Eindelijk na meer dan twee eeuwen hebben de Nederlanders de kans gehad om zich uit te spreken over de leiding van hun land en de weg waarnaar ze worden geleid.

Het is natuurlijk een enorme domper voor de politieke elite om te ervaren dat ze er volledig naast zaten met betrekking tot het afgelopen referendum. Er heerst een enorme kater bij hen, omdat het moeilijk te verkroppen is dat ze feitelijk in hun hemd staan.

In werkelijkheid heeft de keizer dus geen kleren. De politici hebben nooit hun argumenten hard kunnen maken. Zij waren alleen in staat om zich te verlagen tot dreigementen en scheldpartijen. Er zou oorlog komen, het licht zou uit gaan, Nederland zou voor aap staan, het waren communisten en fascisten die nee stemmen, eigenlijk hoefde je helemaal niet te stemmen als je het niet wist, bij minder dan 30% zou men het naast zich neerleggen en nog meer van dat fraais.

In ieder geval heeft de gemiddelde Nederlander kunnen zien waarop hij al deze jaren heeft gestemd. Geen van de grote partijen is het eigenlijk waard om onze vertegenwoordiger te zijn. Zoveel minachting voor hun kiezers is toch eigenlijk iets verschrikkelijks. Zoveel onwetendheid over de Nederlandse psyche is iets hemelschreiend.

Na 2002 hebben deze lieden nog steeds niets geleerd en zijn ze gewoon weer naar de dagelijkse gang van zaken gegaan.

Wat we in Nederland nodig hebben allereerst zijn bestuurders die bereid zijn om naar hun kiezers te luisteren. Deze klasse die nu in de Tweede en ook Eerste Kamer zit is geschikt om een andere baan te zoeken en het bestuur van het land en de regio’s aan andere meer geschikte mensen over te laten.

Het grote probleem met de Nederlandse politiek is dat er geen rechtstreeks contact is met het volk. In Engeland en de Verenigde Staten hebben de politici wel een persoonlijke band met hun kiezers in hun district. Dat ontbreekt hier helemaal. In 1986 heeft het Engelse blad The Economist Nederland ook het minst democratische land genoemd, omdat de band met de kiezers er niet is en zodoende de politici konden doen en laten wat ze wilden in de gekozen vierjarige termijnen. Zelfs als dat meer soevereiniteitsoverdracht naar een vreemde mogendheid betekende, zoals we hebben gezien.

Er moet verandering komen in de manier waarop hier de politici worden gekozen. Een decentralisatie van het kiezerselectoraat is een eerste stap. Verder moeten er meer machten worden overgedragen, niet alleen van de EU naar Nederland, maar ook van Den Haag naar de regio’s en steden, alleen al om de burgers in dit land meer zeggenschap te laten krijgen over hun eigen leven en toekomst.

De politiek is té belangrijk om aan carrièrepolitici over te laten.

8 REACTIES

 1. Ja, helemaal mee eens: de logische evolutie van een samenleving begint bij dictatorale ervaringen, huldigt tijdelijk de democratie tot ook deze dictatuur (van de meerderheid) ontmaskerd is en zodra de samenleving gewaar wordt dat de "democratisch gekozen regenten" er niets van begrijpen wordt het tijd voor Self-government c.q. community organization. De macht moet echt bij het volk lees de individuele burgers liggen en niet bij een paar toevallig afgevaardigden die zich in een partij omhooggediend hebben….

 2. Goed artikel.

  Punt is dat de kiezers kennelijk in overgrote meerderheid een voorkeur geven aan de "zittende elite". Ik zie de SP, Groep-Wilders, CU en SGP nog geen meerderheid halen gezamenlijk.
  (Om andere redenen zou ik dat ook niet wenselijk vinden)

  De gehele structuur zal anders moeten. het beslissingsniveau moet veel meer naar de basis terug. Gemeenten zouden meer bevoegdheden moeten hebben, en ook de middelen om zelf belastingen te heffen. Het Zwitserse voorbeeld is wat dat betreft navolgenswaardig, of het mode;l van de VS, waar heel veel op County-niveau wordt geregeld.

  Dus juist het tegenovergestelde van schaalvergroting zoals de vorming van een EU superstaat.

 3. Om het hervormingsproces van de grond te krijgen, dienen de politieke partijen en de maatschappelijke organisaties te worden veranderd. Daar zou de bestuurscultuur moeten veranderen en de besturen voor een groot deel vervangen worden door lieden die beter kunnen luisteren.
  Bovendien moet de opeenstapeling van commissariaten bij steeds dezelfde individuen en de enorme belangenverstrengeling worden tegengegaan.

  Er zullen nog wel een paar gestruikelde kabinetten voorbijkomen voor het zover is. Dit kabinet moet sowieso ophoepelen. Anders krijgen we over tien jaar, in navolging van Voorhoeve in het debakel Srebrenica, van Balkenende en konsorten te horen, dat het hen spijt, dat zij "toen niet opgestapt waren". En wat hebben we daar nu allemaal aan ? Kost alleen tijd, geld en ergernis.

 4. Het zou inderdaad een goed idee zijn om meer belasting bevoegdheden aan de gemeenten over te dragen. Indien belastingen lokaal geheven werden zou er belasting concurrentie ontstaan.

  Indien in een gemeente of regio te veel belasting zou worden geheven zouden bedrijven en ondernemers zich in gemeenten kunnen vestigen waar de belasting lager is.

  Dat is hoe het in Europa eeuwen lang gefunctioneerd heeft en waar we voor een gedeelte onze rijkdom aan te danken hebben.

  Het zou ook een goed middel zijn tegen een te machtige overheid.

  Dus het is wel iets om over na te denken.

 5. Van de week vernam ik op TV dat we per hoofd van de bevolking 180 euro kwijt zijn aan die Euroshit en onze naaste oosterburen nog niet eens de helft !goed wonen daar meer mensen maar het lijkt mij als je veel meer betaalt als land dat je dan ook een groter stuk van de taart krijgt dan nu het geval is en wat meer in de melk te brokkelen lijkt mij
  alleen het referendum heeft mij het gevoel gegeven dat ik enig invloed heb uitgeoefend op het Eurogebeuren maar ik had voor die 180 Euro toch veel liever een culturele en culinair lang weekend willen houden in Brussel
  Ik heb meer het gevoel nu dat ik gedwongen meegeholpen heb om hun Declaratiecultuur in Stand te houden van die cultuur hebben we in Nederland toch ook al zat van ?
  Dus hopen dat de macht langzaam terugvloeit door decentralisatie dat de mensen nog een beetje het idee krijgen dat ze enigzins invloed hebben op hun omgeving t zal lang duren en ik heb er een hard hoofd in misschien dat Wilders ????………ach ik droom wel lekker verder

 6. [4] Het zou een nog beter idee zijn
  om es een heleboel belastingen te
  schrappen.

  En wat die gemeentes betreft : ik heb
  me es laten vertellen dat in sommige
  USA-counties het locale bestuur de
  belastigingen niet mag verhogen dan na
  goedkeuring middels gequalificeerd
  referendum…om toch een zekere rem te
  zetten op de schraapzucht van lokale
  potentaten zou dit best ook ingevoerd
  worden : geen belastingverhogingen
  door gemeentebesturen (or whatever) dan na goedkeuring middels referdum van pakweg minstens 2/3 (75 % zou nog
  beter zijn en 80 % nog beter) van de belastingsplichtigen.

  Groetz,

  Cincinnatus

 7. [1] Heb je iets te lezen over self governance/confederalism/municipal libertarianism?

  Bedankt,

  Huub

 8. dat hele gepeupel in denhaag moet opzouten..op wilders en de sp na..van die wetjes wat ze steeds maken word je echt niet goed van..en zich zelf leuk de zakken volstoppen,van onze belastings centen..en dan die valuta wat je noe hebt..wat was de gulden een verademing…was me alles waard om die weer terug te hebben..wat was het toen nog leuk leven met die gulden…..

Comments are closed.