Economie is eigenlijk heel simpel. Vraag en aanbod. Het wordt pas ingewikkeld als je de theorieen van Keynes probeert te begrijpen. Die kloppen namelijk niet dus die kan je ook niet begrijpen. Maar onze minister president heeft nog merkwaardiger ideeen over hoe de economische crises op te lossen dan Keynes: “Rust uitstralen..”

Vandaag werd bekend, dat Balkenende niets voelt voor lastenverlichting. Volgens hem zijn de torenhoge belastingen en accijnzen in Nederland niet de oorzaak van alle ellende. Nee, de hoge olieprijs, die heeft zijn weerslag op de wereldhandel en daarmee op de Nederlandse economie. Lastenverlichting heeft volgens onze grote roerganger geen zin omdat daarmee het financieringstekort omhoog gaat. Zou het nooit in hem opgekomen zijn om gewoon de overheidsuitgaven net zoveel terug te brengen als de lastenverlichting die ons arme burgers en vooral arme ondernemers wordt gegund?

Tot het einde van dit vreselijke kabinet, waarschijnlijk pas in 2007, hoeven we nergens op te rekenen. Balkenende wist vandaag over zijn lippen te krijgen, dat de ervaring in het buitenland leert dat lastenverlichting “geen garantie geeft dat de economie dan wel goed draait”.

Daar kunt u het mee doen.

12 REACTIES

 1. Was het niet Ronald reagan die "lasten verlichtte" (belastingen verlagen)waardoor de mensen meer geld hadden om dingen te kopen? Waardoor de industrie meer moest produceren en meer personeel nodig had? Mensen die allemaal weer een inkomen kregen in plaats van uit de WW te putten?
  Was dat niet een verbetering van de economie?
  Zie ik dat nu te simpel of is JP niet in staat om dat te begrijpen?

  Gelukkig gaat JP de komende week een hoop geld voor "ons" verdienen in Brussel door te zorgen dat we minder moeten "uitgeven". (Niet dat er daardoor maar iets "binnenkomt". (dat speelt in de politieke economie geen rol. Het gaat om de schijn!)

 2. "Tot het einde van dit vreselijke kabinet, waarschijnlijk pas in 2007, hoeven we nergens op te rekenen."

  En van de rest ook niet, dat staat toch wel vast….

 3. [1]
  Hub,

  Volgens mij heb ik op Amerikaanse libertarische sites gelezen dat Reagan, ondanks zijn imago, aan het eind van zijn termijn de overheid groter achterliet, zowel qua ambtenaren als qua financieën, en dat hij de belastingverlaging financierde door grote begrotingstekorten. Daar lijkt George W. Bush ook zijn inspiratie uit te putten. Wellicht geeft dat op een bepaalde termijn economische groei (ik ben geen econoom, maar daar lijkt het in Amerika in ieder geval in de praktijk op), maar ze zullen toch wel de rente moeten terugbetalen, en op den duur zal ook de schuld zelf te groot worden om nog aan toe te voegen. Althans, dat lijkt me, als leek met boerenverstand. Een privaat persoon kan allicht ook op relatief korte tot middellange termijn heel luxe leven door geld te lenen, maar ooit komt er een punt waar lenen niet langer mogelijk is. Of eindigt die persoon in faillisement.

 4. [3] Owl,

  Reagan werd in 1980 verkozen met een
  economisch programma met 3 grote thema’s : 1)taxcuts 2)inkrimpen van de
  overheidsuitgaven en 3) "hard geld".

  Uiteindelijk werd slechts het eerste
  gerealiseerd.

  "Hard geld" kwam er slechts deels en dan nog tijdelijk.Toenmalig Fed-chairman Paul Volcker ging een krap geld politiek voeren maar onder z’n opvolger Greenspan gingen de persen weer meer papier drukken (dat werd opgekocht door Jappen,Zuid-Koreanen,
  Taiwanezen en tegenwoordig Chinezen).

  Bezuinigingen kwamen er niet wegens tegenwerking van politici
  die voor hun verkiezing afhankelijk waren van allerhande belangengroepen.
  Door de forse verhoging van het defensiebudget gingen de overheisuitgaven zelfs fors omhoog.

  Hierover is een subliem boek geschreven door David Stockman, van 1981 tot 1986 "director of budget" (minister van begroting) onder Reagan.
  Hij legt uit hoe de grote bezuinigsplannen stukliepen op desinteresse en tegenwerking in Washington :
  http://www.amazon.com/exec/

  (Stockman nam uiteindelijk uit onvrede met het beleid ontslag)

  Heel wat lui in Reagan’s entourage
  speculeerden erop dat de terugverdien
  effecten (de beroemde laffer-curve : lagere belastingstarieven leiden tot meer economische aktiviteit hetgeen dan paradoxaal leidt tot meer belastingsinkomsten)door de belastingsverlagingen uiteindelijk groter zouden zijn dan de tekorten waardoor het begrotingstekort vanzelf
  zou verdwijnen (dit idee werd door
  Bush senior es voodoo-economie genoemd).
  Uiteindelijk groeide economie dankzij
  Reagan’s taxcuts, daarnaast verhoogden
  Bush senior (hetgeen hem z’n herverkiezing kostte) en Clinton de belastingen wat en de rest van het begrotingsgap werd gedicht door de federal reserve die geld bijdruktte
  (in tegenstelling tot particuliere
  schuldenaars kan de staat steeds geld
  bijdrukken).Zolang de dollar wereldreservemunt is en Aziaten massaal dollars in hun kluizen steken,
  vallen de inflatie-effecten van deze
  geldcreatie voor de USA mee.

  Bush de jongere schijnt inderdaad ook
  in voodoo te geloven.

  Groetz,

  Cincinnatus

  Belastingen verlagen enerzijds en uitgaven verhogen anderzijds leidt tot
  grote begrotingstekorten.
  reaga

 5. [5]
  Cincinnatus,

  Denk jij eigenlijk dat die Laffer-curve (heb ik inderdaad ook van gehoord) klopt of niet?
  Ergens klinkt het aannemelijk dat het leidt tot economische groei, maar is dat ook op de langere termijn zo? Als het klopt, dan zou de overheid toch net zo goed al haar geld als schuld kunnen uitgeven?
  Op dit soort momenten vind ik het jammer dat ik zo weinig van economie weet, en helaas de Oostenrijkers of Keynesianen op hun woord moet geloven. Al klinken de Oostenrijkers van Mises.org toch wat meer als gezond verstand. Maar dat kan ook een kwestie van PR en een vlotte babbel zijn.

 6. [6]
  P.S.

  Laat ik overigens wel duidelijk zijn: als het aankweken van schulden en hogere uitgaven groei in de hand werken, wil ik nog steeds niet dat de overheid het doet. Laat mensen zelf maar beslissen wat ze willen uitgeven en waaraan. Ik heb liever niet dat de overheid zich met de privé-beslissingen van mensen bemoeit, en via die belasting- of rentepolitiek doet ze dat indirect.

 7. [6] Owl,

  Recent werd in België (eigenlijk in
  de deelstaat Vlaanderen) de belasting
  op schenkingen (succesierechten) verlaagd waarna de inkomsten uit deze
  belasting verdrievoudigde.
  Veel van hetgeen vroeger in het zwart
  of onderhands werd doorgegeven om de
  hoge belasting te ontlopen, wordt nu
  aangegeven.
  Het lijkt mij de Laffer-curve in de praktijk.

  Ik denk niet dat je Laffer’s stelling in een formule kunt gieten waarmee je vervolgens tot op 2 cijfers na de
  comma de zaken kunt voorspellen maar
  denk wel dat de tendens die hij aangaf,
  klopt : hogere belastingen leiden tot verminderde toename van de economische aktiviteit en daardoor indirekt ook
  tot minder belastingen terwijl lagere
  belastingen leiden tot meer economische aktiviteit en zo indirekt tot meer belastingsinkomsten.

  Wat me aan de Laffercurve wel tegen staat, is dat ze vaak wordt aangewend
  om trachten voor de staat een zo optimale belastingsinkomst te
  bekomen : het argument tegen hoge belastingen is voor mij niet dat de staat indirekt daardoor minder geld
  binnen krijgt maar wel dat mensen zelf
  behoren te kunnen beschikken over hun eerlijk verdiend geld (en dat ik daarbij meen dat lage belastingen ook
  nog es goed voor de economie zijn,is goed meegenomen 🙂

  De middelen die de Staat in de economie pompt (of ze nu komen door geldcreatie,belastingen of leningen) , wordt uiteindelijk onttrokken van de particuliere sector.
  Ik denk wel dat op die manier groei bewerkt kan worden maar dat de groei waarvoor de vrije markt en particuliere sector zouden zorgen indien ze deze middelen ter beschikking hadden gehouden groter zou
  zijn dan de staatgestimuleerde economische groei.

  Over Reagan’s taxcuts en Art Laffer z’n curve hebben ze bij Mises.org nog een leuk artikeltje :
  http://www.mises.org/fullst

  Ook leuk is de "Are you an austrian" quiz.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. [10] Er ging gisteren blijkbaar iets fout want m’n artikeltje staat er in ’t 3-voud op.

  de link naar de "Are you an austrian quiz" heb ik dan weer vergeten : bij deze dan maar : http://www.mises.org/quiz.asp

  Groetz,

  Cincinnatus

 9. [8]
  Cincinnatus,

  Ik volg Mises.org al een tijdje en heb een tijd geleden ook die "are you an austrian?"-quiz gedaan. Daar kwam ik op vrijwel alle antwoorden op "that is the austrian answer" uit, maar begrijp er eerlijk gezegd nog steeds niet veel van (economie in het algemeen bedoel ik dan).
  Dat met die Laffer had ik ook al eerder gehoord, en zo’n theorie is er natuurlijk om vragen dat de politiek gaat proberen dat "optimale" punt te vinden waar de belastingopbrengst maximaal is. Gelukkig dat de grotere opbrengst bij lagere belastingen waarschijnlijk ook samenhangt met de grotere economische efficiëntie, want als het enkel een effect was van belastingontduiking (zoals bij die successierechten) dan heeft de overheid daar "andere middelen" voor.
  Ook zonder dat verschil in efficiëntie wil ik nog steeds niet dat de overheid mijn (economische) beslissingen beïnvloed, maar het is inderdaad een mooie bijkomstigheid.
  Dat artikel op Mises.org lijkt overigens toch wel aan te tonen dat Reagan de overheid bepaald niet heeft verkleind. Komt dat nu door zijn begrotingstekorten, of omdat hij de "loopholes" uit de belastingen heeft gehaald, en daarmee de facto de belastingen verhoogd?

 10. [10] Owl,

  Misschien moet je de (libertarische)
  klassieker "Economy in one lesson" van
  Henry Hazlitt es lezen ? http://www.amazon.com/exec/
  Weet je meteen alles van economie 🙂
  (kunnen we misschien ook naar Harry
  Balkenende sturen 🙂 )

  Dat Reagan de overheid niet verkleint heeft, staat wel vast ( zie ook
  http://www.mises.org/freema… ) :
  de federale government is onder Reagan zelfs behoorlijk gegroeid.

  Ik denk dat deze groei is gefinancierd door zowel begrotingstekorten,inflatie
  als hogere belastingsinkomsten (Laffer
  + gesloten loopholes)maar wat het juiste gewicht van elke factor is, weet ik ook niet meteen.

  Groetz,

  Cincinnatus

  P.S. Zelf kwam ik op een score van 63/100 hetgeen me ergens tussen de Chicago-school van Milton Friedman (50) en de Oostenrijkers (100) neerpoot.

 11. [10] Owl,

  Ook bij Cato hebben ze trouwens een heleboel stuff over dit onderwerp.

  Over Laffer vond ik o.m. dit :

  http://www.cato.org/pubs/jo

  http://www.cato.org/pubs/jo

  Een uitgebreide analyse van de
  "spending-policy" van GW Bush in vergelijking met andere presidenten (met ook info over de Reagan-jaren
  http://www.cato.org/pubs/pa… ).Ik vermoed dat mits wat zoeken je
  zowel bij Mises als Cato heel wat info
  vindt over Reagan en en zijn budget.

  Groetz,

  Cincinnatus.

Comments are closed.