Op het moment dat ik dit schrijf zitten de stamhoofden nog te vergaderen in Brussel. De EU is in crisis. In Nederland en Frankrijk hebben de kiezers NEE tegen hen durven zeggen, en in o.a. Engeland, Denemarken, Tsjechië zijn referenda uitgesteld of afgelast.
Vanavond zullen ze doorgaan met hun beschamende vertoning om te trachten nog tot een volgend compromis te komen.

Enkele punten zijn daarbij zeer opvallend, irritant en gevaarlijk.
Zo kan iedereen zien en horen dat die politici het alleen maar hebben over “uitstel” van het ratificatieproces. Niemand heeft het er over dat de EU-Grondwet nu volgens afspraak niet meer door zou moeten gaan. Zoals ze dat voor het referendum aan de kiezers hebben voorgespiegeld.
Er wordt nu niet gesproken over verandering of aanpassing. Nee, alleen maar van uitstel naar een latere datum.
Dat betekent dat vrijheidslievende mensen te maken hebben met zeer onbetrouwbare tegenstanders.

Hun opzet is duidelijk. De stemming tegen de EU is nu in de diverse landen duidelijk merkbaar. Daarom, niet over echte zaken praten, laten sudderen. Laat de mensen eerst maar eens met vakantie gaan, dan vergeten ze weer een hele boel en dan zien we daarna heel voorzichtig wat we weer kunnen doen.
Omdat de EU-uitbreidingen te snel gingen, en dat ook tegenstemmen veroorzaakte, moet ook daar natuurlijk weinig of niet over worden gesproken. Probeer het ongenoegen te laten wegebben, is de tactiek.

Maar de “bijdrage” die de diverse landen moeten betalen, is een heel mooi discussiepunt. De kunst is alleen maar hoe dat zodanig te spelen dat ieder stamhoofd naar huis kan gaan en aan zijn discipelen kan vertellen hoe goed hij het gedaan heeft, hoe belangrijk “zijn land” is, en hoe groot de invloed van bvb “Nederland” wel is.
Omdat ze ook niet met een “mislukte top” naar huis willen gaan, zullen ze erg ver gaan met hun compromissen. Zeker na de in hun ogen mislukte referenda!

Prof. B.M.S. van Praag (economie Universiteit Amsterdam) wijst in de NRC van 15 juni terecht op de volksverlakkerij van dit punt. Hij zegt dat ze hier zitten te kletsen over 0,5 miljard euro en dat dat een irrelevant bedrag is in de orde van één promille van het Nederlands Nationaal Inkomen. (later werd 1,5 miljard genoemd, maar zelfs dat is nog maar 3 promille).
Van Praag zegt:”.. ze gaan uit van een onredelijk en onsympathiek principe. Het is een goedkope afleidingsmanoeuvre waarmee men het volk wijs tracht te maken, dat men hard werkt voor Nederland.”

Hij zegt verder dat men over de echte zaken zou moeten praten en hij noemt de onlustgevoelens die er bij de mensen heersen. Zoals de vage manier van de besluitvorming in de EU, de vage regelingen en (geschonden) afspraken met bvb de situatie van Poolse arbeiders in Nederland. Ook het wantrouwen tegen de EU. Afspraken op het hoogste niveau worden met voeten getreden. Zelfs het marmer van het Stabiliteitspact is al in stukken gehakt. De euro is in gevaar. Van Praag:”De politieke structuur van de EU lijkt ondoordacht, volatiel, niet democratisch en misschien zelfs wel rot”. Van Praag noemt dit een beschamende vertoning.

Wij vinden dit te zwak uitgedrukt. Het is bedrog. En nogmaals, het is een groot gevaar. De kans dat de politici er weer in slagen om een groot deel van het volk in slaap te sussen, is zeer reëel. Ze hoeven maar 14 % van twijfelende tegenstemmers om te krijgen en de politici kunnen weer hun gang gaan.
Bij het referendum is gebleken dat ze daarvoor over meer dan voldoende middelen (belastinggeld) kunnen beschikken door het eenvoudig uit de staatskas te pakken..

10 REACTIES

 1. Misschien ga ik te ver als ik de term eurofascisme gebruik? Men heeft kennelijk nog steeds niet in de gaten dat de ganse europese bevolking het collectief roverhoofdmannen zat is.

 2. [1] Ik denk niet dat je te ver gaat. Aan die hele ontwikkeling zitten minstens zoveel fascistische elementen als socialistische.
  En ze zijn beide te veroordelen op dezelfde gronden. Beide willen ze het individu ondergeschikt maken.

 3. Zijn die stamhoofden nou zo dom???????/
  Wij willen hun niet, opdonderen, klootzakken.
  En ik heb totaal geen medelijden met hun val dadelijk. Ik lach ze uit.

 4. Die staatshoofden zijn niet dom, maar wel bedenkelijk wereldvreemd. Macht corrumpeert blijkt maar weer, en de meeste politici slippen er al heel vlot in weg. Daarom doen ze al decennia hun best de kiezer zo afhankelijk mogelijk te maken van de overheid om daarna ongestoord hun gang te kunnen gaan. Nu mort het ‘gepeupel’ even maar zij zijn gewend aan dit soort ‘oprispingen’ en weten maar al te goed dat een groot deel van het electoraat of een bord voor de kop heeft, uitzonderlijk kort van memorie is, de moed gemakkelijk in de schoenen laat zinken of zo afhankelijk is dat ze bij het minste dreigementje naar lucht happen, het verder wel goed vind zo en toch weer keurig pvda (of iets traditioneels) stemt. Dit is het Afrikasyndroom: door de zorg voor het eigen bestaan uit handen te nemen kan niemand meer voor zichzelf zorgen en wordt men chronisch gemakzuchtig afhankelijk. Die 14% is dus inderdaad gewoon een kwestie van even uitzitten. Al die zetels van Fortuyn zijn immers ook al voor een groot deel in ‘rook’ opgegaan.

 5. [4]
  Vincent,

  Laten we ook niet vergeten dat het ongenoegen van de Nederlanders zich voornamelijk vertaalt in winst voor linkse (en een klein beetje rechtse) populististen. De SP is volgens de peiling van NOVA nu even groot als de VVD. En de PvdA lijkt weinig tot geen schade te hebben geleden, ondanks hun voorstander zijn van het grondwetsverdrag.
  Die afhankelijken willen duidelijk een "sociale" staat, waar alles "gratis" is, de staat zelfs voor ze moet beslissen waaraan hun geld moet worden uitgegeven, en iedereen met een hoger inkomen dan zij de rekening mag betalen.

 6. P.S.

  Ik heb inmiddels enkele uren geleden vernomen dat het overleg is mislukt. Wie weet, als we geluk hebben, valt de EU nog eens echt uit elkaar. Maar dat is denk ik wishful thinking. Er lijkt echter, althans volgens BBC-World, een kloof te zijn ontstaan tussen landen als Engeland en Scandinavische landen aan de ene kant, die een vrijhandels-EU willen, en de Fransen, Duitsers en Belgen, die een politieke unie met gelijkgeschakelde belastingen willen. Althans dat zegt dus de BBC.

 7. Meteen kan je een lijn door Europa trekken tussen Democratieën en Particratieën.

 8. "Europa in crisis", lees je overal.

  Hoezo crisis ? Omdat de Eurocraten de nieuwe ambities die ze elkaar hebben aangepraat niet onmiddellijk kunnen realiseren, wil dat nog niet zeggen, dat Europa in een crisis gestort is. Alles gaat voorlopig gewoon door. Pas wanneer de EU-begroting 2007-2013 niet op tijd kan worden goedgekeurd, komen er baantjes in gevaar.
  Daarom is het nodig, dat er een alternatief voor de EU komt. Daarom moet de EU-NEE campagne doorgaan.

 9. [5] Owl merkt m.i. terecht op dat de ‘afhankelijken’ een zorgstaat willen houden (en vooral uitbreiden) en het lijkt of er steeds meer afhankelijken bij komen. Ook dat zij het onschadeljk vinden de ‘hogere’ inkomens de steeds vollere rekening te presenteren. Groen Links ziet in deze richting zelfs de oplossing voor het ophoesten van de EU bijdrage. Niet minder, maar: "Buitenweg (GroenLinks) denkt dat de nationale bijdrage van de listaten vervangen zou kunnen worden door een Europese belasting op bedrijfswinsten." http://www.nu.nl/news/54328
  Welke bedrijfswinsten? Groen Links denk dat het land in alle omstandigheden vol gekke henkies blijft. Welnu, de EU verlaten is natuurlijk een steeds aantrekkelijker en soms zelfd noodzakelijk wordende optie. Gaan die socialisten elkaar dan uiteindelijk verzorgen en beroven? Beseffen ze dat? Ik vrees van niet.
  Boeiend artikel brengt Cincinnatus aan. Het slot daarvan is in dit verband een scherpe aanvulling, u heeft het vast al gelezen, maar toch: "The EU is becoming increasingly oppressive and socialistic, and is fast on its way to becoming what Mikhail Gorbachev has approvingly called "the new European Soviet."

Comments are closed.