En ook niet de Polen, de Zweden of de Duitsers.
Ik wil ook helemaal niet over hen beslissen!
En dat geldt voor welk “land” dan ook. Meer nog, in feite hoort niemand over een ander vrij mens te beslissen.
Ook niet politici in Den Haag, maar dat is vandaag niet het thema.
Ieder mens hoort zelf te kunnen beslissen over zijn zaken en ieder ander vrij te laten hetzelfde te doen.

Natuurlijk zijn we heel ver van deze ideale toestand afgedwaald. Het politieke systeem heeft zich steeds meer macht over ieder individu toegeëigend.
Vandaag stemmen de Nederlanders over het wel of niet aanvaarden van een EU-Grondwet. Door die grondwet zou de politieke invloed van nog meer mensen op ons doen en laten zeer sterk toenemen.

Zorg dat dit niet gebeurt. U kunt misschien nog enkele uren iets doen om te proberen die slechte ontwikkeling tegen te houden.
Zelf nog TEGEN gaan stemmen? Een vriend of kennis opwekken om dat ook te doen?
Het zijn de laatste uurtjes dat we die kans hebben. Een kans die, als het fout loopt, nooit meer terug komt.
Zorg voor een overweldigend TEGEN.

2 REACTIES

  1. Statistisch gezien is de kans dat jouw stem net de doorslag geeft, waarschijnlijk net zo groot als de kans dat je geraakt wordt door een neerstortend vliegtuig.

    Of vergis ik me hierin?

  2. [1] Klopt wel. Het is een van de (practische) argumenten om niet mee te doen aan verkiezingen. Zie onze STEM NIET acties.
    We zagen dit referendum niet als een gewone verkiezing omdat je door TEGEN te stemmen alleen maar verder kwaad "tegenhoudt". Daarom ons advies om dat ook te doen.
    Bij VOOR stemmen zou je wel een mandaat dat je zelf niet hebt aan politici geven. Dat is dus immoreel.

Comments are closed.