Het kabinet moet het begrotingstekort gewoon rond de 2.8% laten zweven en niet op kosten van ondernemers terugschroeven naar 2.1%. “Laat minister Zalm nu eindelijk iets doen dat ondernemers direct in hun portemonnee voelen”, zei Louk Hermans voorzitter van MKB-Nederland in een pleidooi om de economie op te peppen.

Maar alle regeringen hebben de afgelopen honderd jaar iets gedaan dat niet alleen de ondernemers maar ook wij gewone burgers in onze portemonnee hebben gevoeld. Namelijk de verhoging van belastingen en sociale premies en het instellen van allerlei belachelijke wetten en regels.
En dat heeft niets met het begrotingstekort te maken.

Boven aan het verlanglijstje van MKB-Nederland staat de teruggave van de reserves in de sociale fondsen. Die bevatten momenteel 10 miljard euro aan ww- en wao premies.
Minister Zalm boekt die gelden al tijdenlang in om te voldoen aan de richtlijnen voor het stabiliteitspact. (Welk pact?)
Kritiek van sociale partners hierop wimpelde hij altijd weg.
Meneer Hermans het is nog erger! Niet alleen werd een enorme reserve opgebouwd, maar ook gingen de premies omhoog terwijl de hoogte en duur van de uitkeringen verlaagd werden.
Op deze site is er vaak genoeg op gewezen, dat geen enkele verzekeringsmaatschappij dit ongestraft zou kunnen doen. Maar ja het is de overheid tenslotte die bepaalt wat wel en niet mag, met uitzondering natuurlijk van diezelfde overheid.
Hermans vindt dit nu welletjes. “Die fondsen zijn niet van hem. Het geld is nu nodig voor lastenverlichting. Verlaag de sociale premies voor ondernemers.”
Het is volgens de MKB een van de beste instrumenten om weer banen te scheppen.
Er is geen euro van Zalm of van de overheid bij. Alles wordt onder dwang van werknemers en werkgevers afgenomen. Zij bepalen tenslotte wat goed voor u is en hoeveel netto besteedbaar inkomen u mag overhouden. En dat mag beslist niet meer zijn dan uw buurman of buurvrouw heeft, want dat doet de gerechtigheid geweld aan. Hun gerechtigheid wel te verstaan.
Dus niet de gerechtigheid dat je zelf mag beslissen over de vruchten van je productiviteit.
Maar nog niet lang geleden toen Hermans nog deel uit maakte van diezelfde overheid, heeft hij meegeholpen om dit soort fondsen te creëren. En toen had hij het toch ook over overheidsgeld.

Hij heeft natuurlijk gelijk m.b.t. dat geld in die fondsen. Dat geld hoort teruggeven te worden aan diegene die dat verplicht in het fonds hebben moeten storten. Maar niet alleen het geld in de fondsen.
Wat te denken van al die miljarden die aan subsidies, omroepen, verspillingen enz. worden uitgegeven. Tenslotte hoeven de gewone mensen andermans hobby’s niet te financieren.
Ga eens na wat voor koopkracht dat oplevert.
Het is al eerder gezegd. Laat mensen alleen betalen voor de diensten die zij willen en die dan eventueel door de overheid gedaan kunnen worden.
Maar dat betekent een beperkte overheid met beperkte bevoegdheden en macht.
En die macht willen zij in Den Haag, Brussel en de rest van de wereld niet afstaan.
Ook het MKB niet, want dan valt er niets meer te lobbyen en kunnen er geen privileges meer verstrekt worden.

1 REACTIE

  1. Het "mooie" van een tekort is dat bijna niemand begrijpt hoe het kan dat een overheid jaar in jaar uit meer geld kan uitgeven dan ze ontvangt.
    Maar het is gewoon valse munterij! Ze creeeren geld uit dunne lucht!
    En het terugbetalen zal later als wij er niet meer zijn door toekomstige generaties moeten gebeuren.
    Een mooier systeem om meer macht uit te oefenen is moeilijk te bedenken.

Comments are closed.