(Een ander soort “mediabeleid” ?)
Enkele minuten na de bekendmaking van de uitslag van het referendum, vertelde Balkenende de TV-kijkers, dat het kabinet voornemens was het wetsvoorstel om de “Grondwet” te ratificeren in te trekken.
Het NEE van het Nederlandse volk was zo verpletterend en beschamend voor de hele regering evenals voor 85% van de Kamerleden, dat hij ook niet anders kon.
Tijdens het Kamerdebat haalde hij de politieke angel daaruit door desgevraagd op te merken, dat hij “voornemens” was, gehoord het Kamerdebat, het wetsvoorstel tot ratificering van de “Grondwet” in te trekken.

Het referendum was immers een initiatief van de Kamer geweest en de Kamer had het wetsvoorstel tot ratificatie in stemming willen brengen. Immers de Kamer was aan zet en daarover ging dan ook het debat. Er ontstond dan ook discussie of de Kamer over dat wetsvoorstel wel of niet zou stemmen, of genoegen zou willen nemen met die toezegging van Balkenende (voor de TV en later in een brief aan de Tweede Kamer). Het laatste geschiedde. Helaas:
Gezien de formele staatsrechtelijke tradities in het Parlement en in het verkeer met de regering is deze informele houding van het Parlement jegens de premier en het Nederlandse Volk omtrent zo’n belangrijk politiek feit als de verwerping van de voorgestelde “Grondwet” door het Nederlandse volk een somber voorteken voor de toekomst: niet alleen van het instituut van “het referendum” maar ook van de relatie tussen wetgever en volk (“de kloof”).

Erger nog: kennelijk beseft de “politieke elite” nog steeds niet, dat de afwijzing van de “Grondwet” door het volk veel meer betekent dan de afwijzing van het verkwanselen van soevereiniteit alléén. Wilders heeft eigenlijk groot gelijk als hij zegt, dat de regering meteen zijn biezen moet pakken.

Er is alleen zo gauw geen alternatief.

11 REACTIES

 1. Volksvertegenwoordiging? Laat me niet lachen, dit stel machtswellustelingen kun je toch geen volksvertegenwoordigers noemen. Volksverlakkers komt meer overeen.

 2. [1]
  Ze noemen zich wel volksvertegenwoordigers, maar het is eigenlijk een bonte verzameling rare kwibussen (pleonasme) die voor geen cent te vertrouwen zijn. En dat blijkt ook steeds weer.

 3. Het zal er wel mee te maken hebben gehad dat bij sommige partijen de verdeling van ja- en nee-stemmen rond de 50% lag. Vervolgens hadden de leden van zo’n partij op zodanige wijze moeten stemmen, dat die verdeling ongeveer hetzelfde lag. Dat is een schier onmogelijke opgave, en het verwijt zou dan geweest zijn dat ‘men’ zelfs na die nederlaag er nog niets van geleerd zou hebben.

  Jammer dus dat die stemming niet doorging, maar het ook zou ‘icing on the cake’ geweest zijn.

 4. Dit is zo duidelijk als wat : een stemming zou formeel een einde gemaakt hebben aan het projekt "Eu-grondwet",
  een intrekking van het voorstel, maakt
  dat elders de ratificatie gewoon kan
  doorgaan en maakt dat men binnen een jaar of zo dit voorstel weer op tafel kan leggen.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 5. [2] [3]
  Waarom het "kwibussen" zijn kun je lezen op:
  http://www.libertarian.nl/N
  ("Waarom slechte mensen regeren") van H.H. Hoppe.

  Overigens is het zo, dat kamerleden zonder "last" en zonder "ruggespraak" moeten stemmen. Maar tot stemmen kwam het niet eens.

  Voor een historische gebeurtenis: een uniek referendum met een historisch belangrijke dramatische uitslag had het zeker behoren te gebeuren. Maar historisch besef is bij deze sufferds teveel gevraagd.

  De anticlimax is dramatisch.

  Groet,
  Harry

 6. De parlementariërs zijn "officieel" de "vertegenwoordigers" van het volk. Dat zou dan ook zo moeten zijn. Wat er van terecht komt, zien we nu heel duidelijk gedemonstreerd.
  Het wordt tijd om eens heel goed te kijken naar hoe de DEMOCRATIE zich heeft ontwikkeld en naar wat daar nu aan zou kunnen gebeuren.
  Een logische stap zou zijn om zo veel mogelijk bevoegdheden bij de overheid weg te halen en aan de burgers terug te geven. Naar een veel kleinere, meer overzichtelijke overheid.
  Waarmee gaan we (kunnen we) beginnen?
  Ideeen? Misschien zondag op de bijeenkomst in Delft te bespreken?

 7. Horen ministers d.m.v. hun ministeries niet te zorgen voor het uitvoeren van wat door de 2e kamer beslist is?
  Hoe komt’t dat ministers zo vaak hun eigen stokpaardje kunnen berijden?
  Waarom gaat men zo spastisch met ministers om als z.g. ‘hoogwaardigheids bekleders’ terwijl ze n.b. verantwoording moeten afleggen aan de bevolking m.b.t. het besteedde belastinggeld?

  Wat mij betreft dient het gehele politieke systeem op de helling gezet te worden, het dattert uit de 19e eeuw en we leven in de 21e! Net als vele artikelen uit het wetboek die nu nog gebruikt worden!

  Een zero-base aanpak lijkt mij wel wat, eerst maar eens vaststellen welke de taken voor onze overheid behoren te zijn. Waarschijnlijk zijn we dan met 3 ministeries al klaar.

  Ook vaststellen welke de prioriteiten in de huidige samenleving zijn die opgelost dienen te worden.
  Hoe? door experts per gebied, die via een sollicitatieprocedure per project worden aangesteld.

  Politieke partijen zoals we nu kennen dienen te worden opgeheven, dat werkt niet. Vertegenwoordigers per provincie die per provincie de prioriteiten kunnen aangeven om uitgevoerd te worden,
  dienen ook via een sollicitatieprocedure aangesteld te worden.

  De vertegenwoordigers per provincie vormen tezamen de kamer die toezicht houdt op de ministeries en waaraan de ministers dienen te rapporteren aangaande de voortgang van aanpak van de gestelde prioriteiten.
  Zij zijn verantwoordelijk voor het functioneren van hun ministeries.

  Op provinciaal en stedelijk nivo kan de betuurlijke laag op dezelfde wijze georganisserd worden.

  Gevolg: elite verdwijnt, alleen de beste mensen nemen deel aan het bestuur,
  aantal ambtenaren wordt teruggebracht tot 10% van het huidige bestand,
  noodzakelijke prioriteiten worden direct aan de orde gesteld, er kan een planning worden opgesteld zodat ook de uitvoering10x sneller tot stand komt.
  Geen tijd- en geldverspilling meer.

  Belasting op lonen, salarissen en eerste levensbehoeften dienen geschrapt te worden.

  Details kunnen later ingevuld worden.

 8. [7]
  Montaur,
  Zou prachtig zijn, als het kon. Maar we kunnen alleen maar uitgaan van de HUIDIGE situatie. Wij zijn hier ook allemaal vóór "minder regering". Op 0 beginnen kan alleen via een revolutie, die je zelf helemaal in de hand hebt. En dat gaat gewoon niet: je werkt toch altijd samen MET mensen.
  Inderdaad: de ontwikkeling van de staats- en bestuursrechtelijke structuur gaat door nieuwe wet- en regelgeving en jurisprudentie sinds de PAARSE coalitie steeds verder de verkeerde kant uit.
  Wat de poppetjes betreft: naar huidige gewoonte kwalificeren politici zich door *incompetentie*, *arrogantie*, *machtswellust*.
  Het is heel moeilijk het systeem zo te veranderen, dat alleen de juiste "deskundigen" op de verantwoordelijke posities terechtkomen. Dat blijft altijd een politiek probleem.

  Er bestaan verschillende (libertarische en conservatieve) denktanks die zich met het probleem "Hoe bereiken we minder regering" bezig houden. Denk aan Frederik Bastiatstichting ( http://www.bastiatstichting…) en Edmund Burke Stichting (http://www.burkestichting.n… ).

  Kom je ook op 5 juni naar Delft ?

  Groet,
  Harry

 9. [7] Goede punten. Ik zal er op de voorpagina van de Vrijspreker op terugkomen. Neem aan dat ik je tekst (gedeeltelijk?) mag gebruiken.
  Het zou interessant zijn om a.s. zondag op de bijeenkomst in Delft hier eens over te praten.
  Kom je ook? zie: http://www.vrijspreker.nl/b

 10. [9] Ja natuurlijk kun je gebruiken wat je wilt! Ik zal proberen op de bijeenkomst te komen.

 11. De volksvertegenwoordiging zou het volk weer moeten gaan vertegenwoordigen

  De kloof tussen de huidige Haagse maffia en het volk wordt kunstmatig op peil gehouden en de noodzakelijke politieke vernieuwingen onder het tapijt geveegd. Immers waneer die vernieuwing doorgevoert wordt dienen vele van de machthebbers te vrezen voor hun zeteltje.en zo voor de macht van hunzelf.

Comments are closed.