Dat zegt Tony Blair om zijn houding op de stamhoofdentop van vorige week te verklaren. Dat klinkt niet onverstandig. Maar is het ook juist?
(We gaan in dit stukje nog iets nader in op het voorgaande “Samenwerken”, mede naar aanleiding van meer recente en duidelijker uitspraken van Tony B.Liar en Gerhard Schroeder.)

Het is inderdaad te gek voor woorden wat er in de EU met ons belastinggeld al jarenlang gebeurt. Om te beginnen zijn we natuurlijk helemaal tegen die belasting. Maar als die eenmaal aan ons onttrokken is, is het extra pijnlijk als je ziet wat ermee gebeurt.

Elders noemden we al dat iedere Nederlander 180 euro betaalt om aan elke Luxemburger meer dan 1900 euro te geven.
Tony licht nu toe dat het budget wilde doorgaan met zeven keer zoveel geld te betalen aan de landbouw als aan research, ontwikkeling, wetenschap, onderwijs en innovatie tezamen. In 2004 ging 40 % van uitgaven (45 miljard euro) naar de landbouw, terwijl in die sector minder dan 5 % van de bevolking werkt.

Om tegen Tony in te gaan heeft de Duitse Kanselier Gerhard Schroeder een interessante vraag gesteld:
“Welk soort Europa willen we hebben? Willen we een Europa dat in staat is om te handelen, een echte Politieke Unie? Of willen we een grote Vrijhandelszone, of in andere woorden willen we nu vanuit de Europese Unie terug naar de Europese Economische Gemeenschap?”

Terug naar de EEG! Ja, Gerhard, dat zou een fantastische stap in de goede richting zijn!
Let ook op zijn woorden: “Europa in staat om te handelen” – dit suggereert dat de EEG niet in staat zou zijn om te handelen. Terwijl bij de referendumdiscussies steeds weer bleek dat alle voordelen die de voorstanders van de grondwet konden noemen, voortgekomen zijn uit de EEG en niet uit de EU.

Maar, terug naar de EEG, zover gaat de pragmatische, socialistische politicus Tony niet. Hij wil die politieke Unie wel in stand houden en schermt daarvoor met zaken als veiligheid, de strijd tegen misdaad en terrorisme, en met een schoon milieu. Daarvoor is weer zijn soort “samenwerking” (lees “macht van de politicus”) nodig.
Het komt niet in zijn politiek hoofd op dat die samenwerking veel betere resultaten zal opleveren als die op een vrijwillige manier plaats vindt.
Daarom moet er geen belastinggeld naar koeien, maar ook niet naar banen. Laat iedereen zijn geld houden en besteden zoals hij/zij dat zelf wil. Dan komt er weer vertrouwen en dan komen ook de banen.

2 REACTIES

  1. Ik herhaal het nog maar eens: van elke ¤1.000.000,= subsidie gaat ruwweg ¤800.000,= naar de bureaucratie en ¤200.000,= daadwerkelijk naar EU-projecten. Dat zijn voor het overgrote deel landbouwsubsidies voor grootschalige landbouw, landschaps- en milieubeheer, infrastructurele projecten, etc. prestigieuze megalomane wetenschappelijke projecten, zoals Europese ruimtevaart en innovatie, waar de gewone burger niets aan heeft. Voor heel veel projecten wordt bovendien cofinanciering door nationale overheden ge-eist. Als die overheid daar geen zin in heeft, of als er geen budget voor is, loopt men die subsidie mis. Verder wordt van het totale EU-budget jaarlijks 5% simpelweg verduisterd. De EU-rekenkamer heeft dan ook nog nooit een EU-begroting goedgekeurd. Deze diefstal wordt zelfs niet eens door het EU-parlement ge-agendeerd.
    Het blijft, wat de EU-begroting betreft, onduidelijk hoeveel werkgelegenheid die subsidies daadwerkelijk opleveren en hoeveel banen er elders verloren gaan.

  2. EU-geld moet naar Banen, niet naar koeien ,…?
    Daarom moet er geen belastinggeld naar koeien ..?
    en spook-koeien ?

    ..” .er gaat zelf geld naar spook-koeien ! spook-koeien waar we later ook nog scheetbelasting voor gaan betalen ..”

Comments are closed.