Met de verklaring, dat hij niet in Brussel voor gek wilde staan, wanneer hij zijn Brusselse (Eurocratische) vrienden zou moeten uitleggen, waarom Nederland NEE tegen de “Grondwet” gezegd zou hebben, heeft Premier Balkenende zichzelf en zijn Regering definitief totaal ongeloofwaardig gemaakt.

De geuzen hebben gesproken
1. Om te beginnen heeft het Nederlandse volk op 1 juni zijn met 62% NEE-stemmen het grote wantrouwen kenbaar gemaakt in het hele politieke EN maatschappelijke establishment als geheel.
Politici en journalisten spreken over “kloof” tussen politiek en samenleving. De huidige Regering vertegenwoordigt in elk geval niet meer het Nederlandse volk.

2. Tevens heeft het Nederlandse volk aangegeven, waarom het zo wantrouwig staat tegenover de huidige politiek: kwesties als verlies van Nederlandse soevereiniteit en identiteit, de Euro, de uitbreiding van de EU, Turkije en het feit, dat men veel te weinig bij de Europese besluitvorming betrokken en ronduit keer op keer voor de gek gehouden wordt, hebben de burgers erg boos gemaakt.

3. Bovendien nemen de Nederlanders het niet bang te worden gemaakt en te worden beledigd door onbetrouwbare politici en een regering, die N.B. belastinggeld heeft misbruikt voor zijn JA-campagne, waarmee ze de referendumwet nog heeft overtreden ook.

Mandaat ?
4. Balkenende had vóór het referendum overduidelijk te kennen gegeven een NEE niet in Brussel te kunnen uitleggen.

5. In het parlement en daarbuiten is hij echter op 2 juni zijn angst om in Brussel met zijn mond vol tanden te staan plotseling “vergeten”. Hij verklaart (samen met het hele politieke elitecorps), dat hij de Nederlanders begrijpt, omdat zij -volgens hem- zouden vinden, dat de Europese integratie “een beetje te snel gaat”. Hij vergeet ook, zijn excuses te maken voor de misleidende en beledigende JA-campagne, maar zegt alleen, dat die campagne “minder gelukkig” gevoerd is. De vraag naar misbruik van belastinggeld wordt niet eens beantwoord. Dan verklaart Balkenende plotseling ook, dat hij het NEE wél in Brussel zal kunnen uitleggen. Kortom de premier is totaal ongeloofwaardig geworden, maar het inmiddels evenmin legitieme parlement gaat daar nog mee akkoord ook.

Voor deze gang van zaken zijn geen woorden meer te vinden. Zelfs het woord “schande” brengt de onaanvaardbaarheid van het politieke massabedrog onvoldoende tot uitdrukking.
Voor de EU heeft deze regering geen mandaat meer, behalve voor vermindering /afschaffing van de contributie.

Antwoord van de geuzen
Er is op dit moment maar één antwoord mogelijk op deze gang van zaken: de politieke partijen en maatschappelijke organisaties afstraffen en onder maximale druk zetten om serieus haast te maken met democratische hervormingen van de samenleving.
Ideeën over hoe het dan wél zou kunnen en aanzetten tot een “maatschappelijk debat” vindt U geregeld op de Vrijspreker en Libertarian.nl.

Zie o.a. www.vrijspreker.nl/blog/?it… en de commentaren.

Enkele van die concrete drukmiddelen op de huidige politici en instituties zijn:
1. het volgen van en deelnemen aan de Vrijspreker-artikelen en commentaren. Zie ook de zustersites Libertarian.nl, EUnee.nl, Free-Europe.nl en de links naar libertarische sites als Meervrijheid.nl,
2. het organiseren van en deelnemen aan politieke bijeenkomsten
3. het massaal wegblijven bij de volgende parlementaire verkiezingen of, als U ondanks alles toch denkt, dat het wat uithaalt, het stemmen op een van de kleine partijen
4. het mobiliseren van oppositie tegen de besturen van maatschappelijke organisaties.

In een libertarische maatschappij zorgt de samenleving voor zichzelf. Nederland heeft geen behoefte aan nog meer wetgeving, alleen aan afschaffing van slechte wetten, zoals de wet op de identificatieplicht.

Maar in deze corporatistische staat gaat het wetgevingsproces gewoon door alsof er niets gebeurd is. Binnenkort stemt de Eerste Kamer over de “zorgwet”. Een zorgelijke ontwikkeling.

5 REACTIES

 1. De bEUrocraten hebben zich nooit druk gemaakt om mandaat. Zowel van de EU als van de Nederlandse regering is nauwelijks of geen sprake meer van legitimiteit.

 2. ACTIE: Een eenvoudige actie waaraan iedereen wel kan meewerken, is het levend houden en verbreiden van zijn bezwaren tegen de voortgaande overheidsinvloed.
  Onder andere door anderen te wijzen op de Vrijspreker. bvb door artikelen "Door te sturen" .
  Op die manier kunnen we ook contact met elkaar houden en een forum vormen.

 3. Maurice de Hond: "Er is geen sprake meer van een kloof tussen de politiek en het volk…; het is inmiddels een ravijn geworden"

 4. [2]
  Inderdaad Hub,
  Forums en blogs vormen een steeds belangrijker informatiebron voor politieke meningsvorming. En dat proces gaat nog steeds door.

  [3]
  WieboXL,
  Mooi, waar zegt hij dat ?
  De vroegere VARA-guru wordt wegens zijn onderzoek en conclusies tegenwoordig door de hypocriete politieke elite gewoon afgedankt en geridiculiseerd. Ze weten geen van allen, waar ze het zoeken moeten en voelen zich kennelijk beledigd door de feiten.

  De Hond’s ideeen over directe democratie vinden dan ook geen gehoor bij die arrogante nitwits.

  Groet,
  Harry

 5. Richten we als VRIJSPREKERS samen een GEUZENPARTIJ-2005 op?
  Een goed programma is voor ons geen enkel probleem en we kunnen via internet geweldig netwerken!

  KOM OP, DE TIJD VAN PRATEN IS VOORBIJ, LATEN WE NU DE NODIGE AKTIE ONDERNEMEN.

  Ik wacht op jullie reakties,
  groet, Montaur

Comments are closed.