Brussel. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zijn toenemende bezorgdheid geuit over de voortdurende economische divergenties in de Eurozone landen en heeft aangedrongen op urgente structurele hervormingen in de onderpresterende landen.

Dit kwam op de dag (13 mei ’05) dat Italiaanse cijfers erop wijzen, dat dit land zich in recessie bevindt. Het commentaar markeert een verandering in de toon van de ECB die zich voorheen niet over de economische prestaties van de individuele landen uitliet. (Bron: FT)

Commentaar HS: De ECB klaagt over de verschillen in economische prestaties van de diverse landen in de Eurozone. Vóór de introductie van de euro kon iedereen voorzien, dat de invoering ervan en de centralisering van het monetaire beleid (rentebeleid) tot groeiende interne spanningen tussen de verschillende landen van de eurozone zou leiden. In de “Grondwet” staat de centralisering van het monetaire beleid omschreven als exclusieve bevoegdheid van de Europese Centrale Bank.
Conclusie: De toepassing van dit beleid zal leiden tot verdere remming van de economische groei en tot toenemende achterstanden van de zwakkere economieën in de Eurozone.

De “Grondwet” zal dit probleem alleen nog maar versterken. Daarom, als U nog moet stemmen: STEM TEGEN de “Grondwet”.

8 REACTIES

 1. Ze zijn al druk bezig de verschillen in economische prestaties te verkleinen, door overal dezelfde krankzinnige belastingdruk in te voeren. Kijk maar, vandaag op nu.nl:

  Brussel adviseert schrappen aftrek hypotheekrente

  Uitgegeven: 1 juni 2005 13:23
  Laatst gewijzigd: 1 juni 2005 13:37

  BRUSSEL – De Europese Commissie vindt dat het Nederlandse kabinet serieus moet overwegen de aftrek van hypotheekrente te schrappen. Op die manier kan Nederland ook op de lange termijn de begroting in balans houden.

 2. [1] Nu is de HRA op de lange termijn natuurlijk niet houdbaar, maar waar bemoeit men zich mee?

 3. Dat is natuurlijk waar, maar het is in ieder geval duidelijk dat lastenverlichting niet op de agenda van deze idioten staat.

  Ze hebben overigens nog meer ideeën:

  "Het rapport geeft ook een advies over een ander uiterst gevoelig onderwerp: de AOW-premie. Momenteel hoeven 65-plussers deze bijdrage niet te betalen, maar de Commissie adviseert om ook de ouderen met een aanvullend pensioen aan te slaan. Ook hier zou een ruime overgangsperiode op zijn plaats zijn, aldus het rapport. De Commissie denkt dat de beroepsbevolking op die manier minder lasten hoeft te betalen, wat goed is voor de werkgelegenheid."

  Inderdaad, waar bemoeien ze zich mee?

 4. Overigens erg jammer dat deze berichten pas vandaag naar buiten zijn gekomen. Zal wel niet helemaal toevallig zijn.

 5. [1]
  Eens Fanter. Ze zijn zelfs zo ongeduldig, dat ze de vlaktaks niet eens willen afwachten. Ze schijnen in te spelen op de angst van Zalm, die zijn oppositie tegen de afschaffing van het stabiliteitspact al heeft opgegeven en heeft getoond bang te zijn voor zijn politieke toekomst.
  Daarom hebben we een nieuwe, veel sterkere Minister van Financien nodig.

 6. Van Zalm hoeven we inderdaad niets positiefs te verwachten. Hij is het prototype van een ambtenaar. Onbegrijpelijk dat zo’n man voor liberaal mag doorgaan (althans in de gelijkgeschakelde pers).

  Trouwens: leuke site. HULDE!

Comments are closed.