haast geproduceerd rapport van het CPB waarin overigens ook gesproken wordt over ‘verdelingseffecten’ die ‘naar verwachting per saldo zeer bescheiden’ zouden zijn.
Het is maar wat je als ‘bescheiden’ definieert. Stichting Wisselverlies vindt 10% zeker geen bescheiden getal.
Stichting Wisselverlies verbaast zich overigens niet alleen over de inhoud van het CPB rapport en de daaruit door minster Zalm getrokken conclusies . Vooral de bemoeienis van het CPB wekt verwondering. Het CPB is immers niet de aangewezen instantie die uitspraken doet over wisselkoersen. Uitspraken over wisselkoersen zijn immers gebaseerd op met name inflatie, loon- en koopkrachtontwikkelingen. In Nederland is de organisatie die daarover gaat: het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).
Ieder land heeft zijn eigen CBS en deze organisaties leveren de informatie op hun beurt weer aan onder andere bij de Europese rekenmeesters van het OECD.
Stichting Wisselverlies vraagt zich dan ook af waarom minister Zalm juist koos voor een rapport van het CPB, waarvan hij nota bene in de periode 1989-1994 zelf directeur is geweest, in plaats van een rapport van het CBS en/of het OECD.
Uit de cijfers van het OECD blijkt dat het wisselverlies per 1 januari 1999 (bij de invoering van de girale euro) ongeveer 10% bedraagt. Ook het PWT (Penn World Table van de University of Pennsylvania) komt tot dezelfde conclusie!
Uit artikelen van o.a. ‘The Economist’ blijkt verder dat – door de overwaardering van de euro als geheel per 1 januari 1999 – voor Nederland het wisselverlies daarmee nog verder is opgelopen tot zelfs ruim 20%. Hiermee onderschrijven het OECD, het PWT en ‘The Economist’ de stelling van Stichting Wisselverlies!
Door de te lage instapkoers van de gulden naar de euro is er in de opvolgende periode vanaf 1 januari 2002 overigens nog extra inflatie opgetreden als gevolg waarvan het wisselverlies voor Nederland uiteindelijk nog aanzienlijk hoger zal uitkomen dan de hiervoor genoemde 20%.
De Stichting Wisselverlies die een claim tegen de Staat der Nederlanden aan het voorbereiden is om het geleden wisselverlies voor alle Nederlanders terug te krijgen, zal in haar initiatief overigens zich niet uitsluitend gaan concentreren op het door burgers en ondernemingen geleden vermogensverlies maar ook op het door hen geleden inkomensverlies.
André ten Dam van Wisselverlies: ‘de OECD is de meest betrouwbare en onafhankelijke Europese organisatie voor economische gegevens, The University of Pennsylvania met haar PWT is één van de meest toonaangevende economisch-wetenschappelijke onderzoeksinstellingen ter de wereld en The Economist, het Engelse economische tijdschrift is aan een ieder wel bekend’.

Op de website Wisselverlies.nl is een analyse te lezen van Politicoloog en Politiek Econoom, André Kortland, die in belangrijke mate verantwoordelijk is voor het boven water halen van de cijfers en deze op deskundige wijze interpreteert.

http://www.wisselverlies.or…

5 REACTIES

 1. De enige manier om je centjes terug te krijgen zou zijn, wanneer de EU het verlies aan de individuele Nederlander compenseert. En als ze daaraan zouden beginnen, zouden ze beter de Euro meteen kunnen afschaffen. Uiteraard voor eigen rekening.

  Een proces tegen de Staat is onzin.

 2. De OECD is in Nederland veel beter bekend als OESO, wellicht handiger om die term te gebruiken.

 3. Gelukkig hebben ze (van wisselverlies.nl) hulp ingeroepen van derden. De uitzending van Buitenhof over dit onderwerp was natuurlijk geen goede reclame voor de club, de cluelessness droop van de discussie af en VVD kamerlid Stef Blok had een makkelijke ochtend door de overbekende Zalmiaanse cirkelredenering vast te houden. Deze analyse ziet er heel wat sterker uit.

 4. Een goed artikel en legt haarfijn uit hoe de methodiek is van de staatsgefinancierde ‘statistiekinstituten’ zoals CBS en CPB. Allereerst zijn de statistieken van het CBS subjectief en nooit objectief. Ze halen hun cijfers vooral d.m.v. eigen interpretaties van het feitenmateriaal (zie bijv. de inflatie in casu CPI en PPI mandjes). Zodat je hun statistieken met een grote korrel zou moet nemen. Hetzelfde geldt voor de het Bruto Binnenlands Product. Dit is zeer manipuleerbaar.

  Het CPB is niet meer dan een econometristenorganisatie, die met wiskundige extrapolatietechnieken werkt. Foutieve veronderstellingen worden dus geëxtrapoleerd naar de toekomst. Zie bijvoorbeeld hun berekeningen van de economische groei die telkens foutief zijn gebleken achteraf. Een goede analyse hierover werd gemaakt door Paul de Grauwe, hoogleraar van de Universiteit van Leuven, die de zin en onzin van deze soort organisaties al aan de kaak stelde. Ook dit instituut moet men met een grote korrel zout nemen.

 5. Lees wat u kunt doen om het wisselverlies en het voortdurende loonverlies dat veel groter is ongedaan te maken.
  Lees hoe u belogen wordt dat de EU-grondwet niet gaat over de euro.
  Het EU-parlement heeft niet meer te zeggen.
  Het EU-parlement en andere EU-instituten worden niet kleiner maar groter en veel duurder en nog rommeliger.
  Elk parlementslid moet alles weten over 24 landen om te kunnen beslissen. Hoe doen ze dat? Goed antwoord, met meer personeel, dus wordt de EU groter en u betaalt toch wel voor een groter en logger EU. Dat is democratie? Dat is transparantie? Dat is politiek dichter bij de burger?
  Lees hoe u uw banen gaat verliezen en minder pensioen gaat krijgen.
  Lees waarom u minder heeft te zeggen met de EU-grondwet met uw miljoen handtekeningen.
  Grote mark van 450 miljoen voordelig voor ons? Trap u daarin? Let wel: we leven met meer dan zes miljard mensen op deze aarde wat moeten we dan met slecht 450 miljoen? Bent u gekke Henkie? Waar is China gebleven die we zouden veroveren?
  Lees de waarheid: http://www.hedyparcherie.nl

  de Hedy Parcherie [ch=sj]
  E-mail: nee_eu_grondwet@hedyparcherie.nl

  Stuur dit door aan een andere, svp.

  Is NEE de juiste stem!
  Ik Stem NEE voor een goede toekomst.

Comments are closed.