Het is raadzaam om de grondwet en de gehele EU te bezien, vanuit de boodschap en signaal welke het met zich meedraagt, zonder dat dit in deze bewoordingen wordt beschreven.
De rode draad of de leidraad van de EU en de grondwet laat het ware karakter van het beestje zien. Dat wat zich onderhuids bevindt, onder het oppervlak. Door de grondwet en de struktuur van de EU steeds weer opnieuw te herlezen is er maar een woord wat naar voren komt … CONTROLE.

Deze controle wordt handig verpakt – als economische dekmantel – in de trant van van wij zorgen dat economisch alles goed met U gaat. Daar staan echter een aantal offers van de burger tegenover. Wij controleren wat U doet, zegt over de telefoon, denkt en schrijft en verdient en reageren met onze wetten en organen. Liefst denkt schrijft en zegt iedere europeaan dus hetzelfde dan is de controle gemakkelijk en goed te handhaven. Op naar een standdaard uitvoering europeaan, een S.U.E.-tje dus. Verschil is uit, en bedreigt het geheel.
Natuurlijk omdat verschil(lend zijn) niet controleerbaar is.

Een stoplicht op donkerrood

Een zekere controle is natuurlijk noodzaak maar hoever gaat die EU met haar controle? Controle van uitgaven in brussel – 102 miljard per jaar – en al dat personeel, daar horen we heel weinig van. Het is dus eenrichtingsverkeer en dat is een duidelijk signaal. Dat is een stoplicht op donkerrood. Zij wel over ons, wij niet over hen, betekent overgeleverd aan de menselijke kwaliteiten van de bestuurders. Het artikel over lubbers in bakellende of bosellende zegt genoeg over hun motieven.

De EU heeft al meerdere organen van controle in het leven geroepen. Je richt de controle dan op plaatsen waar je zelf geheel buitenschot kan blijven. Zie de salarissen van eu-ers met onkostenvergoeding goed voor gemiddeld ¤ 20.000 per maand. Er is een departement, een van de 14 z.g. inter-institutioneel departementen, welke zich bezighoudt met er voor te zorgen (controle) dat er zo weinig mogelijk informatie over vergoedingen en betalingen naar buiten lekt. Evenals er een commissie is, welke ervoor zorgt dat er zo weinig mogelijk bekendheid gegeven wordt aan de gevolgen van de grondwet en alle regels die opgelegd worden. Weinig of slechts geringe voorlichting over de EU-grondwet en haar gevolgen was een veel vernomen klacht.

Dat laat zien dat hoe minder en slechter wij geïnformeerd zijn, hoe liever Brussel dat heeft. Dat is controleerbaar en onder controle te houden. Als wij de inhoud en de strekking van bijv. artikel I60 zouden kennen dan begint niemand eraan. Het is ook treffend om te zien hoeveel tijd je erin moet steken om enige informatie over de EU op te vissen. Alles is afgedekt en haast verborgen voor een ‘buitenstaander’.

Bij anders lopen, direct de controle terug krijgen

Weet men in de EU wat men doet? Brussel probeert uit en zorgt dat er een departement en commisie is voor bijsturing (controle ) als het fout loopt. Die controle vindt U zelfs ook als er een lid/land zou willen uittreden. Zie o.a. artikel I60. In het artikel op deze site “Politiestaat EU” van Hub, wordt aangegeven hoe de identiteitskwestie wordt aangepakt en hoe je gedwongen wordt om gehoor te geven anders wacht U een rechtzaak in Brussel met eu-advocaten. Die controle wordt door politie en rechters opgelegd. Het is al eerder bekend geraakt dat de JA-stemmers, de JA-knikkers beter gezegd, zich vooral bevonden onder de hooggeschoolden, ambtenaren en politici. De EU wordt een advocaten/agenten/ambtenaren paradijs.

Ik hou je in de gaten (controle), kleine fout en er is een bon of einde van uw bedrijf

Balkenende is braaf geweest, om er grote aantallen van aan te nemen, dat is nu te begrijpen. Hij volgt trouw de lijn uit Brussel. Veel ambtenaren en agenten om op nationaal niveau de weg voor Brussel te asfalteren. Hij is uiterst voorspelbaar met een zeer hoge controleerbaarheidsgraad, had bovendien zeer veel moeite om de NEE te overleggen. Nederland niet beheersbaar ….
Onze NEE is ook uit te leggen als een niet-controleerbaar-zijn. In ieder geval niet in alles controleerbaar zijn, dat werkt namelijk uiterst verstikkend, alsof je de keel wordt dichtgeknepen, waar heb ik dat meer gehoord !

Dit is spijtig genoeg de realiteit en de werking van de EU en dit moet van Europa een economische wereldspeler maken. Hoogst bedenkelijk. Eerder een eftal met een goede voorhoede, mindere middenvelders en slechte verdedigers. Betekent dat, dat de voorhoedespelers ook als verdediger moeten optreden? Dat is tot op heden nog geen enkel eftal gelukt.

Heel gezond

Onze NEE is ook uit te leggen als een niet-controleerbaar zijn, m.a.w. als het leven zelf, dat is ook niet controleerbaar. En je kan alleen maar zeggen … dat is wel heel gezond.
Doorgaan en gezond blijven.

Ingezonden door: Max

3 REACTIES

  1. Montaur mijn dank . Het lijkt op t eerste gezicht juist positief vrijwillige uittreding doch begint al met dat de nederlandse grondwettelijke bepalingen moet worden toegepast. Deze zijn er n.m. niet. Dan moet de eu-rest de voorwaarden bepalen waarop je kan uittreden. Welke voorwaarden dat zijn…. hoe lang dat gaat duren…De voorwaarden zullen neerkomen op een z.g. schadevergoeding voor misgelopen inkomsten door uittreding.Tot nu toe 12 jaar a 6 miljard is 72 miljard euro Maak zelf eens een inschatting over de schatting van de eu-roede.Betekent in concrete dat het haast onmogelijk zal zijn. Alleen de grote 3 zullen het kunnen. Wel leuk om de burger de indruk te geven van die mogelijkheid om hem op te vrolijken over de eu.

  2. ander voorbeeld van deze rode draad is te zien bij de invoering van het nieuwe eu-rijbewijs zo groot als een creditkaart. Dit wordt gedaan om tot uitwisseling te kunnen komen van persoonsgegevens. Met deze creditcard kan een agent in de 25 landen de bekeuring direct vanuit brussel aansturen en op je deurmat laten rollen. In eu termen… het komt de internationale uitwisseling van rijbewijs gegevens ten goede.

Comments are closed.