Een van de meest waardeloze instellingen in Nederland is de Nederlandse Mededingings Autoriteit.
Deze treedt bij voorbeeld wel op tegen garnalenboeren, maar niet tegen de KLM, waartegen al vele jaren procedures lopen in verband met het berekenen van te hoge prijzen en machtsmisbruik op de routes Amsterdam – Nederlandse Antillen en Amsterdam – Paramaribo.

Op die routes worden gemiddeld veel hogere prijzen per stoelkilometer berekend dan op andere vergelijkbare transatlantische routes en waar tevens totaal afwijkende bagagetoewijzingen van toepassing zijn dan op andere routes over de Atlantische Oceaan ( 20 kilo versus 64 kilo.)
NMA volgt in deze procedures een vertragingstechniek en begrijpt zogenaamd niet, wat er aan de hand is.

Ik koester sterke verdenking jegens de overheid dat de NMA gecreëerd is als bliksemafleider, op dezelfde manier zoals vaak een comité benoemd wordt om een probleem op te lossen, waarna het probleem verzandt en men er nooit meer iets van hoort.

6 REACTIES

 1. Bovendien kun je je afvragen of het niet in de lijn van vrijheid ligt, om wel prijsafspraken te maken, zolang de monopolisten dit vrijwillig doen. Dan is het natuurlijk wel hopen dat iemand dat monopolie kan doorbreken. Maar meestal zullen, bij vrije mededinging, de hoge woekerwinsten van monopolisten snel nieuwe concurrenten aantrekken.
  Ik neem aan dat de KLM een bepaalde staatsconcessie heeft op die route?

 2. [1] Ik ken geen enkel monopolie dat stand gehouden heeft zonder overheidsinmenging. Altijd is het een overheid die het in stand houdt door liscenties, accijnzen, belastingen enz.

 3. [1] De KLM heeft ook het alleenrecht gekregen op de vluchten naar Malaga.
  Transavia kan nemen wat het wil.
  Ik woon voor een groot gedeelte van het jaar in Malaga en moest op 6 mei jl naar Amsterdam,ik betaalde E 386,- voor 2 enkeltjes,dat is woeker. Nu verdenk ik de KLM/staat er van dat ze Erik de Vlieger met opzet de nek hebben omgedraaid.
  Het enige alternatief is LTU en Air Berlin Munster of Dusseldorf maar openbaar vervoer daarheen is moeilijk.

 4. Met de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet krijgen we een nieuwe loot aan het staatsmonopolie: de NZa, de Nederlandse Zorgautoriteit:
  "Met de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) per 1 januari 2006 behoort de Ziekenfondswet na meer dan 50 jaar tot het verleden en is er sprake van een basisverzekering voor alle Nederlanders. Een tweede wet die ook wordt voorbereid, is de Wet marktordening gezondheidzorg (Wmg). Het is de bedoeling dat de Wmg, eveneens op de drempel van 2006, leidt tot integratie van het CTZ en het College tarieven gezondheidzorg (CTG) in de nieuw op te richten Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarnaast zal de NZa het bestaande toezicht door het CTZ op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ voortzetten (…)".

  Zie:
  http://www.ctz.nl/

 5. [2]
  Hub,
  "Altijd is het een overheid die het in stand houdt door licenties, accijnzen, belastingen enz."

  Dat klopt ook, want een vrije markt is inconsistent met een organiserende overheid.
  Sterker nog: Juist om die reden heeft elke overheid het grootste belang bij de vorming van monopolies (en fusies). Immers monopolies zijn een uitdrukking van georganiseerde absolute macht. Zij vormen een uitdaging voor elk regelgevend bureaucratisch apparaat -zoals dat van een overheid- om ook daarover absolute macht uit te oefenen. Alleen binnen een organisatievorm kunnen bureaucraten carriere maken en hun macht uitbreiden, daarbuiten niet.

  Dat is met de zelfregulerende markt per definitie onmogelijk, want daar gelden tegengestelde wetten.

  Conclusie: Als een politicus / bureaucraat spreekt over markt, marktwerking, etc. bedoelt hij ALTIJD monopolievorming, machtsuitbreiding en carriereplanning.

  Groet,
  Harry

Comments are closed.