Klik op: “De maat is vol!” voor een presentatie.

Vindt u dat er iets moet gebeuren? Kom dan ook op de bijeenkomst: Hotel vd Valk Biltsche hoek

De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt. Datum: zaterdag 9 juli 2005, Aanvang: 13.30 uur. Einde- ??? (ligt eraan hoeveel actie uit de vergadering komt)
Voor routebeschrijving:
www.valk.com/

Zie voor nadere informatie: www.vrijspreker.nl/blog/?it…

3 REACTIES

  1. Het antwoord op alle hier gestelde vragen is dat dit komt door de overheid.
    Een overheid die niet capabel kan zijn voor het oplossen van al die problemen die ze zelf veroorzaakt heeft.
    De OPLOSSING: Er moeten bevoegdheden om zich met zaken van de burgters te bemoeien, bij de overheid worden weggehaald.
    Begin bvb met het ontnemen van het recht om belastinggeld uit te geven aan subsidies. Welke subsidie dan ook. (Gepaard gaand met evenredeige belastingverlaging.)

  2. Het zou om te beginnen handig zijn om de overheid te verplichten iedere Nederlander precies evenveel (recht op) subsidie te geven. Dus niet aan allerlei speciale belangengroepen.

Comments are closed.