In het zoveelste TBS-drama is nu een volkomen weerloze AOW-er op een beestachtige manier door een ongeneeslijke gek vermoord die zonodig van de rechter met verlof mocht, met de complimenten en de zegen van verantwoordelijk minister Donner.

Deze Donner, officieel erkend volslagen idioot, vindt dat het allemaal prima in orde is omdat de juiste procedures correct zijn gevolgd. Dat er een onnodige dode is gevallen is een bijkomstigheid, een hinderlijke verstoring van de procedure. Belangrijker is dat het klopt in zijn papieren fantasiewereldje van regeltjes, gebodjes en verbodjes en kloppen doet het kennelijk en is er dus volgens hem niets aan de hand. In mijn ogen is deze figuur zelf patient en in zjn functie aanzienlijk gevaarlijker dan menig TBS-er.

Vanmorgen zat een rechtenprofessor voor de radio te wauwelen dat de rechter zich in het belang van mensen die vaak al 20 jaar in TBS zitten en die beloven (!) dat ze het nooit meer zullen doen moet afvragen of ze toch niet nog een kans verdienen. De professor vond in ieder geval dat de rechter in sommige gevallen het risico moest durven nemen want soms gaat het wel goed en daar hoor je dan niets van, klaagde de professor en daaruit blijkt weer eens dat volslagen idioten hier op de hoogste posten zitten. Het risico dat de rechter neemt is dat zo’n losgelaten gek een willekeurig iemand pakt en dat heeft geen enkel persoonlijk effect op meneer de rechter. Ik vraag mij af hoe de bewuste rechter zou handelen als hij zo’n TBS-er in huis zou moeten opnemen zodat hijzelf, zijn vrouw en dochters direct gevaar zouden lopen, zou hij dat risico dan nog steeds durven nemen ?

Doorlopend laten allerlei rechters, therapeuten en andere ‘deskundigen’ de allerergste psychopaten op de samenleving los, vaak na jarenlang gepruts dat voor therapie moet doorgaan. Deze mensen zouden dan genezen zijn en toch vallen er iedere keer weer onschuldige slachtoffers. Feit is dat deze ’therapeuten’ maar wat aanrotzooien, psychologie en psychiatrie zijn pseudo-wetenschappen terwijl er nog nooit iemand door een psycholoog of psychiater echt is genezen.

De ervaring toont aan dat gewelddadige psychopaten niet te genezen zijn en jarenlang komedie spelen om er uit te mogen waarna ze zich meteen aan iemand vergrijpen om hun afwijking te bevredigen. Ze kunnen daarna nog jarenlang teren op zo’n moord of verkrachting. Ik heb eens een veroordeelde pedo op de radio gehoord die ronduit bekende er alles voor over te hebben om het nog eens (!) met een klein jochie te kunnen doen en het hem niet kon schelen wat er daarna met hem zou gebeuren. Hij wacht dus geduldig zijn kans af en op een bepaald moment is een willekeurig jongetje de pineut. Hopelijk is dat het zoontje van de rechter die hem vrij gaat laten, of van de therapeut die hem genezen zal verklaren want deze rechters en therapeuten zijn nooit persoonlijk aansprakelijk voor de ellende die zij veroorzaken door het loslaten van gevaarlijke criminelen op de samenleving, zij hebben het nooit gewusst.

Feit is dat zowat alle gepakte zedendelinquenten het al eens eerder hebben gedaan, dat zie je veel bij pedofielen die opeens een hele reeks van voorgaande kindermoorden op hun geweten blijken te hebben.

Het lijkt mij dat het belang van onschuldige omstanders boven dat van gewelddadige psychopaten gaat en dat de schoonste en veiligste aanpak is om zedendelinquenten en pathologische moordenaars meteen na de eerste keer dat ze zijn gepakt op te hangen. Als ze dat bijvoorbeeld bij Dutroux hadden gedaan dan hadden er aardig wat van die meisjes nog geleefd en dat lijkt mij belangrijker dan de geestgesteldheid van zo’n psychopaat. Ik vraag mij ook af wat voor nut het eigenlijk heeft om per geval miljoenen belastinggeld uit te geven om deze mensen te behandelen. Ze ophangen scheelt ook weer miljarden aan belastinggeld en je bent meteen zeker dat ze het nooit meer zullen doen.

Kortom: aan de hoogste boom ermee.

87 REACTIES

 1. Wladi is terug en meteen een schot in de roos : AMEN !!!!

  Groetz,

  Cincinnatus

 2. Goed gesteld Wladimir. Ik heb maar één bedenking, en dat is dat wij niet onfeilbaar zijn. We kunnen fouten maken, en dus iemand ophangen die achteraf onschuldig was.
  Die kans kan klein zijn, maar toch…
  Uit wat de politici er overigens tot nu van maken, kun je alleen maar concluderen dat we zo snel mogelijk van hen af moeten zien te komen.

 3. DAMN STRAIGHT!!

  heb je trouwens gisteren die ‘hoogleraar forensische psychologie’ bezig gezien in ‘netwerk’? die had ik al aan het woord gezien in ‘buitenhof’ een tijd terug. en DAT is dan ‘hoogleraar forensische psychologie’. weet je ook gelijk wat zo’n titel waard is. zilch dus!

  nou, ik weet niks van al deze psychobabble af, maar ik kan zo al zien aan dat wijf dat die ze niet allemaal op een rijtje heeft. dat geldt overigens ook voor de gek waar het nu weer om gaat. je kunt toch zo al zien, zelfs van een foto, dat die volkomen gestoord is? die had bij z’n geboorte al een spuit moeten krijgen.

  sta eens even stil bij de nabestaanden van dit alweer zoveelste slachtoffer van overheidsfalen.

  een overheid bestaande uit volslagen gestoorden zoals deze donner.

 4. Wladimir for president! Dit artikel inclusief het heftige taalgebruik is me uit het hart gegrepen!

  Trouwens, even over dat taalgebruik, er begint altijd wel een of ander typje te stotteren dat het wat minder heftig kan.

  En geloof me of niet, maar ook dat is weer een typisch Nederlands verschijnsel!

  Sla de gemiddelde Engelse of Amerikaanse krant maar een open en lees de commentaren maar eens.

  Of anders lees maar eens wat van H.L. Mencken. En die schreef zijn beste en heftigste stukken in de 20er en 30er jaren.

  Ik heb het al eens gezegd en zal het nog maar eens zeggen; de gemiddelde Nederlander is een watje en kan totaal niet met heftige en/of afwijkende kritiek omgaan. Maar wat kan je van consensus dieren verwachten?

  Wladimir is gelukkig een uitzondering op die regel. 🙂

 5. Ik vind het op zich een goed artikel. Alleen het stukje: "Hopelijk is dat het zoontje van de rechter die hem vrij gaat laten" ?! Gelooft Wladimir nu in erfzonde of zo?

 6. [5] Vlad,

  ‘Wie het psychiatrische vocabulaire beheerst, kan eindeloos doorgaan met het debiteren van onzin en daarmee gestudeerde lieden inpakken’ – aldus de voormalige Duitse postbode Gert Postel, die zich gedurende jaren voor psychiater uitgaf (en werd ingehuurd
  voor advies door het Duitse gerecht) :

  http://www.skepsis.nl/poste

  Groetz,

  Cincinnatus

 7. Ik heb een stukje van het debat gezien. Daarin viel mij iets op (tussen al het gelul). Eerdmans gaf op een gegeven moment het systeem de schuld (onder verantwoordelijkheid van de minister) van de "mogelijke" moord door Schippers.

  Daarop kwam van Donner een zeer merkwaardig antwoord, n.l. dat het systeem geen schuld heeft aan de moord, maar dat de moord de verantwoordelijkheid is van S.

  mmm.. Dat is vreemd, Eerdmans ging daar niet op in (gebrek aan kwaliteiten). Want wat is er nu aan de hand in deze? Schippers (de verdachte a nde moord) had immers TBS opgelegd gekregen. In mijn optiek betekend dat, dat deze man niet verantwoordelijk genoeg wordt geacht om vrij in de maatschappij rond te lopen. Als hij een verantwoordelijk man was had hij geen TBS gekregen.. Kortom in deze heeft de staat de verantwoordelijkheid van deze man overgenomen.

  En zo is het iedere keer weer. De staat neemt verantwoordelijkheden over, maar als het mis gaat is het nooit de schuld van de staat, maar de verantwoordelijkheid van individuele burgers.

  (:

 8. Laten we vooral ook niet vergeten, dat de dwaasheid al decennia geleden de verstandelijke vermogens van de Haagse bestuurders in bezit genomen heeft: zo’n zieke geest als Donner staat a.h.w. als een huilend verwend kind voor de Kamer te verkondigen, dat hij tot het bittere einde pal staat voor het huidige TBS-systeem, OMDAT hij aan al die "arme mensen" (hij bedoelt psychopathen) een "menswaardig toekomstperspectief" wil bieden. Alsof alle onschuldig vermoorde en getraumatiseerde slachtoffers en hun dierbaren niet meer recht op compassie en hun toekomstige slachtoffers niet meer recht op leven hebben, dan de protegees / speeltjes van de bestuurders. De cynische, weerzinwekkende, ziekelijke experimenteerlust van deze loslopende dollen ten koste van onschuldige slachtoffers lijkt grenzeloos en eeuwigdurend.

 9. Ik wil deze harmonieuze symfonie van bloedwraak niet verstoren, maar is er ook niet zoiets mogelijk als een tweede kans? Ik moet toegeven dat ik zelf twijfel tussen de veiligheid voor de maatschappij en een mogelijke herkansing voor criminelen. Een totaal risicoloze maatschappij is sowieso niet haalbaar of leefbaar. Waarom zouden we voor mensen die reeds een misdaad gepleegd hebben een risico van 0% willen hebben, terwijl voor de "onschuldige" burger altijd een zeker risico op geweldpleging bestaat? Een risico dat niet per se groter is dan het risico op recidive van een veroordeeld crimineel. Veel moorden en geweld worden gepleegd door gewone mensen, niet psychopaten, met name in de relationele sfeer. De kans dat zo iemand nog een keer een moord pleegt is niet per se groter dan de kans dat een "normaal" mens een moord pleegt. Ik begrijp dat we het hier hebben over TBS’ers, en niet geweldplegers in het algemeen, maar het is diezelfde feilbare psychiatrie die mensen in de categorie TBS indeelt. Zo bleek bijv. uit een onderzoek dat onder vrijgelaten TBS’ers ongeveer 1/3 weer in de fout ging, maar onder die recidivistische TBS’ers zat dan weer een groep psychopaten waarvan 80% weer in de fout ging. Het is helaas niet te zeggen of de 2/3 die niet in de fout ging dit te danken had aan hun TBS-behandeling. Bij het bestempelen van mensen als TBS’er kunnen dus ook wel eens fouten gemaakt worden. Dat we liever geen mensen op straat willen hebben die eens een moord hebben gepleegd kan ik heel goed begrijpen, maar we moeten ook bedenken dat wijzelf echt niet zoveel minder kans hebben om op een dergelijke manier, in een moment van woede en verstandsverbijstering, hetzelfde te doen. En dan lopen we dankzij die psychiatrie ook een kans om als TBS’er te worden gelabeld, ook al zitten we bij de 2/3 die geen tweede misdrijf meer pleegt.
  Natuurlijk zullen er gevallen zijn, zoals die 80% van de psychopatische geweldplegers, waar een rechter het gevaar op recidive zeer groot, of groter dan gemiddeld acht, en daarvoor hebben we dan (levenslange) TBS of gevangenisstraf, maar uiteindelijk zul je het met een dergelijk risico moeten doen, als je tenminste wilt dat niet iedere geweldpleger, voor de zekerheid, wordt gedood.
  Er is ook een onderscheid tussen een verkrachter en een moordenaar. Ik weet dat het zeer populair is om zedendelinquenten te haten, maar zedendelinquenten die niet moorden zou ik toch niet helemaal hetzelfde willen straffen als een moordenaar. In ieder geval zou ik zulke mensen niet willen executeren.
  Als ik al absolute zekerheid zou willen dat een moordenaar niet nog eens een moord pleegt, of een verkrachter niet nog een keer verkracht, dan kies ik liever voor levenslang. Zowel om fouten te voorkomen, als vanwege de realisatie dat iedereen, inclusief ikzelf, een moord kan plegen. En om aan te tonen dat wij als maatschappij boven de geweldplegers staan, en niet in een soort van gelegitimeerde bloeddorst mensen gaan vermoorden.
  Dat we het zekere voor het onzekere willen nemen kan ik me zeer goed voorstellen, maar dan vind ik levenslange opsluiting, waarbij ze zelf grotendeels of geheel voor hun eigen kosten mogen opdraaien (en een deel van hun geld moeten afstaan aan het slachtoffer), genoeg.
  Het lijkt me wel zeer nuttig om eens een onderzoek te doen naar de daadwerkelijke effectiviteit van de TBS-behandelingen, en of het überhaupt mogelijk is de potentiële recidivisten te herkennen. Mocht blijken dat die mogelijkheden er niet of onvoldoende zijn, kan er een discussie beginnen of we liever mensen levenslang opsluiten na hun eerste fout, of dat we de mensen toch een tweede kans willen geven, met een zeker risico.

 10. Onderstaand een stuk uit de Telegraaf; ik dacht dat Hub al eerder in deze richting een reactie had gegeven. Een doodstraf is altijd irreversibel.
  (los van alle ethische bezwaren!); niets geeft 1 mens het recht om het leven van een ander af te pakken; NIETS. Ook iet het libertarisme; het doden van een veroordeelde is geen zelfverdediging, geen noodweer maar te zien als initieren van geweld; en dat wijst het libertraisme af. De straffer vernedert zichzelf. Het is barbars.

  Wat niet wegneemt dat er gestraft moet worden. Maar er zijn veel ergere straffen denkbaar dan ons huidige recht kent. Er zal intelligenter gestraft moeten worden, eigentijdser.De uitdaging is een nieuwe soort straffen uitvinden door te kijken waar mensen geraakt kunnen worden.
  Een mameluck kan je geen groter plezier doen dan hem te doden. Dan is hij martelaar.

  Onderstaand artikel over een "vergissing".

  Buitenland

  do 16 jun 2005, 23:54
  Vrouw duikt op na executie vermeende moordenaar
  PEKING – In China is een vrouw opgedoken van wie werd gedacht dat ze vermoord was, zestien jaar na de executie van haar vermeende moordenaar. Ze bleek jaren in een gevangenis te hebben gezeten voor drugshandel, meldden Chinese media donderdag.

  Shi Xiaorong was achttien jaar toen ze in 1987 verdween, op hetzelfde moment dat in een rivier in de buurt van haar woonplaats delen van een vrouwelijk lichaam werden ontdekt. De politie ging ervan uit dat het om de vermiste vrouw ging. Een plaatselijke slager werd van het misdrijf verdacht, omdat hij in het hotel was gesignaleerd waar Shi werkte. Hij werd korte tijd later geëxecuteerd.

  Twee maanden geleden werd in China een man vrijgelaten, toen zijn vrouw zich meldde. De man had elf jaar vastgezeten, nadat hij de moord op zijn vrouw had bekend. Zijn vrouw was er destijds vandoor gegaan met een andere man.

 11. [11]
  Owl,
  "De kans dat zo iemand nog een keer een moord pleegt is niet per se groter dan de kans dat een "normaal" mens een moord pleegt."

  Waarop baseer je dat ?

  "Dat we het zekere voor het onzekere willen nemen kan ik me zeer goed voorstellen, maar dan vind ik levenslange opsluiting, waarbij ze zelf grotendeels of geheel voor hun eigen kosten mogen opdraaien (en een deel van hun geld moeten afstaan aan het slachtoffer), genoeg.

  Lijkt het redelijkst, maar

  “Het lijkt me wel zeer nuttig om eens een onderzoek te doen naar de daadwerkelijke effectiviteit van de TBS-behandelingen, en of het überhaupt mogelijk is de potentiële recidivisten te herkennen.”

  Dus toch Buikhuijsen, c.s. ? Zou je misschien wel vóór kunnen zijn. Maar lees verder.

  “Mocht blijken dat die mogelijkheden er niet of onvoldoende zijn, kan er een discussie beginnen of we liever mensen levenslang opsluiten na hun eerste fout, of dat we de mensen toch een tweede kans willen geven, met een zeker risico."

  Dat wordt een lastige. Maar wat te zeggen van de feitelijke situatie tijdens de therapie /begeleiding ? Lees het volgende verslagje met reactie over de praktijk rondom de risicotaxatie anno 2004:

  (geplaatst door: Erik @ 21:49:11 )

  ”Al eerder schreef ik iets over de TBS maatregel en mijn visie daarop. Vandaag lees ik in Spits opnieuw een stukje over het plotseling alle aandacht trekkende onderwerp: TBS. In dit stukje wordt meteen een demonstratie gegeven van hoe het zou moeten: ontvluchtte TBS patiënten meteen opsporen en teruggeleiden naar de kliniek. Maar door deze propaganda moeten we ons niet zomaar gerustgesteld voelen. Zoals gezegd weet ik waar ik over praat als ik u vertel dat de teams van begeleiders op een afdeling binnen de klinieken voor een groot deel uit pril afgestudeerde psychologen in vrouwelijke vorm bestaan. Deze vaak nog jonge en prachtige dames wandelen op een dag bij hun nieuwe werkgever binnen: een TBS kliniek. Ze weten vaak niet écht wat ze te wachten staat en voor de TBS gestelde mannen is deze oase met veel onervaren, mooie en jonge begeleiders natuurlijk de hemel op aarde. Let wel, de gemiddelde TBS patiënt heeft de nodige ervaring en je moet van goede huize komen om daartegen stand te houden. Echter, deze dames, samen met wellicht een enkel meer ervaren teamlid, moeten dagelijks beoordelen of een patiënt op verlof kan gaan, of niet. Zij doen doorgaans de feitelijke risicotaxatie, en dat is al vaker een kwetsbare schakel gebleken. Het verloop van personeel is mede door het bovenstaande dan ook zeer groot en ook hier denk ik een zwakke plek te kunnen constateren waar het gaat om expertise, ervaring en continuïteit bij het uitvoeren van taken en beleid. Ik ben voorstander van een verplicht, duidelijk en hanteer- baar risicotaxatie moment voor aanvang ieder verlof.

  steggel @ 28 Mei 2004 22:36 §
  Dat wordt nmiddels al gedaan via een speciale commissie. Er worden door de commissie ook vooraf verchillende onderzoek methodes gebruikt om risico’s in te schatten. Helaas wordt er naar mijn idee te weinig gekeken naar het gedrag wat de patiënt elders in de kliniek laat zien zodat met name de psychopaten de boel kunnen manipuleren"

  http://www.xoox.nl/index.ph

  Dit soort cruciale zaken komt tijdens een Kamerdebat niet ter sprake. Die TBS-praktijk lijkt me dermate compromitterend, dat men mag vermoeden, dat de politiek daarover niet en public wil debatteren. Temeer, omdat het politieke establishment, c.q. het OM, zich sowieso wars betoont van de samenleving.

  Zoals Donner de Kamer gisteren, 16 juni ’05, voorhield, spreken deskundigen elkaar geregeld tegen en lijkt een machtigingsbesluit van een minister uitsluitend gebaseerd op drijfzand, om niet te zeggen dat het het meest lijkt op een tombola. Niet omdat een risicoloos TBS-systeem WETENSCHAPPELIJK onmogelijk zou zijn, wat Donner terecht lijkt te suggereren. Nee. Veeleer, omdat de TBS-PRAKTIJK zich simpelweg tegen de toepassing van de wetenschap verzet: geen Buikhuijsens en geen deskundige therapeuten.

  Met een dergelijk krakkemikkig "TBS- systeem" heeft de samenleving te maken. Onder deze omstandigheden mogen er natuurlijk NOOIT risico’s genomen worden.
  De samenleving is trouwens geen wetenschappelijk laboratorium en dat simpele feit schijnt onbegrijpelijk voor de vergaderde idioten van de Haagse regelclub.

  Groet,
  Harry

 12. [12] Inderdaad volgens de libertarische grondwet zoals hij hier op de site staat heeft de vriendin van Hank gelijk.

  Bij die grondwet kan je nooit je rechten verspelen. Dus als ik een kleuterklasje uitmoord en vervolgens 7 dagen later wordt opgepakt en ik op dat moment geen geweld gebruik mag er tegen mij ook geen geweld of dwang gebruikt worden. Artikel 2 staat n.l. in de tegenwoordige tijd:

  Geweld mag moreel en legaal uitsluitend gebruik worden als verdediging tegen degenen die artikel 1 overtreden.

  Als ook bedoeld wordt overtreden hebben! sluit dit artikel de doodstraf dus niet uit!

  Persoonlijk vind ik, dat een individu zijn recht op vrijheid en leven kan verliezen als hij/zij deze zelf grof heeft overtreden..

  Bij de TBS discussie gaat het echter over het feit dat men de dader niet verantwoordelijk acht vanwege een geestelijke ziekte. Volgens deze redenering is dus niet de dader verantwoordelijk voor de moord, maar het systeem van de Staat. Donner is daarvoor verantwoordelijk. Donner weigert echter deze verantwoordelijkheid te nemen. Daarmee kan hij zich niet geloofwaardigmaken als leidinggevende van dit staatsbestel.

 13. Wat ik even gemist heb in de hele TBS-discussie is de zoektocht naar een oplossing. Dat is natuurlijk ook moeilijker dan een beetje ministertje pesten, maar toch.

  Waarom maken we de Directeur van zo’n TBS-kliniek niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die zo’n TBS-patient op verlof aanricht?

  We zien nu het probleem dat niemand verantwoordelijkheid hoeft te nemen, zo lang ze maar de regeltje volgen. Laat er iemand die dicht bij het vuur zit verantwoording afleggen als het mis gaat. Dan zal er ongetwijfeld een stuk nauwkeuriger beoordeeld worden of er een risico is.
  Dit kan dan wel in combinatie gaan met een goede bonus als een TBS-er probleemloss her-integreerd in de samenleving. Met een goed business-model zou je daar zelfs commerciele klinieken voor kunnen opzetten, die het beter en goedkoper kunnen dan de huidige staatinstellingen.

 14. [15] Mooi Kim, constructief!

  Maar niemand wil hoofd worden van een TBS kliniek (tenminste een normaal iemand)als hij of zij hoofdelijk aansprakelijk is.

  Wel kun je financieren afhankelijk maken van de resultaten natuurlijk.

 15. [15] [16]
  Kim, Hans,
  De maatschappij IS geen proeftuin, zoals ik hierboven heb aangegeven.

  Groet,
  Harry

 16. De maatschappij is ook geen proeftuin. Maar ook geen plek waar één fout direct dodelijk moet zijn, of waar één overtreding kan leiden tot levenslange opsluiting.

  Er zijn gekken in de samenleving. Moeten we die dan maar preventief ruimen? Er zijn ministers die dat goed kunnen verdedigen wellicht, maar mij lijkt het niet echt wenselijk.

  Dat je die misdadigers niet zomaar in de maatschappij moet dumpen lijkt me logisch. Maar eeuwig opsluiten is ook geen oplossing, al was het maar omdat ook mensen die niet opgesloten zitten óók een moord kunnen plegen.

  Dus er moet een tussenweg zijn, en TBS is zo’n tussenweg. Die logischerwijs niet goed functioneert, want het is immers een overheidsproject. Levensles één: zodra de overheid iets regelt kost het teveel, levert het te weinig op, en geeft het negatieve neveneffecten.

  Dus moeten we de overheid uit de TBS klinieken halen. Een eerste stap daartoe is het management van de kliniek rechtstreeks hoofdelijk verantwoordelijk te maken voor eventueel wangedrag van zijn patienten.

  Dat betekent inderdaad wel dat de directeur van zo’n kliniek een salarisverhoging wil hebben, dat moet dan maar. Het betekent ook dat er véél minder ambtenaren in Den Haag nodig zijn die nu nog over die 50.000 verlofverzoeken per jaar moeten beslissen. Dus uiteindelijk zal het nog voordeliger zijn ook.

 17. let wel dat het hier gaat om types die dwangmatig willen moorden en/of verkrachten omdat ze daarmee aan hun gerief komen. Iemand die op een bepaald moment erg hitserig is bijvoorbeeld kan nog alijd een hand gebruiken of gaat naar de hoeren, maar daar gaat het deze figuren niet om. Het is het bijbehorende geweld en de macht die ze op dat moment over het slachtoffer hebben waar ze op uit zijn en dat is kennelijk ongeneeslijk.

 18. [18]
  Kim,
  TBS is, zoals je weet, terbeschikkingstelling van een geestesgestoorde aan de Staat.
  Eerstens, als het TBS-regiem aan een particuliere organisatie wordt overgelaten, kan het "systeem" geen TBS meer heten.
  Tweedens, er zal tevoren toch wel een nieuw wettelijk en operationeel kader moeten worden uitgevonden. Of zie ik dat helemaal verkeerd ? Of mogen die particuliere organisaties wel experimenteren ?

  In mijn reactie op Owl heb ik mijn twijfels over de praktijk geuit. Ik toon aan, dat in de huidige uitvoering de risico’s sowieso veel te groot zijn. Ik geef ook aan, dat de "wetenschap" wel een papieren bijdrage kan leveren, maar geen oplossing biedt voor menselijk en organisatorisch falen. (En er zal ook geen perfect "regelbaar" systeem bedacht kunnen worden, waarbinnen een psychopaat zich "vrij kan voelen". Dat is allemaal zo vaag als je maar bedenken kunt.)

  Trouwens welke garanties kan een particuliere instelling geven en AAN WIE dan eigenlijk ? Op die manier valt te vrezen, dat vroeg of laat iedereen "deskundig" is.

  M.i. moet er maatschappelijk gezien hoe dan ook sowieso ergens een "risicogrens" getrokken worden, waarbij resultaat van *gedegen wetenschappelijk* onderzoek het uitgangspunt is. Daarna kan een discussie gevoerd worden, waarna een beslissing genomen zou moeten kunnen worden. Die beslissing moet zo helder en simpel mogelijk zijn. Maar aan politieke besluitvorming valt m.i. helaas niet te ontkomen.

  Wladimir heeft m.i. gelijk als hij zegt, dat er nou eenmaal gekken zijn, die dwangmatig moorden. Die moeten er bijvoorbeeld uitgepikt worden voor levenslang. Daar zou geen zinnig mens nog therapie aan willen verspillen, zoals nu wel gebeurt.

  Groet,
  Harry

 19. In het geval van twijfel moet je het niet doen, dat is wat ik altijd hoor op die propagandaspotjes van Postbus 51. Waarom houdt de overheid zich daar dan niet aan met gevaarlijke TBS klanten. Levenslang moet levenslang zijn en niet een proeftuin van gesjeesde pschychopaten, oh sorry psychiaters.

 20. [21] "Wladimir heeft m.i. gelijk als hij zegt, dat er nou eenmaal gekken zijn, die dwangmatig moorden. Die moeten er bijvoorbeeld uitgepikt worden voor levenslang. Daar zou geen zinnig mens nog therapie aan willen verspillen, zoals nu wel gebeurt"

  Waarom niet meteen ophangen dan ? Zolang zo’n iemand leeft loopt de samenleving het gevaar dat hij vrijkomt door ontsnapping en weer toeslaat Waarom het leven van onschuldigen riskeren en miljoenen belastinggeld uitgeven aan bewaking van hopeloze gevallen, kun je dit soort figuren niet beter humaan opknopen ?

 21. [23] 1 Ding staat wel vast : met de
  huidige stand van zaken valt niet met
  zekerheid te zeggen of zo’n gek al dan
  niet genezen is…meer nog, het is
  niet eens aan te tonen dat al dat TBS-gedoe enige gekken geneest.

  Wat daareentegen wel vast staat, is dat een kerel die wordt opgeknoopt, vervolgens niet meer in moorden hervalt.Die therapie werkt dus wel.

  Opdoeken dat TBS-gedoe, al
  die psychologische charlatans met
  een flinke schop tegen hun achterste
  op straat en inplaats daarvan een meneer met een touw aanwerven en als er zich weer es een gek aandient die snel opknopen.

  Binnen 100 jaar bekijken we de zaak
  es opnieuw (misschien dat neurochirurgie of zo tegen dan iets oplevert).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 22. [23] [24]
  Wladimir, Cincinnatus,
  Opknopen is moord en moord is geen therapie. Bovendien is het irreversibel en wat onlibertarisch.
  Tenslotte kan deze behandeling zich ook tegen je keren, nl. zodra het politieke stelsel alle Wladimirs en Cincinnati voor ongeneeslijk gek verklaart.

  Buikhuijsen, c.s. is neurochirurg noch patholoog anathoom, dus daarmee komen we ook geen snars verder. Wat dan ? Heren, luister en huiver:

  Voorstel:
  Waarom verschepen we de psychopathen niet naar een verlaten booreiland ?

  Groet,
  Harry

 23. wat kramen sommigen weer een hemeltergende onzin uit zeg. op hen heeft de decennia lange progressieve overheids propaganda z’n uitwerking duidelijk niet gemist.

  zo’n schippers had allang opgeruimd moeten worden omdat hij bewezen heeft niet geschikt te zijn om rond te lopen. wat is er zo erg aan het executeren van dit soort gevaarlijke gekken? wie ligt daar wakker van, behalve een stel belanghebbenden zoals advocaten, psychiaters en andere juridische professionals?

  dat komt allemaal omdat nederland voor een groot deel uit gedegenereerde weekdieren bestaat die dit in feite sanctioneren, en die elke voor hen schijnbaar moeilijke beslissing (maar waar je ondertussen wel spijkers met koppen mee slaat) afwijzen en zich verschuilen achter morele verhevenheid.

  zelfs als dat slachtoffers veroorzaakt.

  en o.a. daarom hebben we zo’n mongool als minister van justitie, wat trouwens traditie is in nederland lijkt het wel, die er mee wegkomt.

  het geanalyseer van de watjes in dit land, zowel die onder de bevolking als de uitvoerende macht, heeft inmiddels honderden slachtoffers veroorzaakt wat simpel voorkomen had kunnen worden door de, reeds aangetoonde, gevaarlijk krankzinnigen na hun eerste beestachtige vergrijpen af te maken zodat ze het nooit weer hadden kunnen doen. bovendien scheelt dat tegelijkertijd honderden miljoenen belastinggeld.

  bah.

 24. Ook volgens Wladimir blijven er dus instellingen nodig die verder moeten vastellen of het psychologische charlatans zijn?

  Of is moord, ongeacht de omstandigheden, altijd de doodstraf?

  Bij het huidige systeem (wat dus slecht is) moet nu de minister een handtekening zetten. Hij kent de zaak niet eens, de vraag is of zijn ambtenaren hem wel kennen.

  Het lijkt mij dat voor re-socialisatie (als dat nut kan hebben, ik ben hier geen specialist op) sowieso toestemming moet zijn van de slachtoffers van deze persoon. De slachtoffers of hun nabestaanden zijn vaak wel goed op de hoogte van de zaak. Zij moeten het laatste woord hebben. Helaas zijn slachtoffers nooit een partij in ons systeem.

  (begrijp me niet verkeerd, re-socialisatie is niet bedoeld voor mensen die al jaren worden behandeld zoals nu het geval is, en naar mijn mening ook niet voor mensen die gruwelijke moorden op hun geweten hebben).

 25. [25] Waarom verschepen ? Waarom al die moeite voor types die een tikkende tijdbom zijn zolang ze leven ? Gevaarlijke honden worden toch ook afgemaakt ? Ik ben wat ethiek betreft wellicht wat minder strak in de leer maar iemand die bijvoorbeeld een kind van 5 heeft verkracht verbeurt zijn recht op leven, ik zie niet in waarom hij een tweede kans moet krijgen om nog een kind te pakken.
  Ik ben nog erg menselijk want ik heb het over humaan opknopen terwijl je zo’n iemand eigenlijk dun zou moeten schillen en in de pekel leggen tot de dood er op volgt en dat op het dorpsplein in het openbaar.

 26. [26]
  Vlad Tepes,
  "wat kramen sommigen weer een hemeltergende onzin uit zeg. op hen heeft de decennia lange progressieve overheids propaganda z’n uitwerking duidelijk niet gemist."

  Wie bedoel je met sommigen ?
  Zou een enkele reis "booreiland" geen oplossing zijn ? Met bijbehorende psychiaters. Twee vliegen in één klap. 🙂

  Overigens hebben de Chinezen een eigen rigoureuze oplossing: die sturen hun lastposten zonder fourage de Gobi-woestijn in. 🙁

  Groet,
  Harry

Comments are closed.