Moslims eisen dat niet-moslims respect tonen voor de Koran. Maar verdient de Koran dit respect wel?

Sommigen argumenteren dat het geen respect verdient vanwege 11 september 2001 toen er een massamoord op 3000 Amerikanen plaatsvond in naam van de Koran. Terwijl anderen, inclusief de Amerikaanse president en regering, stellen dat Bin Laden en zijn trawanten de Koran fout hebben geïnterpreteerd en een ,,groot geloof hebben gekaapt”.

Geen van beide zijden begrijpt dat er een fundamentele standaard is waarbij men voorgoed kan beslissen over de vraag van respect hebben voor de Koran. Boven alles is het de Koran en deze is daarbij niet uniek, die eist dat alle mensen hun argumentatie van de reden opgeven en zich onderwerpen aan het geloof; met andere woorden men moet het idee accepteren in afwezigheid van enig wezenlijk bewijs of rationele onderbouwing. Alleen al op basis daarvan moet de Koran door alle mensen worden afgewezen, omdat het opgeven van de rationaliteit de essentie en oorzaak is van het menselijk verderf en het kwaad.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Capitalism Magazine

51 REACTIES

 1. Goed verhaal. En met welk recht eisen de Koran (en andere) gelovigen ‘respect’ op voor hun geloof, zo lang zij zelf geen respect tonen voor mensen die niet hun geloof delen?

 2. [1]
  Precies Albert, Maverick,
  Bij elke discussie met gelovige moslims, ook op deze site, blijkt onveranderlijk, dat zij onvoorwaardelijk de koran wensen te geloven, ongeacht welke rationele tegenargumenten er ook worden aangevoerd. Zij eisen dit geloof evenzeer van hun gesprekspartner.
  Na de voltooiing van zijn "bekering" komt de aap uit de mouw en begint de "radicalisering", waarbij o.a. geweldpleging en gewelddadig optreden ten dienste van de verbreiding van de islam worden verkondigd en gerechtvaardigd.
  Het ligt voor de hand, dat vooral gefrustreerde jonge werkloze moslims het meest vatbaar zijn voor radicalisering. Radicale moslims stellen het voor, alsof zij eerder gehoorzaam moeten zijn aan de koran dan aan de wet. Daarom zouden beleids- en opiniemakers, die aan dit proces en de gevolgen ervan geen maatschappelijke consequenties m.b.t hun beleid wensen te verbinden, bij wet uit hun functie dienen te worden ontheven. Zij vormen een even groot zo niet nog groter gevaar voor de samenleving dan de individuele moslimradicaal die nu al op de lijst van de AIVD staat.
  Groet,
  Harry

 3. [2]
  Geldt dit alleen voor Moslims…..
  Denk het niet, gezien andere reacties alhier.

 4. [3]
  Maar natuurlijk: die christenen zijn net zo gevaarlijk. Gewoon alle geloof, joods, christelijk en moslim op 1 grote hoop gooien. En allemaal als gevaarlijk bestempelen. Lekker makkelijk.
  Misschien is er in de libertarische samenleving nog wel een plaatsje voor die achterlijke gelovigen, in een reservaat of zo; interessante folklore en leuk voor het toerisme.

 5. [3] [4]
  Jetze, Beek,
  Voor de goede orde: de scheiding van kerk en staat hield en (hopelijk) houdt in, dat verschillende geloofs- en denkrichtingen vreedzaam binnen één en dezelfde samenleving (dus onder dezelfde wetgeving) zouden kunnen coexisteren.
  Ik hoop, dat ik hiermee het eventuele misverstand heb opgelost.

  Ik ga hierover niet verder in discussie.
  Groet,
  Harry

 6. [4] Beek, volgens mij is is het een gemiste kans om het (libertarische) non-agressie beginsel niet als minstens de helft van het christelijke gebod tot naastenliefde te zien.

  Dat had je toch allang op moeten vallen?
  Huub

 7. [4]
  Beek,

  De meerderheid van gelovigen treft geen blaam. Het gaat om een (soms substantiële) minderheid die hun versie van geloof en hun interpretatie van bijbel of koran aan anderen wil opleggen, inclusief hun mede-christenen en moslims die niet hun exacte versie van de waarheid volgen.

 8. Het lijkt me overigens wel lastig hoe je dergelijke radicalen aan zou moeten pakken. Mensen hun vrijheid van meningsvorming of uiting ontnemen lijkt me enigszins in strijd met de principes van een vrije samenleving, tenzij iemand zou willen dat de staat gewelddadige gedachten gaat verbieden. Ook zijn het er simpelweg te veel, zelfs al zou je je over dergelijke ethische bezwaren heen zetten. Een kwart van de Amerikanen beschouwt zichzelf als christen-fundamentalist (en dan hebben we het echt over intolerant, machtsmisbruikend fundamentalisme), en 1/3 van de miljoen Nederlandse moslims is voorstander van (een ongedefiniëerde vorm van) Sharia.

 9. Daarom is het ook zo belangrijk voor andere gelovigen om deze ‘extremisten’ en ‘radicalen’ tot de orde te roepen door middel van een secularisering van het geloof en de rest van de samenleving en deze ook te prediken. Dat ontbreekt jammer genoeg nu, vandaar het voortgaande geweld en de voortdurende onderdrukking in de islamitische samenlevingen.

 10. [8] [9]
  Owl, Wim
  Er zijn grenzen ook aan de vvmu. Zodra een beleids- of opiniemaker, in welke hoedanigheid ook, in strijd handelt met de veiligheid van de bevolking -hetgeen het geval is, wanneer zo’n figuur een dergelijk radicaliseringsproces op directe of indirecte wijze zou bevorderen of rechtvaardigen,- is er sprake van een veiligheidsprobleem voor die bevolking. Op dat moment is de grens van de vvmu bereikt. Hierover zou de strafrechter per geval moeten oordelen (WvSr, art. 137d). Maar dat is helaas een nogal omstreden artikel.

  Je zou, denk ik, kunnen zeggen, dat een dergelijke begrenzing voor elk maatschappelijk stelsel geldt.
  Groet,
  Harry

 11. [10]
  Ik zie daar wel wat problemen bij. Het leidt volgens mij onherroepelijk tot een soort gedachtepolitie, want waarom zou ik niet mogen denken dat ik iemand wil vermoorden, als ik het niet daadwerkelijk doe? En als ik denk dat ik iemand wil vermoorden, is het dan een voordeel of nadeel als ik mijn gedachte niet uit omdat ik vrees daarvoor opgesloten te worden?
  Het lijkt me ook een democratisch probleem, omdat een dergelijke wereldbeschouwing slechts een gevaar vormt indien het überhaupt mogelijk is om je wil aan een ander op te leggen via het geweld van een wet, door democratische meerderheid gekozen. In een liberale samenleving met een liberale (grond)wet, die niet, of slechts met minstens 2/3 meerderheid verandert kan worden, speelt een dergelijk probleem minder. Al is er sowieso een probleem als een meerderheid van de bevolking intolerant fundamentalistisch zou worden. Je kunt je immers afvragen of ze zo’n grondwet zouden accepteren.
  Alle fundamentalisten die zich eerlijk uiten of hun radicalisme gaan opsluiten lijkt me niet reëel, omdat het gaat over tien tot honderdduizenden, tot zelfs miljoenen mensen. En bovendien zouden radicalen die zich niet uiten de dans ontspringen en mogelijk een gevaarlijk en gewelddadig verzet kunnen organiseren. Ik zie het dilemma, maar ik zie er toch echt geen liberale oplossing voor, tenzij je bereid bent mensen met geweld te "heropvoeden", en dat lijkt me een wapen dat ik zelfs de liberaalste overheid niet zou gunnen.
  Persoonlijk zou ik zeggen dat ieder beschaafd mens een ander moet gunnen in volledige vrijheid over zijn eigen leven te beschikken, maar als ik een dergelijke visie met geweld ga opleggen aan een ander, ga ik volgens mij lijnrecht tegen dat principe in.
  Waarschuwen dat wij als maatschappij werkelijk geweld tegen een ander niet zullen accepteren, en verder dan maar vertrouwen op het gezond verstand van een substantiële meerderheid van mensen, is hopelijk voldoende.

 12. [5] Harry,

  Wat denk je ervan indien mensen vrijwillig zouden opteren om volgens
  de wetten van hun geloofsgemeenschap
  berecht te worden ?

  Bijv dat oud-gereformeerden ervoor
  zouden opteren om wanneer ze meningsverschil krijgen (bijv over
  een levering of diefstal of…)
  met een andere oud-gereformeerde dat
  niet voor de algemene rechter te brengen maar voor de kerkeraad die
  daarover dan een bindende uitspraak mag
  doen ?

  Het schijnt dat sommige groepen orthodoxe joden op die manier werken
  en onderlinge geschillen nooit voor
  een seculiere rechtbank brengen maar
  voorleggen aan "interne" gerechtshoven
  (en soms gaat het om grote bedragen
  (diamanthandel)).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 13. [4]
  Beek,

  Ga eens kijken "op" Urk, of in Staphorst.
  Dreigen met hel en verdoemenis aan mensen welke Jezus niet erkennen als hun verlosser; het zal wel.
  Verdiep je eens in de rol van hooggeplaatste katholieken tijdens de tweede wereld oorlog, welke een belangrijk aandeel hadden in het "opruimen" van "die" Joden, en het veilig stellen van nazi’s na "hun" nederlaag.

  Zelf geloof ik in reincarnatie, maar dan op moleculair niveau.

  Het ga je goed,

  Jetze

 14. “Boven alles is het de Koran en deze is daarbij niet uniek, die eist dat alle mensen hun argumentatie van de reden opgeven en zich onderwerpen aan het geloof;”

  Hmmm, op welke Qur’an quotes is dit gebaseerd? Een tijdje geleden sprak ik met een Moslim die dacht dat het zoeken naar wijsheid de zin van het leven is.

 15. [13] Is het op Urk en in Staphorst gevaarlijk? Ik denk dat dat zeer meevalt.
  Wat je over de Katholieken in oorlogstijd zegt, lijkt mij beslist eenzijdig. Zij hebben ook veel Joden geholpen. Velen probeerden zich als de burgemeester in oorlogstijd te gedragen: schijnbaar samenwerkend met de Duitsers, om onder die dekmantel de vervolgden te kunnen helpen.

 16. [12]
  Ik denk dat het in veel kerken ook zo gebeurt. Het is ook bijbels.

 17. [13] Je komt terug als de wormen? Je bestaat slechts uit moleculen? Hebben moleculen opvattingen? Hebben moleculen een mening? Ik lees slechts de moleculaire uiting van een groep moleculen? Dromen moleculen van een betere samenleving? Verwerpen die moleculen het geloof van een groep andere moleculen? Zijn moleculen oprecht verontwaardigd over andere groepen moleculen? Enz.

 18. [6]
  Wel vraag ik mij steeds af of het ‘niet initieren van geweld’ ook slaat op de abortus: het moedwillig verbrijzelen van ongeboren kinderschedeltjes.

 19. [19] Hè Beek, ik heb net gegeten.
  Wat denk jij nou dat ik daarvan denk?

  Huub

 20. [18] Moleculen? Ja, dat lijkt het geval te zijn.
  Voor sommigen is het even wennen kennelijk, maar we zijn inderdaad een moleculaire machine.
  Er is niets, maar dan ook niets anders aanwezig in levende materie.

  Dus dan zal je
  -vrije wil/ eigen wil
  -zelfbewustzijn
  -rechtvaardigheidsgevoel
  -ratio
  -etc
  moleculair moeten verklaren.

  Leuk toch? De Zauberflote wordt er toch niet minder van?
  Prachtig toch, een machine die kan denken?
  Huub

 21. [21]
  Als alles alleen maar moleculaire werking is, vind ik dat een behoorlijke degradatie van het menselijk bestaan. Waarom zou dan een groep moleculen een andere groep moleculen ergens van overtuigen?
  En als een groep moleculen besluit dat een andere groep moleculen moet overgaan in groepen moleculen als wormen en planten, kan een groep moleculen daar dan bezwaar tegen maken? Menselijke moleculen of gecomposteerde moleculen, toch niet wezenlijk verschillend dan toch?
  Ik kan echt niet begrijpen hoe je dit kunt geloven, terwijl we toch zijn opgebouwd uit dezelfde moleculen.

 22. [7]
  Discussie over de interpretatie van bijbelteksten was en is in de Joodse traditie en in de protestantse traditie zeer gangbaar. (waarschijnlijk ook binnen de R.K. kerk)
  Als ‘proberen te overtuigen’ hetzelfde is als ‘opleggen’, tja, dan is de vrijheid van het uitdragen van een geloof in het geding.

 23. [22] Ja, ik weet het, veel mensen vinden het maar prozaïsch, ‘alleen maar’ moleculen. Alsof het leven zo simpel zou zijn.
  Het een volgt niet uit het ander. Levende materie zit erg ingewikkeld in elkaar, niet simpel. Je ziet alleen maar moleculen en niks anders, dat wel; het zijn er veel en veel verschillende.
  En dat zit niemand te geloven; dat wordt ontdekt. Het is kennelijk het geval.
  Huub

 24. [23] [15]
  Beek,

  Het opleggen van geloof bedoelde ik letterlijk. En ja, Staphorst of Urk zouden gevaarlijk zijn als ze de politieke onafhankelijkheid en macht hadden. Staphorst heeft onlang met grote meerderheid in de gemeenteraad (voor de tweede maal) vloeken in het openbaar verboden, en zowel de SGP als de CU riepen op om het programma "God bestaat niet" van de buis te halen, terwijl ze kennelijk geen bezwaar hebben tegen de gedwongen subsidiëring van evangelisatie door de EO.
  Als je ook het politiek programma van bijv. de SGP leest, bestaat er weinig twijfel over de soort wetten die zij aan alle niet-gereformeerden (inclusief de gereformeerden die niet van SGP signatuur zijn) zouden opleggen, met dwang, als ze de kans zouden krijgen.

 25. [24]
  Stof zijt ge, en tot stof zult gij wederkeren. Dat leert de bijbel ook.
  Maar die leert ook ons ook meer: over de levendmakende Geest Gods, die van Zijn Geest inblies in de mens.
  Er bestaat dus geestkracht. Die is m.i. niet ontdekt in de moleculen.

 26. [11]
  Owl,
  "Waarschuwen dat wij als maatschappij werkelijk geweld tegen een ander niet zullen accepteren, en verder dan maar vertrouwen op het gezond verstand van een substantiële meerderheid van mensen, is hopelijk voldoende."

  Wat is dan *jouw* sanctie op uitvoeringsniveau ? Of vind je een beleid van niet-optreden geloofwaardig ?

  Mijn benadering zou zijn, zoals ik al aangaf, beleids- en opiniemakers (waaronder geestelijke leiders en agitators) die zich vergoelijkend t.a.v. radicalisme opstellen bestraffen. Zij zouden m.i. kunnen worden aangemerkt als "doen plegers" (in de zin van art. 47 WvSr).
  Behoudens een "Berufsverbot" en een boetesysteem zou ik t.a.v. de strafoplegging aan deze doen-plegers niet verder willen gaan.

  T.a.v. geweldplegers zelf kan er natuurlijk sowieso strafrechtelijk opgetreden worden.

  [12]
  Cincinnatus,
  "Wat denk je ervan indien mensen vrijwillig zouden opteren om volgens
  de wetten van hun geloofsgemeenschap
  berecht te worden ?"
  Ik zou daar op zich denk ik geen bezwaar tegen hebben. Maar men moet wel bedenken, dat deze groepen meestal niet ge-isoleerd staan en behalve eigen groepsnormen ook normen omtrent niet-leden hebben, zoals de sharia niet-moslims (dhimmi’s) discrimineert t.o.v. moslims. Die laatste normen worden beinvloed door het groepsnormstelsel.

  Groet,
  Harry

 27. [18]
  Beek,

  Omdat ik volgens jou als worm schijt heb aan gelovigen,(Geldt niet alleen voor Moslims).

  Het zal wel !

  Jetze

 28. [28]
  Harry,

  Ik zou uitspraken of gedachten, ook al "zetten ze aan" tot geweld niet bestraffen. Ik wil graag een absoluut onderscheid tussen daden en ideeën. Bijna alles zet aan tot alles. Het is ook zo dat geweld of sex op tv sommige kinderen zal aanzetten tot geweld of sex, of zelfs verkrachting. Toch vind ik dat geen reden om bepaalde communicatie te censureren, want er zijn nog zoveel andere zaken die dan ook verboden zouden moeten worden: een ruzie maakt mensen ook agressief, alcohol of drugsgebruik ook, autorijden kan soms tot ongelukken leiden, gebruik van electriciteit of brandstof kan leiden tot brand of explosies, enzovoorts. Dat iemand een oproep tot geweld ook volgt is de verantwoordelijkheid van die persoon, niet van degene die ertoe oproept. Zolang het maar duidelijk is dat iedereen die fysiek geweld pleegt bestraft zal worden.
  Bovendien hoop ik dat het deëscalerend werkt op radicalen, omdat ze merken dat hun ideëen of levenswijze an sich niet onderdrukt worden. Dan kunnen ze dus niet de martelaars- of verdruktenkaart uitspelen. Ook hoop ik dat een dergelijk systeem de aanspoorders van geweld volkomen ongeloofwaardig maakt, aangezien zij geen enkel risico lopen. Een geestelijk leider opsluiten zal slechts het prestige van zo’n leider vergroten en de gelovigen nog meer het idee geven dat zij zich verzetten tegen een onderdrukker.
  Het bestraffen van ideeën of uitspraken vind ik erg griezelig, omdat het de overheid een precedent geeft om ook op andere gebieden dergelijke ingrepen te doen. We zien nu al dat bijv. racisme of smaad of ontkenning van algemeen geaccepteerde historische feiten zoals de holocaust bijzonder streng gestraft wordt. In Engeland wordt nu net een wet van kracht die aanzetten tot religieuze haat verbiedt. Rowan Atkinson en anderen hebben al geprotesteerd dat dit grappen over religie onmogelijk zal maken, maar de overheid beweert dat het bedoeld is om mensen te beschermen. Ik vermijd liever iedere glijdende schaal en ben niet bereid de overheid überhaupt de gelegenheid te geven om te bepalen welke uitspraken of ideeën niet mogen, ook al betekent dat dat sommige mensen zich beledigd of zelfs bedreigd voelen.

Comments are closed.