Een kwaal die wordt veroorzaakt door politieke organisaties is de buitensporige opstapeling van wetten. Hun aantal voorkomt spoedig dat de burgers weten wie en wat ze zijn en dus hebben ze advocaten nodig. Sommige wetten zorgen snel voor de middelen om anderen om de tuin te leiden en dus onstaan er drogredeneringen. Wanneer de wetgeving gecompliceerd in elkaar zit dan vermenigvuldigt dit de fraude, de kans op ontsnapping en voegt zeer zelden iets toe aan de stevigheid van het recht of de rechtspraak. Het enige voordeel is de grotere frequentie en duur van gerechtelijke processen.

Jean Baptiste Say (1803)

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Capitalism Magazine

5 REACTIES

 1. Elke regel creëert uitzonderingen
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen,
  (regels, die nieuwe uitzonderingen
  creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), creeren), etc, etc.

  Daar zijn geen (supercomputers)^n tegen opgewassen.

 2. De oude Chinese libertariër Lao-Tse (6de eeuw voor Christus) merkte al op :

  The more laws that are written, the more criminals are produced.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 3. In het Verenigd Koninkrijk wil de overheid de juryrechtspraak bij "ingewikkelde" fraudezaken opheffen, omdat jury’s volgens hen te weinig kennis op dit gebied hebben. Volgens mij is de overheidsdefinitie van fraude inmiddels zo gecompliceerd en verstrekkend dat een jury van twaalf gewone burgers met gezond verstand het vanzelfsprekend niet langer kan "begrijpen". Dan is dus de vraag: is de jury te dom, of de wet gewoon onzinnig?

 4. P.S.

  Het lijkt me wenselijker om een systeem te hebben met algemene principes en wetten, waarvan de individuele (uitzonderings)gevallen worden bepaald door een rechtsproces i.p.v. een gedetailleerde overheidswet voor iedere mogelijke uitkomst. Dan klagen mensen alleen iemand aan als ze zich daadwerkelijk geschaad voelen, en kan de rechter op basis van enkele algemene wetten\uitgangspunten bepalen of er echt sprake is van een misdaad. Het uitgebreide codificeren van wetten is pas in zwang gekomen na de Verlichting, toen mensen dachten dat ieder menselijk (wan)gedrag in wetten kon worden omschreven. Daarvoor ging men bij rechtspraak meer uit van (lokale) gewoontes, en beslissingen die eerder door rechters in gelijke gevallen werden genomen. Uiteraard was die codificatie een hele verbetering op het gebied van rechtszekerheid (men wist nu tenminste wat wel en niet strafbaar was), maar ik denk dat we inmiddels toch wel mijlen te ver zijn gegaan met proberen om iedere mogelijke situatie in een wet vast te leggen en er een specifiek oordeel over te geven.
  Maar of een ander systeem in de praktijk echt haalbaar is, of uiteindelijk niet toch weer ontaardt in eindeloze rigide regeltjes, weet ik niet.

Comments are closed.