Zoals het er nu naar uitziet stemt ook de Eerste Kamer in met een nieuwe ziektekostenverzekering per 1 januari 2006.
Het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekerden verdwijnt.
Al jaren is dit onderscheid een twistpunt in de politiek. Men sprak dan over een tweedeling in de gezondheidszorg en de daardoor ontstane ongelijke behandeling.

Particulier verzekerden zouden voorrang in een behandeling hebben ten koste van de ziekenfonds verzekerden.
Dat de particulier verzekerden door de vele opslagen van de overheid ook veel meer betaalden, werd afgedaan met het bekende “de sterkste schouders enz.”
Nu is het eindelijk zover!
Per 1 januari 2006 gaat iedereen een vaste premie betalen van ongeveer 1100 euro per jaar voor de basisverzekering. Een geruststelling: kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. (Wie betaalt gratis?)
Voor wat extra’s boven het basispakket kan men zich bij verzekeren.
Maar zoals gebruikelijk in de politiek zitten er weer een paar addertjes onder het gras.
Het plan is om boven de vaste premie ook nog een inkomensafhankelijke premie in te voeren.
Deze premie zou dan door de werkgever betaald moeten gaan worden.
Tevens kunnen mensen waarvoor de 1100 euro een te grote last is via de belastingdienst het “teveel” betaalde terug kunnen krijgen.
Dit alles zou de marktwerking bevorderen.
Een aardige toevoeging is, dat voor de verzekeraar een acceptatieplicht geldt.
Dus eigenlijk hebben we nog steeds hetzelfde systeem, alleen wat gecompliceerder, maar de tweedeling in de gezondheidszorg is opgeheven.
In een vrije markt systeem bepaalt vraag en aanbod de prijs van de dienst en worden er geen verplichte verzekeringen opgedrongen. In een vrije markt wordt niet het aantal studenten die medicijnen willen gaan studeren door de overheid en de belangengroep bepaald, nu mondjesmaat zodat er altijd een tekort aan artsen zal zijn, maar door vraag en aanbod.
In een vrije markt betaalt iedereen een premie die samengesteld is naar de eigen behoeften en zullen derhalve kinderen tot 18 jaar niet gratis meeverzekerd worden, tenzij dit uit concurrentieoverwegingen door de maatschappijen zelf wordt ingesteld.
Wat gebeurt er als alle chronisch zieke patiënten zich, bijvoorbeeld op advies van de huisarts of andere partijen die tegen de marktwerking zijn, bij een maatschappij gaan verzekeren?
Failliet van de maatschappij en een reden voor de overheid en andere belangengroeperingen om te roepen dat de marktwerking niet werkt en het stelsel veranderd dient te worden.
Maar ja dat is het verschil tussen marktwerking en vrije markt.

4 REACTIES

 1. Ik ben de afgelopen jaren wisselend particulier en ziekenfonds verzekerd geweest en heb weinig gemerkt van een "tweedeling" bij artsen, fysiotherapeut, etc. Anders dan het jaren geleden was toen ik als particulier meteen kon doorlopen terwijl de ziekenfondsverzekerden uren moesten wachten op hun beurt. Nu moet iedereen even lang wachten dankzij praktische gelijkschakeling. Voor zo ver ik heb kunnen nagaan wordt het nieuwe stelsel een bureaucratisch absurdistan waarbij je privacy (medische gegevens) op straat komen te liggen. De enige plus is dat nu iedereen moet meebetalen aan die 600.000 ziekenfondspatienten die weigeren premies te betalen, nu zijn het allen de paticulier verzekerden (via W.o.o.z. en dergelijke toeslagen). De staat heeft niet het lef om het zorgstelsel compleet te privatiseren. Zou het angst voor succes zijn?

 2. Ach, van twee-deling naar éénheidsworst.
  En wie wordt er beter van?

 3. Er is veel onduidelijkheid maar 1 ding is zeker!
  Minima/aow`ers /studenten/zelfstandigen enz gaan er allemaal op achteruit, en niet een klein beetje.
  Dit nieuwe gedrocht is alleen goed voor de hogere betaalde en directeuren die de wergeverpremie gewoon door het bedrijf kunnen laten betalen.

  Als verduidelijking het 10 stappen plan van cz.

  1 Eén zorgverzekering.
  Het verschil tussen ziekenfonds en particulier verdwijnt.

  2 verplicht verzekeren.
  Iedereen is wettelijk verplicht zich met de nieuwe zorgverzekering te verzekeren.

  3. Acceptatieplicht zorgverzekeraar.
  Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren voor de nieuwe zorgverzekering.

  4.aanbod.
  De zorgverzekeraars doen hun klanten voor 16 dec. een aanbod.

  5.dekking.
  Het wettelijk vastgestelde basispakket bestaat uit alle medisch noodzakelijke zorg en komt overeen met het standaard ziekenfondsparket.

  6. premie
  Iedereen gaat een premie van ongeveer 100 euro per maand betalen.
  Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Verzekerden betalen een aparte premie voor hun aanvullende verzekering.

  7.inkomensafhankelijke bijdrage.
  Iedereen die een inkomen heeft, is een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 6,25% van het inkomen. Deze bijdrage wordt door de werkgever vergoed. Zelfstandigen ontvangen een aanslag van de belastingdienst.

  8. polis
  De verzekerde kunnen zelf hun polis kiezen.

  9. NO claim en eigen risico.
  De nieuwe zorgverzekering heeft een verplichte no-claim regeling. Als u geen zorgkosten maakt krijgt u 255 euro terug.
  Daarnaast kent cz een eigen risico van 100/200/300/400/500 euro.

  10.Zorg toeslag.
  De lagere inkomens krijgen van de belastingdienst een maandelijkse zorgtoeslag als tegemoetkoming in de premiekosten.
  Alleenstaanden krijgen maximaal 400 euro per jaar.
  Gezinnen maximaal 1200 euro per jaar.
  Iedereen heeft er last van werknemer en werkgever.
  Minima kan het gewoon niet betalen ook niet met het kleine beetje op de gloeiende plaat wat zorgtoeslag heet. (van 18 euro in 2003 naar 100 euro in 2006)
  De werkgevers kunnen met die 6,25 % premie extra fijn meer gaan betalen.
  De zelfstandige betaald de premie en de 6,25%(dubbel tarief)
  AOW`ers betalen met hun kleine aow de 1100 euro en de 6,25 % aangezien de pensioenfondsen al verklaart hebben die niet te vergoeden.

  Steun daarom de actie tegen de zorgpolis met je handtekening.
  Iedereen heeft er last van.
  http://zorgpolis.web-log.nl

 4. Vroeger legde de arts een luxueus tapijtje neer voor de deur van de spreekkamer, als het particuliere spreekuur begon en kwam naar voren om de patient te begroeten.

  En sommige specialisten vermeldden een spreekuur voor minvermogenden, onder welke categorie 90 procent van de bevolking viel.

  Er is nu geen enkel verschil meer.

  Maar om de Koningin te vaccineren tegen gele koorts rijdt een auto naar het Paleis. Alle andere patienten moeten zelf langskomen.

  Hugo van Reijen

Comments are closed.