Bijna iedereen is ervan overtuigd dat er iets moet gebeuren in de Nederlandse samenleving. Maar het overgrote deel van de tot nu toe voorgestelde veranderingen is alleen maar: “Kurieren am Symptom”.
Het democratisch stelsel zal meer in de kern verbeterd moeten worden.
Kom zondag naar de bijeenkomst DELFT en denk en praat mee!
zie: www.vrijspreker.nl/blog/?it…

19 REACTIES

 1. Elke 4 jaar een loterij onder nederlanders die zich inschrijven (en geen strafblad hebben en minstens de mavo ofzo hebben) voor een functie in de regering / tweedekamer lijkt me de enige oplossing. Democratie zelf is de kern van het probleem, over verbeteringen in de kern gesproken.

 2. Gejat van geenstijl.nl:

  http://www.americanthinker….

  What about the voters? The New Media are now spreading in Europe. The Netherlands, which just overwhelmingly rejected the EU Constitution, has some 500,000 blogs, which played a major role in the No vote. There are striking parallels to the US. In Europe the Left had a media monopoly just as it did in the United States — but even more so because of government-controlled media like the BBC. With blogs rising by the thousands, Europe may be seeing the first signs of a new class war, not between capitalists and workers, but between the people and the state. The vote against the statist Constitution may be a first sign. But just as the liberal elite in America will resist the New Media to the bitter end, socialists in Europe will fight for their entrenched power.

 3. [1] Sjonnie, veel mensen zullen dit gek vinden.
  Maar serieus zou het niet zo gek zijn om eens uit te zoeken of je dan niet echt de kans hebt om betere bestuurders te krijgen.
  Ga maar eens door met dit idee!
  Iets voor 5 juni in DELFT?

 4. [3]
  Democratie is ook om zeep geholpen door het leger academici die de bestuursstoelen bezetten. Zij hebben de wartaal binnengebracht, waardoor een gewoon mens al gauw denkt dat het niet voor hem/haar is.
  Terwijl veel problemen gewoon praktische problemen zijn, die door betrokkenen vaak goed kunnen worden opgelost.
  Maar met de academici is de te besturen wereld een papieren wereld geworden, maar men zich blind op staart en die met de gewone, praktische wereld vaak weinig meer van doen heeft.

 5. [4] Veel mensen denken zelfs dat je gestudeerd moet hebben om minister te worden! ze weten niet dat gewoon gezond verstand vaak beter werkt, en dat je al met goed gevolg kunt studeren als je over een IQ van 120 beschikt.
  Goed kunnen studeren(leren) is een van de vele talenten waarover mensen kunnen beschikken maar betekent niet automatisch dat men dan ook beter geschikt bent voor minister.
  Zo heb ik me altijd verbaasd over de invulling van posten door mensen die bij hun partij aan de beurt waren om de stomme reden dat ze al zo lang trouw lid waren en ja knikten.
  Dat zijn gewoon misdadige praktijken!

 6. [5]
  Je moet misschien wel gestudeerd hebben om de in academie-kringen afgesproken geheimtaal van de dossiers te doorgronden. Daar schiet de burger verder echter weinig mee op; het is een systeem dat zichzelf met rapporten en tegenrapporten in stand houdt.
  Op gemeentelijk niveau b.v. zie je vaak praktisch ingestelde mensen, die met goede, nuchtere oplossingen komen. Hoewel men ook daar vatbaar blijkt voor het virus van de dikdoenerige wartaal. Waarmee de praktici nogal eens de mond gesnoerd wordt.

 7. Zomaar wat ideeën. Commentaar is gaarne welkom:

  -Afschaffen van gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen, tweede kamer en eerste kamer, raad van state.
  -Beperken tot drie bestuursniveau’s: burger, gemeente en Rijk.
  -In de grondwet\rijkswet alle mogelijke autonomie in eerste plaats bij de burger leggen, wat daarna overblijft bij de gemeente, en alleen het uiterst noodzakelijke bij het Rijk.
  -Alleen wetgeving via referenda, alleen op initiatief van burgers via een handtekeningenactie. Het kan bijna onmogelijk populistischer of onzinniger worden dan wat de demagogen die zich volksvertegenwoordigers noemen presteren. In ieder geval zal een afwezigheid van "professionele" politici het moeilijker maken om een stortvloed aan ondoorzichtige regelgeving in te voeren. Gewone burgers hebben immers niet zoveel tijd om onzin te bedenken. En ook het beïnvloeden of omkopen van alle burgers is aanzienlijk moeilijker dan hetzelfde doen bij een volksvertegenwoordiging. Dat hebben we bij dit afgelopen referendum wel gezien. Populisme is in een democratie natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten zonder die democratie compleet de nek om te draaien.
  -Op gemeenteniveau volstaan met een 50% meerderheid om een gemeentewet te accepteren, maar een rijkswet\grondwet moet eerst een 50% meerderheid krijgen in een gemeente, en moet daarna door 2/3 meerderheid van het hele volk worden goedgekeurd. Het lijkt me vrij onwaarschijnlijk dat op die manier veel rijkswetten\grondwetswijzigingen zullen plaatsvinden, aangezien zelfs de EU-grondwet "slechts" 62% meerderheid tegen kreeg.
  -Gemeentewetten mogen niet tegen basale vrijheden ingaan die in de rijkswet\grondwet staan (zoals recht op leven, eigendom en vrijheid). Anders krijgen we Staphorst-taferelen waar de gemeenteraad onlangs vloeken in het openbaar verbood (met een grote meerderheid overigens).
  -Burgemeesters en premier direct verkiezen, hoogstens een jaar laten zitten, en daarna verbieden om nog langer zich verkiesbaar te stellen voor dezelfde functie.
  -Evt. oud-burgemeesters of premiers na hun termijn promoveren tot voorzitter van een lokaal (gemeente)gerechtshof, als beroepsinstantie voor de lagere rechtbanken, respectievelijk lid van de Hoge Raad. Zo krijgen we ook indirect gekozen rechters die, totdat de volgende burgemeester of premier hun komt vervangen, voor enige doorstroming en democratisch element in de rechterlijke macht kunnen zorgen. Alle overige posities voor rechters en openbaar aanklagers gewoon als vrij beroep (net als advocaten, notarissen en deurwaarders nu) openstellen voor iedereen en vrije concurrentie toestaan. Dan hoeven zaken ook niet eindeloos te wachten of geseponeerd te worden wegens gebrek aan personeel.
  -En laten we dan voor de goede orde Beatrix permanent voorzitter van de Hoge Raad maken, heeft dat mens ook iets nuttigs te doen voor haar riante salaris.

  Nogmaals, het zijn gewoon maar wat ideeën, maar niet helemaal doordacht. Opbouwende kritiek is dus welkom, maar hou je een beetje in. 😉

 8. [6] [8]
  Beek, Owl,
  Het grootste probleem is, dat -in allerlei sectoren van de samenleving overigens en niet alleen in de politiek-, allerlei bestuurs- en beheerstaken die vroeger in handen waren van *uitvoerders* nu zijn opgesplitst en overgenomen door dure bestuurders en managers die elkaar vette, onnodige baantjes toeschuiven. Nederland telt tegenwoordig geloof ik zo’n 800.000 "managers". Wat doen die lui zoal ? Die "sturen" bijvoorbeeld de "vloer" aan. (z.g. floorwalker of floor manager: An employee of a department store who supervises sales personnel and assists customers. http://www.yourdictionary.c… ). Vroeger werd iemand dat met een aantal jaren ervaring. Maar tegenwoordig worden er dure jonge managers van buiten voor aangetrokken. Een dergelijk proces speelt zich op alle niveaus af. Die hebben dan alleen een dure opleiding gehad van de Baak of de zogenaamde Universiteit van Nijenrode of zo, maar bezitten geen enkele praktijkervaring.
  Nederland en de EU zijn op dit gebied a.h.w. verworden tot een bureaucratische ballentent, een Augiasstal, waar de drek vanaf druipt en die hoognodig een grote schoonmaakbeurt behoeft.
  En dat weten we eigenlijk allemaal. Alleen we benoemen die stal niet en er bestaat natuurlijk een gigantische weerstand van bestuurs- en managementzijde om aan die grote schoonmaak te beginnen. Daar heb je een heel dure en pijnlijke schoonmaakoperatie voor nodig. Want die would-be bestuurders en managers willen zich wel laten uitkopen, reken maar. En, wie durft dat aan ? De schoonmaakster zelf is meestal het eerst de sigaar !
  Veel bestuurders en managers weten vaak dan ook niet eens wat het werk in de praktijk echt betekent en deugen dus eigenlijk nergens voor. Ze vrezen "terecht hun baantje te verliezen". En dat weten ze zelf ook.
  Groet,
  Harry

 9. [9]
  Klopt m.i. helemaal.
  En welke politicus zal openlijk en consequent pleiten voor minder politiek? B.v. dat in een vergadering over een probleem iemand durft te zeggen: laten we het niet oplossen, laten we niets doen! Laten we het aan de burgers overlaten!

 10. Kijk ook eens naar mijn reactie (11) op het vorige artikel ‘Moet deze regering blijven’

 11. [9]
  Harry,

  In die lijn denk ik dus ook dat we wellicht beter af zouden zijn zonder professionele volksvertegenwoordigers op ieder niveau. En zeker zonder alle andere planbureau’s, raden, en adviescommissies. We blijven bij een directe democratie echter wel afhankelijk van de moraliteit en het inzicht van een meerderheid (zelfs van een 2/3 meerderheid). Maar dat populisme zien we nu ook al in de vertegenwoordigende politiek. In zekere zin zelfs erger, omdat de politieke "managers", die inderdaad ook niet veel nuttige arbeid te verzetten hebben, voornamelijk het volk managen, als demagogen. Eerst problemen maken waar ze niet zijn, dan een wet en een commissie erop loslaten die de boel verergert, daarna een enquête om de nieuw ontstane problemen te identificeren, nog een paar nieuwe wetten maken en een permanent planbureau en agentschap oprichten met personeel om dit probleem pro-actief aan te pakken, nog meer problemen krijgen, en uiteindelijk als kroon op de politieke arbeid: een nieuw ministerie (van grote-stedenbeleid of dergelijke onzin). Probleem gecreëerd, probleem groter gemaakt door 1.000 werkloze ambtenaren aan het "werk" te zetten, en daarna een permanent probleem met een permanent ministerie met 5.000 ambtenaren hebben. Echt briljant voor de politiek, maar de bevolking heeft er slechts problemen bij gekregen.

  [10]
  Beek,

  Daarvoor kunnen we waarschijnlijk wachten tot Sint Juttemis. Of op een Fortuyn die niet vermoord wordt én ook nog eens zich aan zijn\haar belofte houdt om 25% van het ambtenarenapparaat te schrappen. En gezien het voorbeeld van de LPF lijkt me dat niet erg waarschijnlijk.
  We kunnen er eerder op rekenen dat ieder ministerie en iedere overheidsinstelling in ieder EU-land straks zijn spiegelbeeld zal krijgen in de EU-bureaucratie. Zonder de nationale of lokale instituten af te schaffen uiteraard, want dan hebben we werkeloze ambtenaren en politici.

 12. [9]
  P.S.

  Harry,

  Veel van die "particuliere" managers (buiten de directe overheid), zijn ook het gevolg van overheidsbeleid. Alle commissarissen bij grote bedrijven zouden er waarschijnlijk ook niet, of minder zijn, als de wet ze niet voorschreef. Laat staan alle werknemers en leidinggevenden die nodig zijn om aan alle regulering te voldoen. De gezondheidszorg en het onderwijs zouden waarschijnlijk nooit zoveel managers, coördinatoren, en circulaires hebben als ze moesten concurreren op prijs en kwaliteit, i.p.v. dat ze het geld voor de nieuwe managers toch "gratis" krijgen. Zeker wanneer ze zelfs managers door de strot geduwd krijgen.
  Dat gedoe laatst over die verpleeghuizen die "hotels" moesten worden is ook een goed voorbeeld. In Netwerk, of i.d., werd een voorbeeld van een goed functionerend verpleeghuis (als "hotel") gegeven, waarbij nadrukkelijk werd gezegd dat ze een hele laag management hadden geschrapt en een deel van het overige "management" gewoon aan het werk hadden gezet.

 13. [7] Het ostracisme van die oude atheners lijkt mij inieder geval een leuk idee 🙂

  Welke politicus gaan we dit jaar verbannen ?

  Groetz,

  Cincinnatus

 14. [14]
  Er zijn niet genoeg scherven in de wereld om alle namen van Nederlandse politici en (quasi)ambtenaren op te schrijven.
  Wat dacht je trouwens van allemaal?

 15. [12] Owl,
  Klopt 100 %. Het is de allerhoogste tijd, dat die lui allemaal eens aan het werk gaan, als ze nog weten, wat dat is. Anders mogen ze kreperen.
  [13]
  Een uitstekend voorbeeld. Misschien begrijpen ze bij Netwerk zelf niet eens hoe goed.
  Welk verzorgingshuis was dat ?
  Groet,
  Harry

 16. [16]
  Het bezochte verpleeghuis heette De Beukenhof in Loosdrecht. Socialistisch\Evangelistisch Netwerk leek er zowaar redelijk neutraal tot positief over. Je kunt het onderwerp in het netwerk-archief bekijken (ik hoop dat de link het doet):

  http://www.netwerk.tv/index

 17. [16]
  P.S.

  Ben je soms al aan het zoeken naar een geschikte laatste rustplaats?

 18. [17]
  Dank, Owl.
  [18]
  Ben ik niet direct van plan, maar ’t is altijd aardig te zien, hoe het gaat zonder "tussenlaag".
  Groet,
  Harry

Comments are closed.