NOC*NSF voorzitter Erica Terpstra vindt dat er teveel regels voor vrijwilligerswerk gelden.
Volgens Terpstra kan de overvloed aan bijvoorbeeld Arbo-regels de doodsteek voor sportverenigingen betekenen.

“We zijn veel te ver doorgeschoten,” zei Terpstra op radio 1.
Waarschijnlijk heeft Terpstra in de tweede kamer zitten slapen, toen deze wetgeving er doorgedramd werd.

Volgens de wet zijn vrijwilligers sinds kort flexwerkers.
De flexwet was oorspronkelijk bedoeld om uitzendkrachten meer rechten te geven, maar is nu ook van toepassing op vrijwilligers en stagiaires.
Volgens de wet is de verhouding tussen een organisatie en vrijwilligers te vergelijken met de overeenkomst tussen werkgever en werknemer.
Dit betekent onder meer dat de organisaties zich moeten houden aan de regels die de Arbo-dienst oplegt.
Als gevolg daarvan schieten de verzekeringspremies omhoog.
Talloze sportverenigingen en andere organisaties dreigen daardoor in financiële moeilijkheden te komen.
Bijvoorbeeld in Venlo kon een jaarlijkse wielerronde niet doorgaan, omdat de premie voor de 60 vrijwilligers niet op te brengen was door de organisatie.
Het zit zo namelijk: De meeste organisaties die met vrijwilligers werken hebben alleen een ongevallenverzekering. Die keert bij ongevallen een bepaald bedrag uit. Maar de wet geeft vrijwilligers voortaan recht op een uitkering volgens de schadeverzekering oftewel een volledige vergoeding. En aangezien vrijwilligers geen “echte” werknemers zijn, omdat er geen loon wordt uitbetaald, komen zij niet in aanmerking voor “ons” sociale verzekeringenstelsel.
De organisaties moeten derhalve dit risico extra verzekeren.

En nu komt de oplossing van Terpstra.
De oud-staatssecretaris pleit voor een Minister van Sport, omdat de ingewikkelde regelgeving nu onder verschillende departementen is ondergebracht.
Briljant!! Nog meer bureaucratie en hogere kosten.
Is het niet verstandiger om die regelgeving aan te passen. Oftewel weg ermee.
Laat de vrijwilliger desnoods een eigen verzekering afsluiten of pas het vrijwilligerswerk in de bestaande verzekeringen in.

Aangezien bij de Vrijspreker en het Libertarisch Centrum alleen maar vrijwilligers werken, verzoek ik u om een extra donatie over te maken op rekening 46.24.31.320 ABN/AMRO, zodat we onze vrijwilligers voor alle bestaande risico’s kunnen verzekeren.
Je weet maar nooit wat er tijdens het produceren van artikelen allemaal met de schrijvers kan gebeuren.

10 REACTIES

 1. Die wet kan heel wat bizarre gevolgen hebben als die consequent wordt doorgevoerd. Geldt deze wet dan ook als een bekende je helpt met het verhuizen van bijvoorbeeld een koelkast? Of als je iemand helpt een kinderwagen uit de trein te tillen; of als iemand boodschappen uit de supermarkt meeneemt voor een ander? Het gaat nog lachen worden als ook de arbo wet wordt ingevoerd voor dit soort situaties. Ik zie wel veel ‘werkgelegenheid’ voor nieuwe bureaucraten. Om toe te zien op handhaving van dit soort regels zijn er duizenden nieuwe ambtenaren nodig. Het draagt in ieder geval bij aan een klimaat waarbij niemand zichzelf nog verantwoordelijk houdt voor de gevolgen van eigen handelen.

 2. De volgende stap is dat je ZELF ook aan de Arbo wetgeving moet voldoen. Je helpt immers vrijwillig jezelf.

  Dus: de zaterdags-boodschappen mag je niet zelf meer in één keer dragen. Maximaal één tas per keer. Misschien moet je dan wel vijf keer lopen om alles op je fiets te krijgen. En als je dan met je boodschappen door de stad slingert, geldt wel het nieuwe rijtijden-besluit: twee kilometer fietsen, 10 minuten rust!

  Enzzzzz……

 3. Vrijwilligerswerk: een stukje vrije markt, zonder de kapitalistische
  ‘uitwassen’, waar men vrij handelingen overeenkomt en zonder tot (financiele)last te zijn nuttige werkzaamheden verricht, tot wederzijds genoegen. Zelfs deze kleine oases van vrijheid moeten onder de overheidscontrole komen!
  En weer volgens beproefd model: ‘rechten’ geven (waar niemand om gevraagd heeft) om vervolgens te kunnen knevelen. Ik vind het walgelijk.

 4. In hoeverre is de sportwereld hieraan zelf schuld door steeds meer subsidie te vragen en te accepteren?
  Wiens geld men krijgt wiens wet men moet gehoorzamen.
  De oplossing is in eerste instantie het afschaffen van alle subsidies voor alle sporten. (Met tevens evenredige belastingverminderingen)

 5. [4]
  Maar dan moeten die sportverenigingen alle vrijheid krijgen om zelf inkomsten te genereren, naar eigen inzicht, en belastingvrijstelling krijgen.
  Zolang dat, door de overheid, niet mogelijk is, kun je die subsidie zien als compensatie van die overheid voor gederfd inkomen.
  En wie compenseert hoeft om die reden geen extra vinger in de pap te hebben.

 6. [5] Uiteraard was inclusief in mijn oplossing dat de sportverenigingen zelf de vrijheid moeten hebben om inkomsten te verwerven, net als iedereen en elk bedrijf.
  Door een compensatie te geven met gekonfiskeert (geroofd)geld maak je de vereniging ook nog tot heler.
  Verder "hoeft" hij geen vinger in de pap te krijgen. Practijk is dat hij hem er wel insteekt!

 7. [6]
  Maar als je de subsidie ziet als compensatie, vervalt het argument van de overheid om vanwege de subsidie voorwaarden te stellen.
  De subsidie is er vanwege de voorwaarden, niet de voorwaarden vanwege de subsidie.

 8. Erica Terpstra ?

  Die naam zegt me iets ? Aha ik weet het…die dame was destijds nog staatssecretaris en tweedekamerlid…

  hmmm…

  Vorige week was ene Louk Hermans, voorzitter van een beroepsverenging van het "midden- en kleinbedrijf" aan het klagen over teveel regels…

  en die naam meende ik ook te kennen !
  Was die Hermans vroeger geen minister
  van het één of ander en tweedekamerlid ?

  Beetje zoals mevr Terpstra dus….

  Het vreemde is dat ik me die mensen wel herrinner maar niet dat toen ze nog in de politiek zaten bekend stonden als "deregulators"…integendeel
  die Terpstra liet constant de bejaardenzorg te regelen en reglementeren en Hermans dirigeerde
  en decreteerde het onderwijs de goede
  richting uit…

  Waarom komen zulke lui altijd met hun pleidooien voor minder regels wanneer
  ze weg uit Den Haag wat aan het uitbollen en poen scheppen zijn
  (jaaaaaa mevr Terpstra en u hebt ook een hart voor de sport) bij de één andere corporatistische belangenclub ?

  Ik ben het in deze best eens met Terpstra maar waarom hoorde ik haar dat nu nooit es zeggen toen ze nog staatssecretaris was ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. [8]
  VRIENDEN OPGELET!
  Het MKB is als beroepsvereniging een simpele belangenvereniging en DUS een verlengstuk van de overheid.

 10. Vrijwilligers werken voor niks (0 euro), en 0 euro is lager dan het minimumloon, dus vrijwilligers worden minder betaald voor hun werk dan het minimumloon. Hieruit volgt dat vrijwilligerswerk onmiddelijk verboden moet worden, om deze schandelijke uitbuiting van vrijwilligers te voorkomen!

Comments are closed.