Verbazingwekkend was vandaag het bericht dat de Verenigde Staten in Irak aan het onderhandelen zouden zijn met terroristen. Tot voor kort was de houding dat terroristen zich alleen maar mochten overgeven.

Toch klinken de berichten nogal betrouwbaar. Er zouden gesprekken aan de gang zijn met Ansar al-Sunna, die betrokken zou zijn geweest bij een reeks zelfmoordaanslagen en een aanslag op een Amerikaanse basis in Mosul met Kerstmis. Ook het zogeheten Islamitische Leger in Irak dat de moord op de Italiaanse journalist Enzo Baldoni opgeëist en andere rebellengroeperingen hebben vertegenwoordigers gestuurd.

Als je met dergelijke lieden gaat onderhandelen kun je op je vijf vingers uittellen wie daarvan gaat profiteren.
Het zou ook een teken kunnen zijn dat de Amerikanen hevig zoeken naar wegen om toch uit Irak weg te trekken zonder al te veel gezichtsverlies.
Opvallend in de berichtgeving is dat geprobeerd wordt het woord “terroristen” te vervangen door “rebellen”. Dat klinkt al wat vriendelijker, en als het dan straks vervangen wordt door “vrijheidstrijders” dan kunnen ze nog handenvol subsidie krijgen ook!

20 REACTIES

 1. Terroristen zijn er nooit geweest. Allemaal leugens om projecten te kunnen starten om ons te manipuleren.
  Totale macht over de mensheid is hun uiteindelijke doel.
  Binnenkort zullen de leugens ook boven water komen met als gevolg arrestaties van Bush, Blair en Balkenende.

  Acht maanden voordat Irak werd aangevallen, kreeg Tony Blair een memorandum waarin stond dat de Amerikanen de informatie van de geheime diensten manipuleerden zodat die de oorlogsplannen zouden ondersteunen. Dit document werd gevolgd door andere memoranda waarvan er nu zes openbaar zijn. De Downing Street Memo’s zijn officiële documenten die bewijzen dat Bush en Blair hebben gelogen om de oorlog tegen Saddam te rechtvaardigen. De documenten onderstrepen het illegale proces al sinds jaren in de serie Waarom oorlog? en kunnen aan de wieg staan van het gedwongen aftreden van het kabinet BushBlairBalkenende.

 2. Er zijn m.i. 2 types "terroristen":

  – De concreet aanwijsbare en uiteraard werkelijk bestaande terroristen die aanslagen hebben gepleegd. Dit type terrorist is al zo oud als de mensheid en in wezen niets nieuws. Recente voorbeelden zijn de daders van de aanslag in Madrid en de gijzelnemers van de gijzelingen in Beslan. Oudere voorbeelden zijn plunderende stammen barbaren en de Molukkers die in Nederland diverse aanslagen/gijzelingen pleegden om aandacht te vragen voor ‘hun zaak’. Al jaren lang, ver voor de aanslagen van 11 september, zijn groeperingen zoals de ETA en de IRA actief.
  Dat ze er zijn is duidelijk en dat ze moeten worden aangepakt daar is iedereen het ook wel over eens, al verschilt men van mening over de wijze waarop dit moet gebeuren.

  – Het tweede type is minder duidelijk aanwezig in die zin dat vooral de overheid er heel veel aandacht aan besteed, maar eigenlijk heeft niemand ooit iets concreets van deze "terrorist" waargenomen. Het zijn de daders van 11 september, waarvan nog steeds niet onomstotelijk is bewezen wie het nou is geweest, het zijn de "terroristen" die alarm-fasen in zowel Nederland als Amerika alle kleuren van de regenboog hebben gegeven. Het zijn die "terroristen" die het excuus zijn voor identificatieplicht, preventief fouilleren, vasthouden zonder aanklacht, verplichte opslag van data-verkeer en zelfs complete oorlogen. Ze kosten ons niet alleen miljarden belastinggeld en vele mensenlevens, maar ook onze burgerrechten. Dit lijken mij de "terroristen" waar LightGod in zijn reactie hierboven ook op doelt. Maar wie doen het ons allemaal aan? Zijn het de "terroristen" of neemt in dit geval de overheid de rol van terrorist op zich?

  Hub eindigt zijn betoog met een opmerking over subsidie. Ik denk dat dit niet waarschijnlijk is, het past niet bij Amerika. Ik denk dat de mogelijkheid om zonder al te veel gezichtsverlies uit Irak (en Afghanistan) te vertrekken veel waarschijnlijker is. Maar ik zie nog een hele andere mogelijkheid: Terroristen die niemand ziet en er waarschijnlijk niet zijn (het "2e type" in mijn bovenstaande alinea’s) blijven niet eeuwig geaccepteerd worden als excuus om al onze vrijheden op te geven. Ik denk dat Amerika beseft dat het tijd wordt om het een en ander op elkaar af te stemmen. Dat belooft niet veel goeds..

 3. Ja, in de Verenigde Staten komen er (net als al tijden in de EU) steeds meer stemmen op om met terroristische groepen als Hezbollah en Hamas te onderhandelen. Een en al een kwestie van de beruchte dhimmitude waar Westerse regeringsleiders nog steeds last van hebben. Met terroristen moet je niet onderhandelen, behalve als ze zich overgeven en ontwapenen. Keihard aanpakken dus die terroristen. Sinds Chamberlain moet toch wel duidelijk zijn dat met echte extremistische schurken gewoon niet te onderhandelen valt.

 4. [2] Simon:"Maar wie doen het ons allemaal aan? Zijn het de "terroristen" of neemt in dit geval de overheid de rol van terrorist op zich?"

  Deze "nooit waargenomen" terroristen zijn voor overheden een gebruikelijk excuus om hun eigen macht te vergroten. Daar zijn ze allemaal op uit.
  Zij gebruiken de angst van mensen voor het eerste (bestaande) type om hun maatregelen er door te krijgen.

  Daarbij valt op dat zij het tweede type vaag houden. Zo hoor je wel allerlei maatregelen die ze invoeren om "het terrorisme" te bestrijden, maar zie je niet WIE die terroristen precies zijn en WAT willen ze van ons? Waarom heeft WIE het op "Nederland" gemunt? Wat hebben "ze tegen "ons"?
  Als dat beter bekend wordt, kun je er ook beter wat tegen doen.

 5. Denk eens vanuit de ’terrorist’,
  ze noemen je terrorist omdat er blijkbaar geen andere mogelijkheid voor je over is dan door geweld gehoor te krijgen of serieus genoemen te worden,
  ongeacht de consequenties.
  Volgens mij zijn de ’terroristen’ altijd vrijheidsstrijders die ander niet gehoord worden. Geweld gebruikt tegen het bestaande ‘gezag’ of de sterkste orde wordt terrorisme genoemd.
  De Amerikanen in Iraq hebben te maken met een groep die ze niet tolereert op hun grondgebied, terecht denk ik.
  Het enige wat de Amerikaanse regering wil is meer macht in die regio en controle over de olieproductie en leidingen. Inmiddels is duidelijk dat deze ‘bevrijdingsoorlog’ onder valse voorwendselen begonnen is, zie de info over de documenten die in Engeland zijn geopenbaard.

  Verder is inmiddels ook duidelijk dat de 9-11 aanslag opgezet is door de CIA in opdracht van de Amerikaanse regering, diverse onderzoeken van experts hebben uitgewezen dat soortgelijke bouwwerken door een intense brand niet instorten aangezien de stalen frames tegen hogere temperaturen bestand zijn.
  Het instorten is bewerkstelligd door aangebrachte springladingen.

 6. [5]
  Het overgrote deel van de 4 Irakese bevolkingsgroepen (Soennieten, Sji-ieten, Koerden en christenen) schijnt blij te zijn met de verdrijving van Saddam. Hoewel ze ook zeggen dat de Amerikanen fouten hebben gemaakt, is hun eindoordeel positief.
  Er zijn echter nog ongeveer 1 miljoen ‘Sadammisten’ die niet opgeven en doorgaan met de terreur, ook tegen de eigen bevolking. Waarmee ze aantonen hoe nietsontziend wreed ze waren en zijn.

 7. [6]
  Uiteraard is Saddam een ellendige bandiet en dictator, laten we hopen dat zo’n figuur later weer niet de touwtjes in handen neemt. Maar daarvoor was die gigantische operatie van de Amerikanen echt niet nodig, zoiets had makkelijk undercover uitgevoerd kunnen worden.

 8. [5] Beste Montaur,
  Hoé hard is het bewijs dat de CIA zelf achter de 9-11 ramp heeft gezeten?
  Een paar dagen na 9-11 moet ik bekennen dat ikzelf al wel de vluchtige gedachte had van: de Amerikaanse overheid zal toch niet zelf …..? Een vreselijke verdenking, die je dan onmiddellijk van je afzet.
  Als dat nu bewezen is van die springladingen, wat ik graag aanneem dat dat ook zo is, dan zouden toch ook die terroristen die geplaatst kunnen hebben? Dat lijkt me helemaal niet zo moeilijk. Om als een vaststaand feit aan te nemen dat de CIA dat heeft gedaan, daarvoor zullen dan toch keiharde bewijzen moeten zijn. En als het het werk van de CIA was, dan vrees ik dat die bewijzen nooit boven water komen.

 9. [4] Zo is het helemaal, Hub. Juist omdat we niet weten WIE en WAT, ben ik niet eens bang, hoe "rood" of anders fel gekleurd het alarm ook mag zijn. Hoe kan iemand zo bang zijn voor iets terwijl niet bekend is wat het is? En hoe kan het dan dat het mensen zo gemakkelijk hun vrijheid opgeven?

  En inderdaad als bekend is WIE en WAT dan kunnen we ook onze "waakzaamheid" waar maken waar Balkenende steeds tot oproept. Maar waar moet ik nou opletten?

  Door wie vaagheden worden willekeurige personen aangewezen onder de categorie WIE. Voor sommigen is alles met een hoofddoek verdacht. Dat krijg je met een overheid die verwarring zaait. Dat is handig voor échte terroristen.. wie aan aanslag wil plegen moet een drie-delig pak aantrekken, dan is de pakkans klein. Voor de overheid komt die verwarring niet slecht uit: het leidt de aandacht af van de vrijheidsbeperkingen en natuurlijk ook van het recente EU-gestuntel. In Amerika is men overigens iets verder gegaan: Zonder enig proces of verdenking zijn na 11 september duizenden moslims weken lang vastgehouden. In een aantal gevangenissen buiten de grenzen van de VS gebeurt dit nog steeds, bekendste voorbeeld Guatanamo Bay. Het gevaar van een overheid is hiermee niet langer gebonden aan oorlogen en landsgrenzen.

  Ook het WAT is interessant. Daden worden terroristisch genoemd (en de dader ’terrorist’) als ze als doel hebben om de maatschappij te ontwrichten en zodoende een eigen agenda door te voeren. Dit gaat verder dan alleen economische winst, zoals bij diefstallen het geval is. Verplaats je nou eens in een terrorist: Wat zou je als terrorist van Nederland willen? Fundamentalistische moslims willen dat de westerse wereld islamitisch wordt. Bereik je dat door Nederland op de knieën te krijgen? Nee, lijkt me niet. In het voor de fundamentalist meest gunstige geval lukt het om in Nederland zelf islamitische beginselen door te voeren. Maar die eis is nooit direct neergelegd. Als terroristen eisen hadden, dan had dit steeds betrekking op de oorlogen die Amerika voert en de deelname aan die oorlogen. Nederland speelt daar een marginele rol in (al wil het kabinet anders doen geloven, zij horen graag bij de ‘grote jongens’). De potentiele opbrengst van moslimfundamentalistisch terrorisme is klein. Dit betekent niet dat hier geen terrorisme of aanslagen mogelijk zijn, maar dat er accuut een noodtoestand voor de deur staat zoals Donner ons wil doen geloven, geloof ik dus niet. Evenmin geloof ik dat ID-plicht e.d. onze laatste redding zijn.

 10. Ach, een terrorist weet dondersgoed dat hij nooit al zijn vijanden zal kunnen opruimen. Daarom is angst zijn voornaamste wapen. Het idee dat miljoenen mensen bang zijn voor hem geeft hem een enorme kick.
  Het slechtste dat je dus kunt doen is een voedingsbodem zijn voor angst, door allerlei noodmaatregelen te nemen.

  Het enige dat je wél kunt doen is je niet bemoeien met buitenlandse oorlogen en conflicten, en vooral je eigen vrijheid handhaven. Daar pak je een terrorist harder mee dan met een ID-plicht. Alle terroristen die de aanslagen in Spanje pleegden hadden gewoon legale ID-papieren, om maar iets te noemen.

 11. [10] Beste Saartje,bekijk de informatie eens op de websites die ik gegeven heb. Machthebbers doen alles om hun macht en invloed te behouden, danwel te vergroten, ze gaan letterlijk over lijken. Alles wordt achter de schermen geregeld door een kleine groep mensen, de club van 300, waarin alle belangrijke bankiers, industrieelen en groot aandeelhouders – waaronder Bea en Queen Elizabeth – zitting hebben.
  Ooit gehoord van de Bilderbergers, Skull & Bones? Als je wilt, ik heb nog wel enkele infosites daarover.

  Groet, montaur

 12. [6]
  En de aanslagen in Madrid zijn waarschijnlijk ook door Bush in elkaar gezet????

 13. [9]
  Het schijnt trouwens dat Bin Laden al jaren gewoon in Het Witte Huis met Bush zit koffie te drinken. Die twee zijn vrinden. Maar dat mag niemand weten, en daarom voert men oorlog in Afghanistan, als afleidingsmanoeuvre.
  Intussen zitten ze samen nieuwe Amerikaanse doelen ter vernietiging te bedenken. Bush schijnt het Pentagon nog een keer te willen proberen.

 14. Het is gezien sommige reakties vrij duidelijk dat anti-Amerikanisme het nieuwe anti-semitisme. Propaganda en pure leugens voortkomend uit ‘conspiracy theories’ doen dienst om haat jegens Amerikanen nog verder op te kloppen. Er is geen enkel bewijs voor al die fabeltjes en zijn afkomstig van grote vijanden van de Westerse wereld. Het enige wat nog ontbreekt is de suggestie dat Joden allemaal thuis bleven omdat ze wisten wat er ging gebeuren.

  Wat een walgelijk, smerig gebral. Jullie moeten eens in het midden oosten gaan wonen en aan den lijve ondervinden wat "vrijheidsstrijders" echt zijn. Opblazen van je kinderen en zo. Idioten.

 15. [17] Dit is geen anti-Amerikanisme, de arme drommels – Amerikaanse burgers – in de States weten zelf nauwelijks hoe ze bedrogen worden door hun regering!
  Wat hier in Nederland als bedrog is onthuld is nog maar kinderspel bij hetgeen de Amerikaanse regering uithaalt. En als je zo graag alles wilt geloven wat door de reguliere pers wordt gepubliceerd, prima, da’s jouw vrijheid. Maar bedenk wel dat elk officieel en regulier communicatie kanaal wordt gestuurd en gecontroleerd betreffend wat en hoe het inde openbarheid mag verschijnen.
  De informatie van de websites hier eerder gegeven komt van onafhankelijke onderzoekers/journalisten die hun bevindingen onvervormd en ongemanipuleerd willen laten horen.
  Goed dat er zulke mensen zijn!

 16. [17] Tony,

  De meeste conspiracy-theoriën komen
  anders wel van Amerikanen zelf hoor,
  denk bijv aan die nare Michaël Moore met z’n docu-film.

  Wat je voorstel om in het Midden-Oosten te gaan wonen,betreft : heel
  graag ! Het lijkt me giga-fun in Bagdhad of Tikrit ! that’s the place to be ! Ik heb dan ook destijds m’n ceeveetje gestuurd naar Halliburton maar helaas hadden ze daar een wervingsreserve van 100.000 kandidaten.
  Het probleem om er binnen te geraken
  is dat de meeste bedrijven ginder als het ff kan liever Indische contractors aanwerven : die zijn goedkoper, werken
  harder en zeuren minder dan een dure
  west-European.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 17. [17] [18] [19]
  Tony, Montaur, Cincinnatus,
  Ook al zijn veel conspiracy theorieen van Amerikanen zelf afkomstig, dat neemt niet weg, dat ze niet allemaal onzinnig zijn. In Nederland gebeurt er op gebied van onderzoeksjournalistiek sowieso bitter weinig. Het laatste beetje kritiek tracht men hier ook nog tot zwijgen te brengen.

  Een bekende onderzoeksjournalist die in Amerika al geruime tijd niet meer mag publiceren is Greg Pallast. Door de BBC wordt hij wel serieus genomen.

  Zie bijv.:
  http://www.gregpalast.com/d

  Ik heb toch het gevoel, dat hij niet genegeerd moet worden. (Merk op: hij kent het IJzeren Kruis van Goebbels toe aan Condy.)
  Groet,
  Harry

Comments are closed.