Vanavond (straks) opnieuw weer een aflevering van het RVU programma “God bestaat niet”.Vorige week was er al veel ophef over vanuit de Christelijke hoek. Met name SGP en Christenunie spraken schande van het programma en vonden dat belastinggeld niet uitgegeven mocht worden aan dit soort “godlasterende” programma’s.

Natuurlijk hadden zij zelf het programma niet bekeken. Zeker de SGP-ers niet, die uiteraard geen T.V. kijken. Hoewel ik over het algemeen vind dat de SGP zich in economisch opzicht vaak goed opstelt in de 2e kamer, blijkt uit deze reactie van deze partij opnieuw het fundamentarisch christelijke karakter van de partij en een enorme dosis aan intolerantie jegens anders denkende. Ik kon mij wel redelijk vinden in het commentaar van Gerry v.d. List in Elsevier:
www.elsevier.nl/opinie/comm…

Overigens wordt er ook genoeg belastinggeld uitgegeven aan programma’s waar god, gelovigen en het geloof centraal staan. Het is daarom nogal hypocriet om als “gelovige” nu ineens bezwaar te maken tegen dit programma. Als men blijft vinden dat belasting geld voor dit soort programma’s ongepast is, kan men beter pleiten voor het afschaffen van alle overheidssubsidies. Bij de omroep betreft het nog iets onschuldigs. Ongetwijfeld zijn er n.l. SGP-ers te vinden die gebruik maken van het ziekenfonds en zo abortus financieren.

Ik vraag me soms trouwens af of het niet beter zou zijn om als ongelovigen een ongelovige kerk te stichten. Op deze manier kan dan ook geprofiteerd worden van alle bescherming en privileges die gelovigen hebben, maar dat terzijde.

Niemand heeft het ondertussen natuurlijk over de inhoudelijke kant van het programma. Vorige week was Hersenonderzoeker Dick Swaab te gast. Deze uitzending, voor wie hem gemist heeft is te zien via www.rvu.nl/rvu.php?i=4&l=0&… Dick wist m.b.v. logica en wetenschappelijke kennis een aantal zaken zoals, de bijna dood ervaring, het uit het lichaam treden en het geloven zelf duidelijk te verklaren.

In het programma van vanavond is Psychiater Andries van Dantzig te gast. Dantzig: “Geloof heeft altijd bij de hiërarchische maatschappij gehoord en dient er toe om de groep bij elkaar te houden. Door kinderen tijdens hun opvoeding te indoctrineren, met bijvoorbeeld de regels en verboden van het geloof, wordt hun geweten gevormd. Het geweten zijn de innerlijke regels die nodig zijn om volgens de moraal van de gemeenschap te kunnen leven. Het is een zwakte van de democratie dat er geen duidelijke regels zijn en kinderen niet democratisch geïndoctrineerd worden.”

Voor degene die geïnteresseerd is in geloof of met name het niet geloven is het hoe dan ook best een aardig programma. Gelukkig betreft het een redelijk lowbudget programma, dus veel geld heeft het u ook niet echt gekost…! 🙂

Vanavond op Nederland-3 om 00.00.

84 REACTIES

 1. Zo’n psychiater gaat zijn boekje weer behoorlijk te buiten. Alsof hij deskundig zou zijn m.b.t. het geloof!
  In de Sovjet-Unie waren de gelovigen behoorlijk buiten de wet geplaatst en hoorden dus niet bij de hierarchie!
  Hoorden Jezus en zijn volgelingen bij de hierarchie?? Ze werden juist door de hierarchie vervolgd.
  Noach kun je ook niet rekenen tot de hierarchie. Abraham ook niet. Jozef kwam erbij tegen wil en dank. Samuel was niet direct voor het aanstellen van een koning. De profeten waren meestal ‘outcasts’. Enz. enz.
  Zo’n ‘wetenschapper’ kletst gewoon wat vooroordelen aan mekaar.

 2. Persoonlijk vond ik de vorige aflevering van Swaab wel aardig.

  De laatste aflevering heb ik nog niet bekeken. Beek, heb je de aflevering al gezien? Want ik ben benieuwd naar je reactie na het zien van het gehele programma. Ik zie ieder geval dat het provocerende karakter van Muntz ieder geval goed werkt.

 3. @ Beek;

  Dat geloof ook een andere invulling kan hebben dan deze man beweerde betekend niet dat hij ongelijk had. Geloof kan zowel de conservatieve functie hebben die dhr van Dantzig beschreef, als de outcast-functie die jij beschrijft. Overeind blijft dat geloof bepaalde normen en waarden voor een gemeenschap vaststelt en zodoende een bindende werking heeft. Voor democratische atheisten is het dan ook, zoals dhr. Van Dantzig stelde, een uitdaging te komen tot een "democratische catechismus" – iets dat mensen net zo bindt aan de seculiere democratie als dat het geloof haar gelovigen bindt.

 4. Ik heb het programma niet gezien maar "Het is een zwakte van de democratie dat er geen duidelijke regels zijn en kinderen niet democratisch geïndoctrineerd worden" klinkt mij heel eng in de oren. "Scholen moeten leerlingen opvoeden tot democraat" lijkt mij ook één van de gevaarlijkste programmapunten van de SP.

 5. [2]
  Als het alleen maar om de provocatie gaat, heeft reageren inderdaad geen zin. Overigens provoceert men al vanaf de jaren 60.
  Ik kijk geen t.v.; reageer dus alleen op het artikeltje.
  [3]
  Seculiere nabootsingen van het christelijk geloof zijn al vaak uitgeprobeerd, met veelal ellendige gevolgen.
  – Het geloof zegt: Ere zij God in den hoge, en in de mensen een welbehagen.
  – Het seculiere humanisme zegt: Ere de mens in den hoge, en in God geen welbehagen.
  Er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon, hoewel de verlichte heren denken dat ze behoorlijk verlicht bezig zijn.

 6. [2]
  Prof. Swaab ziet het geloof als slechts een hersenfunctie. Terwijl die hersenen ook als middel voor het geloof gezien kunnen worden. Ook hier is het weer een kip-ei-kwestie.
  Ik kan mij verdiepen in deze computer en dan ontdekken dat het hier slechts gaat om het al-of-niet toelaten van een electrisch stroompje. En dan alles wat hier geschreven wordt als zodanig verklaren. Maar dat zou dan slechts een deel van de waarheid zijn. Niet de hele waarheid.
  Als Swaab hersenen stimuleert, gebeuren er dan bijbelse feiten? Komen er dan bijbelteksten tevoorschijn? Terwijl het geloof daar op gebaseerd is.

 7. [1]
  Beek,
  Hoe kun je nu oordelen over die "wetenschappers" als je het programma met Andries van Dantzig zelf helemaal niet gezien hebt ?
  Waarom accepteer je de bijbel wel en de TV niet als communicatiemedium ? Is alles wat in de bijbel staat "goed" en alles wat de TV uitzendt "slecht" ?

  [2] [4]
  Laissezfaire, Joep
  Voor de goede orde (Laissezfaire citerend):
  "Het is een zwakte van de democratie dat er geen duidelijke regels zijn en kinderen niet democratisch geïndoctrineerd worden."

  Ik heb het programma wel gezien. Het tweede deel van het geciteerde heeft van Dantzig volgens mij NIET gezegd. Hij heeft het in zekere zin misschien wel gesuggereerd. Maar dan in een heel andere context, zeg maar een HYPERcontext: Van Dantzig erkent het feit, dat de mens altijd behoefte heeft gehad aan "goed leiderschap". Alle culturen werden bijeengehouden door een soort godsdienstige geloofsdoctrine, die met de opvoeding werd doorgegeven. Dit heeft voor veel mensen steun, maar voor veel andere ook een boel narigheid opgeleverd (verkettering, verbanning, sexuele moraal, etc.). Maar ook godsdienstoorlogen tussen verschillende religieuze culturen. Pas door en na de Franse Revolutie is men op het idee gekomen, dat het zonder godsdienst misschien ook en misschien wel beter kon. Blijft het feit, dat het heel moeilijk is voor de mens te accepteren, dat er een goede God is, bijvoorbeeld als je kind door een dodelijk ongeval (was het Jezus zelf ?) wordt getroffen.

  Hij ziet "democratie" als mogelijkheid (de enige ?) om verschillende geloofsdoctrines vreedzaam naast elkaar in een samenleving te laten voortbestaan. Hij had het in dat verband over democratische spelregels, die je in een catechismus zou kunnen opschrijven.

  Dit als nadere toelichting.

  Groet,
  Harry

 8. [5] "Ere de mens in den hoge, en in God geen welbehagen" . Vind ik een hele mooie slagzin, al is het taalgebruik ietwat ouderwets. De atheisten hebben als nadeel dat ze onderling zo enorm verdeeld zijn; alleen hun niet-geloven hebben zij gemeen. Een seculier-humanistische invulling zou al een aanzet kunnen zijn voor een coherente atheistische wereldorientatie.

 9. [7]
  Het atheisme als doctrine heeft veel ellende opgeleverd: communisme, de bloedbaden van de Franse revolutie b.v.
  M.b.t. veroorzaakte ellende is het beslist niet een beter alternatief gebleken.

 10. [9]
  "Het atheisme als doctrine heeft veel ellende opgeleverd: communisme, de bloedbaden van de Franse revolutie b.v."
  Dat valt niet te ontkennen, maar:
  1) Ook theisten wisten en weten, zoals je weet er raad mee;
  2) Evenmin als theisten een homogene groep vormen, vormen atheisten dat.
  Als gedoopte voormalig katholiek ken ik het katholicisme c.q. het christendom niet als een vreedzame godsdienst, gezien de vele godsdienstoorlogen en vervolgingen.

  Het christendom heeft de staat altijd gebruikt om invloed uit te oefenen, zelfs na de zogenaamde "scheiding van kerk en staat".

  Ik ken weinig "volkeren" die oorlog voeren of uitlokken, wel staten en monopolies.

  Het libertarisme verbiedt het initieren van geweld en mag in die zin dus gezien worden als een vreedzame "doctrine", maar verkondigt zelfverdediging als morele noodzaak om levensbedreigende situaties het hoofd te bieden.

  Groet,
  Harry

 11. [7]
  Boeken leren je meer dan televisieprogramma’s. In een boek neemt men de tijd om alles goed uit te diepen en uit te leggen.
  Als ik de bijbel lees, lees ik van een Israel dat zich voortdurend verzet tegen de Schepper, om achter ‘aantrekkelijker’ alternatieven aan te gaan. Steeds moeten ze weer bij de les gebracht worden. Zo automatisch nuttig voor de samenleving ziet de mens het geloof dus niet.

 12. [10]
  Kan ik hieruit opmaken dat het libertarisme een alternatief is voor het christelijk geloof?

 13. [7] Harry bedankt, het citaat stond op de RVU website. Ik bekijk de aflevering binnenkort via de website!
  [10]

  Mensen geloven van alles. Ook het Nationaal Socialisme was een geloof voor vele. Ik weet niet of het zinvol is om het aantal slachtoffers te gaan tellen als gevolg van atheisme, het christendom, de moslim etc. etc. Daarnaast kan je het aantal slachtoffers van het communisme en de Franse revolutie niet zozeer direct koppelen aan het atheisme. Je kan wel stellen dat het aantal slachtoffer een direct verband heeft met het ontbreken van respect voor het individu.

  Ik ben het met Harry eens dat het Libertarisme een van de weinige vreedzame "doctrines" is.

  Opvallend is ook dat rationaliteit, logica en de aard van de mens allemaal samen gaan met deze "doctrine".

  Trouwens, je hoeft geen T.V. te kijken om de afleveringen te zien, ze zijn ook te bekijken via het medium internet.

 14. Voor mij bevestigt dit nog maar es dat
  al die subsidies op de schop moeten :
  in dit geval worden gelovigen gedwongen om mee te dokken (want de
  ongein wordt gefinancierd met belastingsgeld) voor een programma
  dat ze verafschuwen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 15. [11]
  Beek,
  "Boeken leren je meer dan televisieprogramma’s. In een boek neemt men de tijd om alles goed uit te diepen en uit te leggen."

  Accoord, maar een boek vertelt je ook maar, wat een schrijver naar voren wil brengen. De schrijver(s) van het Oude Testament willen HUN boodschap kwijt, dus willen ze laten zien, hoe: "Steeds moeten ze weer bij de les gebracht worden".
  Dat verhaal met dat gouden kalf bijv. was waarschijnlijk bedoeld om het leiderschap van Mozes, die zich steeds op zijn Jahweh beriep, zoals de imams en de ayatollahs zich beroepen op hun Allah, te bevestigen.

  "Niets nieuws onder de zon" dus, zo gaan die dingen nu eenmaal.

  Terugkerend naar jouw stelling: Er zijn goede en slechte boeken, zoals er mutatis mutandis goede en slechte TV-programma’s zijn. Overigens zou je het programma met Van Dantzig, zoals Hans aangeeft, ook op internet kunnen bekijken.

  [12]
  "Kan ik hieruit opmaken dat het libertarisme een alternatief is voor het christelijk geloof?"

  Je weet ook wel, dat libertarisme geen religie is. Je zou het veeleer een rationele constructie kunnen noemen.
  In die zin is het libertarisme geen alternatief voor welk religieus geloof dan ook.
  Je zou kunnen zeggen, dat libertarisme een uitgangspunt of richtsnoer is voor een levenshouding. Het biedt een alternatief voor de geloofshouding van de kerk(en) omtrent een mensbeeld, dat de mens niet alleen afhankelijk stelt van een bepaald "geloof" (in een hierarchie van de schepping), maar daaraan ook waarde-oordelen en bepaalde consequenties verbindt:

  "Und willst du nicht mein Bruder sein, so hau ich dich dein Schaedel ein." of

  "Wie niet voor mij is, is tegen mij"

  Zoals Hans stelt, draait het allemaal in wezen om respect voor het individu. Het libertarisme houdt het individu voor soeverein, kerken en staten maken daar inbreuk op.

  Overigens wil ik de bevestiging van jouw uitspraak omtrent het kwaadaardige atheisme nuanceren: het atheisme is m.i. geen doctrine. Je zou kunnen zeggen, dat het een axioma is, dat door diverse doctrines wordt gebruikt/misbruikt.

  Voor een goede voortgang van deze discussie zou ik je willen verzoeken de beide TV-programma’s (met Swaab en Van Dantzig) aandachtig te willen beluisteren.

  Groet,
  Harry

 16. [10] Harry,

  Het Christelijk geloof verbiedt niet
  alleen het initiëren van geweld, Jezus
  hield aan Zijn volgelingen zelfs voor : "zo iemand u een slag geeft op uwe rechter wang, bied dien ook de andere " (Matheus 5:39).
  Velen die zich Christenen noemden, hebben dit en andere geboden naast zich neergelegd en in Jezus’ naam
  bloedbaden aangericht, oorlogen gevoerd en ketters en heksen vervolgd
  maar de kerkgeschiedenis leert ook
  over Christenen die niet de macht van
  de staat zochten om anderen hun geloof
  op te leggen : de Moravische broeders
  (Hernhutters), Mennonieten,Quakers,
  Plymouth Brethern,Jehovah’s Getuigen enz…

  Veel Christelijke predikanten hebben
  zich ingezet voor gewetensvrijheid :
  denk aan een William Penn die van "zijn" Pensylvania de meest liberale en vrije staat maakte ter
  wereld (en waar tienduizenden vervolgden uit Europa naar toe migreerden) of baptistenpredikant Roger Williams die hetzelfde deed met Rhode Island of baptistenpredikant John Leland (goed beviend met Jefferson en Madison) die alhoewel
  theologisch fundamentalist sterk ijverde voor de scheiding van Kerk en Staat of John Witherspoon, presbyteriaans dominee die 1 van de
  ondetekenaars van de "Declaration of Independence" was en 1 van de US-founders enz… enz….

  Lees bijv eens het artikel "A proper role of government van de mormoonse
  "geestelijke" Ezra Taft Benson
  (http://www.zionsbest.com/pr… ). ’s Mans theologische opvattingen deel ik niet maar met
  hetgeen hij schrijft over de rol van
  de overheid kan ik van harte instemmen.

  En wat te denken van Christenen die
  zich hebben ingezet in de strijd tegen
  totalitaire regimes bijv de
  "Bekennende Kirche" in Hitler Duitsland,bijv Fred Schwarz,Richard Wurmbrand en Werenfried Van Straaten
  tegen het communisme, een Klaas Schilder tegen de nazi’s enz… ?

  Groetz,

  Cincinnatus

 17. Het verbaast me in bovenstaande discussie dat velen geloofsovertuigingen en politieke overtuigingen niet los van elkaar lijken te zien.

  Ook al zijn de mechanismen gelijk die iemand overtuigd doet raken van een politieke stroming of geloof, het onderwerp is van een totaal andere orde.

  Libertarisme impliceert geen atheisme en het heeft me van de confessionele partijen ook altijd verbaast waarop ze de authoriteit baseren om kerk en staat niet te scheiden.

  Het is zeer terecht dat er kritiek is op de partijen die kamervragen stellen over de uitzending. Namelijk dat vrijheid de voorwaarde is die mensen in staat stelt openlijk voor hun overtuiging uit te komen en te belijden. En dat het hypocriet en immoreel is als men anderen die vrijheid niet gunt. Maar het wordt een vruchteloze discussie als de discussie ontaard in een theologische discussie ("de" gelovigen vs. atheisten) of als men de merites van een geloof afweegt a.d.h.v. de machtshonger van haar instituties in het verleden (op een zelfde manier kan men dan het bedrijfsleven diskwalificeren door het corporatisme tijdens nazi-Duitsland bijv)

 18. [14]
  Cincinnatus,
  Inderdaad, dat wildplassen in elkaars religieuze en politieke straatje moest maar eens voor eens en voor altijd ophouden. 🙂

  Groet,
  Harry

 19. [12] Beek,

  Tot nader bericht is libertarisme geen kerk maar een maatschappij-opvatting
  die meent dat "Menselijke samenwerking dient gebaseerd te zijn op vrijwilligheid en niet op dwang en geweld", in de economie vertaalt zich dat in "vrije markt economie", in
  politiek in "minarchie" (een kleine
  overheid met slechts enkele kerntaken) of voor sommigen zelfs "anarchokapitalisme"
  (waarbij private bedrijven en de "vrije markt" de overheidsfunkties
  zouden overnemen, op godsdienstig
  gebied in "Scheiding van Kerk en staat" zowel om te verhinderen dat
  een kerk via de staat andersdenkenden
  zou trachten te dwingen haar leerstellingen te geloven (cfr Middeleeuwen) alsmede om te verhinderen dat de Staat kerken zou
  vervolgen en trachten voor haar karretje te spannen (cfr het vroegere
  Oostblok of de Driezelf-beweging in China).

  Men kan vanuit verschillende levensbeschouwelijke achtergrond tot
  de "libertarische positie" komen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 20. [15]
  We hebben een verschillende bijbelvisie. Ik zie de bijbel niet als een slim in elkaar gedraaid boek met verhalen om mensen onder de eigen invloed te krijgen, maar als de verslaggeving van feitelijk gebeurde geschiedenissen.
  Als het libertarisme kennelijk uitgaat van een totaal soevereine mens die zelf de maat der dingen is, dan is dit toch strijdig met het bijbelse mensbeeld en kan ik het niet aceepteren.
  Voor het communisme was het atheisme wel degelijk een doctrine: het was uitgangspunt voor de staatvorming.

 21. [18] Harry,

  Ik begrijp niet wat je bedoelt ?

  Hetgeen ik ook niet begrijp, is dat
  libertariërs het blijkbaar nogal ok
  vinden dat belastingsgeld gebruikt
  wordt om teeveeprogramma’s te financieren.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 22. [19]
  Als dat het geval is, kan ik het wel aanvaarden.
  Maar opvattingen verworden gemakkelijk tot geloofsovertuigingen.
  Democratie was gewoon een staatsvorm, niet meer, niet minder.
  Tegenwoordig schijnt het toch vooral een levensbeginsel te zijn.

 23. [16] [17]
  Cincinnatus,
  Je hebt natuurlijk groot gelijk in dit verband te wijzen op de verdiensten van al die christelijk gelovigen, die zich ingezet hebben voor gewetensvrijheid, verdrukten, verdrevenen en asylzoekers.
  Het probleem is dan wel, dat zij, althans velen, dat vaak menen te moeten doen uit "CHRISTELIJKE naastenliefde". En als zij het niet zelf claimen, dan claimt de kerk het wel.

  Ik zie ook in, dat het christendom vrede predikt op basis van het evangelie. Maar wat te denken van de voortdurende uitsluiting en verkettering van andersdenkenden en homofielen ?
  Ander voorbeeld: de Nazis hadden in het begin ook allerlei mooie idealen. Maar kon iemand met goed fatsoen partijlid blijven of NSB-er, toen bleek, hoe ze zich in werkelijkheid misdroegen ?
  Zou ik mij willen identificeren met een politieke partij, waarvan ik de doelstellingen onderschrijf, maar niet de praktische politiek of de partijcultuur ?
  Ik weet wel zeker van niet.
  En dat is, vrees ik, het geval met alle idealistische clubs: ze miskennen de aard van het beestje. Een mens zou moeten leren zich bescheiden op te stellen, zodra het op het realiseren van zijn idealen aankomt. Of, laat hij zich de vraag stellen: "Ïn welke uitzonderingsgevallen zou het doel de middelen eventueel kunnen heiligen ?"

  [17]
  Douwe,
  "(…)Maar het wordt een vruchteloze discussie als de discussie ontaard in een theologische discussie ("de" gelovigen vs. atheisten) of als men de merites van een geloof afweegt a.d.h.v. de machtshonger van haar instituties in het verleden (op een zelfde manier kan men dan het bedrijfsleven diskwalificeren door het corporatisme tijdens nazi-Duitsland bijv)."

  Ik heb, denk ik, die kwestie hierboven grotendeels besproken. Ook Cincinnatus wees op dit aspect. Nog één opmerking: evenmin als "atheisme" is "het bedrijfsleven" in deze context vanzelfspreken een hanteerbaar begrip. Daarover kan ook m.i. geen discussie bestaan.
  Ik hoop, dat de discussie zuiver blijft verlopen.

  Groet,
  Harry

 24. [21]
  Cincinnatus,
  Begrijp me goed:
  Zonder publieke om(t)roep zal het onmogelijk zijn op elkanders kosten religieuze en politieke propaganda- en educatieprogramma’s om te roepen.:-)

  (Laat ik nu altijd gedacht hebben, dat ik iets minder libertarisch was dan jij Cincinnatus. Wordt iemand van ons soms "verlicht" door voortschrijdend inzicht ? Of is iemand van ons opgeschoven ?)

  Groet,
  Harry

 25. [21] Wie vind het OK dat belastinggeld wordt gebruikt voor T.V. programma’s..?

  Misschien vind jij het onbegrijpelijk, maar ik kijk nog wel eens naar die T.V. programma’s waar ik gedwongen bijdrage aan heb geleverd. Vervolgens houd ik mij het recht voor deze programma’s, leuk, of niet leuk te vinden, interessant of niet interessant.

  In mijn artikel heb ik alleen gewezen dat het hypocriet is van de kleinchristelijke partijen om te zeggen dat hier geen belastinggeld voor gebruikt mag worden. Beter zou het zijn als zij zich keren tegen alle overheidssubsidies.

 26. [23] Harry,

  Welke mooie idealen hadden de nazi’s
  in het begin die ze in latere tijd hebben verloochend ?

  Zijn wij libertariërs zelf ook geen
  idealistisch clubje ?

  Verder sta ik op het standpunt van
  de "Vrijheid van associatie" hetgeen
  betekent dat mensen zelf mogen bepalen
  met wie ze zich associëren en met wie niet.Als sommige kerken (dit is de
  mensen die deze kerk vormen) geen homo’s (of hoerenlopers of ongehuwd samenwonenden of ketters of…)wensen toe te laten, is dat
  hun "recht".Ik zie vanuit libertarisch
  standpunt geen probleem ?
  Het wordt mijns inziens pas een probleem wanneer men de macht
  der staat wil gebruiken om homo’s
  te vervolgen of mensen wil dwingen zich niet te associëren met homo’s.
  (Uiteraard heeft ook éénieder het recht om dit kerkgenootschap hierop aan te spreken en te bekritiseren.)

  Groetz,

  Cincinnatus

 27. [17]
  Het t.v.-programma valt het christelijk geloof aan, met inzet van wetenschappers en spot. Dan hebben christus-gelovigen alle recht hiertegen te protesteren en kan de discussie een geloofsdiscussie worden.

 28. [25] Hans,

  Ik kijk inderdaad al jaren geen teevee
  meer en ja, eigenlijk vind ik het onbegrijpelijk dat er nog mensen zijn
  die wel naar die bagger kijken.

  Het programma heb ik dus niet gezien,
  wel de website bekeken op internet alwaar ik een plaatje zag van die Muntz
  als rooie duivel en ik wist weer waarom ik destijds m’n teevee heb
  buiten gekieperd : bah !

  De reaktie van de kleinchristelijke
  partijen vind ik niet zo hypocriet
  maar passend in de (linkse) tijdsgeest waarbij men vooral geen "tere gevoelens" mag kwetsen.Ze merken dat
  er een geweldig gehuil losbreekt als
  Moslims of feministen of homo’s zich
  beledigd voelen en denken dus ook
  door te roepen dat ze "beledigd worden" iets te kunnen bereiken. Hetgeen ze bij
  de CU en de SGP echter nog niet begrepen hebben,is dat deze politiek
  correcte voorkeursbehandeling enkel
  geldt voor uitgelezen knuffelgroepen
  en "behoudende Christenen" horen daar niet bij.

  Maar toch goed te lezen dat jij voor
  afschaffing van alle overheidssubsidies voor omroepen etc
  bent.

  Groetz,

  Cincinnatus,

 29. [20]
  Ook voor de Franse revolutionairen was het een doctrine: Ni Dieu, ni maitre.

Comments are closed.