“Je NEE komt je duur te staan!” Dat zegt René van der Linden (CDA) in de NRC van gisteren. En die kan het weten. Hij is immers staatssecretaris van Europese Zaken geweest en hij heeft jarenlang meegewerkt om die EU-Grondwet die geen grondwet is, te maken.

Maar bovendien is hij ook nog Eerste Kamerlid en Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Dit is een orgaan waarin 45 Europese landen samenwerken op cultureel juridisch en sociaal terrein.
Dit geeft enerzijds aan welke potentie de EU heeft om nog verder uit te breiden tot 45 landen, anderzijds dat het kennelijk toch mogelijk moet zijn om “samen te werken” zonder dat die grondwet er is.

René is gefrustreerd dat u dat onleesbare stuk van 483 pagina’s, 448 artikelen, plus 36 protocollen en 50 verklaringen hebt afgekeurd.
Nu is het uw eigen schuld dat alles duurder wordt. Ook is het uw schuld dat de eurokoers zakt. En u bent het ook zelf schuld dat de benzineprijs stijgt. Alles volgens René.

Gelukkig neemt René, zegt hij, u dit niet kwalijk. De regering heeft heel slecht campagne gevoerd en had er nog veel meer belastinggeld tegenaan moeten gooien.
Ook bekent René dat de politici geen kennis over Europa hebben! Nou dat wisten we al lang, anders zou immers in landen als bij voorbeeld België en Duitsland die grondwet niet als een soort hamerstuk buiten het volk om geratificeerd zijn.

Is niet schandalig dat die politici die geen kennis van Europa hebben zo hard hebben geprobeerd de kiezers in de fuik te laten lopen?—————————————
P.S. In het artikel in de NRC stond niets over een eventueel aftreden van René, maar misschien heb ik daar overheen gelezen.
P.P.S. We zullen René de gelegenheid geven om bovenstaande te corrigeren als we dit verkeerd weergegeven zouden hebben.

13 REACTIES

 1. [3]
  Cato,

  Was dit in Nederland niet al heel lang het geval? Hier kan de overheid volgens mij ook mensen zonder al te veel omhaal onteigenen.

 2. René van der Linden, je kan de tievus krijgen.
  Ga je manipulerende beschuldigen maar diep in je reet steken. Vuile hufter.

 3. [4] Daar zou ik wel een meer over willen weten Owl. Ik wil de tread niet kapen maar ben wel nieuwsgierig.

  Overigens is deze beslissing wel van groot belang want in de US was het prive bezit nog relatief, nee niet absoluut, veilig.

 4. Zeker is de omvang en de aard van de overheid in de USA niet meer in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling van dit unieke vrijheidsexperiment in de menselijke geschiedenis, maar ontegenzeggelijk is het nog op geen stukken na zo rampzalig als bijna overal elders, Europa inbegrepen.
  In Texas (en Arizona denk ik) bestaat nog het Allodiaal recht. Dat stamt van het feodale tijdperk, toen alle grond van de Koning was. Heerlijkheden echter waren eigendom van een Heer, en deze had dan ook alle, maar ook alle rechten op deze grond. Allodiaal recht betekent dat je koning bent op je eigendom. Een zeer libertarische gedachte. Ik zie de federal gov. nog niet zo gauw bij de Texanen aankomen om te zeggen dat dat nu niet meer telt.

 5. [7]
  Cato,

  Om te beginnen staat er al dit in de Nederlandse Grondwet (niet dat die ook maar iets te betekenen heeft in dit land):

  "Artikel 14

  1. Onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften.
  2. De schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn, wanneer in geval van nood onverwijld onteigening geboden is.
  3. In de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat recht op schadeloosstelling of tegemoetkoming in de schade, indien in het algemeen belang eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van het eigendomsrecht wordt beperkt."

 6. [10] Dank je Owl, Dit artikel 14 is een van de beste formuleringen die ik ooit gelezen heb om aan te geven dat je GEEN recht op je eigendom hebt.

 7. [9] Quirium,

  En wat gaan de Texanen doen als de feds langskomen en zeggen : "bij nader
  inzien,jongens eisen wij de bodemschatten toch op."

  Sedert 1832 (en al helemaal sedert 1865) is nullification niet echt meer
  in de mode als staatsrechterlijke doctrine ginds ?

  Zich beklagen bij de black-robed communists van het hooggerechtshof ? Het moet van hun (destijds gebroken) verzet tegen de collectivistische plannen van FD oosevelt in de jaren ’30
  geleden zijn dat ze daar nog es iets
  hebben beslist ten gunste van Vrijheid.
  States rights zijn bij dat hooggerechtshof al helemaal niet in…
  vorige week hebben ze nog het recht van de afzonderlijke states om zelf
  een drugpolitiek te voeren naar de
  prullenmand te voeren.

  Wat kunnen onze Texanen dan nog doen ?
  Zich afscheiden ! http://www.republic-of-texa

  Prima idee.Het onafhankelijke Texas
  van Sam Houston was een libertarische modelstaat !

  Er is echter ook hier een klein probleempje…

  De vorige keer dat states zich trachten los te maken van Washington, hebben de feds heel het zaakje platgebombardeerd en afgebrand…in
  Atlanta spreken ze nu nog over generaal Sherman die in opdracht van Lincoln heel de zaak in de fik zette.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. Het is toch buitengewoon verschrikkelijk dat we dit soort figuren moeten dulden. Het eerste wat dit heerschap moet doen is een enorm toontje lager zingen en zorgen dat er weer naar de Nederlanders wordt geluisterd in plaats van een zedenpreek te geven. Weg ermee!!!

Comments are closed.