Premiere Balkenende (CDA) heeft Nederland opgeroepen “de Fransen een lesje te leren”. De Fransen hebben met 55% tegen de zogenaamde “Grondwet” (= soevereiniteitsverdrag) gestemd, OMDAT ze de Franse en de Europese politieke elite niet vertrouwen.

Toch willen de bEurocraten Barroso, Juncker, etc. en de politici van de lidstaten het ratificatieproces van de “Grondwet” gewoon doorzetten. Maar ook de Nederlandse politieke elite heeft het vertrouwen van de burgers verspeeld, denk maar aan de EURO, de uitbreiding, Turkije.
Nu beweren de politici en hun slippendragers, dat de toekomst met de zogenaamde “Grondwet” zal verbeteren, dat Europa democratischer wordt (maar dat Nederland MINDER democratisch wordt vergeten ze erbij te zeggen).
Zij geven echter geen enkel concreet voorbeeld en doen alleen loze beloftes, zoals dat nieuwe regelgeving het terrorismeprobleem “beter” zou kunnen oplossen.
Maar regelgeving alleen lost niets op, integendeel. Nationale problemen van “bovenaf” oplossen maakt de zaken altijd alleen al maar nog gecompliceerder. Politici en bureaucraten zouden daarom nou eens gewoon zelf aan de UITVOERING van het werk moeten gaan, i.p.v. anderen door steeds nieuwe regelgeving commanderen hoe het moet.

De strijd om de nationale onafhankelijkheid is dus maar net begonnen ! Laten wij het Franse volk, dat meer dan genoeg heeft van de jarenlange politieke komedie, in de strijd voor nationale onafhankelijkheid helpen:

Laat Nederland het karwei afmaken: Op naar de 75% TEGEN-stemmers.
(Met dank aan het CDA)
Harry

2 REACTIES

  1. In een Grondwet moet alleen maar bepalingen staan m.b.t. vrijheden en natuurlijke rechten. Alle andere zaken kunnen het beste lokaal, regionaal of nationaal worden opgelost.

    Het bestuur dichter bij de mensen brengen is een zeer lovend streven. Het tegenovergestelde dient volledig te worden verworpen.

Comments are closed.