Vandaag mogen we “Veteranendag” vieren van de Regering. Wat zijn veteranen ? Het ministerie van Defensie verstaat onder veteranen: “alle gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband”. Dat is een heel ruim begrip. En daarmee ontstaat meteen een groot probleem.

Want de groep Nederlandse veteranen is een zeer heterogene groep. Met alle respect, maar de veteranen van de Tweede Wereldoorlog worden door deze regering op een hoop gegooid met de militairen die Bush, Balkenende en consorten o.a. in Servie en Irak moesten dienen. Hiermee wordt veteranendag een aanfluiting van de prestaties en moed, die deze mensen individueel hebben geleverd en betoond. De laatsten zijn door de regeringen van Kok en Balkenende ingezet om “de democratie te verdedigen”, maar door wie werd die “democratie” eigenlijk bedreigd ? Niet door Servie en niet door Irak in elk geval.
Nee, het zijn veeleer de regeringen zelf, die die “democratie” bedreigen. (Opmerking: “democratie” is een staatsvorm, waarbij de helft +1 zijn wil goed- of kwaadschiks oplegt aan de rest. Maar dat terzijde. Zie woordenlijst.)

In het algemeen raakt Nederland tegenwoordig in toenemende mate bij internationale conflicten betrokken, omdat:
1) De Nederlandse regering graag de vredesapostel uithangt
2) De Nederlandse regering graag een wit voetje bij de Amerikaanse regering en hun vrienden haalt
3) De Nederlandse regering tientallen jaren lang geen soort van immigratiebeleid gevoerd heeft en Nederland heeft laten overspoelen met allerlei soorten, veelal ongeletterde en ongeschoolde buitenlanders met alle maatschappelijke gevolgen vandien.

Wij achten dit een buitengewoon kwalijke zaak en men mag zich dan ook afvragen of men deze dag niet beter als de dag van de “Oorlogspropaganda” zou moeten aanmerken.

De Nederlandse regering kan zich beter helemaal nergens mee bemoeien en de burgers met rust laten. Terug naar de neutraliteitspolitiek dus.

Zie:
www.veteranendag.nl/

8 REACTIES

 1. "3) De Nederlandse regering tientallen jaren lang geen soort van immigratiebeleid gevoerd heeft en Nederland heeft laten overspoelen met allerlei soorten, veelal ongeletterde en ongeschoolde buitenlanders met alle maatschappelijke gevolgen vandien."

  Was het maar waar dat ze "GEEN" immigratiebeleid hadden uitgevgoerd. Het is nog erger. Ze hebben massa’s lieden hierheen gelokt door allerlei cadeautjes uit te reiken. Sociale uitkeringen, woningen en noem maar op.
  En ook hier geldt dat van alles wat je subsidieert, krijg je te veel.

 2. [1]
  Hub,
  Inderdaad. Ik zou zeggen: onder ‘(immigratie)beleid’ blijkt de regering m.n. te verstaan: het ‘stelselmatig’ lokken van massa’s willekeurige buitenlanders door allerlei cadeautjes uit te reiken, sociale uitkeringen, woningen en noem maar op’.
  Bedankt voor je corrigerende aanvulling.
  Groet,
  Harry

 3. Het is wel amusant om te horen dat deze ‘veteranen’ de vrede bewaarden. Je vecht helemaal niet voor de vrede, maar voor de vrijheid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bewaarden de Nazi’s hier ook de ‘vrede’ en de Russen hebben dat tussen 1945 en 1989 ook gedaan in Oost-Europa.

 4. Helemaal waar, vrede is de afwezigheid van oorlog en vrijheid is mannenmoed. Het Nederlandse leger is bovendien een toonbeeld van vooroorlogse banenschepperij met een loodzware top (de generaals zijn niet te tellen), een enorm kader en een categorie beroeps die, zodra de arbeidsmarkt weer aantrekt, snel weer verdwenen is. Het lijkt de landbouwpolitiek van de EU wel, de visie van 60 jaar geleden…

 5. Ja klopt,Nederland heeft 144 generaals belachelijk voor zo n landje als Nederland. En die lieden presteren helemaal niets. Als er per ongeluk een tje omkomt,meestal door een verkeersongeluk,isie meteen een held.
  Komt ie om door een kogel is het hek van de dam en debat na debat wordt gevoerd hoe het heeft kunnen gebeuren.
  En als een Nederlandse militair een rovende Arabier neerschiet moet ie de bak in. Wat een shitberoep beroepsmilitair laat staan veteraan.
  Er is maar een soort veteraan die uit de 2 e wereldoorlog en die uit Indie,de rest was spielerei.

 6. [5]
  Dat er veel generaals zijn, daar heeft U gelijk in.
  Maar spielerei?!
  Voor de mannen en de gezinnen die dit ondergaan is het absoluut geen spelletje.
  Ja, het is wel een spelletje voor de politici! Voor hun is het net RISK. Soms verlies je wat levens! Tja, dat is jammer voor het THUISFRONT. (lees gezin)

 7. Wat heeft de geschiedenis ons geleerd?
  Op 30 januari 1933 werd Adolf Hitler door veldmaarschalk Von Hindenburg benoemd tot rijkskanselier.
  Vanaf 1933voerde "Der Stürmer" (Neurenberg) met succes een hetze tegen de joden.
  1933 was ook het jaar waarin de jodenvervolging begon. Dit was hét moment voor Prins Bernhard, om als aspirant-partijlid voor de eer te bedanken.
  Door deze algemeen in Duitsland gevoerde hetze, geldt voor geen van de Nazi-leden het excuus ‘het niet geweten te hebben’ ook niet voor Bernhard.
  Op 1 mei 1933 werd hij ingeschreven als lid: BERNHARD, Leopold Frederik Everhard Julius
  Coert Karel Godfried Pieter, Prins von Lippe-Biesterfeld geboren te Jena (Duitsland) 29 juni 1911.
  In 1935 ging hij een dienstverband aan met I.G. Farben.
  Bij K.B. van 3 dec.1936 werd hij benoemd tot kapitein /ritmeester bij de Kon. Landmacht en het KNIL en tot luitenant ter zee 1ste klasse bij de Kon. Marine.
  Op 6 januari 1937, twee dagen vóór het opzeggen van zijn Nazi-lidmaatschap werd hem de titel van ‘Prins der Nederlanden’ verleend met het predikaat ‘Zijne Koninklijke Hoogheid’.
  Prins Bernhard trouwde op 7 januari 1937, het lidmaatschap werd beëindigd op 8 januari 1937 (zijn status en inkomen was nu veiliggesteld).
  Een verbijsterende gewaarwording, is dit voor die Nederlanders die de oorlog hebben overleefd, dat binnen de Nederlandse krijgs- en zeemacht een trouw Nazi-lid tot officier wordt benoemd. En zelfs, zij het heel kort, nog staande het huwelijk met de toekomstige Koningin, lid van die partij is en welke partij zich dan al bijna vier jaar als NAZI-partij manifesteerde (het was de wereld niet ontgaan wat er alzo in die vier jaar de NAZI-revue passeerden).
  In de meidagen van 1940 heeft Prins Bernhard in de hoedanigheid van officier van de Nederlandse Strijdkrachten zijn plicht verzaakt door "betoonde lafheid in het aangezicht van de vijand" (met andere woorden: desertie).
  Na in Duitsland al als Duits-staatsburger door partijgenoten als Landverrader te zijn betiteld verwierf hij dit predikaat ook in Nederland.
  Koningin Wilhelmina, de moeder des Vaderlands liet in diezelfde meidagen haar ‘kinderen’ in de steek en vluchtte met haar familie en het goud naar Engeland. Even daarvoor stelde ze haar ‘kinderen’ met een leugen gerust met de woorden: "Wat er ook gebeure, het huis van Oranje blijve op haar plaats ?"
  (Mijn leeftijdgenoten en ook ik noemen dit gedrag leugen, bedrog en verraad).

  dr. Piet Lieftinck
  De PvdA oud minister van Financien dr. Piet Lieftinck,
  heeft wegens een maandelijks deviezentekort van 100 miljoen gulden,
  onder dreiging met zijn ontslag het kabinet Beel gedwongen de
  politionele acties in Nederlands Indië uit te voeren. Hierdoor werden
  van de 120.000 Nederlandse militairen die naar Indië waren uitgezonden
  er 6000 tussen 1945 en 1949 naar de eeuwige jachtvelden van Nederlands
  Indië gestuurd. Hieruit blijkt dat er geen enkel ander belang werd
  gediend dan het spekken van de schatkist wat in Nederland kennelijk een
  vuile oorlog rechtvaardigde en daarvoor zesduizend jonge mensen hun
  leven moesten offeren. Eerst kostte het tientallen miljoenen mensen hun
  leven om de Duitse tirannie op de knieën te krijgen om daarna als
  ‘bevrijdde’ Nederlander in de Groene Hel voor de Knaken van
  de Koning te mogen creperen.
  Is het niet toevallig dat de Koningin behoort tot een van de rijkste vrouwen van de wereld en een straatarme (Duitse) werkeloze en voor fraude veroordeelde en (waarom?) niet voor desertie gestrafte prins zichzelf voor zijn verjaardag een Ferrari cadeau kan doen ?
  De fraudeur (Prins Bernhard in de Lockheed-affaire), zal niet zijn verdiende straf ondergaan omdat Kroonprinses Beatrix, Koningin Juiana niet zal opvolgen die met aftreden dreigt als haar man vervolgd zou worden…

  Nederland diep beledigd.
  Als dochter van een ex.-Nazi en toekomstig koningin van een land waar het volk zoveel
  en zo zwaar heeft geleden en welke zoveel offers heeft moeten brengen onder het Duitse Nazi-bewind, verkrachtte zij met deze door haar afgedwongen onjuiste beslissing de democratische rechtspraak. Bovendien koos zij zonder enige gène tegenover haar landgenoten weer een Duitser als prins-gemaal.
  Met al de voorgaande historisch juist weergegeven feiten in gedachten en al hetgeen de politici op elk niveau uitspookt, ons geld over de balk wordt gesmeten en veiligheid voor de burger niet meer gegarandeerd kan worden, kinderen met een klapperpistool als bedreiging voor de politie worden gezien en topcriminelen door slimme foutjes vrijuit gaan, zolang zal Nederland dit beleid moeten accepteren als een niet uit te roeien virus.
  In de Meidagen van ’40 vluchtte het complete "HUIS van ORANJE" naar Engeland.
  Prins Bernhard was op dat moment een Nederlandse Officier in werkelijke dienst….

  HET IS en BLIJFT ONBEGRIJPELIJK DAT DEZE MAN, EEN DESERTEUR ZIJNDE, UITGEREKEND
  TOT BEVELHEBBER WERD BENOEMD EN ZICHZELF ALS OORLOGSHELD EN VETERAAN BESCHOUWDE.

Comments are closed.